Archives par mot-clé : نوتة موسيقي

من غير ليه محمد عبد الوهاب – المقطع الأخير

050515_2022_1.png

من غير ليه كلمات مرسي عزيز جميل

morsi jamil aziz

 

للاستماع pour  écouter fichier midi
تحميل ملف ميدي midi file

نوتة موسيقية partition PDF
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية
(164)

فكروني ام كلثوم

فكروني كلمات عبد الوهاب محمد

abdelwaheb mohamed

ألحان محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

fichier midi , midi file , ملف ميديPartition PDF , sheet music نوتة موسيقية
كلموني تاني عنك
فكروني… فكروني
صحوا نار الشوق
في قلبي وف عيوني
رجعوا لي الماضي بنعيمه وهَناوته
وبحلاوته… وبعذابه… وبقساوته
وافتكرت فِرِحتِ وَياك قدْ إيه
واِفتكرتْ كمان يا روحي بِعِدْنا ليه
بَعدِ ما صَدَقتِ إني قِدِرتِ أنسى
بَعدِ ما قلبي قِدِرْ يِسلاكْ وِيِقسى
جُمْ بِهِمْسَه… وَغَيَروني
كانوا ليه بيفَكَروني
بَعدِ ما تعَوِدت بُعْدَكْ غَصبِ عَنِّي
بَعدِ ما نسيتْ الأماني والتَمَني
كِلمِتين اِتقالوا
شالوا الصَبرِ مِني
صَحوا في عنَيَّه حَنينهُمْ لاِبتِسامَكْ
صَحوا سَمْعي يوَد كِلْمَة مِن كَلامَك
صَحوا حتى الغيرَة
صَحوا لي ظُنوني
وِاِبتدا قَلبي يِدَوْبني بآهاتُه
وِاِبتَدا الليل يِبْقى أَطْوَلْ مِنْ ساعاتُه
واَسْهَرْ اَسْمَع نَبضِ قلبي بيْناديك
روحي فيكْ مَهْما جَرى أنا روحي فيكْ
تِسْوى اِيهْ الدُنيا وِاِنْتَ مُشْ مَعايا
هِيَ تِبْقى الدُنيا دُنيا إلا بِيك
اِللي فاتْ وَياكْ يا روحي باعودْ إِليهْ
وِاللي عِشْتُه مَعاك… رِجِعْتِ اَعيشْ عَليه
بَعْدِ ما صَدَقتِ إني قِدِرتِ أنسى
بَعْدِ ما قَلبي قِدِرْ يِسلاك ويِقْسى
جُمْ بِهَمْسَه وغَيَروني
كانوا لِيهْ بِيْفَكَروني
كَلِموني تاني عَنَّكْ
بَعدِ طول حِرماني مِنَّكْ
جَرَّحوا الجِرحِ اِللي قِرِبْ يِبْقى ذِكرى
سَهَّروني أَعيشْ في بُكْرَه وبَعْدِ بُكْرَه
يا حَياة أنا كُلَّي حِيرَه ونار
وِغيرَه وشوقْ اِليكْ
نِفْسي أهْرَبْ مِنْ عَذابي…
نِفْسي أَرتاح بين إِيديكْ
وِالخِصامْ… وِالهَجرْ… وِلَيالي الأِسيَّة
كُلِّ دولْ ما يَْهَونوش حُبَّكْ عَلَيَه
وِاللي جُوَه القلب كان في القلب جُوَّه
رُحْنا… وِاِتْغَيَّرنا اِحْنا… إلا هُوَّ
هُوَّ نَفْسِ الحُبِ واَكْتَرْ
هُوَّ نَفْسِ الشوق وِاَكْتَرْ
اِللي فات وَيَّاك يا روحي باعودْ إليه
واِللي عِشْتُه مَعاكْ رِجِعْتِ أَعيشْ عَليه
بَعْدِ ما صَدَقتِ إني قِدِرتِ أنسى
بَعْدِ ما قَلبي قِدِرْ يِسلاك ويِقْسى
جُمْ بِهَمْسَه وغَيَروني
كانوا لِيهْ بِيْفَكَروني
آه يا حَبيبي… حَياتي بَعْدَك مُسْتَحيلَة
يا حَبيبي… والحياة أيام قَليلة
ليه نِضَيَّعْ عُمْرِنا هَجْرِ وخِصامْ
وِاِحنا نِقْدَرْ نِخْلَق الدُنيا الجَميلَة
بِالوِدادْ وِالقُرْبِ تِتْجَدِدْ حَياتْنا
بِالحَنانْ والحُبِ تِتْبَدَلْ آهاتْنا
واِللي جايْ نِعيشُه أِحلى مِنْ اِللي فاتنا
القمرْ مِنْ فَرْحِنا حَ يْنَوَرْ أِكْتَرْ
والنُجومْ حَ تْبانْ لِنا أَجْمَلْ وأَكْبَرْ
والشَجَرْ قَبْلِ الرَبيع حَ نْشوفُه أَخْضَرْ
وِاللي فاتْ نِنساهْ
نِنْسى كُلِّ أَساه
ياللا نِلْحَقْ مِ الزَمَنْ أَيام صَفاهْ
دي الحياة مِنْ غير لُقانا مُشْ حَياةْ
واِحنا مُشْ حَ نْعيشْ يا روحي مَرِّتينْ
فَكَروني اِزايْ
أنا اِمْتى نِسيتَكْ
إنْتَ أَقْرَبْ مِني لِيَّه يا هَنايا
حتى واِنت بَعيد عَليه أَو مَعايَ
تِنْتِهي الأَيام وتِطوي العُمرِ مِنا
واِنْتَ حُبَّكْ لِلأَبَدْ ما لوشْ نِهايَة
حُبَكْ إِنْتَ ما لوش نِهايَة ما لوش نِهايَة

(716)

ديما معاك فريد الأطرش

farid latrach

كلمات عبد العزيز سلام

ألحان فريد الأطرش

للاستماع  pour écouter fichier midi

تحميل ملف ميدي midi file

نوتة موسيقية  partition PDF

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]
X:1
T:ديما معاك فريد الاطرش
M:4/4
L:1/16
K:Gm
dF2E4d4A4A4 |d2d2A2AA4G2 | GFGG GGGG2A8 |^FG2 GG2=F =EFFA AF2F | G2F=E2_E2d2E2E2d2F2 |
G2F E2d2 ^FE2d2^cc2 | dd^cE2d2d4c d4 | ^cE=E2 E_E4d2c2c2c4 |c2dEd6^cd2 |
=E2_E2 Ed6A2A2A | d2d4AA2FG2 AA2A | GFFF2A2_A2=E2d2_EF2 | ^FE2d2=F=Ed _E2dd ^cdDD |
dEd2 d2c2 Ed6^c2 |A,=E4_E2 d2^C2 ^FGA2 | _A2=B^c2=A2_A =A_A=A4A^F | GF^FG G_A=AG2=F2G4F |
F2EE F4 ^F=FAA G2FG2 |F2G2ED2 FDE2 ^c2F^F2 |F2^F E2D=F FFG2 E=E_E2 | ^CDDd CEd4D2 dd=C=E |
=E^F=F_E2DDE2dEE DDd2 | F2dd6AA4A2 | ^c4>A4 AAA2 A^FG=F | GGGG A2A2 BAAG FGE2 |
FFF2 A4 A2FF Edd2 | dEd2 F^F=FF G2d2 G2E2 | dd2d =B2Ed d2d2 d2FE | dd2d cEd6 ^cdcd |
dAA2 A2AA2^c4d4 |d2c ^c4>c4 A2A2 | F2F2 d2d2 AAAA AA_A=A | D2^c4d6 c4 |
d2dd A2AF2F2F2d2^c | D4 F4Ed2 |
E2E2d^F=E G_E2d2=F2G | dd2d4d c2^c2 ddd2 | =EF_EE d2d2 =B2d4=EG | FD4^C_AA2Ad=c2^cd=A2 |
A2A2DAG G^FAG2_A=A2 | A_A2G F2^F4E2 =E2=FA | GFG2 =E2G2 E_E2D2F=E_E | d2F2 ^FG=E2 GF_E2 d=FF2 |
FG2F2EED dCE2 DDd2 | F2^FF2=F=E_E DEDd C^CED2 |G,4d2d ^cd2d dddc2 |d4BAA AAAc AGFF |
E^cE2 c4 d4 d2c2 | d^cd2 cB2D BA2=c AGG2 | E4 dd=B^c =cd2B d^c2=c2 |^c2d c2d2 c4 BA2A |
A4 F4F4 |^F2 EdDD =FF2E2F2F2 |^F2E2=FF2 GFFE2D2^C |
=B,^CE2 d2C=c ^c2=EF F^F2=F | EF2E2DE2 dE2=E DF2_E | E2Dd A2A4^c6 | dAA2 ^Fd2F2A2A4d |
^F=F2E dFF2 A4 d2EE | EFdF2F2d6=B2d2 |dd4Fd4c2d4 |^ccd2E2=C =Bd4B2^c4 |
c =Bc2c2^cA2 _BB=Cd2 |dcc ^c=cd2 BC^c2 =BBA2 | =EG2B A2BA G2c2 d2=B2 | ^c2c=B B=c_B_A B4 c^c=Bc |
=B2_B2 _AAG2 B2=A2 A^c2=c2 |d4cd2 cd2c2=B2_B4 |=B2Bc2 B2A2 ^F_B2A2 |cd^c =c2d2 ^c=ccB BAB2 |
c^c=BB =c2_BA2EF^F2B2=B2 |c2d c2^c4=cd2cB2 | B4 =B2c^c B=c2_B2A2B | BFGB2=B4BcB6 |
=B2A2B4c_B=B c4 | =B2_B2 =B16 | B2A4=B2 _B2BA | =B4 cBcB _B2d2 =B_B2=B |
_AG2=A4A =B2^c=c2d2B | =B2A2 _BA2_A2^c=c4^cd2 |c2^c BA2A2=B2c2=c^c2 | =B2AA Ac^c2 B2c4=c2 |
^cBAA A2AA A2BA2A_A2 | AA6c2^c2c4B | A2_A2 F=AF2 GGA2 ^FA2B | BAGG2E2F4^F =FFA4 |
FG F4 ^F2Ed2D2=E2 |F2E2F2^F2E2=F2^F2=F2 |E2D2D2C ^CE2d2D2d2 |=EFE ^F2=Fd _E2E2 Ddd2 |
E2d^C dF2E ddd2 A_A2=A2 |^c6A dAA2 A^FG,A8 |^F Ed=E=F _A=A_A2 | Ed4E2d E^F=FF2FG,E |
d6c=B E2d2 d4 | F2E2 d4 c4 cB2B A2G2 BAB2 A=Bd2 | c^c2c =B2_B_A B2=B2 AF^F2 | B2=B2 d4 cd2^c d2BB | =B4 _B2c2 c=B2_B2AA2 |
F^F2G B2A_A cBd^c =c2d2 | ^cc=B2 _BBB2 =B2=cB c_BA2 | EF^F2 BA2B2c2d c^c4 |^c=cd2cc=B2_B4c2c |
^c=B=c2 _B2A2 BBGG =B4 | =B8 B2A2 B4 | cB=BB24 |B2A4 |
c=B_B2BA=B4B2_B2B2 |=B2d2B^cA2_A_B=A A4 | _A2=A=B2^c=c2 cd2c2_BA2 | =BA2_A2B2^c dB4c2B |
BA2A2=B2^c2=c2^c2_BGA | _A2=B2 ^cB=c^c4B _BB=A2 | AA8_A2=A8 |=B d^c4A2_A2FdG |
F2GG A^F2A2A4GG2 | E2=EF2FGA4G F2^F2 | GEd2 =E2F_E2EF^F E2d2 | FF^F2 =FF2E2D2d2D2d |
FF2=E ^F2E_E d2=Fd4A2 |A2A2=B^c4dA A2A2 | GG_A=A2Ad2 G^FF=F ^FA4 |^FdE d=F2G EFF2 Fdd4 |
d2 d4 d4 F2=E2 | dd2D ^cE2F2EFC4F | _A4 c^c2d2=A_A=A _A=A2^F | FGG4_A=A A2_AG2^F2G |
F^F4=F=Ed DF4A2A | _AF^F2 =F4 ^F2GE D2=F2 | E2F2 =E_EdF F2G2 FF2E | D2ED d=B,Ed2^C2c ccF2 |
=EGF2 E_E2D2cDE2=E_Ed | ^F2G,G2G, |
[/abcjs]

(146)

بان علي حبه نجاة الصغيرة

najet

بان علي حبه كلمات صلاح جاهين

ألحان كمال الطويل
كمال_الطويل

للاستماع pour écouter fichier midi

najet-ban-aleya-hobo.mid (99 téléchargements)

نوتة موسيقية partition PDF
najet-ban-aleya-hobo.pdf (105 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:بان علي حبه نجاة الصغيرة
M:4/4
L:1/8
K:F
EF G/G2FFED7/2 |E/E/ ^C/D=C3 |^CC2C=C/c cc | cc/cC/C C2 D/D/E/E |
E/F G/G/G2F/FE/E | D/FF2E/ EE/D/ C5/2 |^C/c C=C/c/ cc c/c/c |
C2 C/c/C/c2BAA |A,/A A/A,C/ cc/c/ cc | BA FA A2 A,/A/B, |
B2 BB/B=B/A GG | G/ccB/G/BBB,A/c/F/ | B/G/F EF/F/ G/BA/ B2 |
=Bc/c_B2B/A ^G/A/A | B2 A/G/F A/AA^G/=G | F2 EG/GA/B2< F2 | F/F/ Fc/^G^F=F2F/ | F2>F2 F/FFc/c | BE/FF3F/ FG/G/ |
c/F/F2F2> F2F | FE/F2A/ c2 B/F/B, | B/B2G/A A/BAA/^G/=G |
F6GG2 |^F=F3G/ ^F/G2 |GF2E^F/G =F2 |
FA B^G =G/GA/ GA | G/F4G3G/ | F3G/G/ G3F3 |
G2 F_E/=E/ F3 |F2> F2G/A2^G/ | G/FEFE/ EE EF/E |
E_E/ =EF2E/c/ c/B/A/E |F3F2F2G/ | ^GA A/=GFFEF2 |
E/F2E/FEEE/F/E/ | D/F/^F =F/FBBACc/ | AF E/F/F/F2E/ FG/A2 |
FE/F/EEEEE |F_E=E/E/F2c/ cB2 |E F/E^F/ =FF EF |
^G/AAA/=G FF EF2 |E/E/ EF/EEE/ FE/D |E/E F/EEF/E/F/ F/G/^G3 |
A2 c/A2A/c/B/ | A/^G/F/E2F=G/A2B/A |A/c AA/B/ AG ^F=F |
cB BA/ABcB/A | A/AG/ F/FFFF^F/^G2 |G G/^F=F3^G/=G/G2 |
^F=F2F/F/^F/ G=F/F |c2ccB/A B^G | BB/BB/c A/F/G G/^G=G |
c/B/BA,/G/BBB/ AG/A |A/G2F B/c/B =B/cB |BBA/G B/B/B B/A/F/F/ |
AA G/GF/ EF/F/ E2 d2 cc/=B/ _B/A2E/F | AA,/AA4B/A/B/ | A/c/B2A E/F/d c/c=B |
Bc/ dd/cd/c/=B/ _B/Bd |B,c/ d/C/c/B/ F2 G/A3 |AABA/A,/c/ B/B2 |
cd2cc/B2A,/F |AAA6 |A^G/ A/A2Edcc/ |
c/BBc/d2c c/BB/ | AE dd/cddcc/ | =B/c2cc2cd2 |
dc/ B/B/B c/c/c2B/A,/ | A/^G,BA2B/A/cB/A/B |AG/ ^F/=F4E/A2 |
A/c/ A/A3A/ G/GF/ | F/FGAA2A/ cA2 |B/AG/F EG AA/A |
BcABA/B ^G/=GG |^G=GA/^F/E2=F2G |G/^G2< A2E Fc/A/ | cA AB c/B/A ^G/=GA |A/^G/F/ E/F3EA/=G | G/GF2E/ F/F/^F/G/ GG | G/F2F/F/G2F/ EE2 |F F6 | A2 G2 FF2E | F2 EF2E2D/E |FFc/c BE FE2 |F EF E^F/A/ B/G/F/=F | E^F=FFF2FF2 |EFD/ E2 F^F/=F3 |EFF/A2A2 | B A2 G/EF2G/ | ^G2>A2 A/A/A/c/ A2 | A/A2GFcBAA |
AcA/G AB/A/ ^G/AF/ | EF EF G/A/G ^F/G=F2 |F2G2^F=F2 |
F/E G2 F/E/A/c/ c/F/c | c/=Bc2^c/ =c/c/c c2 | c2>A2 AF GF |
cc cc c=B c^c | c/c=Bc^c/ =cc2c2 |B A/FGFCEE |
^c=c2=Bc/^c2=c | c=B2_B/A/ Bc4 |A3 A,/A,/A4 |
A2^G/=G/ AF/GAA |A3AGAFG |FAB/c2c c4 |
c^c2=c Bc | c/BBc2cc/ ^c/=c/B | A3=B2B A2 |
^GA BA/=G/ ^F/=F2Fc |^cc/ =c/cA/ BB cc | cc/=B/ c_B/cAA2F |
^F2=FABc=Bc |c4c^c2=c/ | ^Gc c/B/c ^c2 =c2 |
c/c/=B/_B/ B/A2B/c c/Bc/ | BA A^G A2 B2 | ^G/F/F/c/ ^c/=cc=B/_B2c |
^c/c/=c/=B/ c2 c/cc_E/=E | ^cc =c/c/c Bc Bc/^c/ | =B/c/^c/=C/ c2 c/_Bc/ =B/_B2 |
^GA/ =G/d/E/^cc/=c/c/ c/B/c | c/c^c=C/c B2 A2 | AA/F/ E/E_E/ ^GG2A |
A/A/c/cAA/ B/A/F/F/ ^FA/A |A/^G BA cc/BA/A | B/A2^G/F2=G AG/F/ |
AA c=B/_B/ AG/G/ F3 |A A/^G/A GB/A/ c/cA/ | A/AG/ AG/GAGA/F/E |
F3G2A3 |E/F G/c2B/B AA | AB/cA^G/ =GA AG/F2 |
F2F/ G4 | F2 F2 G/G2^F/=F2 |F G^F E8 |
F2 AG2 |F E/E2F/F/E/ EE | EE E2 Fc AD/_E/ |
F8 | A/G/G/F/ E/FE/ F/F2E2 |FF/ EF EF/F6 |
E/ F2 B,/A2 |A2cB/ A/B/A/AG/F3 | G/A/A2B A/B/c |
AB AA AF/F2G/ | A2 A/B2c/^C/A2A |^G/B/F2=G/ A2 B/A/A2 |
c ^GA Ac AE/F/ | B/c=B/ _BA/BBcAG |AB/ A/^G/G/F4=G |
GGF3E/ F^F/G/ | G2 ^F/F/=F2F/F/ G2 | ^FE =F/ccB/c ^c2 |
c/c/B/C/ ^GF/B2c2B/ | B/B/B ^G=G/GG^G,/ G2 | ^G2 D/^c2=c/c C/c3 |
F2_E/ E=E/cc3 |c/ c=B cc c/c^c/ | c/c^c/ =c/c/B B/B2Bc |
c^c/ =c=B/_B2B,/ Cc | ^C/C/=c/c/ c/F/F ^CF F_E | _E=E/cc3c/ c2 |
Bc cc/cc^c/ =cB | B/B/B Bc =B_B B/CC/ | B/c/C/c/ c/F/F/F/ ^C/C/E FE/_E |
_E/C Ad4d | d/ddE/_E/ddc2c2 |c/ C/c/D/d3d/d/d/ |
d2 dd2C/cc2 |cC/ B/^G/c d/_E/d d/d/d | dd c/B/c4c |
BA/FBAAA2c |AB^GB=G/F2A | AA Ac c/BB/ AA2 |
F2A BB AB/c |A/B2_E/A3GF |F2A/A/AA/A c/BA/ |
AB A/GE/ G2 A/^GA/ | F/EF/ E/FG/ ^G/=G/A3 | BA/F/ cB/BA/A Bc |
AA G/F3G/ G/GG |^F=F2E/ FG/G2G |F2F/F/G2F/ F/ |

[/abcjs]

(102)

على طرف جناحك ياحمام نجاة الصغيرة

najet

على طرف جناحك ياحمام نجاة الصغيرة كلمات عبدالرحمان الابنودي

ألحان عزالدين حسني

للاستماع pour écouter fichier midi

najet-al-tarf-gnehik.mid (122 téléchargements)

نوتة موسيقية partition PDF

najet-al-tarf-gnehik.pdf (165 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:على طرف جناحك يا حمام نجاة
M:4/4
L:1/8
K:Em
AB/AAA/ AA/^A/ =AA | A/A/D A^A =A/AA2A3/2 |D/A/ A/AA^A/=A D2 | D/D2EE/ F/DEG/G2 |
F>GD3 A/AD |DD=F/D/EFD/ EA | GF/F/ EE/DD/A/D/ DD |
DD/A/ D^c/GDADE |EE/ D/EA/ F/F/F/EE/E/D/ | DD AA c/D/^C/D2^D |
E/^D/=F/ G/AG/ ^G^F/F/ F/=F/E | D/^DAA/=D/D/ EE/E/ E=F/^D |EG/ A/GFF/G/F/ =FD |
A/DD4=FEE |D/E =FG2< G2^F | E

(175)

هلت ليالي فريد الاطرش

farid latrach

هلت ليالي كلمات بيرم التونسي

bayrem ettounssi

الحان فريد الاطرش

للاستماع pour écouter fichier Midi
farid-hellet-leyali.mid هلت ليالي فريد الأطرش (141 téléchargements)

نوتة موسيقية fichier PDF
farid-hellet-leyali.pdf هلت ليالي فريد الاطرش (21 téléchargements)

(180)

بنادي عليك فريد الاطرش

farid latrach

بنادي عليك كلمات مأمون الشناوي
مأمون_الشناوى

ألحان فريد الاطرش

للاستماع pour écouter fichier midi

farid-banai-alil.mid بنادي عليك فريد الاطرش (158 téléchargements)

نوتة موسيقية fichier PDF
farid-banai-alik.pdf بنادي عليك فريد الاطرش (232 téléchargements)

(209)

يا زين الصحراء وبهجتها نعمة

naama

يا زين الصحراء وبهجتها

للاستماع fichier midi

naama-ya-zine-essahra.mid يازين الصحراء نعمة (351 téléchargements)

نوتة موسيقية fichier PDF

naama-ya-zine-essahra.pdf يازين الصحراء نعمة (416 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:يا زين الصحراء وبهجتها نعمة
M:4/4
L:1/16
K:Cm
E2GG2G2G G2G4GG | GG2E2C2c D2E2 E2^FE | ED2C2_D2=D4E4E2 |DD2 G2G4GG G2BG4 |
E C4 D2=E2 _E^FE4 |DD2DC4DD DE4 |E2D DDD2 GF^FG G2GG |
GG2G2GGE4C2D2D2 |EDE2E2D2DED2ED_D | _DCC2 C2=D4E2 E2D2 |
E2D4^F2 G4 A2G4 |G4G4A2 G2G4 |=E_E E4 CC2D4E2 |
=E2^F2_E2D8E2 |C2C2C2D4E2=E_ED | G2G4G6 GGGA2 |
G4D2G4G2^FG6 | =A2_A2 =A2G2 G4 | G2^F4GE =E_E6F |
E2E2 ED2C2CCD2EE2 | ^FE4D2C2DD2 E2EE | D2D2 GG2G4G GG2^F2 |
GG2 ^F2GG =EDC2 D4 | E2DE2^F2=E2_E2=E D6 |CC CD4E2E2^F2E2 |
DDD2EA,2 G4 GG4 |G2G GGD2 CC2E2D2E2 |=E2G E2_E2 D2D2 C4 |
CD6E2E2^F2E2D2 |D2D ^F4 G2G2 G2GG | G2G2 G2^FG2G2A, G2B,F |
^F4 F2G2 A,2=E2 G_EED2 |C2D C4 D4 E2E2 | =E2DD D4 CCC4D4 |
E2 E2E2 DE2D4D | Dc2d2=Ecd B,2=B,D2_BGG | GGGG2=A2A, =B,2c2 B,2DC4 |
D2D=EC2D=B,B, C2B,G2 |G2=A G^FED2DD2 cdD2 | =BB,2C CGG2 GG2=A, B,2B,c |
C2Ed d_D=BG G2G2 c_B2G | ^FG2B E2D2 D2GG GDGG | G2DG4G c24 |
=B2cB B2B2 BB,B2 _B2B8 |A4> B4AG | G2G4G4> G4^FG4 |
E A,G2^F GG4B4 |BAB G2G2 AD2E D=E2_E | G2^FG G=ED4D_E2G2G4 |
G G4 B2c8 B4G2 |
AB2G2G2G4G2GG4 |GG ^FG4GG4G6 | B2BA A2G2 D2D4 |
=E2 _E2^FG A,2F=E DD4 |DE2 =E^F4G4GG2 | GG2G2cc8c2 |
=BcB4_B2 B4 B6 |A4B2 =AG2G2G6 |G4G2^FG2 G2GF |
G2G4< G4B4BA2 |G2A D4>=E4 E^F4 |G2G2G=ED D6^FF |
^FG2G G2G2 GG2G4=B | c12 cc4 |=BcB6B,B_B2c=B_B6 |
B4G2A B2=AG2 |G2G6G6G2 |GG2 GG2G2G2G2B2A |
G2G2 D2D2 D=E_E^F2G4 |G2G2GD4> D4E2 | ^F2G4G4G4< c4 | c4c2 c2c4c2 | BB4=A,2B, _A,G4^F2G | G2c2 c4 Cc2c2c2c2 | c2B B2=A,2 B,4 A,G2^F2 |AA,2 GGCc cc4c2B | c2c4c2 c2dc4B2 | =A,2B,2A,2G G2^FG4c | cc2c c2c2 =Bc2c2c2B, | B2A,2 B,GG4G4G2 | =B,2_B=B d2c2 C2d2 B2c2 | =B_B=B_B,2=B,=A,_A,2G2B, B,2_B2 | =B,B,2B _B=B,2B, Ed2c2c2d2 | =BBB,2G2_B,4B,2GG4 |=B,_B, =B,2B,2 dc2c2d2c | Bc2=B c_BBB4G GG4 | A,G8G2 DG4 |GG2 ^FGG4BG =AGG2 | ^F2G2 F2G2 =E2_EE2F2E2 | DD2 DD_D4E2 =DD=E2 | =E2_E4D2 C4 D2EE2 |^F2E2GG2 G2GA, G2GG2 | G^F2 =EDD_D2C2=D4_E6 |^F2E2D2D4E | C4 G4G4AG | ^F2FG2FG=E _EGD4C2 |
D2DE EEED ED2C2D2=E2 |E2^F2D2F G4 GGG2 | G2G2 G2GE2D2C2DDE2 |
=E2_E ^FDDD4D _DD2C | DDE^F D4 FG2F GGG2 | G2G4G2 ^FGG2 F2D2 |
C2D2 E2EE ^FDDD D2C2 | _D2C=D2D2E =E2D4D2 | G4 GG2G2GAA2A2D |
GGA,2 G2^F2 G4 B2A2 | GG^FF2F2G F2E=E2DCC2 |D2E E^FEE D6DD2 |
=E_E2 D4 DC2C D4 | E2ED4C D2DE2E2^F | DEE4EF2D4 |

[/abcjs]

(214)

ام القد طويل نعمة

naama

ام القد طويل

موال بالطالع ثم ام القد طوبل ثم الليلة عيد

للاستماغ fichier midi

naama-om-el-gad-twila.mid ام القد طويل صالحة نعمة (147 téléchargements)

نوتة موسيقية partition Fichier PDF

naama-om-el-gad-twila.pdf أم القد طويل نعمة (170 téléchargements)

(181)

عيني شافتك نعمة

naama

عيني شافتك

للاستماع pour écouter fichier midi

Naama-Aini-chefetek-khontina.mid عيني شافتك نعمة (112 téléchargements)

نوتة موسيقية Fichier PDF

Naama-Aini-chefetek-khontina.pdf عيني شافتك نعمة (120 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:عيني شافتك نعمة
M:4/4
L:1/16
K:Cm
=e2c2 d2c2 d2d4c2 | c2d2 =e2c2 f2ed2d2d | d4 d4 d2=e2 d4 | =ec2d2cd4dc2cc2 |
c2d4=ec2f2f d2e2 | d4 f2=e2f2f2f2f ee2_e | FG8^F2=F2EF4 |F2 FE2=e e2e2 fe2c2 |
c=e2 ^f=f2g2g2g4G2 |g2g2g2A gg2g2^f=f=e2 |G2G2G2c2CgG2g=ef |
E2=E2 _E3c11 |D2 EDF2 =E2D2 _E2D4 |G^F2E2D2D2E =F2=E_E2 |
_D2=D E4 CC4D2C | C5DED2C2=E F2G2 | A2F=E F^F=F2 _EaF^F F2FA |
A2F=E EF2E2_EE2 F4 | E=E_E2 C4 E4 ^F=F4 |^F8G4G6 |
G2F2C2G4CA4 |G4^FG2=F2=E CC2C2 |C=BE =E2CE _EDEE =EF2_E |
DC2C2FGG G4 G2CC2 |GA2 G2FD C2GG B2C2 | A2GG C2a2 ffff2ga^f |
ffa2 af2f a2gg2fF2 | fff2 gg2f fa2g f2f=e | =efff2aga A2F12 |
F2 F=EF2 A4 | A4 =E2EF2E2F2F4 |=EF2 F^FA2 GAA14 |
F4 =EF4 |A6A AF2F2F6 |F8F A2G2 |
g16< G16 | G2F2 F2=EF4_E2D8 |FF4=E^F2G12 |
^F4=F4 |=E2D2_D2^F A4 =BcGF4 |G2F2=E2DC2 DG4 |
BA8G2 F=EDE2 |C2C C4 C2CC C2C2 | C2EC2C=E_E D2DD2D2D2 |
D2F ED2E2=EeC2C4 |C2C2C4C2C2CFD2 |DD2 D4 D2DD2D2=E |
ED2D D=EFE FFF2 DE2E | =E2_EF F2CE =E2F2 ^F4 ^F8 | F2=E2 E_E_D2 ^FG4=B2G8 |
G2F2D C2G2 | A2^F4G2 G2=F2 C2C2 | CC4=B=ED2D4D2_E |
E2=ED E2dC dc2C4C | C2DD2D2D2D2D2D2D | =E_E^FG G2=F2 FF2F2FE2 |
G4 AA2F2=EF4F2 | E2D=E2F2F _EEE2 F4 | ^F4 G2FG4c2G8 |
^F=FC DG^FG2C2F4 |^F4G2=F2E2E2=E | EBA2 _DC |

[/abcjs]

(142)