Archives par mot-clé : ميشال طعمة

على الله تعود فريد الاطرش

ملف ميدي
ملف ب د ف
pdf file
midi file

كلمات ميشال طعمه
الحان فريد الاطرشعلى الله تعود على الله
يا ضايع في ديار الله
من بعدك أنت يا غالي
ما لي أحباب غير الله

يلي مرمرت زماني
كانك بطلت تهواني

يا أبو الأحباب لاقيني
من بعد غياب هنيني
حاجي من دموعي تسقيني
نشفت دموعي اي والله

على الله تعود بهجتنا والفراح
وتغمر دارنا البسمة والفراح
قضينا العمر ولف ضل ولف راح
وضاع العمر هجران وغياب

لو جاني يوم مرسالك
و طمني يوم عن حالك
لطرب الفؤاد كرمالك
واسجد على أبواب الله

(12)

فوق غصنك يا لموني فريد الاطرش

farid latrach

كلمات ن ميشال طغمة اوالحان فريد الاطرش من مقام الهزام

michel taamah

فوق غصنك يالمونه

فوق غصنك يا لمونة لأكتب بدمع العيونا
روحي هيمانة بحبيبي ويلومونا اللي يلومونا

يا لمونة يا حياتي يا رفيقة ذكرياتي
لا تزيدي في أهاتي هاتي ماضي الحب هاتي
ورجعي الماضي الحنون والحباب اللي نسونا

يا لمونة يا حلالي ودي غصن للعلالي
في الأماسي و الليالي لأسهر وأغني الليالي
والحبايب يسمعونا والعوازل يحسدونا

يا لمونة لوني لونك الله في عوني وعونك
واللي كانوا يعشقوني فارقوني وفارقونك
راحو ا لبعيد وسلونا ونسيو حتى يودعونا
روحي هيمانة بحبيبي ويلومونا اللي يلومونا

للاستماع ملف ميدي midi file , fichier midi

fouk-ghosnek-ya-limouna.mid (7351 téléchargements)

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

fouk-ghosnek-ya-limouna.pdf (161 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: فوق غصنك يا لموني فريد الاطرش
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=68
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z2 z D EEEE- | EE2E _DEE=D | c_D2E- EDB,F- | F2B,B, F2=E_E | D2EB, _DF2G |$ FEE_D C_GE=D | %6
EDcD E_DB2 | EDc2 DE_DB | CEEc- cDEE | F2E2 D2=B,2 |$ B2cE DcDE | EF2G F2>_D2- | D=D2F FFFG | %13
_DCA,2 =E2_EE | FC2E cCCD- |$ DE_DF- F2B,F | F2_D=D- D_D2D- | D=D2D =B,EED | D2D2 _DB2c | %19
EEcD- DE2F- |$ FE2D- D_D=B,B | CE2c- cDE2 | F2GF- FE2B,- | B,E2E GFGA- | AFG_D E2>F2 | %25
C2cc C2D2 |$ _DB,F2- FB,FF- | FE2D c2_D2 | Dc_DE EEA2 | B2GG GGF2 | EF2D- D2A2 |$ %32
=EFG_E- E_GF2 | F2BB- B z z G- | GFFF EFE2- | EBB,B =ABD_A | G2G2 G2ED |$ _GF2_D FEF2 | %38
DFF2- FEF2- | FE2_D =DF_D2 | E_D2C B,D_G=A | ABFG A2GG |$ FFED E2AD | BB2_D- DG2F | _DE2G- GDDB- | %45
BB,2B B_DG2 | G2FF DECB, | F2_DB- BBC2- |$ CGFC EFG_D | E2_D2 FGAD | C_GFE E2E2 | B,GBG CC2G- |$ GAFA F2CB, | %59
_G=GBA- A2GB, | EGcG- G2>F2 | B,DF2- FFG2 | E2GF- FE2D | D2=B,C E2_DF |$ FE2E FFE2 | DCDE B2EC | %66
D2=B,D- D2E2 | DE2E- ED2F | D4 EE2F- | FF_DE F2E2 |$ GFFE D=EDD | D2D2 | D2=E_E- EDC2 | %73
_DEE2 FFC2 | F2A2- A=B2c- | cBAB- B2E2- EF=ED |$ D_D=DC- C_D2E | _D=B,_B,2 A2AB | GEA2- AG2G | FE2E A2B,2 | BB2C GGGC | FFEE CGF2 | _DB2B C2G2 | CCEF G_DEB- | B2B,2 BBCG- |$ %110
G2_DG FEC2 | FF2F F2>_D2- | DFF_D F2>F2 | D2Cc C_D2=D | _D=DBB, _D2B2 |$ G_DFA- ACF2 | %116
F_DE2 CG2A- | A2A,2 DBB2 | B_DGA GEG,2- | G,D=B_B- B_DB2 |$ AGCA B2BB- | BB2G- GBB2 | B4 DG=A_A | cB=B2 D2BB | %129
A=B_BA E2AG- | GA=AB- B4- |$ BBAB- B2=B2- B2<_B2 | %136 =AB_A2 G,2GG |$ A2B2 B4 | A=A=B_B- BA_DB- | B2cB =A2_D2 | G,GDB- BAG2- |$ %142
GFGF- FEGF | BcCc =B_B2B | B2>A2- AG2_D | G2>G,2- G,AA2 | G4 F2F2 | E2F2 FDEE- |$ E2B,E- EDDE- | %149
EA2B, DEDD | E_DED B,2Ec | _DEE2 DDE2 | _D2G2- GG2A | B2A2 GGGG |$ GFG2 EF2G- | G=AB_A- AGGA- | %156
A2FG GFF2 | _DDE2 FG2G | AAG2 FGGG |$ EEE=E EF2F- | F2DE E2E2 _DAEB | %163
_D2EG ED=B,E | DC2E ECCG |$ =AD_G_A A2=GA | B2EB, FEG=A | A2GA- AB=B2 | DD2=B _B2AG | %169
ABAB c2_D2 |$ BA2G A2=E2 |$ D2_DF EDCC | %183
=B,2ED B,2_B,C | CDE2 F_G2F- | F2EE _DEGG | F=E_E2 D4- |$ D2>D2- DE2=B,- | B,_D2=D D4- | %189
D2_G2 F2E=G |$ F2B[K:treble]C C2CB, | %201
A,[K:bass]B,B,2- B,2A,2 | _D,B,,2B, G,C,2G, |$ F,_D,E,F, G,2E,B,- | %221
B,2C,B,, B,B,_D,C, | G,G,C,2 B,,E,2_D, | G,F,F,_D, B,2A,2 | C,G,G,G, _D,E,F,G, |$ %225
G,E,CB,- B,E,B,,2 | B,_D,2G, G,G,F,D, | E,E,C,G, F,F,2F, | F,2F,E, F,2>D,2 | F,2>F,2 D,2>_D,2 |$ %230
C,_D,=D,2 _D,=D,B,=B, | C_D,B,2- B,D,F,G, | G,D,G,F,- F,2_D,2 G,,A,,2=D, |$ B,,B,B,2 G,2A,2 | C,B,=B,B, D,B,2A,- | A,=B,2A, A,G,G,A,- | %238
A,B,,2E,- E,G,_D,G, | A,A,E,2 G,B,_D,G, |$ A,A,A,,C, B,,=B,B,D, | =B,2_B,C =B,_B,G,G,, | %242
G,A,B,B,- B,B,B,2- | B,C,_D,B,- B,C,B,B,- | B,C,2A,- A,E,E,2 |$ =B,E,D,B, _B,A,=B,_B,- | %246
B,A,G,B, A,G,2A,- | A,2B,2 |$ %250
B,A,B,2 =B,B,2_B,- | B,A,2_D, G,A,B,2- | B,2=B,_B, B,B,A,2- | A,G,,2G,- G,A,B,2- | %254
B,2<=B,2 A,2C_B,- | B,2_D,C- C4 |$ =A,B,B,2- B,_A,G,A, | B,2=B,2 _B,2[K:bass]B,B,- |$ B,A,2E,- E,2_D,2 E,2G,2 | E,_D,B,2 =D,B,,B,B, | _D,G,G,G,- G,F,F,F, |$ E,C,G,F,- F,F,B,2- | %283
B,G,G,2- G,=E,F,2 | F,2D,E, E,B,2E, | A,B,B,_D, G,G,G,A, | =E,2F,E, D,G,F,2 | %287
F,F,E,F,- F,E,2F,- |$ F,2E,F,- F,=E,_E,2 | _D,2>C,2 =D,E,2C,- | C,B,,=B,,G, =A,B,2F, | %291
F,=A,G,2- G,F,2F, | D,E,B,C E,2E,E, | E,E,E,E, z4 | %294
[/abcjs]

(227)

عالبساطة صباح

meta name= »description » content= »عالبساطة صباح من كلمات ميشال طعمة والحان سهيل عرفه »/>
sabah

من كلمات ميشال طعمة

michel taamah

من الخان سهيل عرفه
souheil arfa

للاستماع fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition PDF, sheet music

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

(75)