Archives par mot-clé : حسن المفتي

غابوا الاحباب محمد الحياني

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

وانــــــــــــــــــــا في احضان الفرحة
انعيش نتمنـــــــــــــــــــــــى و نحلم
وعلـــــــــــــــــــــــى بغتة هبت ريح،
قاسيـــــــــــة مــــــــــــــــــــا ترحم
اطفات شمعـــــــــي و أطفات قنديلي
وفي وسط الظلمة غــــــــابو لحباب
ضــــــــــــــــــــــــــــــــاعو لحباب
ولقيت الخــــــوف بجناحه يطويني
كان لـــــــــــــــــي ونيس و حــبيب
يرافقنـــــــــــــــــــي ـــفي الخطوة
ويخفـــف مـــــــر الشكـــــــــــــوى
ولمــــــا زمــــــــــــــــاني يغلبنـــي
يلهمنـــــــــــــــــــي الصبر بكلمـــة
وبحبه لكبير يرعانـــــــــــــــــــــي
اخذه المكتاب راح في الغربة خلاني
حــــــاير ضايع واحدانــــــــــــــــي
وفي وسط الظلمــــــة غابوا لحباب
اشحال لاغينـــــا لك ياحب
بكلام عمري مـــــــا ننساه
ما شي اللســــــان اللي قالو
قلبي هو للــــــــــــــي غناه
و اشحال من ضحكة ولات
في طريق أيامـــــــنا وردة
خلتنا نعشق غــــــــــــــــدا
وانتيه في باب الحيــــــــاة
و الدنيا في عينينا احـــلات
وجاء المقدر ورماني في بحور الحياة
و لقيت الفرح الآتي وهم ودخـــــــــان
و جراح تكبر في أعماقي و تكوينـــــي
وفــــــــــي وسط الظلمة غابو الأحباب

(24)

مرسول الحب عبد الوهاب الدوكالي

abdelwahab doukali

كلمات حسن المفتي الحان عبد الوهاب الدوكالي

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

marsoul-el-hob.mid (294 téléchargements)

Partition PDF, sheet musicn نوتة موسيقية

marsoul-el-hob.pdf (416 téléchargements)

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا
خايف لاتكون نسيتنا وهجرتنا وحالف ماتعود
مادام الحب بينا مفقود وانت من نبعه سقيتنا
باسم المحبة باسم الاعماق واحر الأشواق
كانترجاك سول فينا وارجع لينا يدوم الصمت وتتكلم أغانينا
مرسول الحب غيابك طال هذه المرة
وقلوب الاحباب وأنت بعيد كلها صحرا
لايحركها احساس جديد ولاتنبت فيها زهرة
تتفتح بالشذى والطيب والأنس الي بات غريب
تايه في ليل بلا قمرة
آه من دنيا العشاق
ذبلت الاوراق
فين ذايبين بليل الحب
فين ذايبين بنار الفراق
باسم المحبة ونار الاشواق
تعال يا مرسول اشتقنا لك يامرسول

fichier ABC , ABC file, ملف حروف

X:1
T:مرسول الحب عبد الوهاب الدوكالي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=92
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
FFFE D_GEC | F,_GF2 E=EE_D | _G,=EF2 fF2_E | f2F2 fFF_D- | Dd=EA- A2A2 |$ A2EA A2A_D- | %6
DA2_G =GG,G=B, | G2FG .E2G_D- | D=EeF- F2=D2 | dF,2_G,- G,BGA | FDcF- Fd_GF |$ z ._D2=E dG=A=B | B=e=A2 A_G=GA | BBee F2>B2 | %47
=A2_AG A_G2F | eB_GA- AGFE |$ AGAA GGA2 | eB2G A_G2=e | GA2A GB=A2 | =e2c2 B2>e2- | %53
eBBB =A_A_D=B, |$ eAAA G_G2=e | B_G2e- e_D2c- | cf2G z B=e2- | e_e2A B2=e_e | dd2F E2e=A |$ %59
dGG2 F2B,=A | A2_G2 eE=GA | A4- ACcd | c4- c_DcA | A2=B_B- Bed2 | c2e2 =AcB2 | B2e=e B2>A2 |$ .F2>e2- eA2A | _G2=eF GFE_e | %79
D_DB,f G2GA | _G._D2e BF=DF- | F2>_G2 .=E2F,=G |$ F_GeA- A2e=G- | G=A_A=A ._G2=E2 | _DF2F- FfEF | %85
F2=Ee AA2_G | _GFeF FEF2 |$ F_GF2 z f=GF | _G,AA2 dB2C | cec2 c2>F2 | FF2F- FF2F- | FEA2- AB2G | %92
_G,dG,G FF2F, |$ _G2eE- EF2F | AA2G, AGd=A | BA_G,2 F=EF2 | F4 F2F2 | =Efe_G, A=e=G,f |$ %98
A2Af _GDG=e | A2>A2 z =e2_e | A2A2- A_De_G | _G,B_G=G GedA | _G,2>e2 d2_GE- |$ E4 _G2_G2 _G,B=GB- | BB,=BB,- B,2=Ae | A2A,=A FF,2d | =A,BG,A e_A,=A_A |$ GFFG- G2GA | AG=AB A2_GF- | %110
FB=AB- B2FF | F2BG B_G,A2 | _GF=Gd- dBA2- |$ AGee G2A2 | %116
GB=AB d_AB2- | B2BB- B2=ee | AEAA- A2>A2- |$ AGFF- F_Ge2 | d2Ef f2=AF | B2BG- G_GeB- | %122
B2B2 A_GeF | BABB AAGF |$ GAB2- B2=B2 | %135
_d2c2 c2c_d |$ %142
B2B2- B_DB2- | B4- B_DdB, | d=B2A GAc2 | c_dB2 =dA2B- | B2cA- A=A2_d |$ %148
dd2B dBB2 | AG2_G D=GAf | A,AA2 =AFF2- | FBF_G G2C2 c_dfc |$ %154
c2>c2 B2>=A2 | EF2_G- GAAc | =Bc2c- cc_B2 | AF=e_G =G2dG | dAdB cdc=B |$ c2_D_d c=d_d2 | %160
=B2_B2 A_GFF- | F2_GA e2_G2 | %165
D_G=BF =ED._E2 | CdGG =A2Gd | c2D2 | =e2_G2 =G2dB- | B2e2- eBc=A- | %203
A2_G2 G_G,G2 | e_D2e df2G |$ A2_GG FG=G2 | F2>E2- E2A2- | AAB2 AGFG | _GF F4- FE | F2=A2 |$ G_G,2_G G,2F2 | _D_GGd- d_G,F,=G | %215
e2AA =B_Bd_D | .=B2Gc c2cF | F,2_G,2 =eeA2 | d2_G2 d2EE- | EED_G G2E2- | E2=E_D c2B2 | B2Ee B2eA- | %227
AAGD F2GB |$ _G2.D2 =A,AG,G- | G=E2F _DF2D | F_D=EG G_GfD | =B_DBE _B2_G2 | GdF2 EB=AE- | EFFG- G4 |$ F=ED_E E=EGG | eE F4- FF- | %246
F2fB,- B,D2F- | FG G4 =E2- | E_E2B, E2F2- | FGGG GGF2 |$ EE2G _GE2F- | F2=EF- FDeB- | B2>B2- B4- | %253
B2c2- cBG2 | G2Cc B2GG- | G2e2- e=EF2- | F4 fFD_D- | %259
Dc_D_G =A2>B2- | B6- Bc | _dcB2 GGGc | cB2_G =G2c2 |$ =B_B2G- GF2G- | GEF2- F2F2 | G2DF F2>=E2 | Fe2A B2>B2- | B2>B2- B2c2 | %280
B2>G2 G2=Bc |$ B2G2- Gcc2 | B2G2 FG2E- | EF F4- FE- | E2FF- F4 | F=E2_D B,ddd- | d2c2 cB2G- |$ G2>c2- cB2G- | GC=BB _BB_G2 | F2_G2 E2_D2- D=EF2- | F4 =EF2d | %293
c=A_D2 F2E2- E2A2- | A2>G2- G2G2- | G2B2- | Bc2A B2GG | GG,d_G =G2DE | =E_EG2- GF_D=D | =EF_E=E F_E2F |$ e2Bc B2B2 | %329
=AAG_G A2d2 | %336
BdGd- dGGG- | GDEF EG2G | _DDfF E=EF2 |$ B,=EFe =BF_B2 | BBAG =A2B2- B2E2 |$ FfE=E FEEF | =EcB2 =B_B_E_G | e2c2- c2cB | BB2G G2c2- c2cB- | B2G2- GGG2- | GBB,G E2=BG | %354
e=E_E=E- E_G2F- |$ F4- F_dBe- | ef2G- GGG2 | F2ee B,eE2 | F2G2 G2>F2- | Fe2e FGE2- | %360
E2c2- | c2BG- GF2_G- | GE2F- F4- | F2DF- F2cF- | %373
FE=E_E _DGFD |$ _G2_D2- DAd2 | FF F4 G2- | G2_D2 A_G=G2- | GDeF- FE2G | G2FD F4- | %386
F2E=E- EDB,B |$ DB,2B, F2F2- FEE2- |$ %404
E=EFG- G2G2- | GFEE- E=eDE | FFG2- G2=A2 B2B2 | c2>=B2 _Bd2G | G,d_G=G- GD2F | D2B2 | G2 B4 c2- | %418
c2>B2- Be_G=G- | GG2E- E2=A2 E=E2_E | F2FF =e2BB |$ cBBA G2B2- | B4 c2c2 c4 | %438
B2>G2 GG2=A- | AB=BB cc_B2 |$ B2_G=G- GGFe | G2_G2 EEG=G | EE2_G FG2F- | FF2=E B2G2 | %444
_DGG2- GF2=D- |$ De2B- B_G=G_D- | DA F4- FF- | F2FB _G2C=G | AF_G2 f2fF | =B_BEB- Be.A2 |$ %450
._G2F2 f.D2=e | =ABF_G eA=GF | _G2FA De_dB- | B2>F2- F=A_A2- | A2>D2 _GG=G2 |$ F2>_D2 _G2A2 | %456
AG_GG FG=GF- | F2eB, e_d=d2 | D2EE DF2F- | F4 dGA,F, | _GF2=G GGA2- |$ AF_Ge =G_GF2 | _DdGG AGA2 | %463
=EFeG GFF2 | =B,_d_D2 =deE2- | EE F6- |$ F=EF,F G2D_G | G2F2 _dBeA | G2_d2- deA2 | c2B2- BBBB- | B2=e2 | B2=A_A AF=e2 | %499
A=eAA- A_GFF- | F_Ge2 d_d=dB | FF B4- B_G- |$ G2B=A cBB,_A | _GFFB AB,cA- | A_GFA- Ad=A_A- | %505
A2<.A2 _G2A2 | fA2d B2>A2 |$ G2_d_D c2>B2 | =A2<B2 _A2B2- | B2dB- B2A=e | AD .A6 | %511

(363)