Archives par mot-clé : امين عزت الهجين

مين عذبك محمد عبد الوهاب

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

كلمات امين عزت الهجين

الحان محمد عبد الوهاب

مين عذبك

مين عذبك بتخلص مني وذنبي ايه بتعذب فيَ
ليه العواذل حاسديني دول حقهم يبكوا عليَ

انا اللي مهما تعذبني ساكت على الغُلب وصابر
و ان شفت غيري متهني اصبَر القلب الحاير
و امتى بس ح ترحمني هوَ العذاب ده مالوش آخر
ليه العواذل حاسديني دول حقهم يبكوا عليَ

مُش لاقي حد يسليني حتى المنام عزعليَ
و الدمع كان بيواسيني و منين اجيب دمع عنيه
ما دام حبايبي هجروني مين اللي ح يحن عليَ
ليه العواذل حاسديني دول حقهم يبكوا عليَ

يا طيف حبيبي اللي عشقته تعال شوف اللي جرى لي
يكفى العذاب اللي انا شفته و تطفى فرحة عذالي
و يكفى ليلي اللي سهرته من غير حبيب يبكي لحالي
ليه العواذل حاسديني دول حقهم يبكوا عليَ

(182)

شجاني نوحك يا بلبل محمد عبد الوهاب

كلمات أمين عزت الهجين

el hagin

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية


شجاني نوحك يا بلبل

شجاني نوحك يا بلبل وانت بتغني
فكرتني بالحبيب والفكر جنني

و أبات اقول يا ترى ع البعد فاكرني
والا نسيني وطول البعد بينسي

ده مين يا ناس
اللي على حبي يطمنِي

كلمات: امين عزت الهجين
ألحان: محمد عبد الوهاب

[abcjs]
X:1
T: شجاني نوحك يل بلبل محمد عبد الوهاب
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z GGA G2dG | AG2G- GAG2 | GA2G AA2G | GGAG- GABG | _GFFF- FF2F |$ FDFG G2=B_B | c=B_B2 =AG2_A | %7
_d=B_BB- BGA2 | G,=B2_B- B2A_d | =B=A2_A- A_G2F- |$ FcG,A _G2>B2 | =B_BAA G2A2 G2>A2 | %20
GGGA G4- |$ GA G4 _G2 | =E2F2 _ED2E | F2>_G2 =G2F2- | F2=A2 _A=A2A |$ BB=B2- Bd2c | %39
=Bc2B _B2<=B2- | B2_BA- AG2A | A2c2- c2=AA | %45
B2c2 | _dc=d2 cd2=B- | BA_B2 =B2>A2 |$ c=Bcd _d2_B=B | %51
cdc=B- BccB- | B2_BB- B4 | B2=B2- | B2<=A2 G2G=E- | E2_G2 A2>=A2- |$ ABBc- c2A2 G2ec- |$ c=B_B2 =BBdc | =B4 G2>A2 | G,F=B=A _A_BGG | GG2A z G3 | =AB=BB- Bccd- |$ %75
d2c_d d2<=B2 | B2=B2- Bc_d=d- | d2>_d2 d2<=B2- | B=B=A_B _A2>G2- | Gd G4 A2 |$ GGG2 G2G_d | %81
c2<=B2 =A2>_B2 | =A_A2B =A2B2- | B=A2B AA=BG- | G_G2F FF2D- |$ D_GE2 C_D=B,2- | %86
B,2GG,- G,_B,=B,2 | CdDd F2GG- | GA2G,- G,AGB | AG2c c2<=B2 |$ ccc2 =B4 | =B_B=B2- BB2B- | %92
B2=A=B- B2>_B2- | B2=A2 GGGc- | %98
cc=B_B =Ac2B |$ =BB=A2 B2_BG- | G2<=A2 B_A2_G | _GAB=A GFFF | FFEB c2>=B2 | =BBc_d B4 |$ %104
BBB2 =B2=A_B | =B4- B2<=A2 | A2G2 AGFA | GA=A=B- B2>_B2 | =A_A2c- c=Bcd |$ Edd2 =B2>=A2 | %110
GA2G _dd=A2 | G2_G2 F2=A=B | G2_G=G =E2=B2 =B,CD_D |$ =B,C2_B, =B2_DB, | =B,4 G,2BG | AAF,2 Gc2B- | %122
B2>=B2 B2>c2- | cBGG AB=A=B- |$ B=A_B2 _AF2G- | G=BG=A _B2c2 |$ d2c2 =B2B2- | B2>A2- A2GA- | AAGA G2=B2 | %140
cd_dc c2>d2 |$ c_d2d =d4- | dc_d2- dd=d2 | _d2<=B2- B_B=d2- | d2<=B2- B2>c2 | =B_B2B A2dd | %146
d2>d2 _d2=d2 |$ _d=d2d _d2=B2 | d_d2=B c=dc2 | B2c=B- B2cB- | B_B2=B- B_BA2 | =AB2_A- A2>A2 |$ %152
A4- Ade_d | C2<_d2- d=d2d | =B2_Bd C=Bcd | cBB2 B2=B_B | =BB_B2 A2>=B2- |$ B2>_B2- B2G2 | _GB=BB- Bc2d | dc2=B- B_B=B2- | Bcd2- d_d=BB- |$ B2dd _d2=d2 | =B2B2- B2c2 | c2 c4- ce | d2>_d2 c=A_AG- |$ %189
G2>=A2 _A=BBB- | B2>c2- cAA=B | ccd=B B2=A2 | =A=Bc2- c2<_A2 | GG=A=B- BcA2- | AG2_A- AA_GA |$ GG2_G- G2<=G2- | %201 G=A_Ac- c=A_A2 | A2>=B2- B2A2 | =A2<_A2- A2>=A2- | A2=B=A _A2G2- |$ G2<_G2- GG=GF | G2>A2 A2>G2- | %207
G2G_G =GA2B | AAGA G4- | GG2A- A2G_G- | G2AA- A2=A_G- |$ GA2A A2=B=A | AAGA- AB=B2- | B4 c2=B2- | %214
B2AA- AG=Bc- | c4 cc_dG- | G2C2- C2<=B,2- | B,4 C2>=A,2- | %220
A,2GG, G,G,2B, | =B,_B,_D=D- D2>F2 | _G2<=G2 _D2=D2 |$ E=AAB G2>G2 | BE2D BG2=E- | E2<G2- G_G_EE | %226
D2<C2 C_DE=D- | D_GGF E2D2 |$ C=B,2=B- B2BD | CFDF _DCD=B | B,=B,G=A B2_DB, | C2dD F_D=B,2- | %232
B,GAA G,2<_B,2 |$ C2=B,C B,2<D2 | F=ED2- DF2G | _G2=A=G _G=G_GE | CDC=B, AGF=A- | A_AA_G- G2E2- |$ %238
E2G=E dG2G | AG2E- E2C2- | CD2D =E2F_G | FD=ED- DC_D=B, | =B,=B2C D=Ee2 |$ D_DD=B, B,2GG | %244
AGB,=B, _B,CDE | F_G=G2- GD2D- | D=E2C D_D=D2- | D2=B,_B, =B,2C2 |$ DC D4 CG | %249
B,G=B,=A, B,_DB,A, | =B2=B,B, G,2B_B,- | B,GA,F, z4 | %252
[/abcjs]

(87)

ايه انكتب لي محمد عبد الوهاب

ملف ميدي midi file fichier midi

نوتة موسيقية ملف ب-د-ف partition PDF sheet music

ايه انكتب لي

كلمات أمين عزت الهجين

من مقام حجاز كار كرد

دو – سى بيمول – لا بيمول – صول – فا – مى بيمول – رى بيمول – دو

(138)

امتى الزمان محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

امتى الزمان

مقام حجاز كار

دو  ري  بيمول   مي   فا  صول  لا بيمول  سي  دو

كلمات امين عزت الهجين

fichier midi

emta-ezzamen.mid (142 téléchargements)

Partition PDF

emta-ezzamen.pdf (190 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:امتى الزمان
M:4/4
L:1/16
K:Dm
c2cc Bc2c2_e2c2b2d | ^F2G2 b2c2 c2^cG =ff_e2 | ^c2=cd2efG2_e2b2^F2d | f2^c2 =c4 c2=Bc c_b=B2 |
c2d2 _ec2G ^F2GA c2c2 | ^Gfc2 d2_e=e ^F2_e4=G2 | ^Fde2 c2c2 c2c2 c_e2c8 |
d6^F=f2 | e^GG2 b^F=Ge =f2b2 _edd2 | ^cc2=c2cbf _e2c^c2=c=B_b2 |
b=B2 B4 Bc8 |^G2c A4 A=GG2 A2G^G2 |^G2A4c b2^cd c=c8 |
B2c2c2=B8 |f c8 A2A4 |fG2GG2 A2^G2 =G4 |
^GA2c b2d_e c4 A8 | G2A2 G2GA Bc2=B cc^c2 | c12 c2bc12 |
c6 |c2A2AA2 G2d2 B2c2 | bc2d dcc2 c4 =B2cc2 |
c4c4=B2d fe2e | eef2 G2G2 c2_e2 e4 | ^c4 c2=c4=Bc ^c2=c2 |
=B8 c2c2 c_bA^g2 |G^gA =b_bcb2b=B2 bc2c | ec2c2=B^G2 =G^GG2 _B2cb6 |
A2B c2=Bc6 |=B_bc6cB4^G2 | ^F2^G2 Ac8d^c=c6 |
cc4> A4AB | ^G4<=B4 c^c2B2_bA2 | c4 A=B2A2^G2A eefG2 | ^gga a=b_b4=BA _B2=B8 |f^c2=c2^c4=c | B2^G^F2G2G A=B6^c2 | ^c=c6 ^Fb=B2 c4 | ABAB A4 c8 | d2c2 =B2^c_B4=B2=cB_B2 | B2^G2bBb e2Gg2bb4 |=Bc ^c=cc4d_e ee_bd2 |^c4=c2c2^c2_e de=c=B4 | B2B2^F =f=B2c2cA2 | c8 ^cd_e2 e2e2 | ^cd_e=c2=B4c2^c d2e2 | ^c2c=c4=B A_B2B2c4 |^c2d4_e2=e2_e4=e2 |_e2^c2d2e dc2=c =B4 | c2d2 ^c4 c=c4A2=B | Bc2c6Gd_e2d=e2 | _e^c=c2 d2de ^c=c2d ^c2d4 | ^c=c4c6c2=B2 |c2c2cc2 ^GB4Ac2 | =BcG2 A_BG2 ^G2A4^FG | G2^G=G4G4^G2^F2=f4 |G2G2f2e2G ^F4 | _ed4=B2c2_B=B2 A2G2 | _e^c2d =B2c2 _bed6 | ^c4 =B4 =cA_B4B=B8 |c12 | B6G2^G B2GG | G2A2 Bb=B2 c2d2 _ecc2 | c4 =B4 cAc4B8 | ee2e2e =BG4 |d4^c=c8bA | Acc2 =B2c8c4 | b2 c2=bc _ec2c2_B2c2 |c2c2c2=B6c2c | c4 B^gb=B2c_b2 c8 | ce2e ec2e4e2 |^c4=c^c2 =B2=c12 |^Fb4c2c4 | e4^c2=c2^GG2 B2=B2 | g2c2 ^cc4_e2=c6 |=B_b_e c4 c2=B2 ^fc2c2 | B2c4b2^GB6 | ^G2=B2 c2=Gc4B2^c2_b2 |e2e c4A4 ^G_B2=G2^FGA4 |G G2GG6G2A | ^F2GF2e2=f e^F4de2 |
e2e2 ^F4 G2b2 =Bd2c6 |c2G A2^F2 G2=f2 | ^F=fe_e c2d2 c2cG b^cde |
d_e2e ^c4 =c8 | fABA BBc8c2 | c6A4B2 A2GA2 |
ccd2^c=cc4c2=Bcc2 |cc8c2 ce2e | e2fe2gG^F d2^c=c d6 |
^c2 c4 =c2c2 c4 | c2c4c2 bd2^c2=c2c2 |B2=b _b8 ef2A |
^G2Ac4c c2B2 AB^c_e | dd_ec2^c=cc B^c2=B4_B2 |d^F4< c4AB ^G2=G2 | B2AA =B2c2 AA^G2 _BB=B4 |A2 G2Gg ^G4 =Ge2e2 |c_e2 d2^c2 =c2b=B2^G2=G | ^F2^G^c2dd_e c2=c2 =B4 | _e2d^c6=cA2 ^c4 | =Bc2c c4 B4 A_B2^G2 | ^F^G2 c2AA GB2A B=B4 |^FB2 =B_B2A2e=f2 e2_ed2 |^c2=c2cb2 =b2b4c_b2 | =B_b2 ^cc_e=c2=B8 |=Bc_B2^G2A2=B6c | A2G^G cc2B8A2 | AA8^G2 A2BG2 |G^G2 =G2^FG cAG12 |G4G2 G2fG2 | ^G6_e ec2b2=e4 |f2c2cAB ^G4 A4 | =B2B4< c4e2 ^c_e2=c | ^c2=c^c4B2=ce2 _e2e2 | ^c4 =cc4A2A B2c^c | =B2cc2_e2d d2^cB2f=c4 | =B2 Bc2^G =Gc4cb2 | c4 A2AB c4 ^GGA2 | AG2A BAG2 G^FG2 G^G2=G2 | ^FF2 =fe2G2G2e2e2e2 |G2^G b6d=B c^c2=c2 |=B^G_B2=G2G2e^F^G e^c2d2 | =B^c=c _b2d4_e^c4=c6 |b2A2BA2 A2B2 | ^cc=c24 | [/abcjs]

(206)