Archives par mot-clé : mohamed el mouji

اكذب عليك وردة الجزائرية المقطع الاخير

fichier midi , midi file ملف ميدي

akdib-alik4.mid (124 téléchargements)

Partition PDF, sheet music نوتة موسيقية

akdib-alik4.pdf (148 téléchargements)

من كلمات مرسي جميل عزيز

morsi jamil aziz

الحان محمد الموجي

mougi

اكدب عليك

اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك
اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك
واكدب عليك لو قلت نسيتك همسه اكدب عليك
امال انا ايه قلي انت انا ايه
اختارلي بر وانا ارسي عليه
انت حبيبي يعني لسه حبيبي
ولا حبيبي عشان كنت حبيبي
قول يا حبيبي قول
يا حبيبي

عارف كان اجمل شيء في حياتي
ايه يا حياتي
كان اجمل شيء ان انت كل حياتي
توعدني واطير قبل المواعيد
للفرحه اعيد قبل العيد
والقاك يا حبييبي سابقني هناك
والحب ف ايد والدنيا ف ايدوالشمع يشوفني معاك يا حيبي
من غير ما نقيده لوحده يقيد
كان شيء جوانا علينا جديد
دالوقت خلاص ما اصبحش جديد

حبيبي صحيح بنتواعد ونتقابل ونتكلم لئا بطولو
كلام يمكن مالوش معنى ما هوش من القلب
لكن برضه بنقوله
ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح
او بنتالم
وفوق خد الليالي دموع بتسال ايه جرى لينا
شموعنا ما عادتش شموع ونيجي فايدها تطفينا
وده كله ومالناش الا بعضينا
دي جنه بنار بتجمعنا ليالينا

عيني عيني يا عين قول لحبيبي يا عين
لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين
كل الحجات الحلوه نجيبها تاني منين
حتى السلام بالايد باه شيء علينا جديد
غير اللي كان غير اللي كان بسلم القلب قبل الايد
الحب بريء واحنا ظلمنا
دوبنا شبابه قبل صباه
يدينا الحب نصيب سنتين
نشربه في دقيقه مش في تنين
وانقال يرتاح مثلنا ساعتين
نحلف يمينين ولا غمضه عين
شوف كنا بايه وصبحنا بايه
واختارلي بر وانا ارسي عليه
انت حبيبي يعني لسه حبيبي
ولا حبيبي عشان كنت حبيبي
قول يا حبيبي قول
يا حبيبي

(119)

كامل الاوصاف عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كامل الاوصاف

كلمات مجدي نجيب
majdi naguib
الحان محمد الموجي
mougi

fichier midi
kamel-el-awsaf1.mid (114 téléchargements)

partition pdf
kamel-el-awsaf1.pdf (184 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:كامل الاوصاف عبد الحليم حافظ
M:4/4
L:1/16
K:Cm
EEC6A2B6 |c2c4B B10 |G,2 ^F=FF4EF4A | A2GG5 E2>d2 e2EF4 |
G,2G4Ee10 | c2B,B6c5 |Cc2BBA5 G2G,2 |
G,G,4G=EG A2>_E2 =B,2F8 |F8=E4 |E2 DE4E2=E _E2E4 |
DC2B,2A, C2C4C2 | B,2B2 =A,4 _A,2>^F2 =AB12 |=A4_A4 |
BA2 GGG2 F4 G2AG | GAGG AGG2<G2G,G, G4 | FAFc6FF8 | F4F2>=E2cc2B4 |B2E2E2e E2eA,2Bc2 | cd2B B2G2 F2^F2 =F^F2=F2 |
G2A2B12 |=A2_A2B2c2cB4c4 |B2 =A2G2 _AGAG ABc4 |
B2 A2c2 BB2=A2BA2 | B=A2_A2GG2 G2F5c | FF2F2F2F F2>c2 B2B2 |
E2ee5 eBAB B2Bc4 |C2c2B2A,5G,2 | D5E2A2A6^F4 |
G,2A,5G,2 =E_E2G4 |A3G,^F2G2G4F | E2DD E8 C2=B,B,4 |
=B, C7E2DEA4 |A, ^F2FA, G,A2G,2GG,F2 |GA8A4G2 |
A,4 cA,E A2A2 ^F2F2 A,2G,A2 |^FG2 G,4 GE4AF8 |AA2G,G2 GG2G2 |
G^Fe E4 E2DD2C2=B, | =B,cC2 A,DE4EA2A2A, | A,AGG A2G,2 GGGA, EGA8 |
A4G4A4 |A4G2 G2G,2 G,2G4 |G4< E4eE =B,2BB, |
=B,c2G,2G,2G,4c2cAB2 |A,2^F4A4G2FG,4 |G4G,2 ^F=E2_E2=E_E2 |
A4 AGGA c2=BG, GA4 |GA,2 E2EE2E2E2A2c2 |=B,Bc8d2de4 |
cc de6c3c4 |=B2c4 c4 c2Bc |
de4c2B2=B2_B B2=Ac4 |B2c2B A2GA B6 |=A2 G3G2E2D2c3 |
=A,2A4 A4 G2>A2 |
A2A,A2AA,A4=A2_A6 |A2AAA4E A2A2 | =A2A2 _A2A4Fe G2=A,c2 |
A2G,2=Ac4BA G,2c2 | B2A2 A,B2A A3F2EEE8 |D E2ED D2Gc2 |
B2=A G,8 GAc2 | cB4AG2 ^FE=F2 G4 | A4 Bc2B2B2A2GF2 |
^F2A2 B4 cB2c2cB2 | =AG_A2 Bc4B2A B2=A2 | B2=A2 B2A2 _ABB2 =A2G4 |
GG G2G,2 G,G2F2^F3 | ECC9F4F3 |EC B,BE4E4E3 |
E6D A,2B,_D C2B,2 | A,G,4G,CC G,3=e2B,_E2 | =EC2C cCFG, ee2c2c3 |
=e2G,2 G2G,G G2Ge2 |F2B E2>=e2 F2 =E^F2 G4 CC2=F4G2 |G2=A2BB2 BG,G,_A GAG,4 |=B2 _BBc2 cC2c A2=A2GG |
F2G2 G2C^F =F2CF ^FA2G | G,2CC FFA2 G2B4G,A, | A2G,2 G,BB2 c2cc ccG,C2 |
B=BB c2cC2G3 G,c2C | cG2G, B6c2>c2c4 |C2 cc4c2_d4C2 |
C2G2C2C GCC2 FGG,G5 | C2FF2A=A2 B4 | G,2G,2 A,2G,=B _B2c2 C2c2 |
G,2G2 BB2c2CG2 G,2c2 | c2GG, B2B2 c4 c2c4 |Cc6d_d2>C2c8 |
dc d5BB,2 | B2cd4B B2c=B2c4 |=AA2 BcBc2B2_A B=AB4 |
G5F2G,G2 F2ED2 |E2D3d4e4c2 | d4 BBBB,2BB2 c2d2 |
BBc=B2c4=A,_A2 _B2c2 | B=A2B BBBA GG2_A3F2<^F2 |G2 F2D4F2<D2=AG |
AGF2 ^F2G,2 =F=E2G GC2F | FF2G AG2A, G,2C2 CFFG2 |G2=A, A,B6G, G,_A,GA, |
A,4 cc2c4cCc c5 |c8c2d8 |e c2d4BB,2B2c2 |
d4cB2 B2cB2c4 |=B=A,2 A2_B2 c2A,A BB2G2 |C4F2G2^F=FE2D2F2 |
=EF3c2d4_e edc2 | d5BB,B4c2e2B6 |c=B2 c4 _B2AA2 |
c2B =A2BA BB2G2G2G2 |^F2A,2=A,2=E D3D4_A2 |A6A12 |
A8A4G2 |=A2_A2A4G6A6 |A6A4A |
A=A,_A2 A,A4AA3A2=A | =A5_A4e2A =A2A2 | A,A,AA2A,2e eA,G,2 A,2c2 |
=BAG,2 c2_BA G,2=A,c B2 c4 =B4 =A2G2 ^FE=FG4 |A4B Bcc2 B2c2 | B2A2 ^F=F2^F2A2B2c2c |
B2c4B2 =A2G_A2Bc4 |=A,B2_AB2 =A2B2 A2B2 | =A2B2 A2G_A2=A2G3G2 |
F^F2E7=F4F2 | =EeD_D9 _E2E2 | DAA,A,2cC2 B,2G,4A,2 |
G2G2 G2G2 FGF4< F4 |F2 F=E_EC B,=B,=E2 _E4 | E2E4EE2D2C2B2A, |
c2C2 cC2B,2A,5G2 | FFG2 =A2B2 =B2_B24 |=A2 B2AB2AB2 AB2A |
B2B2 =AB2A BB6_d | c8 ABA8 |=A2 FG8G4 |
G4F2F6F4 |=EF_E2BE4E2 EE2E | =E_EE2 B,B2c2C2B,3A4 |
GG2G2A C2F4F2 | F2F=E _EcE2 eEE2 E2E4 |E2 B,2A2<B,2Bc6 | c2c2B3 A2G2>C2G,G |
[/abcjs]

(156)