Archives par mot-clé : حياتي

موسيقى حياتي محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

معزوفة حياتي لمحمد عبد الوهاب

البداية من مقام الفرحفزا على اليكاه – او صول مينور

ثم الانتقال الى السلم الكبير الدو ماجور رمز العظمة والقوة والمجد
واخيرا الفامينور او نهاوند على الجهاركاه في مرحلة ثالثة رمز الضعف والشيخوخة .

الختام يستعرض كامل درجات المقام من العشيران الى جواب الحسيني

[abcjs]
X:1
T:حياتي محمد عبد الوهاب
M:3/4
L:1/8
K:Bb
G,3 G,2 | G,3G,3 | G,2 G,3G,3 | G,2 G,G, |
B,2 D2 ^C2 | B,2 D>^C B,3 |G, B,B, B,2 |
D2 ^C2 B,2 | D>^C B,2>G,2 | B,B, D>^C B,3 |
G, B,B, D>^C | A,2 A,2 C2 | B,2 A,2 A,2 |
c2 B2 A4 | G,2 B,2 | D2 ^C2 B,2 |
D>^C B,2>G,2 | B,B, B,2 D2 | ^C2 B,2 D>C |
B,2>G,2 B,B, | D>^C B,2>G,2 | B,B, D>^C A,2 |
A,2 C2 B,2 | A,2 A,2 c2 | B4< A4 |
e4 | d2 ^c2 B2 | ^c2 dD D2 |
e4 d2 | ^c2 B2 c2 | dD D2 e4 |
d2 ^c2 | B2 ^c2 d3 |E/F/G/A/B/ c0< d0 e4 |
d2 ^cd e=e | f^f g2 GG, | e=e f^f g2 |
G2 G2 =B2 | A2 G2 A2 | =B2 A4 |
G2 =B2 A2 | G2 A2 =B2 | A4 G2 |
=B2 A2 G2 | A2 =B2 A4 | G2 =B2 |
A2 G2 G2 | =B2 cB AG | A=B c2 c2 |
c=B Bc BA | A=B AG AB | c2 c2 c=B |
=Bc BA AB | A=B GA Bc | d2 ^c2 (3cd=e |
d2 ^c2 =B2 | (3=Bcd c2 B2 | A2 (3A=Bc BA |
G2 _A2c2 |B2_A2B2 |c2B4 |
_A2c2B2 |_A2B2c2 |B4_A2 |
c2B2_A2 |B2c2B4 |_A2c2 |
B2_A2B2 |c2^c =cB | _AB c^c2c2 |
^c =cc ^c=c | BB cB _AB | c^c2c2c |
cc ^c=c BB | cB _AA Bc | ^ce2d2(3def |
e2^c2=c2 |(3c^cec2=c2 |B2(3Bc^c=c2 |
B2_A2B3 | cB cB | c2 cB c_A2c2 |B2_A2(3A,=A,B, |(3=B,C^C(3DE=E(3F^FG |
(3AB=B(3Bc^c(3de=e |(3f^fg_a6 |e/d/ c/B/_A/ |
[/abcjs]

(248)