Archives par mot-clé : مالوف تونسي

انظر الى النواعر مالوف تونسي

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

انظر الى النواعر
انظر الى النواعر و الماء قد يفور
ما بين ذي الازاهر قد اقبل السرور
و اقطف من انواره يا مخجل البدور
و اشرب على الصباح و الطير على القضيب
و نحن في انشراح رغما عن الرقيب

بمهجتي تياه احور تسوق
لي عيناه كؤوس سم
تسوق لي عيناه
كؤوس سم
ظبي من العيد منتشي

قدم المساء يا مرحبا بقدومه
طار الا لاي يا لن
آه يا لا لا لن
آه يا لا لا لن

(138)

اليف يا سلطاني مالوف تونسي

ملف ميدي , fichier midi, midi file

partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

أليف يا سلطاني و الهجران كوانــــــي
باء .. بليت بنظـــــــــــــــره , تاء .. ته يا نجم الزهــــــــــــره
ثاء .. ثلاثة في حضـــــــــــــره ,جيم جار عنّي سلطانـــي
يا عاذلــــــــــــــــــي بالله .. دعني نزد عشقــــــــــــــــا
إذا نتــــــــــــــــــوب لله .. عشقي لمن يبقــــــــــــــــى
حاء .. حالي ظاهر للنـــــاس , خاء .. خلّى في قلبي الهلـــواس
دال .. درها يا بن عبّــــــــــــاس , ذال .. ذلّي بين اقرانــــــــــي
من نـــظــــم الجــوهـــر.. من غــيـــر ذي عقـــــــــــد
و رشّ بـــــالـــعــنــــبـــر .. شــقـــــائــــــــق الـــــورد
راء .. ربّي يعلم ما بــــــــــــــي , زين .. زرني يا حبّـــــــــــــــي
طاد .. طالت وحشة قلبـــــــــــــي , ضاد .. ضرّني الكتمـــــــان
كــــاف .. كم لي فيك إنراجـــــــي ، لام .. للوصـــل محتــــــــــاج
ميــــم .. منــك بـــان علاجــــــي ، نـون .. نيـرانـي فـي كنــانــي
و الهجران كوانـــــــــــــــي .. آليــــــــــف

(2820)

ناعورة الطبوع مالوف تونسي

rachidia

 

للاستماع  fichier midi , midi file

 

naourat-ettbou3.mid (246 téléchargements)

 

Partition PDF , sheet music

 

naourat-ettbou3.pdf (355 téléchargements)

 

فيديو طريقة العزف – video

[abcjs]

X:1
T:ناعورة الطبوع مالوف تونسي
M:3/4
L:1/8
K:C
E2 ^F/^C5/2E | E^D/E F/FF =DE | E>C D5/2C/C | _B,/C/C (3CGG G/G/G |
^FGG/ G3/2G3/2G/G/ | FG/G/ G>A A3 |E d>C C/C/dD |
^D/=D5/2 C2 | ^D/DD/ E/E2E/D | ^DE F2 EG ^DF | (3DE^D2 C CC3/2 | DGG/ | G/GG/ D>D Ef/F2 |
E/ EE>AA3/2 | AA GG/G/ GG/G/f/ | F/f/F G3/2GD/D/D/ |
D/DC c/C/D/d/ D/E2 |G/G3 D3 |c B,4 G/ |
GG/G G/GG/ GG GD |
DD C/c/c/C/ D/ D/D/E | FG E/FDC/c | cG |
G>GG/ G/GG3/2A3/2 F/ | _B,/f/F/e/ E>D D2 | dFG | EG |
G/GG/ G/A2FE/ | E/E/E E5 |E E>E E2 |
E2 EE2E/E/ | E2 f/ FD/D/ E2 | F/F/F G2 GA |
G/F/E9/2 | GF ED c/cC0C/ |
^C2 (3AAA A/A/A | GAGGF/ G3/2G | GC | C3/2CC3/2 C2 | F>E E6 |
G/ G2 F/(3FF2D |E3/2 FF G/G/G2 |A2F3/2 E5/2 |
F3/2 G2 EGA/ A2 |
A/A/A AA/A/ A3 |A/A/ A2 A>B | Bc/d_B/c (3ABA2 |
G/GF/ G2 (3EDC | F/F/F DE2(3CDD2 |D d2 EF |
GB _B=B/c d2 | c2 _B/ BG>FG | F>D D2 F/f/D/E/ |
Ec DD D>F | G>e DC/G/ G>G | G/G9/2A/A/ |
A/A/A/A3AA/ | AG/G/ G2 GG0G3 |G3/2 DD/D2 |
G/ G^F G>e D>D | DG G[G/G/]G/ (3GGG2 |
GG Gf GA/A/ | Ac BGG/ G2 | GD EE0F/ | F/G13/2 |
G F>E ED/C/ | CC c2 BB3/2 |c3/2 B>A B/G5/2 |
A Bf F/F/FE/ ED/D5/2 | G>E DD/G/ |
Gf e< ED/ cc | C/fE/ D>E fG |
(3AAB2 ^c2 d>=c^c/ | B/c/^c/A/ BG G/G/f/F/ | f/ FE2 |
C/C/C4E3/2 |FG/ G6 | (3AfB2 c2 |
d2 c3/2c3/2B3/2 |G/G/G/ f/FE/f/ F/D/E | c/C/C3/2c3/2 c>(3cc2c |
c4A/ ^c/G/c/G | AA, A>A A2 | AGA/ A/AG2D3/2 |
d/D/c ^c/=cc0c/^c=c/^c | B/^cc/ B
B c/cc5/2 | ^c/G/c/G A2 |
f/A/A A2 A>G | (3AAG (3FED E3/2E5/2 | E/ (3EEE2 E5/2 |
E/E>ED E2 | G3C3/2CCC/ | cA A2 C/ ^F/GG0G/ | G^F G2 G/G7/2 | GG |
G3/2^F3/2^D=d/ D2 | d/dd/ dd0d/ d3 |B/B/ _BG A0 A/B |
G^F F/FDE3/2 | ^FD/d/ D>d (3dd2d | d3(3Bc^c2B/B/ |
G2 A_B/A/ G^F/F/F/ | ^FD ^DF =Dd/D | D2 G>G G3 |
A A2 A3/2A | AA/A/ A
C |
G>G G>(3GGG2C | D2 D/e/E c0 F>F | F2 AE | E2 E2 F3/2F | (3_B,DE2 D/E/C5/2=B,2 |
A,/ (3A,BC (3CCC | C>A A3/2CG/G/G/ | G/f/G/G/G/ GG/D/ D2 |
D/E2F/F/f/ F/Ff/A/ | A/G/(3GGff/E/E3/2E |e/E3/2 EE De/E/ |
(3fFD2 e/D/E c>C | C0 G2 G^F/G2=f | f/e0E/D Cf0f/ Ef (3De2D | E/E/c5/2B, GA/A, | B>(3cC2c0cC^Cc |
A/AG/ GG2G | G7/2D/ E2 | FF/F/ F/F/F^G/ =G/G/G3/2 |
Fd F/FF fD/E | D/Ec/CC> GG/^F/G/ |
G3/2GC/G7/2 | A/A/A ^F2 DG |
GF |
^F/G5/2^D eE0e/ | ^F>e Dd/d/ DF | ^Fe GG2 |C> AA3/2 ^F3 |G2E/^D D>D |
^FF/^D =DD D4 | DA |
A/A/A/A GA/A G2 | D2 GG/f/ G2 | F/F/e/E/ E2 CF/E/ |
f/D/D7/2C/C/ | C>c C3/2B, cd2 |F/F/ G>DD/ d/D/D/d |
E/ED3/2C2C3/2 | GE | E3/2D2E/ fd | D/D7/2 E>D |
G/G/G3/2 G/C/A/A/ AA/A/ | A>A G2 Df |
^FF F/ | F/F/F F/f/FF/ FF | f/F/F F/F/E2Ff2 |
f/ fFF/ f/f/F/C/f/ | FG A/A/A2Bc/ | B/cB c>c BcC/f/f/ | G
c | c<^c cA GAA/C/ | A3/2^c2c/ =c0 ^c=c |
d<^c (3c=c^c2 cA | G
fG/ A7/2 |A/ (3AAA G2 | FF F/F2F/f |
(3GAA2 AAG/ G/G/G | (3GGGG2< G2G3/2 |C/C/D/ EC cD E/f/f | G>E Df (3DEE |
D/C/C G7/2E3/2 |F GE Ef/F/f5/2 | Ce0c/ c^c D/D5/2 |
A/AG/f F< FE/ | E>E E2 EE/E/ | E/E2F2 E2 |
C>E EE2E | EE/F/ GE/D/ DE | EE/^F =F/F/G3/2FA/ |
G2>C2 E2 | E2 FE/D/DE/EB | B,C C/B,/B, D/^C/=C3/2 |
^F3/2 =F3/2G7/2 |D d/G/G3/2 GD | EF F2 f3 |
G2f/G/ fD | G/G/G/G/ G/GD/ E/ Ef3/2 |f/F2c/c/cdc/ |
(3_Bc^c (3BAA A
d c>c c/B/A/A/ |
A
EE3/2 EE fG2A/G/ | f/E/E/E3 FFF/ | fF/F/ F/F/f/F/ FG/G/ |
GG/D/ D B=CC5/2 |
GG DE F4 | D/CD3/2E/D3 | B,C3/2C3/2 |

[/abcjs]

(354)