Archives par mot-clé : mamoun chenaoui

دارت الايام على العود محمد عبد الوهاب

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

ودارت الأيام
ومرت الأيام
ما بين بعاد وخصام
وقابلته….نسيت إني خصمته
ونسيت الليل اللي سهرته
وسامحت عذاب قلبي وحيرته
ما اعرفش إزاي إزاي إزاي أنا كلمته
ما اقدرش على بعد حبيبي
أنا ليا مين أنا ليا مين إلا حبيبي
قابلني والأشواق في عنيه
سلم
سلم وخد ايدي في ايديه
وهمس لي قالي الحق عليه
نسيت ساعتها بعدنا ليه
فين دموع عيني اللي ما نامت ليالي
بابتسامه من عيونوا نسهالي
امر عذاب….واحلى عذاب
عذاب الحب..عذاب الحب للأحباب
ما اقدرتش اصبر يوم على بعده
ده الصبر عايز عايز صبر لوحده
ما اقدرش على بعد حبيبي…
وصفولي الصبر
لقيته خيال وكلام في الحب
يا دوب يا دوب ينقال
واهرب من قلبي اروح على فين
ليالينا الحلوة في كل مكان
مليناها حب احنا الأثنين
وملينا الدنيا امل
امل وحنان
عيني عيني على العاشقين
حيارى مظلومين
عالصبر مش قادرين
ما اقدرتش اصبر يوم على بعده
ده الصبر عايز عايز صبر لوحده
ما اقدرش على بعد حبيبي…
ودارت الأيام
ومرت الأيام
وهل الفجر بعد الهجر
بلونه الوردي بيصبح
ونور الصبح صحى الفرح
وقال للحب قوم نفرح
من فرحتي فرحتي تهت مع الفرحه
ما اقدرش على بعد حبيبي
من فرحتي فرحتي لا بنام ولا بصحى
ولقيتني معاك بعيش معاك
بعيش في ربيع ما فيش كده ما فيش كده
بين شوق ما ينتهيش
وشوق وشوق وشوق ثاني ابتدى
ما اقدرتش اصبر يوم على بعده
ده الصبر عايز عايز صبر لوحده
ما اقدرش على بعد حبيبي…

(149)

اوبريت الربيع فريد الاطرش

farid oud

كلمات مأمون الشناوي

للاستماع ملف ميدي ، fichier midi, midi file

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

أدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت انواره
وفين حبيبي اللى رماني من جنة الحب لناره
ايام رضاه يا زماني هاتها وخد عمري
اللى رعيته رماني وفاتني وشغل فكري
كان النسيم غنوة والنيل يغنيها
وميته الحلوة تفضل تعيد فيها
وموجه الهادي كان عوده ولون البدر أوتاره
يناغي الورد وخدوده يناجي الليل وأسراره
وأنغامه بتسكرنا أنا وهو
أنا وهو مافيش غيرنا .. مافيش غيرنا
أدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت انواره
وفين حبيبي اللى رماني من جنة الحب لناره
لمين بتضحك يا صيف لياليك وأيامك
كان لي فى عهدك حبيب آليف عهدني أدامك
وكان لي فى قلبه طيف يخطر فى أوهامك
من يوم ما فاتني وراح
شدو البلابل نواح
والورد لون الجراح
يا ليلي يــا يـــا يــا يــا عين
مر الخريف بعده بدل زهور الغرام
والدنيا من بعده هوان ويأس وآلام
لا القلب بينسى هواه ولا حبيبي بيرحمني
وكل ما قول آه يزيد فى ظلمه ويألمني
وأدي الشتا يا طول لياليه
على اللى فاته حبيبي يناجي طيفه ويناديه
ويشكي للكون تعذيبه
يا ليل يا بدر يا نسمة يا طير يا أغصان
هاتوا لي من الحبيب كلمة تواسي العاشق الحيران
أخد ورد الهوا مني وفات لي شوكه يألمني
ماعرفش أيه ذنبي غير أني فى حبي أخلصت من قلبي
وغاب عني لا كلمني ولا قال لي أمتى راح أشوفوه
وأقول يمكن هيرحمني ويبعت فى الربيع طيفه
آدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت انواره
وفين حبيبي اللى رماني من جنة الحب لناره

(133)

الحب لحن جميل فريد الأطرش

farid latrach

كلمات مأمون الشناوي

مأمون_الشناوى

ألحان فريدالاطرش

للاستماع fichier midi

تحميل ملف ميدي midi file

partition fichier PDF
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]
X:1
T:الحب لحن جميل
M:4/4
L:1/16
K:Dm
Bcc2 ^cc_EB B2A2 BB4 |cc2 BB2B ^GB2B2=GG2 | ^G2AF F2E2 F2F2 =GE2F2 |FFF2EA2 DAAA2_E2d2 |
BA2 B2E_E E2=E_E2^ccd | _E4 =E^C2c =c^c2d _EABB2 |c2c2B2B2^GG=G B2F2 |
E2EF ^G=GEE2F2D A2A2 | BAd2 A,4 A2F2 E2Dd | FGFE F2D2 B4 A6 |
DB2EG4F2 G2^FE2 |_E2^c2F2=E2DDF2^GE2 | EA2A GF2E ^G2=G^F2=F2E |
F2FF2G^GB2G2A2FG^F | GE^FA6^G2F2E=F2 | ^G2AA =G2FE2F2E DD2D6 |
^G2c c2BB AABA2 |BA2 Bc2d2d2c B2=B_B | BB2c c2d2 _E=E2E2cc=B2 |
B=Bd _E_Bcc B2B2 ^GAB2 | c2^c2 A2BA2A8 |B2A2^G2=G GGc6 |
=B2_B2 A2AF A2A2 A2A4 |BB2B2d4c ^c2=BB | B2=B2 B_BB2 c2c2 ^cd4 |
E2E2c4=B^cd2A_B=c2 |GA2 =B2cd B2_B2 A4 | EG4A2A B2c2 cc2=B |
A=B2_B A^G2=G BB^GB2=Bc2 | ccB2 =B4 ^G2G_B BA2A | A2A=B2B2c BccB _B=B_B2 |
^GAGB AA=B2 c2cc _B2B2 | GB4A2A2B2c2c2^c | cc2=B2B_B4c2 ^c2=cc |
^c=c2=B2cB_B =B^cc=c2_Bc2 | c2c2 =B2_BA A4 AA4 |AA2 A4 ^GABA A2A2 |
A2B2 =B_B8A4 |^G4A2B =B^c=cc dAG2 | A2G^G A2Ac4c B2BB |
BBA=B2c2c B2_BB =B2^G4 |BA2AA4Bc2ccB2 |B2A2B2c2^cc=c =B2A2 |
B4 ^G2B2 A2AA2B=B2 | c2c2 c^c=c2 =Bc2_B4c2 |^c2=c ccc2 ccc4=B2 |
c2c^c =c^c=B2 A2A2 _BA2A2 |A2A2B2B2AA2 A2B4 |=B2 c2Bc cB_B2 BA2G4 |
A2B=Bc c4 ^cd_BB | B4 ^c2dc d4 d=c2c2 |c2d6d2c c6 |
^cd2F2F _Ed2c =c4 | d2=B_B2A4B2^c2d6 |d ccc2 d2d_E d4 |
^c2=c^C FF2d dc=c2 c2d2 | B2BA6d4B2B | Ac2B ^G2BB B,2=B2 _B2=G4 |
B2 ABA2 dd2B BAc4 |B2 B,2Gc2B4G2B4 |A2A2A2AAF2^GA2 |
A^G=GA A^G2G2G^F=F ^F=FE2 | ^F^G=FE2FED4A2^F2=F4 |A2B2A2A6^G |
A9A6A2 |E2D FB,EF2E2A4A4 |B EGF2 F2^F=F4_E2 |
E2A FFD2 EFE2 FDA4 |B2 DDAG2FFF ^FFF4 |F2 F2^F2 G2FA G^GF=F2 |
^G2F2^FB2 A2=F2 E2F2 | ^F2=F2 F^F2=F DD11 | ABBA4F FFE2 |
FF2A F2AA10 |A4GFF EFG2 G^F2=F2 |E2^c2AFF4_E2EF2 |
A4 A4 A2AG4F | F2_E2 GGFF2^c2A4E2 |_E2F2=E2F EdA2 AA2B4 |
G ^G2F^F2=GF4E2 | E2d2 EE^cA2F2d2d2F | E2B2 AAAD2AG^G2^F2E2 |
G2E F2^F2 F2^G2 B2G2 | ^G^F2=G ^G2=F2 E^FA2 AA2=G | ^F2=FF2GA2 ^G2=G^F2E2=F |
F_E2d d2B2 BA2A2Ac2 | ^c=c2=B _BBA2 d2BB A4 | ^G2A4c2 AA2A A4 |
d8 c2=BA A2_BG | ^GA2A cc4=B2A _BA2A | cd4c=BG AA2c4B2 |
BA2 Bc2c2c=B_B2=BA^F | ^F2G2 A2AG2G^G2 =GAc2 | d4 d^c2=B _BB2^G4A2 |
Ac2 c=B_B2 AAAc4c2 |=B2A _B=B_B2 AGEG2A2=B | A2G^F ^GG2=F2ED2 d2=Bd |
_Ec2^F2AAc2BA2 A2B=B | c2c2 cBBA A2^F2 =FG2^G2 |B2B AB2A ^G4 G2=B4_BA2Ac4^c2 | =B2c2 Bc2c2Ad4_E16 |_E2 |
^c4^c4 d2=E_E |
Fd2^c d2c2 =c2E4E_E | cd6c2=B2_B ddcc2 |B2c24 |
B2c=B2 | A2B2 B^GA2 Bc8 |d2^c =cc4d4c2c2 |
cc=B B2_BB2Bcd2^c2d | cc^c2 B2=c2 c2=Bc BcBA2 |c=B_B2=BA2 B_B2=B _B4 |
B=B8_B=B2 _BA2=B | B^GG2 =G2^G2 G^FCA2B2A | B2B12c2 |
c4 =B_BBA AA2B B2^G^F | ^F2F2 B2G2 ^GF6=F | FFG^F2E=FE D2 ABBA18 |B,2A, A_ED^F =ED2A2 |A4ABE F2_E^G2=G^FG |
FE2d E2AF2dDd2EE2 | DA2A2A4DDG2FF2 | E_E=E^F4F2=F^F=F F4 |
^F2^GF BB=G^G A4 =F2=G4 |F2 ^GA2A2=G^F2 F2^GA | ^F2F=F2_EdD4=E2F2G |
A^GG^F2E2_E D4 D2D2 | F2FE ^F2G2 A2GG FF2E2 |^F_EE2Dd2 dD2=F2F2^F |
G2A2 G2^F2 =F2EE FD2D4 |
[/abcjs]

(90)

الربيع فريد الاطرش

ملف ميدي midi file fichier midi

Partition PDF sheet music , نوتة موسيقية ، ملف ب-د-ف

كلمات مأمون الشناوي

مأمون_الشناوى

ألحان فريد الاطرش

(612)