Archives par mot-clé : عبد الجليم حافظ

بتلوموني ليه عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

من كلمات مرسي جميل عزيز

morsi jamil aziz

 

الحان كمال الطويل

كمال_الطويل

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

 

 

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

 

(111)

اسمر يا اسمراني عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات اسماعيل الحبروك
isameil habrouk

الحان كمال الطويل
kamel al tawil

للاستماع fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file


partition pdf, sheet music

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]
X:1
T:اسمر يا اسمراني
M:3/4
L:1/16
K:Bbmaj
DED2 =B,DdE2cd2 | d^CdG2ABA Cd4 |ec2 cC=BB Bd2d2 |e2c cd^F2 GB2d2 |
=eDd2=B2B2D2d2 |Eec Fc2=B2_BcE2 |D2=B cc2_B _ADcc |
c2B2 BB,2A cDdB, | B2AB,2B,c2 c2B2 | _AA2B2B4GGB2 |
_AGd2=B,=AC c2B,_B4 |A =B,2G2 cc_B2 | _AABB4G AB4 |
_AGB,2BB,=A ^F2GA2 |E4e2D Dd2=B,2 |B2A ^F2A2 =EG2_e2 |
d2E dD2E Ed=E_e | ccd2 =B,CBB, C2AD2 |d2e c2Dc dG2B |
cc2c2=BB,A Ac^C=c | Dc2G cAAB,2A2A | B2AB, B2A2 c2CB |
B2B,A2=B_B6 | _AG2G2GAG GG4 |AB,2 _A=A2A _A2^FG |
B2GG2_A=A2 _AG2^F2 |GA4B,A B4 | AA4BBB2A4 |
B2B2_A4B2C | B2B4B4A_A2 |G6G4G |

[/abcjs]

(114)

لست أدري عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

لست أدري

كلمات ايليا ابو ماضي

ألحان محمد عبد الوهاب
abdelwaheb2

للاستماع  pour écouter fichier midi

lastou-adri.mid (77 téléchargements)

partion PDF   نوتة موسيقية

lastou-adri.pdf (118 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:لست أدري عبد الحليم حافظ
M:4/4
L:1/16
K:Cmaj
c4 e4 ^G2^f2 G12 | ^G12 | ^G4 G4G4 |
^GG2G2G2G GG2G GG4 |^GG2 G^f=GG2f2G2fff | ^f2=f4< f4f4e2 |
^G^f2f GG2G =G^G2G2f2f | d2dd ^c=c2^c c=c2c cBc2 | B2_B=B2G2G2G2G2GG^G2 |
GGG2e2e eef4f2 | f2eG G2GG2G2G2GG2 | A2A4G6 f8 |
f4 f8 | G2GG2^f=f2 f4 f2ee | eee2 efe2 eff4< f4 |
e2 G2dd d4 de2e | dGGC c12 | c8 dG2c6 |
B8cc6 | c4>G4 G4 G4 | B4>B4 df2f fee2 |
eCcc GGG4G2 GGGB2 |B4BB2 Dd2D D4 G^f2C C2C12 |C4^G2 C4 | ^G=G2C2^f6F4A2 |
A2C4E6A2G8 |G GCG4G4 |G4G_B GG8 |
fB2 BB2B2D2G D4 | F4 F5F2G2^F2=F2 |FEF2E2E ED4F4 |
F4A^GA A_BBF8 |E4E4E2DE^D | D4 CD2B4B2CCD |
B4 BD4D8 |A2A2G2G4^f4=F2 |G4BG2 ^FFFF2ABG4 |
^F =fFE4E8 |DB cEF4E2 ^D4 | D2C2 D2^C=C4C CBC2 |
CB4_BC6 C16 | ^fe=f2 | f2fe2f^fG G2GG2G2A2 |
^G=GG GG2_B2f^ff2G2=f | ff2f f2c2 ee2f f2f2 | ff4d2d4d ^d2=D2 |
d^dd2 e2ee dd=Dd cc2c2 |ccc BceE2GG2 ^cdd2 | ^def4> f4ee2eec2 |
c2c2cc2 CCG6 | BB2B2d8f12 |e8 |
C2C2EE8F2 | E2^D2 ^F4 G2G4G4 |A2 AGG^F2=F2F F4 |
F2G2 F2E8GF | E2E4e2 feEE4E8 |F E2E2 ^D=D6 |
E2ED4C2 G2BB2 |C4D2C4C2DC2 | CB2B4C4A AA2B2 |
B4A2c c2CD2C2B2 |BA4> B4B^G Ac4 |c6c4d2d^c=c6 |
B2B4A2A4 |AB4GA2G4F^F2 | FG6A4G2G2G4 |
G4G AG2G2G4 |dc2 B4 A2_B2 c2BA4 |G2G4F2^F2GG=F2 |
F4GF2 F4 D4_BC4C2 ^C15 |C4c2 |C2G2^FC2 G2CC2CC2 |
C2C4GC2CC2 ^C2=CC | C4 C2GC2C2C4C | CC2^C =C2C2 G2F2 ^FEEG2 |
FF4F2 FE^F2 =F2FE2 |F2F fFDB B2F2 EFED2 |F4F2F ED2^D FF2E |
ED2^D E2FE A^c2c2dG2 | Gc2c c2Cc C2^cF2E2E | CFG2 ^F=FFF FGC2 ^F=FE2 |
GGFF2EF2 dFFf FD2B | F4 ^F2=F2 EE2F2F2E | DFE2 DD2E2Fc^c =Cc2^G |
^Gd^c2 =cCC4G2 AD2F2 |A4DD4FE ^G2G=G | ^FG4F=F8^FG |
F^F2G2^G4^DFE6 |^GG2 =G2^G2 =G^FG4=F2 | F2^GF =G2FF2^G2=G ^G2=GG2 |
^F2G2^G2G F2=FE E8 | D2E4DE4^C | DF2F FG8C2G12 |
C2C2C | A4 B4B _B^dD=d2d^d=D | ^c2c2 ^G=C2c2c=Gc2BBB2 |B4BD8FF |
F6E8eC4 |C4C4C4c | B2Bd2d^de f2^f=f ff2e2 |
ee2 C4 C2C2 CC2c2 |dCC2^C2d =c2Cd eA2C2 |C |
[/abcjs]

(125)

قل لي حاجة عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

 

قل لي حاجة

كلمات حسين السيد
houcine said

ألحان محمد عبد الوهاب
050515_2022_1.png

للاستماع pour écouter fichier midi

oulli-haga.mid (135 téléchargements)

Partion PDF
oulli-haga.pdf (139 téléchargements)

(132)

جانا الهوى عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

جانا الهوى

كلمات محمد حمزة
Mohammed_Hamza_poet

الحان بليغ حمدي
baligh hamdi

fichier midi
gana-el-hawa.mid (158 téléchargements)

partition PDF
gana-el-hawa.pdf (320 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:جانا الهوى عبد الحليم
M:4/4
L:1/8
K:Dm
^F9/2 |^c =cB AB2c10 |c c3/2^c2=cBA/2 | B2 c10 | A4 |
f/2feFf/2 Ge Ee | Ee9/2AA4 |A2G/2f/2f2f/2 |
GG/2e10 |e2Eed |cB/2 AB cd dc |
BA Bc/2de/2e/2dcB |Acd/2e ee/2edd |DC/2 C/2C/2B/2BBBB/2A/2c/2 |
A9 |A2A ^G2 c2 | cC/2A/2 AA ^G/2A/2=B c2 F2c =B,/2B,/2C4 |
=B,2C C2 D2D/2D/2CD/2C/2=B,/2 ^C2 | EE c/2cB/2 =B,3C6 |C C4 |
BB AB2=B, | C/2A2A/2G G/2A3A3 |A/2A/2A/2 A/2GB2A |
Ac2A2AA2 |A/2A GF2E Ff/2G2 |^G2A/2 AA F/2=G2 |
A3AAAA2 |A/2G BA BB/2c2A |AAA2A/2A/2A/2 G2 |
G2 ^G=G^F/2F/2=F/2 E/2D/2E/2D/2 C2 | DE2F/2F2FE2 |FF2AGF/2 Ed/2C/2 |
CC DE E2 F/2E/2E | FG/2G/2 FE D/2C/2c/2B/2 B/2=Bc |c2cc3B=B/2 |

[/abcjs]

(255)

كامل الاوصاف عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كامل الاوصاف

كلمات مجدي نجيب
majdi naguib
الحان محمد الموجي
mougi

fichier midi
kamel-el-awsaf1.mid (137 téléchargements)

partition pdf
kamel-el-awsaf1.pdf (208 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:كامل الاوصاف عبد الحليم حافظ
M:4/4
L:1/16
K:Cm
EEC6A2B6 |c2c4B B10 |G,2 ^F=FF4EF4A | A2GG5 E2>d2 e2EF4 |
G,2G4Ee10 | c2B,B6c5 |Cc2BBA5 G2G,2 |
G,G,4G=EG A2>_E2 =B,2F8 |F8=E4 |E2 DE4E2=E _E2E4 |
DC2B,2A, C2C4C2 | B,2B2 =A,4 _A,2>^F2 =AB12 |=A4_A4 |
BA2 GGG2 F4 G2AG | GAGG AGG2<G2G,G, G4 | FAFc6FF8 | F4F2>=E2cc2B4 |B2E2E2e E2eA,2Bc2 | cd2B B2G2 F2^F2 =F^F2=F2 |
G2A2B12 |=A2_A2B2c2cB4c4 |B2 =A2G2 _AGAG ABc4 |
B2 A2c2 BB2=A2BA2 | B=A2_A2GG2 G2F5c | FF2F2F2F F2>c2 B2B2 |
E2ee5 eBAB B2Bc4 |C2c2B2A,5G,2 | D5E2A2A6^F4 |
G,2A,5G,2 =E_E2G4 |A3G,^F2G2G4F | E2DD E8 C2=B,B,4 |
=B, C7E2DEA4 |A, ^F2FA, G,A2G,2GG,F2 |GA8A4G2 |
A,4 cA,E A2A2 ^F2F2 A,2G,A2 |^FG2 G,4 GE4AF8 |AA2G,G2 GG2G2 |
G^Fe E4 E2DD2C2=B, | =B,cC2 A,DE4EA2A2A, | A,AGG A2G,2 GGGA, EGA8 |
A4G4A4 |A4G2 G2G,2 G,2G4 |G4< E4eE =B,2BB, |
=B,c2G,2G,2G,4c2cAB2 |A,2^F4A4G2FG,4 |G4G,2 ^F=E2_E2=E_E2 |
A4 AGGA c2=BG, GA4 |GA,2 E2EE2E2E2A2c2 |=B,Bc8d2de4 |
cc de6c3c4 |=B2c4 c4 c2Bc |
de4c2B2=B2_B B2=Ac4 |B2c2B A2GA B6 |=A2 G3G2E2D2c3 |
=A,2A4 A4 G2>A2 |
A2A,A2AA,A4=A2_A6 |A2AAA4E A2A2 | =A2A2 _A2A4Fe G2=A,c2 |
A2G,2=Ac4BA G,2c2 | B2A2 A,B2A A3F2EEE8 |D E2ED D2Gc2 |
B2=A G,8 GAc2 | cB4AG2 ^FE=F2 G4 | A4 Bc2B2B2A2GF2 |
^F2A2 B4 cB2c2cB2 | =AG_A2 Bc4B2A B2=A2 | B2=A2 B2A2 _ABB2 =A2G4 |
GG G2G,2 G,G2F2^F3 | ECC9F4F3 |EC B,BE4E4E3 |
E6D A,2B,_D C2B,2 | A,G,4G,CC G,3=e2B,_E2 | =EC2C cCFG, ee2c2c3 |
=e2G,2 G2G,G G2Ge2 |F2B E2>=e2 F2 =E^F2 G4 CC2=F4G2 |G2=A2BB2 BG,G,_A GAG,4 |=B2 _BBc2 cC2c A2=A2GG |
F2G2 G2C^F =F2CF ^FA2G | G,2CC FFA2 G2B4G,A, | A2G,2 G,BB2 c2cc ccG,C2 |
B=BB c2cC2G3 G,c2C | cG2G, B6c2>c2c4 |C2 cc4c2_d4C2 |
C2G2C2C GCC2 FGG,G5 | C2FF2A=A2 B4 | G,2G,2 A,2G,=B _B2c2 C2c2 |
G,2G2 BB2c2CG2 G,2c2 | c2GG, B2B2 c4 c2c4 |Cc6d_d2>C2c8 |
dc d5BB,2 | B2cd4B B2c=B2c4 |=AA2 BcBc2B2_A B=AB4 |
G5F2G,G2 F2ED2 |E2D3d4e4c2 | d4 BBBB,2BB2 c2d2 |
BBc=B2c4=A,_A2 _B2c2 | B=A2B BBBA GG2_A3F2<^F2 |G2 F2D4F2<D2=AG |
AGF2 ^F2G,2 =F=E2G GC2F | FF2G AG2A, G,2C2 CFFG2 |G2=A, A,B6G, G,_A,GA, |
A,4 cc2c4cCc c5 |c8c2d8 |e c2d4BB,2B2c2 |
d4cB2 B2cB2c4 |=B=A,2 A2_B2 c2A,A BB2G2 |C4F2G2^F=FE2D2F2 |
=EF3c2d4_e edc2 | d5BB,B4c2e2B6 |c=B2 c4 _B2AA2 |
c2B =A2BA BB2G2G2G2 |^F2A,2=A,2=E D3D4_A2 |A6A12 |
A8A4G2 |=A2_A2A4G6A6 |A6A4A |
A=A,_A2 A,A4AA3A2=A | =A5_A4e2A =A2A2 | A,A,AA2A,2e eA,G,2 A,2c2 |
=BAG,2 c2_BA G,2=A,c B2 c4 =B4 =A2G2 ^FE=FG4 |A4B Bcc2 B2c2 | B2A2 ^F=F2^F2A2B2c2c |
B2c4B2 =A2G_A2Bc4 |=A,B2_AB2 =A2B2 A2B2 | =A2B2 A2G_A2=A2G3G2 |
F^F2E7=F4F2 | =EeD_D9 _E2E2 | DAA,A,2cC2 B,2G,4A,2 |
G2G2 G2G2 FGF4< F4 |F2 F=E_EC B,=B,=E2 _E4 | E2E4EE2D2C2B2A, |
c2C2 cC2B,2A,5G2 | FFG2 =A2B2 =B2_B24 |=A2 B2AB2AB2 AB2A |
B2B2 =AB2A BB6_d | c8 ABA8 |=A2 FG8G4 |
G4F2F6F4 |=EF_E2BE4E2 EE2E | =E_EE2 B,B2c2C2B,3A4 |
GG2G2A C2F4F2 | F2F=E _EcE2 eEE2 E2E4 |E2 B,2A2<B,2Bc6 | c2c2B3 A2G2>C2G,G |
[/abcjs]

(167)

ظلموه عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

ظلموه

كلمات حسين السيد
houcine said

ألحان محمد عبد الوهاب
050515_2022_1.png

fichier midi
Abdel-halim-hafez-zalamooh.mid (118 téléchargements)

partition PDF
Abdel-halim-hafez-zalamooh.pdf (192 téléchargements)

ظلموه .. ظلمـوه .. القلب الخالي ظلمــوه
قابلوا .. شبكوه .. وارتاحوا لما شغلـوه
وعدوا .. يـزوروه .. ونهار ما افتكروا يهنــــوه
نسيوا .. وفاتـوه .. واتاريهم قبل ما ينسـوه
ظلموه .. ظلموه
طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغــرام
من كل رمش جارح فى نظرة وابتســام
كانت العيون تقابله وتلمح بالكــلام
يهرب من قبل حتى ما يردلهم ســلام
لحد عنيه ما قابلوني .. نسيت روحي وتاه عقلـي
وطال الشوق وظلموني .. واتاري القلب هوّ اللـي
ظلموه .. ظلموه
جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فيـن
قلت اسأل دق قلبي اللى زايد دقتيـن
سمع فى القلب حاجه وقال ده رمش عين
صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين
لحد عنيه ما قابلوني .. نسيت روحي وتاه عقلـي
وطال الشوق وظلموني .. واتاري القلب هوّ اللى
ظلموه .. ظلموه
انا اللى السحر دايما كنت اهرب من عينيه
وانا اللى قلبي عمره محدش جار عليـه
ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليـه
احتار القلب يسأل واحترت اقولّه ايـه
لحد عنيه ما قابلوني .. نسيت روحي وتاه عقلي
وطال الشوق وظلموني .. واتاري القلب هوّ اللى
ظلموه .. ظلموه

[abcjs]
X:1
T: ظلموه عبد الحليم حافظ
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/8
Q:1/4=60
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
B,B, B,B, | G,A, B,2 | B,B, B,B, | G,A, B,2 | B,B, B,B, | B,G F2 | B,B, B,B, |$ B,G F2 | GG F_E | %9
w: creator:~ * * *|||||||||
FF _ED | _EE DC | DC B,2 | GG F_E | FF _ED | _EE DC | DC B,2 |$ B,B, B,B, | G,A, B,2 | B,B, B,B, | %19
w: ||||||||||
G,A, B,2 | B,B, B,B, | G,A, B,B,/C/ | DB,/C/ DC/D/ |$ _EC/D/ EF | D_E CD | B,C D/>C/B,/C/ | %26
w: |||||||
^F=F _ED | F_E DC | CC/D/ DD | F_E DE/F/ |$ ^F=F _ED | F_E DC | B,/C/D DD | F_E D2 | _ED C2 | %35
w: |||||||||
DC B,2 |[M:4/4] D G2 F GFGF |$ _E F2 E FEFE | D G2 F GFGF | _E F2 E FEFE | D G2 F GFGF | %41
w: ||||||
D _E2 D FEFE |$ D _E2 D EE^F=F | _E F2 D EDEB | D G2 F GFGF | D _E2 D FEFE |$ D _E2 D EE^F=F | %47
w: ||||||
_ED EB/B/ B>B G/^F/A- | A/AG/ ^FG- G/F=F/ E/D/F/E/ | .B2 D/GG/ BG/4F3/2- F/GF/4E/4 | D2 D4 C2 | C3- C3/4-C/8D/8 C>B, B,2 | DB,/C/ DC/D/ _EC/D/ EF |$ %54
w: ||||
D_ECD B,C D/>C/B,/C/ | ^F=F_ED FEDC | CC/D/ DD F_E DE/F/ | ^F=F_ED FEDC |$ B,/C/D DD F_E D2 | %59
w: |||||
_ED C2 DC B,2 |[M:2/4] B/d/d/d/ d/d/d/d/ | B/dc/ B2 | A/c/c/A/ B/A/F/A/ | G>F G2 |$ %64
w: |||||
E/F/G/D/ G/D/F/D/ | A/G/F/E/ FG/F/ | E/D/E D2 | B/d/d/d/ d/d/d/d/ | B/dc/ B2 | %69
w: |||||
A/c/c/A/ B/A/F/A/ |$ G>F G2 | E/F/G/D/ G/D/F/D/ | A/G/F/E/ FG/F/ | E/D/E D2 | DG GG | G A2 A | %76
w: |||||||
F G2 F | GF GE |$ DD/>E/ D2 | DG GG | G A2 A | F G2 F | GF GE | DD/>E/ D2 | G>F- F/E/F | %85
w: |||||||||
E D2- D/D/ |$ GA A/G/F/E/ | F/E/ D2- D/D/ | G>F- F/E/F | E D2- D/D/ | GA A/G/F/E/ | F G2 B/B/ | %92
w: |||||||
B>B G/^F/A- |$ A/AG/ ^FG- | G/^F=F/ E/D/F/E/ | .B2 D/GG/ | BG/4^F3/2- F/GF/4E/4 |$ D2 D2- | D2 C2 | C3- C3/4-C/8D/8 | C>B, B,2 | DB,/C/ DC/D/ | %104
w: ||||||
_EC/D/ EF | D_E CD | B,C D/>C/B,/C/ |$ ^F=F _ED | F_E DC | CC/D/ DD | F_E DE/F/ | ^F=F _ED | %112
w: ||||||||
F_E DC | B,/C/D DD |$ F_E D2 | _ED C2 | DC B,2 |[K:C] _B,B, B,B, | G,A, _B,2 | _B,B, B,B, | %120
w: ||||||||
G,A, _B,2 | Gd c_B |$ Ac _BA | G_B AG | ^FG/F/ EF | GA _Bc | d>c _B2 | _B/AG/- G/F/^F- | %128
w: ||||||||
F2 D/C/_B, | Gd c_B |$ Ac _BA | G_B AG | ^FG/F/ EF | GA _Bc | d>c _B2 | _B/AG/- G/F/^F- | %136
w: ||||||||
F2 D/C/_B, | _B,D DD |$ CD DE | DE DC | D2 C_B, | _B,D DD | CD DD | ED ED | D2 C_B, | _B,D DD | %146
w: ||||||||||
CD DE |$ DE DC | D2 C_B, | _B,D DD | CD DD | ED ED | D3 _B/B/ | F G2 _B/B/ | _B>B G/^F/A- |$ %155
w: |||||||||
A/AG/ ^FG- | G/^F=F/ E/D/F/E/ | ._B2 D/GG/ | _BG/4^F3/2- F/GF/4E/4 | %161
w: ||||||
D2 D2- |$ D2 C2 | C3- C3/4-C/8D/8 | C>_B, B,2 | D_B,/C/ DC/D/ | _EC/D/ EF | D_E CD | %168
w: |||||||
_B,C D/>C/B,/C/ |$ ^F=F _ED | F_E DC | CC/D/ DD | F_E DE/F/ | ^F=F _ED | F_E DC | _B,/C/D DD |$ %176
w: ||||||||
F_E D2 | _ED C2 | DC _B,2 | %179
w: |||
[/abcjs]

(204)

أبو عيون جريئة عبد الحليم

أبو عيون جريئة

كلمات مرسي جميل

morsi jamil aziz

ألحان كمال الطويل من مقام الهزام

كمال_الطويل

 

fichier midi

ouloulou.mid (110 téléchargements)

Partition PDF

ouloulou.pdf (147 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:قلولو
M:4/4
L:1/16
K:Bbmaj
CccC2c2c2B,d2 BdB,^c | E2c2 CdEE2C2d E2EC | c2E2 C2d2 DdDB2d2E2 |CBC dE2E C2EC2^FEE |
^FFF_A F2FF2=F^FF FF2=A | ^F2DF FcF2 =F^FF2 =FF^Fc | BE2E2E4F2D CE2c2 |
B,2F ^F=E_E=E6D2=B, | D2=B,2 B_B,2B,2^F,F2 E4 | =EEE2 DD=B,B, _E2DB, _B,B,B,2 |
A,2=B,D2B,B,_B2B,2C ^C2B,B,2 |=B,2C2B,4c2_B, DD4 |^C2D2=C^C2 =C=B4_BB,B, |
=B,D^C_B4B =B,_B,2B, =B,2DB | =B,2B4BD D^CB,2 EcD2 | ^CCD2 =B,2_B,2 D2B,B2B,2D2 |
B,2C ^C=B,=C2 B,2dD2^cD2 | =B,2D2 B,B,2c4B _B,2CD | CBBA, B,CB,2 =B,BB,2 B,2DD2 |
D=B,2 DD2D FG,G2 ^C2^F2 | ^FF2F2A_AG =E2=F2 E2F2 | =ED^CD F^F2F2E2=F2E2E4 |
d D2^F2 F=F2G _A2^F=E | =E2E4_ED ^FF2F =F2^FG | _A4 =A4 _A^F,=AF2=F=E2 |
^F2=EF G2E2 FD4D2=B,2 |=B,2_B,2B,B8B2 | B2B2 =B2G2 ^F4 E2D^C2 |

[/abcjs]

(145)

بحلم بك عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

بحلم بك

mounir morad

ألحان منير مراد  من مقام الحجاز

ري -مي بيمول – فا دييز – صول- لا- سي بيمول – دو – ري

fichier midi

bahlem-bik.mid (119 téléchargements)

Partition PDF

bahlem-bik.pdf (135 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:بحلم بيك
M:4/4
L:1/16
K:Dm
FG2G GG2^G BGG2 BG2F | FFFF2FF2 FFFG FF2E | eE2F F2G2 G2GG ^G=G2^G2 |^GBE F2FE FF2F FFF2 |
EE4GBC2F2^G GB=G^F | GC2B2^G^F2 B2E2 E2=GG | ^GBB2 =G2FF ^C=C4C2C |
E2F2 G^GC2 =G2GE2F2E | E2D2 C2C2 C2B2 =B,2C4 |D^C FEE2 C2=C2 ^CC2=C |
CG2=B, C2^C2 ^F2E2 cC4 |D^C2 =cGB^C2=CC^C E2C2 | C2D2 GG^CC4F2FE2 |
^C4 DC2F2F4A2G2 |^G2B2G4^FE2 =FEE=G2 |EF4E6 FG4 |
FFE4^C2F2D EG^G2 | G^GGG ^F=FB2 GG2=G FE4 |E^F=F F4>E4 G4 |
^F=F2^C2CD2 F2EF ^G2G=G2 |^G2A2B2B =GFcB ^G2E^C | =B,^C2E2E2F C2=C2 C2_BC2 |
^C2=c BG2G B2^G2 B=GBG2 |FFF2F^F2 =F2F2 F2^G2 | GFB4< E4B2 B2C2 |

[/abcjs]

(150)