حاول تفتكرني عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات محمد حمزة
Mohammed_Hamza_poet

ألحان بليغ حمدي
baligh hamdi

للاستماع pour écouter fichier midi
تحميل ملف ميدي midi file

partition Fichier PDF
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]
X:1
T:حاول افتكرني عبد الحليم حافظ
M:3/4
L:1/16
K:Dm
^G2 =B2c2 _e2c2 | _ec2B2c4ccc | c2c4Fe _eB2c | _ee2c B4 ^f8 | ^f2f4eG2 |
AB4B8 |G4A2 A8 | AA4AA^f4 |B4B8 |
G4_e e6 |_e2 eeE^F2f4 |G2A G2A4A2 | G2f4G8 |
G4G2 G2G2 | ^G2Ae F2f2 =G2A2 | G2A4A2 G2f2 | F^c2c8c8 |
^c d4 | dd8d4 |d2D d4 D6 |ee ddDD FA4 |
dD2 E2DE4d2 |D2C d2D2 D2DD2 |D2D D4 DD2D2 |A2A2d2d3CD2 |
E2D2E4EDD2 |^GGG GGG4G4 |^GG GGG=B, C2D2 | C2D4^cd2=C2c |
ccc^F =F2F2 FFFE2 |G4c2C2D2C2 |D2c C2F2 c2cc | c^FF2 F4 F4 |
^fF4fFf2G2B2 |B6B4B4 |B G4 AAA2 | A2A2 A2A2 A2A4 |
A4A2 FAE2 | AAAA G2B4B4 |B2 B4 B4 | G4 _e2=e2 _e=e_Ee |

[/abcjs]

(195)