Archives par mot-clé : file midi

انا وانت وبس فريد الاطرش

farid latrach

كلمات مرسي جميل عزيز فريد الاطرش

morsi jamil aziz

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

farid-al-atrach-ana-wenta-we-bess.mid (143 téléchargements)

Partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

farid-al-atrach-ana-wenta-we-bess.pdf (153 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:انا وانت وبس فريد الاطرش
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/8
Q:1/4=60
M:2/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
e4 | d4 | c4 | d3 e | c4 | B2 c2- | c2 d2- | d2 e2- | e3/2-e/4>f/4 e2 | e3/2-e/4>e/4 d2 | c2 d2- | %11
w: creator:~|||||||||||
d2 c2- |$ c3/2-c/4>d/4 c2 | d2 e3/2-e/4>e/4 | d2 c2 | d2 e2 | d4 | c4 | g4 | e4 | dc de | d4 | %22
w: |||||||||||
c4 | G4 | E4 |$ DC DE | D4 | C4 | e4 | d4 | c4 | d3 e | c4 | B2 c2- | c2 d2- | d2 e2- | %36
w: ||||||||||||||
e3/2-e/4>f/4 e2 | e3/2-e/4>e/4 d2 |$ c2 d2- | d2 c2- | c3/2-c/4>d/4 c2 | d2 e3/2-e/4>e/4 | d2 c2 | %43
w: |||||||
d2 e2 | d4 | c4 | g4 | e4 | dc de | d4 | c4 |$ G4 | E4 | DC DE | D4 | C4 | A,/B,/C CC/C/ | %57
w: ||||||||||||||
CC/C/ DC | A,/B,/C CC/D/ | ED/C/ D2 |$ A,/B,/C CC/C/ | CC/C/ DC | A,/B,/C CC/D/ | ED/C/ D2 | %64
w: |||||||
E/E/D CF/F/ | ED FE |$ G/F/E/D/ CC/D/ | ED ED | C2 D2 | C2 E2 | F>G E2 | G>^G F2 | ^G>B =G2 | %73
w: |||||||||
z/ C/C/C/ z/ E/E/E/ |$ F>G E2 | G>^G F2 | ^G>B =G2 | z E/E/ FF | EE/E/ FF | EE/E/ FD | GF ^GB | %81
w: ||||||||
GE C^G, |$ G,E/E/ FF | EE/E/ FF | EE/E/ FE | GF ^GB | GE C^G, | G,E/E/ FF | EE/E/ FF | EE/E/ FD |$ %90
w: |||||||||
GF ^GB | GE C^G, | G,E/E/ FF | EE/E/ FF | EE/E/ FE | GF ^GB | GE C^G, |$ G,^G cc/c/ | %98
w: ||||||||
BB/B/ ^GG/G/ | G2 BB/B/ | ^GG/G/ =GG/G/ | F2 cc/c/ | BB/B/ ^GG/G/ | G2 BB/B/ |$ ^GG/G/ =GG/G/ | %105
w: |||||||
F4 | GF/E/ D2- | DD E2 | F/F/ F3 | GA GF | EG/G/ FE | DF ED | CB,/C/ DD |$ G,4 | A,/B,/C CC/C/ | %115
w: ||||||||||
CC/C/ DC | A,/B,/C CC/D/ | ED/C/ D2 | A,/B,/C CC/C/ | CC/C/ DC |$ A,/B,/C CC/D/ | ED/C/ D2 | %122
w: |||||||
E/E/D CF/F/ | ED FE | G/F/E/D/ CC/D/ | ED ED | C2 D2 |[M:3/4][Q:1/4=100] E4 FD |$ E4 FD | E4 G2 | %130
w: ||||||||
F4 D2 | E4 F2 | E4 D2 | E4 F2 | E4 F2 | G6 | cB cd cB | AG z2 C2 | E4 FE | G4 F2 |$ A4 A2 | %141
w: |||||||||||
F4 _BA | G4 F2 | E4 F2 | D4 F2 | E3- E3/4-E/8F/8 G2- | G2 A4 | B6- | B2 A4 | G6 |[M:2/4] GA GF |$ %151
w: ||||||||||
EG/G/ FE | DF ED | CD DD/D/ | G,A GF | EG/G/ FE | DF ED | CD DD/D/ | G,2 z2 |$ CC/D/ EE/D/ | %160
w: |||||||||
ED/C/ CG, | CC/D/ EE/D/ | ED/C/ CG, | CC/D/ EE/D/ | ED/C/ CG, |$ CC/D/ EE/D/ | ED/C/ G2 | F2 A2 | %168
w: ||||||||
F2 A2 | F2 F2 | A2 G2- | G2 F2 | E2 F2- | F2 E2- | E2 E2- | E2 D2- | D2 D2- |$ D2 z2 | %178
w: ||||||||||
A,/B,/C CC/C/ | CC/C/ DC | A,/B,/C CC/D/ | ED/C/ D2 | A,/B,/C CC/C/ |$ CC/C/ DC | A,/B,/C CC/D/ | %185
w: |||||||
ED/C/ D2 | E/E/D CF/F/ | ED FE | G/F/E/D/ CC/D/ | ED ED |$ C2 D2 | %191
w: ||||||
[/abcjs]

(47)

يا مولى الجانحان الطائر علية التونسية

ouleya

كلمات يوسف المؤذن

االحان توفيق خوجة الخيل

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

ouleya-ya-moula-ejenhan.mid (110 téléchargements)

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

ya-moulia-el-jenhan1.pdf (212 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:يا مولى الحنحان الطائر علية
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=72
M:2/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
C4 C2G,C- | C2>E2 FE_EG,- | G,B,B,2 G,2B,E- | ED2C- CG,2C- | C6- CC- |$ C2>F2- FEFE | %6
w: creator:~ * * *||||||
DG,2_B, =B,G,2_B,- | B,EDE DCG,D | FCDE F2F2 | EG,_B,C DG2G,- |$ G,A,G,2 CDEF- | FGFE FE_EG,- | %12
w: ||||||
G,FDE- ED2F- | FE2D- DCC2 | G2F2 ED_ED |$ F2_ED- DC2C | G,C2C- C2>C2- | CC2E F_B,B,B, | %18
w: ||||||
G_B,2B, _E2=E_E | ^CG, =C4 C2 |$ G,F2E F_EC_B, | _B,2B,C B,F2_E | EC2G GFFC | E2C2 CC2C- | CD D4 FE- | E2>F2 E2EE | G2F^F =FEFF | E2E_E DEFF |$ E2CD C2DE- | %37
w: |||||||
E_E=E2 EE2_E | E2^FG- G=F2_B, | F4 FEE_E | D_EF=E E2FG |$ A,A,G2 ^FG^G=G- | G^F=F^F =F2_E2 F4 | %49
w: ||||||
E_E=E2 E_EE2 | ^FG2F =F4 |$ FF2_E FEEF- | F2>_E2 D=E2C- | C2>D2- D2>_E2 | D2EF- F2>E2 | %55
w: ||||||
E_E =E4 _EE | E2FG- GF2F- |$ FF2_E =E_EF2- | F2_EF GA,2G, | A,G,^F=F- FG,GG | ^FEE^G F2F2- | F_E2C ^G,=G,G2 |$ G,GGC- CD_E=E- | %74
w: ||||||
EE C4 G2- | G2FE- ED2F- | F2>E2- E2>D2- | DDC2 G,G2G, | C_E=EF- F2>_E2 |$ D2 C4 E2 | %80
w: ||||||
^FE_ED- DE=E2 | FEE_E =E2_EE | EE2F _E2=EF | ^F=F2E DE2F | GFFF DE2F- |$ FF2F ^G4 | G2GG FG2E- | %87
w: |||||||
E^F=FE E2CD- | DF_E=E _E2EE | EE2F E4 | E2E_E =E2F2 |$ F_EE=E G2FF | _E=EEF- FF2^F | %93
w: ||||||
G^G2G ^CG=GG- | GF2F G2E2 | ^FG2G- G2>_B2 |$ CBB2 _B^G2=G | ^FG2G, E=F^FG | EG,_Bc =B_B^G=G- | %99
w: ||||||
GGEG- GG,GG, |$ CGG,^F =FF2E | E_ECD =E2FF | C^F G6- | G2GC CDE2 | F2E2 DC2C- | C2E2 E2D2- | D2G2 GED2 | F4 E2F2- | FF^GG- G=G^FG- |$ G^F=F2 FG2E | G2_E2 E2<=E2- | EG2F- F2>E2 | F4 F2E_E | ED2F- F2>_E2 | %169
w: ||||||
_E=ECE- EFC2- |$ C2 D6- | D2 F4 F2 | E4 _E=EE2 | FG2F- F2>F2- | F2>E2 _ED2F- | F2>_E2 FA,G,G,- | %176
w: |||||||
G,_BGG, F2G,2 |$ G2F2 E2CA,- | A,G,F2 ^FG,2F | E2D^F =F^FG2- | G6 GC- | CDF2 CC^C_E | %182
w: ||||||
D2D2 _E2D2 |$ _EEE=E E2F2 | F4 FC2G | G,2FE- E_EDF- | FF2E _E2E^C | C2G2 G,FFE | E_EE2 FF2F- |$ %189
w: |||||||
FCG,C GGGG | GG_EC- CD2=E- | EF2F C4 | G4 G,E2D- | D2C2- | C^CD2 F2FE | C2D2 _EF2F | _EE2=E- EE2_E- | E=E2_E EEF2 |$ FDE2 F^FF2 | FFDF- FF2F | %203
w: |||||||
^GG=GG G2^F=F | FG2E _B,FFE- | E2>_E2 D2E2 | E2FE E2EE |$ _E=E_E2 =E_E=E2 | F2F2 F2_E=E- | %209
w: ||||||
EFF^F =F2F2 | D2E2 FFFF- | FF2^G- G=G^F2 |$ FG2F ^F2_B2 | ^G^G,G=G =G,2G2 | %215
w: ||||||
EFG,F EB_B2 | ^G=GG,G- GFGG- | G2>G,2 CG2F |$ FE_ED D=EEF- | F^F=F2 F2_B,2 | F4 F2_EE | D2 F4 F2 | %228
w: |||||||
CECC C2CD- | DCFE FE2_E |$ _E2=E2 FG2F | FF2F- FFEE | DD^F=F- F_E=E2 | FGA,G G^F^G2 | %234
w: ||||||
G2F2 ^FG2F |$ FE_ED- D^FG2 | ^F=F_BG ^F=F2C | ^FG2G E_E2=E | _EDFG- G4- | G2>G2 _E=E_E2 |$ %240
w: ||||||
FEE_E D_B^G2 | DG^GG GG=G_B | ^G_BGB GBGG | G^GG^F z4 | %244
w: ||||
[/abcjs]

(76)

سكن الليل فيروز

feyrouz

من كلمات جبران خليل حبران

gabran

من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

سَكَنَ الليلْ وفي ثوب السكونْ .. تَخْتَبِي الأحلامْ
وَسَعَى البدرْ وللبدرِ عُيُونْ .. تَرْصُدُ الأيامْ

فَتَعَالَيْ يا ابْنَةَ الحقلِ نَزَورْ .. كَرْمَةَ العُشَّاقْ
عَلَّنا نُطْفِي بِذَيَّاكَ العَصِيرْ .. حُرْقَةَ الأشْواقْ

إسْمَعي البُلْبُلَ ما بين الحُقولْ .. يَسْكُبُ الألحانْ
في فضاءٍ نَفَخَتْ فيهِ التُلُولْ .. نَسْمَةَ الرَيْحَانْ

لا تَخَافِي يا فَتَاتِي فالنُجومْ .. تَكْتُمُ الأخبارْ
وضبابُ الليلْ في تِلْكَ الكُرومْ .. يَحْجُبُ الأسرارْ

لا تخافي فَعَرُوسُ الجِنِّ في .. كَهْفِها المَسحورْ
هَجَعَتْ سَكْرَى كادتْ تَخْتَفي .. عن عُيُونِ الحُوْرْ

وَمَلِيكُ الجِنِّ إِنْ مَرَّ يَرُوحْ .. والهوى يَثْنِيهْ
فَهْوَ مِثْلِي عاشقٌ كيفَ يَبُوحْ .. بالذي يُضْنِيهْ

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية


(205)

معزوفة ليالي الجزائر محمد عبد الوهاب

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

partition PDF , sheet music, نوتة موسيقية

(122)

ده شيعة واحنا سنة الشيخ الامام

imam

من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ الامام

nejm

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

da-chii-we-da-souna.mid (92 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

da-chii-we-da-souna.pdf (123 téléchargements)

ده شيعه واحنا سنه

دا شيعه واحنا سنّة دا فين ومصر فين !
عـــــــايزين يدخلونا نظام ودنك منين
وناس تقول شيوعي وعامل نفسه شيعي
عشان خايفين طبيعي لـــــيبقوا ثورتين

يا أسيادنا اللصوص قرينا في النصوص
لو الإنســـــــان يلوص يغوروا الفرقتين
وشفنا في الكتاب ولقينا الدين حســـاب
وثورة وانتســـاب وعين تســــاوي عين
وســـرقتوا الثورة منا وقلتوا الصبر منّه
وعقب الصبر جنّه وبـــــاب بمفتاحين

ودان المَلُك ليكو وشاع الكفر فيكو
وزاد الفـجر بيكو وعملتوا اســلامين
وكـفرتوا الامام وطفشـــتوا الحمام
وخلاصة الكلام.. يزيد ولاّ الحسين ؟


[abcjs]
Q:1/4=77
M:4/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 bass nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
G,F,C,2 =B,,B,,C,2 C,_B,,2=B,, C,B,,C,_B,, | C,2 D,6 D,2D,2 D,2C,C, | C,2 D,6- D,2D,2 E2F,E |$ %3
w: creator:~ * * * * * * * * * * * *|||
C,2CC B,2=A,2 B,2C2 =B,DCB,- | B,A,DD- D=B,2B, _B,2=B,D- D4- | %5
w: ||
DDED =E,F,2E- E2>D2 .=B,2=B,,_B,,- |$ B,,C,=B,,_B,,- B,,D,D,2- D,4 D,4 | %7
w: ||
C,C,D,2 D,2D,2 D,2=E,2_E,2E,2 | C,=B,,=A,,2 _B,,2=B,,C,- C,=A,B,,D, D,2D,D,- |$ %9
w: ||
D,2G,2- G,G,G,G,- G,G,G,2 G,,G,2G, | =A,2G,2- | G,4- G,F,F,2 G,6 G,2 | %27
w: |||
F,_G,B,=G, F,2G,G,- G,2>G,2- G,G,G,G,- | G,G,G,2 F,2B,A, G,2 F,4 G,G, |$ %29
w: ||
A,G,2A, G,G,2G, G,C2=B, _B,2A,2- | A,2=A,G,- G,2<_A,2- A,B,B,2 B,B,A,2- | %31 w: || A,4 G,C2C- C2>=B,2- B,2>A,2- |$ A,2G,2 |$ A,C=B,2 A,4 G,_G,C2 B,2A,2 | %39
w: |||
C2=B,2 G,4 B,A,2G,- G,F,F,G,- | G,4- G,G,2F,- F,B, A,4 G,2- | G,2F,2 G,8 F,2A,A, | %42
w: |||
G,2F,2 G,8 F,2G,G, |$ F,2G,2 G,G,2A,- A,G,F,2 G,2A,A, | =A,G,2G,- G,F,_A,2 G,4 F,2G,2 | %45
w: |||
G,2G,2F,2G,2 =A,2G,G,- G,G,2_A, | A,F,2G,- G,G,2F, B,A,2F, G,4 |$ C2CA,- A,2>C2 G,6 F,E, | %48
w: |||
E,2E,2E,2E,2 F,G,F,2 E,E,E,2 | G,2F,2 E,4 EE,2E, E,G,EE- | EEEG, =E,F,._E,2 z F,3- F,2>F,2 |$ %51
w: |||
E,D,2C,- C,2>G,2- G,G,2G, =A,2 (86)

ياما مواويل الهوى الشيخ الامام

imam

من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ الامام
مقام الحجاز

nejm

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

yama-mawel-el-hawa.mid (209 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

yama-mawel-el-hawa.pdf (1115 téléchargements)

الكلمات

يما مويل الهوى

يما مويل الهوى يما مويليا
طعن الخناجر ولا حكم الخسيس في

الصبر حلم العواجز يطرح زهور الأماني
واقهرعدى الحواجز وانا اللي واقف مكاني
شايف غيطان البشاير خايف وكانهن ايدي
عدا الحمام اللي طاير مرضيش يرفرف علي

سألت شيخ الطريقة مارضيش يجاوب سؤالي
ودارا عني الحقيقة وفاتني حاير في حالي
سألت شيخ الأطبا دوا الجراح اللي بي
نظرلي نظرة محبة وقال دواي ف أيدي

يا مصر ونتي الحبيبة وانتي اغترابي وشقاي
أنتي الجراح الرهيبة وانتي اللي عندك دواي
علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعفية
شرط المحبة الجسارة شرع القلوب الوفية


[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=88
M:4/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
DEA2 A12- | A4 A2A2 A2A2 A4- | A4 ^G2A2 B2 A4 G2- | G2 ^G4 G2 G4 G4- | G2 ^G6 FF2A- A2>G2- |$ %5
w: creator:~ * * *|||||
GF F4 FF- F2E2- | E4- EE2E E6 E2 | E6 e2 ^f^gaa- aa.a2 |$ %9
w: ||||
^g2a2b2a2 b2a2 z2 f6- | f8- f2f2e2e2- | e2^gf- f2>e2- e6- ee- | %13
w: ||||
e2e2- e4- e2c2 c2^cB =cB2A- A4- | A^GG2 G2F2 E6 D_E- | E=EE2 E4 E4 E4 | %17
w: ||||
E2 E4 EE- E2>E2- E4- |$ EE2E- E2>A2- A^G2F E2E2- | E4 ^GAA2 GE2E- EEFA- | %20
w: |||
A4- AAA2 A,A2A,- A,A,A,2 | A,2A2 A,2^G2 | A16 | %24
w: ||||
AG^G2 ^cG2G ^F^gAG- GA2A- | A2<^G2- GFEb _BG2A A2AG- |$ G^F E6- E2 E6 | b4 E8 E4 | %28 w: |||| b2E2A2E2- E6 ^G2 | A6 A2- A4 cA2A- | A2>A2- A2A2 | ^G2E2 | E4 EE2E E2bE E2EE | %39
w: ||||
EEE2 E2EE E4 EEbE |$ b2b2 E4 Fc’2c’- c’Fc’E | E4 E4- E2E2 c’E2c’ | E4 Ec’2b E2c’2E2E2 | %43
w: ||||
e2e2 E4 EE2E- Ed2c- |$ cddc- cA.B2 A2AE E4 | A6 A2- A4 A4- | A4 A2^F2 F2^GA- A4- | %47
w: ||||
A2>^G2- GA2A- A2>G2- G2A2 ^G2B2- B2 A4 A2 | %51
w: ||||
^G4 A2GA FF E4 FD- | DD2D DE2E- E^F2A A4 |$ F^G2A GFEE- E8- | E2>E2 EFFE- E2E2- E2>b2 c’b2c’- |$ c’b2E- EE.c’2 z _EA2 ^G2A2 | %58
w: |||
A2^G^F G2^gA- A2>G2 F2c2- c2B2- BbBc’- c’BB2 | ^G2 A4 A,2- A,2 A4 Ad- | d2A2- | AFA,2 A2_ed- d2>c2- c2>B2- |$ %74
w: ||||
B2>c2 c4 c2cA- A^G2A- | Ac’A2 B2c2 B2c2 d2c2- |$ c2>d2 d2ce- ed2f- fe2c- | cB2B- B z B2 c2c2d2c2 | %80
w: |||
B2^G2- G^F2G A2Bc- cBA2 |$ ^G2c2 B4 | %83
w: |||
c2Bd c4 BA2B- B2>^G2- | GA2c’ A2Bc- cB2c- cd2c- | cBcA- A2>B2 c2BB B2_BA- |$ %86
w: |||
A^G2A- Acd2 E2e2d2d2 | c^cB2 B2=c2 d2c2 B4 | A2 B4 B2- B2^cd- d2<=c2- | c2>B2- B2d2- d2>B2- B2>A2- | AB2c’- c’d2c’- c’EB2 c2B2 | c’2d2A2B2- B2c2B2A2 | A2^G2 A4 A4 A,4 | %112
w: ||||
A4 d2c2 d2e2 Fd2B- |$ B2>c2- cd2e- ed2F- Fd2e- | ec2d- dB2c’ A2F2 bd2e- | e2>d2- dB2F A2B2 ^GA2G | %116
w: ||||
A2c2B2c2 A4 A4 |$ A2d2d2c2- c2B2 Bc2c | d2 c4 Bc A2BB B2^G2 | A2B2 BA2B- BBcB _Bdcc- | %120
w: ||||
cB A4 B2 ccB2 AAA2 |$ A4 A,2A,2 A4 d2d2- | d2 c4 B2 c2d2c2c2 | BcA2 B4 cB2B- B.B2B- | %124
w: ||||
BcB2 cc2c A4 ^G4 | ^F4 GAB2 Bc2A- A4- |$ A2c2- cc2d- d2>c2- cBc2 | %128
w: ||||
A2 B6- B2_B=B cBcB- | Bc2A- AAA2 aBaA A4- |$ A2_e2 d4 d2Fc’ B2Bc- | cdd2 BcBA- AB c4 d2 | %132
w: ||||
BcAA- A2>B2- B2>B2- B2A,2- A,2A,2- A,2d2- | dc2B- Bc2A- A2>A2- A2>e2- | e_e2c d2B2 cBfd =e2c2 |$ %138
w: |||
^fg=fe- ee2d- dd2e- e2>d2- | d_e2c- c=e2d- dd c4 BB- | B2c2- c2B2 BBA2 | B2c2d2c2 BA2B c2c2- cd2c- |$ cc2B BA2B- B2>c2 BB2B- | Bc’BA- A2A2- | A2>B2 B8 B4 | %152
w: ||||
BA2c B2B2 A2Ac- c2>B2- |$ BB2A- A2>B2- B^GB2 A2c2 | eB A4 e2 dd2c- cBc’d | %155
w: |||
c2 B4 Be- e2^G2- GFA2 |$ AAAF E2AA- AA2^F ^Ge2E | %162
w: |||
E^F2F- F^G=FF- F2f2 |$ e6 _e=e- ee2e- e2>c2- | %165
w: |||
cd2e _eeAB dB2c F2^f=e | ec2e _e2FA- ABc2 eccF- |$ FBcA B2AA- AF2^G- GA2G- | %168
w: |||
GE2A A2AE- E^g E4 E^C | ^CE2_E =EEA2 F^F=FA- A^G2G- |$ GA2^G c2A2- A4 A2c2 | %171
w: |||
B2 B4 _B=B- Bd_ec- c=e_e2 | d2_ed c2c2 cB2A- Ac2c | A4 ^G2A2- A2 A6 |$ _e2 d4 BB B4 c2c2 | %175
w: ||||
d2 c4 Bc BcA2 B2A2 B2c2B2c2 | c2cA- AaB2- B4 c4 |$ B2A^G- G^F2E- ED d6 | %179
w: ||||
c2 B4 Bc- c2>d2- dc_e2 | ^c2e2d2e2 _B=B2A- AB2=c | B2c2 d2Bc A2A2B2c2- |$ c2BA- A2>A2 A2A2 A4- | %183
w: ||||
A2d^c- cd2=c BcBB B2cB | _e2c2 ccBc BA2B- B2>B2- | BBBc cd2B cB A6 |$ BcB2 AA2a- a2>a2- aAA,2- | %187
w: ||||
A,2A2 ^c2dd =c2 B4 cB | dc2B A2B2 B2EB G2cc | BBBd c2Bc A4 B2Bc- |$ c2g2 | ec2A A2dd- dd2c cB2c | %195
w: ||||
dBcA BB2B B2B2 cBd2 |$ c2BA- AA2B- BBA2 AA2A- | A2c2- cB^G2 A4 B2_BA | ^g2 ^G6 GA2A E2EF | A^g2^G- GgG2 A2A2 ccAA- | %202
w: ||||
AA2E F2F2 ^G6 G2 |$ A4 c2A2- A2A2A,2A,2 | .A4 z A,2A,- A,A,AA z G^g2 | a4 a2A2- A4 a2_ba | %206
w: ||||
a4 A4 d2dd c2Bc |$ .c4 B2B2 A2^GA- A2>_e2 | dcBB A2A2 d4 BAA2 | A2dd- dccc B2 A4 A^G | %210
w: ||||
A2BB- B2B2 B2BA- ABB2 eAA2 |$ A2E2^C2D2 DEF2 E=CC2 | cCDE _EB,^gC ^G,A,2A- A2>=E2 | %224
w: |||
E2E2E2G2 G2F_E =E2FF |$ E2CD EB,C2 B,^G, A,6 | z4 ^F2G=F z4 EE2G | ^FG=FE- EE2E- EEDD- DECc |$ %228
w: ||||
B,C2C CA,2C .g2>c2 CE2D | DF.E2 z E2^G EA2A- A=GB_B | B^G2c B2B2- BB A4 _BA | G_B2^G- GAcG e2d2 dc2c- |$ c2<_B2- B=Bc2 _B4 c_e=e2 | %241 w: ||| B2BB BBBB Bc2^G- G2>c2 | z _BB=B ^GG2_B- B=GB2 ^G2^c2 |$ _e2.F2 ^g2 (124)

انا عندي حنين فيروز

feyrouz

كلمات جوزيف حرب

joseph harb

من الحان زياد الرحباني (بياتي )

ziad rahabani

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

(145)

الفول واللحمة الشيخ الامام

imam

من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ الامام

nejm

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

foul.mid (120 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

foul.pdf (179 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=111
M:4/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
.B,2 C6 C8- | C4 z2 CC- CC2D- D2>_E2- | ED F4 =E2- E2 z2 z2 B,C- | C4 z2 z D .D2>_E2 =E2D2- DB,B,C- CD2D dDD2 | DDD2 D2GG- G2F2- F2>F2- FfF2 _E2B2- B2<.B2 B2BB- BAG2- | %29 w: ||| G2c2 c2GB AAAB A4 | G2G2 GFFF F2E_E .^C2>^F2 |$ DDD2 DC2c z A,2B, C4 | %32
w: |||
=B,CC2 B,B,C2 CC2^F ^CC=C_E- | EF2=E- E_ED2 D4 D2=B,B |$ B,C2D e2B,D- DD2E ^CDD2 | %35
w: |||
D_E2D- DDG2 F4 EE=E_E | D_E=E2 _E2=E_e _E2EE EE2E- |$ E=E._e2 z ._E3 E2<.E2 z GFF- | %38 w: ||| F4- FfF2 F4 F2F2- | F6 F2 F4 FFF2- | F4 F2_EF- F2<.F2 FGGG |$ ^FF.E2 z2 z c G2G2 G2<.^c2 .A4 .A2A2 | A2 A4 A2 A2 A4 A2- | A4 A2_A=A- AA G4 B2- |$ B6 =B_B- BB2B- B.=B2_B- | %46 w: |||| B2>B2- B4- BB2B- BBB2 | ^FB2B- B2_E2- EEEF DDDC- | C2>C2- C2G2 | GBBA BBG^F G4 =F2<.F2 |$ %52 w: ||| z2 G4 c2- c2cA A2A2- | A2cc- cB2B B2c2- c2c2- c2>B2- BABA |$ %58
w: |||
AGGA- A2c2- c2d2- |$ %62
w: ||||
d6- dd d^cdd- d2>G2- | G4- Gddc- c2<_e2- ed2c- | c4- c=BG2 dd c4 d2 | B2Ac- cA2A- Ac2=B _BA2A |$ %66 w: |||| AA2G G2._E2 z G3- GGG2 | c2c2 G2^Fc- cccG- G2>c2- | cGGc- cGc2 G2 c6- |$ %69
w: |||
c2GG G,^Fc^c =cc2c- c2d2- d2f2- f4- | f2<.^F2 z2 ff- ff f6- |$ %80 w: |||| f6 ff- f^cfF ff2f | f2ff- f2<.f2 z d^cA- A.G2G- | G^F.F2 z G2G z2 E=B D2=FD |$ %83 w: ||| GG2C D2 (141)

هو بس هو فريد الاطرش

farid latrach

كلمات أنور عبد الله الحان فريد الاطرش

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

Farid-Al-atrach-howa-bes-howa.mid (87 téléchargements)

Partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

Farid-Al-atrach-howa-bes-howa.pdf (100 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:هو بس هو فريد الأطرش
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/8
Q:1/4=100
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
F2 G2 | F2 D2 | C D2 D | F/DF/ D/C/E/D/ | FF GG | F2 D2 | C D2 D | F/DF/ D/C/E/D/ |$ FF GG | %9
w: creator:~ *|||||||||
F2 D2 | C D2 D | F/DF/ D/C/E/D/ | F2 G2 | F2 D2 | C D2 D | F/DF/ D/C/E/D/ | FF GG |$ F2 D2 | %18
w: |||||||||
C D2 D | F/DF/ D/C/E/D/ | FF GG | F2 D2 | C D2 D | F/DF/ D/C/E/D/ | A2 Bc | A2 GF |$ GB AF | %27
w: |||||||||
G>F E/F/D | A2 Bc | A2 GF | GB AF | G>F E/F/D | AA B>c | B2 AG/F/ |$ GB AG/F/ | G>F E/F/D | %36
w: |||||||||
GG AB | A2 GF/E/ | FF GG/F/ | E>F E/F/D | AA B>c | B2 AG/F/ |$ GB AG/F/ | G>F E/F/D | GG AB | %45
w: |||||||||
A2 GF/E/ | FF GG/F/ | E>D E/F/G | GA G^F/G/ | A2 AD |$ AB AG/A/ | B/c/-c/4B/4A/ G2 | dc Bc | %53
w: ||||||||
B>A G2 | FG FG | F>E D2 | FF GG | F2 D2 | C D2 D |$ F/DF/ D/C/E/D/ | FF GG | F2 D2 | C D2 D | %63
w: ||||||||||
F/DF/ D/C/E/D/ | A2 B_A | AA AA | A2 B^c |$ AF ED | A2 B_A | AF ED | A2 B_A | AF ED | A2 B_A | %73
w: ||||||||||
AF ED | A2 B_A |$ AA/B/ ^cA/B/ | ^cB _AB | A3 F | F^F =FE | DA AA | A2 B_A | AA AA | A2 B^c |$ %83
w: ||||||||||
AF ED | A2 B_A | AF ED | A2 B_A | AF ED | A2 B_A | AF ED | A2 B_A |$ AA/B/ ^cA/B/ | ^cB _AB | %93
w: ||||||||||
A3 F | F^F =FE | DE/F/ GD | GA G^F/G/ | A2 AD |$ AB AG/A/ | B/c/-c/4B/4A/ G2 | dc Bc | B>A G2 | %102
w: |||||||||
FG FG | F>E D2 | FF GG | F2 D2 | C D2 D |$ F/DF/ D/C/E/D/ | FF GG | F2 D2 | C D2 D | %111
w: |||||||||
F/DF/ D/C/E/D/ | cc Bc | BB/A/ G/B/4A/4G | cc Bc |$ BB/A/ G/B/4A/4G | cc Bc | BB/A/ G/B/4A/4G | %118
w: |||||||
cc Bc | BB/A/ G/B/4A/4G | cc Bc | BB/A/ G/B/4A/4G |$ cc Bc | BB/A/ G/B/4A/4G | cc Bc | %125
w: |||||||
BB/A/ G/E/4F/4G | GA G^F/G/ | A2 AD | AB AG/A/ |$ B/c/-c/4B/4A/ G2 | dc Bc | B>A G2 | FG FG | %133
w: ||||||||
F>E D2 | FF GG | F2 D2 | C D2 D |$ F/DF/ D/C/E/D/ | FF GG | F2 D2 | C D2 D | F/DF/ D/C/E/D/ | %142
w: |||||||||

[/abcjs]

(49)