Archives par mot-clé : feyza ahmed

ست الحبايب فائزة احمد

partition PDF , sheet music , نوتة موسيقية

fichier midi , midi file, ملف ميدي

من مقام البياتي

كلمات حسين السيد

houcine said

الحان محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

ست الحبايب

ست الحبايب ياحبيبه يااغلى من روحي ودمي
ياحنينة وكلك طيبة .. يارب يخليكي يا أمي
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..

زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي
ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي
انام وتسهري وتباتي تفكري
وتصحي من الآدان وتيجي تشقري
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..

تعيشي لي ياحبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي
أنا روحي من روحك انت وعايشه من سر دعاكي
بتحسي بفرحتي قبل الهنا بسنة
وتحسي بشكوتي من قبل ماأحس أنا
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..

لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغاليه علي
أجيب منين عمر يكفي وألاقي فين أغلى هدية
نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي
لو ترضي تقبليهم دول هما هديتي
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..

(546)

قاعد معاي فائزة أحمد

fayza ahmed

كلمات عبد الرحمان الابنودي

abderrahmen el abnoudi

ألحان محمد سلطان

mohamed soltane

للاستماع pour écouter fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition fichier PDF , sheet music
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]

X:1
T:قاعد معاي فائزة أحمد
M:3/4
L:1/16
K:Dm
A,4 A,A2A, | F2F2 EF6D | D4 D2AA, A2E4 |E4EE14 |
AAA,2 |B,E4E4< D4 |D2 ^C=C6G8 | C20 |A A,6D8 |C12 | =B,B,4_B, | =B,C8A,2A,2 |A,A,2 A,9 | B6F GFGF | F2^FB2=FFF BF2^F | B2dD2BEd cc2c | c2^c=c2=B_B2 BB=Bc2 |A2^F A,2AA, BA,4 |A,2A,2A,2A, A,2A,2 | A,2G4CG2GCG4 |G2G2G ^FG2G2 |G2A,2=B,_B=B, _B2D2 | B2EF F2^G2 F2FF2 |^F=FF2FFB2F2F2 |EF2 EF2B2^c_Ed | _E2=Bc ^c=cc2 =EcB_B | c^cA,4A,B B2A,2 | A,2A,2 A,2A,2 A,G2G2 | GGG2G^G,2 =G2G2 | GGA=B, CCD2 D2_B2 | EF^G4c6 | F=B2_B2B2c B^G2B4 |B2Gc2 c2B2 | c2B4B2 B^G2B4 | _E ^c=cE^c =B2=cB2 |BB2 =B2d2 cB2_B2 |=B2c2^GAB _BBc4 | =B2 _BEc=B _B2B2 | c2B2 ^G2BB BA4 |c2c2B2c2dBB | B2=Bc2B_B^G2B4 |BB2 _E2dE =Ec=Bc2 |_E2=B _B=B2_B2=B2_B2 | Gc2 c2=B_E _B4 | BG2B =B2^c=c B2_BF2 |^F4=F2^F2_E2=F2 | F_E2 F2EF2F2^c | cD2G c=B2_B _ED2c2 |cGc =B2^G_B2c2B2 | =B,FF4E2E2D | FD2B2DD2 C2^FC | CEEF2_E4=E2F2 | DD2 _E=BC2 ^C2B,_B | D4 CEC2 =B,2C2 | ^C=B,2_B,2B2A A,2B=B | CD2A, A,A,=BD2A,2A,2 |CDB2B,C2 G2G2 | BC2G2GC2 G2G2 | =B,2C2 CDB,C DD2_B | A,CDC2DFC CCA,=B, | GC4B2D4^C4 | C2=B,2B,2BC6 | =B,2_B,B A,2D4 |C4^C=C C=B,2_B | C4>=B,4 _B,4 | A,2BC4B,2G2^G, | GB,A,4A,A, A,A,6 |
B, A,A,A,4C4 |CB,2G2B, A,2A,2 | A,8 B,A,A2 |
C2CB,2A,B,2 BA,A,A, | A,A,2A,2GB4C2 | C2B,=B, _B,A,GG B,A,4 |
A,2A,6A,A,^C | B,2B,2 B^FGA,4A,2 |A,B,2 A,A,A,A,2BA,B4 |
C G2BB, B,A,2A,2 |A,6A,2BA,B,2 |C4B,=B,2 GG2_B, |
A,A,4A,A,2 A,4 | ^G,=GC2 B,2G2 G2A,2 | A,A,8B,A,2 |
AA,2B, A,4 A,A,2A, | A,2B2 G2C2 ^C2=CB, | ^G,B,2=G BGG2 B,2A,A, |
A,4 A,2A,2 A,2C2 | A,BB,4> A,4A,4 |A,2 B,B2G C2C2 |
B2=B,G2_B2=B, A,4 | A,4 (70)

هان الود فائزة أحمد

fayza ahmed

كلمات أحمد رامي

rami

ألحان محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

للاستماع pour écouter fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition fichier PDF, sheet music

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]

X:1
T:هان الود فائزة أحمد
M:3/4
L:1/8
K:C
A,2 A,2 A,/A/A,/A/ | A/A/A/A,/ A/A/A A,/AG,/ | A^G,/=G,A,2A,E3 |E2E/E2 |
D D^C =CD/C |^C/D CC/B,/ =C_B,/C |^C2=C2_B,/B, |
_B,D/DED/ CC/d |e2cB/ _B,c | dB ^G,2_B,2 | C^C/B,_B,B/ =B/=c/G, | AA/d/ c2>B2 |
cd/_B/ =B/B/A cA | A/AB/ d/dB/ G,/Ad/ | c/dD/ d/c/c/B/ c/dB |
AdD/_B, =BB/A, |AAcd/ c/A2 |dc/ d/cC/ B/c/d/C/ |
BA BA AA/A/ | dd Bc C/_B,/G, | A,/c/d e2 c2 |
dc dc/Add |c/d/ec/c3 | B2 d/BBA_B/ |
A/AA,2_B,^C/=C/D/ | D3_B,2C/=B, |^CF/ D/e/E/EE/=C |
D2 E2 A2B |
B/A/G G/^G/A =GG/A2 |^GF^C/ =G/AG2 |^FG,/G/G=FE/ |
EF/F/ ED ED | C/B,/^C2=C/A,3 |D/E/E^C/=C2D/E |
D/F/G2FGG |AGFD/ G/AG |A^C3=C/D/^C/ |
CB,/_B,/ B,/C2=B,_B, |^C/C/_B,/ B,/dG,A=c/ | de/c3Bc |
d/_B/A/ B/c/d/d=B/B | c/d/B/A/ A/B/B/B/ c/d/c/D/ | B/d/c/c/ c/B/A/B/ A/A/A/d |
dd/ cd/cd/c/d |d/d/c/ dB Ac/A/ | A/d/d cd _B/GA/ |
B/cde/d/c2d |cdd2c/e | cc/Bd_B,/ Ac |
A,/A,A,2GA4 |A/_B E2 | F^F =F^G/=G^CD/ |
EF/^F/ GA A6 | GA4 |A2< A2 | _B A/GG,/ G/A/A | A/A,/F/A3^G/=G | ^F/F/E/=F^F2^D^C | D/B c2 A3 |_B2A/GFF/ | E/FG/ ^F/F/B BA/_B,2 | A4_B2 |AEF/ G^F/G/ | G/G,/D EF ^FG/^G | A6 |^GA4A |A4_BB, | A/^G =G2 AA | AA, ^F/A3G |^FF/ EF G/F2 | ^D=D/ B2 A2 | A/_BAGFEF |G/^F/E/ FB B/A,/A, | G/A6 |_B/B/E/ EF/G^F/G | G2 AD E2 | F^F GA A4 | GA4 |A2> _B2B/G/ |
G/AAA,^F/ A3 |^G/=G^F/G/EG3 |^D^C2=D/=c2 |
A3 _B2 | A/G^F=F^FGG |^FFB/c/B/ BA |
A,A,/A6 |_BAEFG |^FGG/G/FDE |
G2AA2A2 |^G/ A4 | GA4_B2 |
A/GG/^F/AAA, |GAA2^G/=G | ^F/F/E G/GF/ ^D/=D/c/B/ |
c/A2_B/B A/G/G | FE/F^FGFF |D/B/cA/_B,2A4 |
_B AE | FG ^FG G/DE/ | F/GA6 |
GA2AA |G/A2> _B2B, | A/^G/=G/AAA,GA3 |
^G/=G ^F/^DF |G/G2D/D/ B/cB/ | A2>_B2 A/G^F2 |
F^FG/ GF/E/ | B/c/_B A/cB,f/=B,3 | _B,B,/C2B, |
C/^C/=C3B,_B, |_B,3C/ |

[/abcjs]

(111)

أنا قلبي لك ميال فائزة أحمد

fayza ahmed

كلمات مرسي جميل عزيز

morsi jamil aziz

ألحان محمد الموجي

el mouji

للاستماع pour écouter , fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition, fichier PDF , sheet music

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]

X:1
T:أنا قلبي لك ميال
M:3/4
L:1/16
K:Dm
F2F2 E2_E2 D=E2C2 |D4C2C =B,_B,2C4 |D2_E2=E C2B,C4 |_E D=EC2 C2C2 |
CB,2B, D2B,C4B | G,D2D CCC4CD2 |G,G,2 D2C2 C2C2 |
B,AC4CC4B, | =B,B,CD2D2D C2^C=C2 |A,G,2 AG,D4DC2 |
C2C D4 G,D2D | C2C2 CG,2=B, C6 |B,2 B,2DD D4C4 ^C=C=B,2 |
B,2B,2 ^C=C4A,4 |G,4BC2 D8 | A,_EDE2F2=E2 |
_E2C6C4 |CA,C8^F, | =B,2CC B,_B,A,B,2=B,D2 |
C4 G,2=B,B, CD6 |B,2_E2E DE2F2 |_EC6 C6 |
G,2 A,C12 |_EEE F2G2 | ^F=FE2 F2EE _E2D2 |
D2B,=B, D4 DF2F | _ED4D2C2C2G,2 |G,2C4_E E2F2 |
G2F4E2 ^F,E=FE | D2D2 B,2D4F4 |_EE2DD2 E2EE |
C4 ^C=C^C=C D4 | D4 EE2D2C6 |C B,2C4CC2 |
B,C4C2 C2FF | GGGD EC4C2_E | D4 F4 F2_E4 |
D2 _EDCD CCF2 | FE4F2G GGF4 |D2 CC2D C2B,B |
B2D2 FF2F EC2D2 |C2C B,2C4D2 | ED2C2BB,2 C2DD |
DC2C B,CC4=B,4 |B,B,2C2D2C4 |BB^G _E2=E2 F4 |
^F8 F4 | ^G4>=G4 ^G^FG=F2 |E2_E =B,2_BD C2=B,_B, |
B2BD2CC2 D2G,_E | BE2E C4 =B,2C2 | _E2C2 C^GF4C6 |
G2F4^FD | C_E2C6F2C2 |G4^F4E2E2 |
C=B,2 C_EC2 FF2C | C2G2 G2F2 ^F2EC | C2E4C4C2 |
F2^F2 =FEC2 G4 | F2^FG G2F^G2FG2 | G^F2=F EE2F2F2^F2 |
F^F4=F^F =F^FE2 | D_E2D F4 =EDD2 | C2C_E4F2G4 |
F6E D2DF | ^F^G4G2G F=F2E | _E2DF2^FF2 =F2G4 |
FF2EEE F4 | E2D2 C2_E2 =E^F2=F4 |F4C2C2_E2 |
C4FFC6 |G2G F2^F=F F2CE | =B,C2C F4 CG^G2 |
F2FE CD_E2 C2CF2 |E2F2^F2=F4E | EC2_E ^C=C2C2F4 |
FCC ^FG=F2 ^F2=F4 |^FG G^G4F2G2 |^G2=G ^F2=F2 F2_E=E2 |
F2^F2G2=F G4 | ^F=F2E _EDF4=E2 | DD2^C2C_E^G =G4 |
F4 F2E_E DF^FF | ^G2G2 ^F2_E2 =E2=F4 |F^G2^F2=G2F=F^F |
EFEE _EF4ED2 | ^C=C2_E =EG4F2F2 |F2C4E2E2F |
GG^F2 E2=F2 EE2D | DD2B, =B,2_E2 D4 | F2_E=E2^CD4ED |
^C2C=C2B,C4G,2 | G,C4EE2 F2^F^G | ^GF2E2ED2 D=B,_B,4 |
_E2 D2F2 F2=E2 | D4 _E2=ED2C2=B, | C2C4< C4B,B, | =B,2C4D6 | ED2C6CCD | C8 ^C2=C4 | C2 C2F2 EGGG | GCC2 B,2BB, B2D4 |F2 F2F_E2=E4 | _E2=E _EC2D C2=E2 | FG4F4_E4 |C4B,B2 _E2D2 | EF2_E4D2E2C2 |D4C2=B,2_B,2C4 |D D_E=EC CC=B,_B, | C4 DD2_E D=EC2 | B,=B,C4B,_B,2A,B,2 | C2D4C2 A,2B,G, | G,2D2 D4 _E2=EE2 |F2^F4G F4 | F^F^GG =GG2=F4F | ^F=FGG F2E2 F4 | ^F=F^F2 E2DC2C2B, | G,G,D2 D2DC8 | D2DG,2 D2C4 |C4C4E2 | C4 CF4_E^CG2 | ^F4=FF2 ED_E2 | C2^F2 _EC2=E F4 | F4 D2CC4E4 | C4F2FC4 |CE ^F4>=F4 | E2DC2C2E4=B,2 |
^F2C2EG2 GGG2 | G4 ^G2G4F_E2 |_EEF FFF2 G2^F=F2 |
D_E2 E2DE F2F2 | C4 E2_E2 G4 | ^F=F2F2E2D B^F2^G2 |
GG^G G2F2 FFF2 | ^FFG2 =F^F2=F2_E2F | _E2=E_E F4 =EDC2 |
CE2E _E2FG4F2 |FE2 F2C2 C2E4 |=B,C4F4C2 |
FGG2F2^F ED2C | C_E4C2F4C2 |EG^G2^F=F4E_E |
F^F2=F2EC2 E2C2 | FFG4F2 C2C2 | E2A,C2F4CG,G |
F^F=B=F F2GG G^G4 |^GG2 =G^F2F2E4 |^F2G G=F^F2 =F2G2 |
EF4E2_E2DF2 | ^F=F2E DC2E2E2_E2 |F2G2F6E |
^F^G=GG ^GG2=F2F2E2 |^F2G4G F2=FE2 |FE2 FF2E2_EC2 |
E2E2 F2^G4F4 |cC4c EF2c | FF2C EF2E D2D2 |
D2B,D F2B_E =E2_E2 | D2_E2 EC2B G,2C4 |E2 _EF2G F2FF |
D2CD =B_B,B,2 =B,D6 |F2E_E2 D2D2 | _EE2^C2=C4C2C6 |
B,2B, C6 |D6 _EC6 |C2FE_E C12 |
C2cc4 |E2E2F G2G4 |G6 GC2C4 |
B, B,2B4_EE | D2DE2FF2 FF_EC2 |^FE2 c2E2 E2=FG4 |
G EF2E2C^CB, | B2B2 DE2F2FF^F2 |^F2=F _EC2D2C4 |
CBB,2C4D2_E2 |C4B,2C2D2C2 |C2=B,2_B,_ED4C4 |
A,2A,^GA, =G,2_E2 | E2^G2 FE2C2C2C | C4 B,CD2 D2^C2 |
C4>A,4 B2G,2 | DC6C D4 | D2G,2 BD4C6 |
=B,2C2_E4=E | C2C2 F4 _EC6 |^C G4 F4 |
F2ED2C2D E2C2 | GF2F C2G2 EFG2 | F^F=FF2D2C C4 |
E2=B,F2C2E ^F=FF2 | F2ED2CE_E2DE2 | GF^FG2F2=F ^FGGG |
G^F6^G4F | ^F2=F2 E_E2^F2G6 |F4G FEE_E2 |
D2E2F_E2 F2F=E2 |DC2 _E=E2F2G2F | F4 _E2DD F^F^G2 |
^GG2=G ^G=G^F2 E2=F2 | FG2^F2G2=F2E2D | _E4 E2FF F2=EC |
_E2F2 G2F4F2 | C8 _EE=E2 | C2C2 CF2F2E^C=C4 |
C G2F2 F2D_E2 |E2C F2C2 FG4 |F4FC4EC4 |
F2F2F GFG2 | FD_E4CG GF^G2 | F4 ^F4 GGF4 |
G4^G4F4 |EF4G2F2^F4 |F4E2_E2E2 |
FFE2F2E2DC2 | _E4 F2^F4=F2 | F4 E2CF2G4 |
G2F2_EF4G4 |F2 FFE_E2DF2 | EF2F ED^C_E =E2F2 |
^F4 =F4 cC4 |CD_E2EFG F4 | CEF2 DDD2 B2BB |
B,4 DDF2 F_E2=E2 |_EE2 E=E_EG B,C2C2 |_E=E2 ^F=FG2 ^GG^F=F |
E2F2 E2FD2D4 |B,CB, =B,2_EE E2F2 | _ED2E DEDC4C8 |
=B,2_B,2C4 |D6EE2 | D2C4C2 CCC2 |
C2CD C6B,B,2 |D4CC4A,A, | ^G,=G,2D2DDD =B,D2_E2 |
F2E FC4CC4 |C2 CCC2 FC2C | C2C=B, _B,2CB, D2CC4 |
=B, _B,A,2A,2G,2B,2 |DD2 DCB,B,2D2=B, | _E2=E2 FF2E _E=E2C6 |
C4C4 |C6_E2F2^F4 |G FF2F2E2^F |
FDCc B,4 D2D2 | F2E2 E2D2 EED2 | CC4CG,2 G,C4 |
E2E F2^F4G^G2 |F2E2FFE D2CD2 |B,B,2 D2D2 E2F2 |
_E2=E2 _E2DE E=ECC2 |C2C6BcC6 |D6D |
C6^C=C C2CC | CB2C ^G^FB |

[/abcjs]

(150)

قلبي سألته عليك فائزة أحمد

nombre de fois vus

(97)


fayza ahmed

 

قلبي سألته عليك

كلمات حسام حبيب

ألحان بليغ حمدي
baligh hamdi

للاستماع pour écouter fichier midi
tasslamaly-ainek-elhelwa.mid تسلملي عينيك الحلوة فائزة احمد (100 téléchargements)

نوتة موسيقية partition PDF
tasslamaly-ainek-elhelwa.pdf تسلملي عينيك الحلوة فائزة احمد (106 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:قلبي سألني عليك فائزة أحمد
M:4/4
L:1/16
K:Fdor
D2E2 FD2F AA2=G,2AG4 |A3A4=A2B4A4 |B A8 =G30 |EF2G2E |
G_c=c2 B,B,_cc c5A4 |=A_c2 =c16 | A6=G33 |
=E2F2d2 |dFG2AAG2AG4=E2 | G2=E2 _E=EG2 GG2F FFFG2 |
dF2 G2AA2GAG =EGE2 | GGGF F2F2 =E2G=G2A2A2 |AA2 A2=G2 AAA4GG |
B,2G2 A2GF4=E c2c2 | AcB,C2B,2D2D2B,2B,G2 | B,2B,B,2=AC2 C2_AF2AB,C |
C2CC Dd2B,4G2GG2 | B,2B,B, AAA,2 AA,FF2GE2 | GAF2 F2FF6E2G2 |
A,2F2F4FF2 F2EF2 |F2F F4 G4 =G4 | =G,F2_G GF4=G2_G2F4 |
GF7F7 | F4 G4 A2G2>B,2=A_A2 |=AG2 _AF6F FF4 |
G2D =EFF2 F4 GF2G | =G2F4F2 _GG4FG6 | AG2F FF2G F4 |
F4>F4 G2G2 G2AG | F4 A=AA_A2=G2_G G4 | AGF=E F4 F2EG A2=G2 |
A2=G2 A2G2 A2B_G =EDD2 | CD4G2F E4 F2FG | F4 G2F2 D=DF2 F2G2 |
dG2=A _A2GA2G2=E EE2G | GF2=E FGG2 =G2AA4A | G2G=E E2E4G4F2 |
GFF2 F2F=G2A2A2AAA2 |=G2A2A2G _G=GGA2GF2 | F2Cc c6A,A C2B,2 |
C2B,D2D2B,2B,B,=G, A2B,2 | B,B,2=A C_AF2 A2C2 B,2C2 | C2B,C D2D2 B,BGB B,2B,2 |
B,2=AC A_A2A, A,GE2 EGAF | F4 F4 FG2E2GGG | A,A,AF4F4F3F4 |
G2 =G2>B2 c4 _c2B2 | =A_cBA2B4A,A4B2 | A2=G=A B2A2 A2_A2 G2A2 |
A2F=G2_G2F F2A4B4 |=G_G GG4G2F E2G=A | F6FF2F2G =A_A,4 |
B,c4_c2 B2=A2 A,B,2B | =AA2=G A2B2 A_A_G2 B,B2A2 |=A4=G2_A2GAG2_G2=G2 |
G2F4=G6B4 |=G_G2 =G_G2F E2EA2G6 |F G2F2 GF2F4G2 |
=Ac4_c2 B4 c=cdD2 |B2B _cB2B,2B2A =G4 | AB2B =A_A2_c =c_c2=A A4 |
=AA=G2 _A,=E_G4c4_c2 | B2_c=c2B,4=A_A=G2_G4 |=AB2 A=Gc_c2A_A2 =AG6 |
=A8_A6 |=G2G2F=AB4A _A2=A2 | =AGG4=E_E2G2G =G_GF4 |
G2 FF2G2E=EF2FF2 | F2F2 =G2_GF FA,2F2FFF2 |GA2 G=G,=AD CDFF4_G |
=G2_GF2G2A2G2G F4 | AG4AAA2A,2G =G2AG2 |=G2G2A2G2C2D4F |
F=E4F2G FGF2 FFF2 | EDEF F2F4G2 F4 | G8 =EF2F4G4 |
F5 G2F2 E2F10 | G2G2 =G,F4 |=AB2 A2_A2 G4 =G4A,2 cDC2 B,d2B, |
B,4 BB,B,B, C2c=A _A,A,FB2 |DBd4_c B,2B,B,2BB,2 | c_cB,A,2GF2 G2FE2GAA |
F2F4FF4E2G2A, | A2FF F4 F4 G2F2 | F2G=A B_c=c4_c2 B2BA |
B4 =A2A_A =A2A=G _G2G2 | B4 =A_A2=A =G2_A,A2G4 |GGA2G=G_G2G2A4=A |
B2G2 GG2G2FEE2G4 |=G2F6_G6F | F2G2 A4 A,2B,c4_c2 |
B2=A2B4A=GA2AA2 | G2B,B =A_A2=A =G6_G6 | =A=G2_G2F=G_A4=A |
B2=G2 _G2G4G4=E_E | G4 =G2_G4FF2F2c | c_cBd4c BBB2 B2=A2 |
=G2_G2 AB2=A B,B,B_A2=Ac2 | _c=A_A2 =A2_A,2 A=G2F F2F2 | _cc2B2cd4BB4B, |
B2=A2 =G_GBB, A2=GA2c4 |A2=A2_A8A,A4 |=A4_A,A4=G GAB2 |
AGF2 G2G4E2 E2G4 |=GF8F2F2_G | DF2F FF=G_G GGFG2F4 |
F2A G2GD2FF2 F2F2 | =G2_G2 F2GA GFF2 =G_G2=G, | A2G2 =G4 A2G2 A2G2 |
D2GE G2G2 FF2G2F2 |
[/abcjs]

(97)