Archives par mot-clé : رسالة من تحت الماء

رسالة من تحت الماء عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات نزار القباني

nizar

الحان محمد الموجي

el mouji

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

rissala-min-taht-el-mae.mid (177 téléchargements)

partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

rissala-min-taht-el-mae.pdf (451 téléchargements)

إن كنت حبيبــــــــي ســــــــــــــــاعدنــي كــــــي أرحـل عنـك
أو كنت طبيبـي ســـــــــــــاعدنــي كـي أشــــــــــــــــفـى منـكً
لو أني أعرف أن الحــــــــــــب خطيـر جداً ما أحــــــــــــــــببت
لو أني أعــــــــــــرف أن البحــــــــــــر عميق جدّاً ما أبحـــــرت
لو أني أعــــــــــــرف خاتمتــــــــي مــا كـنـــــــت بـــــــــــدأت

إشــــــــــــــتقــت إليــك فعلمنـــــــــــي أن لا أشـــــــــــــــتاق
علمنـــي كيف أقـــص جـــذور هــــــــواك من الأعمـــــــــــــاق
علمنــــــي كيــــف تمــــــــوت الدمـــــــعة فـي الأحـــــــــــداق
علمنــــــي كيــــف يمــــــــوت الحـــــــــب وتنتحر الأشــــــواق
يـا مـن صـــــــورت لــــــــي الدنيــــــــــا كقصيـدة شــــــــــعـر
وزرعـــــــت جـراحـــــــك فـــــي صدري وأخـــــــــذت الصبـر
إن كـنــــــت أعــــــــــــز عـليــــــــــك فـخـــذ بيـــــــــــــــدي
فأنــا مفتــــــــــــون مــــــــن رأســـــــــــــي حتــــــــــى قدمــي

المــــــــــوج الأزرق في عينيـــــــــــك ينادينــــــي نحو الأعــــمـق
وأنا ما عنــــــدي تجربـــــــــة في الحــــــــب ولا عنـــــــدي زورق
إنـــــــــــي أتـنـفــــــــــــــس تـحـــــــــــــــــــت المــــــــــــــــاء
إنـــــــــــي أغـــــــــــــــــرق أغـــــــــــــــــــرق أغـــــــــــرق
يـا كـــــــل الحاضـــــــــــــــر والماضــــــــــــــــي يـا عمـر العمــر
هل تســــــــمع صــــــــوتـي القــــــــادم مـن أعمـاق البحـــــــــر
إن كنـــــــت قويــــــــــاً أخـرجنـــــــــــــي مــــــن هذا اليـــــــم
فـأنـــــــــــــــــــــا لا أعـــــــــــــــــرف فــــــــــــن الـعـــــــــوم
لو أني أعرف أن الحــــــــــــب خطيـر جداً ما أحــــــــــــــــــببت
لو أني أعــــــــــــرف أن البحــــــــــــر عميق جداً ما أبحـــــــرت
لو أني أعــــــــــــرف خاتمتــــــــي مــا كـنـــــــت بـــــــــــــدأت

[abcjs]
X:1
T:رسالة من تحت الماء عبد الحليم حافظ
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=72
M:2/4
I:linebreak $
K:G
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
G,4 G,2B,2- | %7
B,C2d G4 | G4- GGG2 | G2BB- B2F2- F2E2- |$ E6 d2 | %15
DcC2 BB,d2 | A8 | A4 c2>B2- | B2G2- G4- |$ %23
G2<=F2 E2>^F2- | FG2d- d4- | d2>G,2- G,2D2- D2G2- GCGC- | CG2G E2E2 | cE2E E2G,2 G,2^d2- dd2c | cBBG- GGGG | GFGG d4- | d2^d2- | d4 c2BE- |$ E=FFE EEE2- | %59
EGdD BBB2 | c2c^d- dDd=d | c2Bd ^d4- | d4 ^D4 | d2^d2 =d2d2- dDDC- | C2G2- | GG,G,G, ^c_B2A | G2G,^d GG=dd |$ ^CdDG G2G,2 | BG,dG ddGd | %79
ddG2 GC.G2 | z GFG GGG2 | AAA_B =Bd^GG- |$ G=G2F- FE2A- | A2_BA AAA^d | EEdD dd_Bc | DcGB c2dd | %86
GGGG G,2GG,- |$ G,dGA B2B2 | AAAc Ac_Bd | G_BAG A^G2=G- | G2>G2 BB2G | =F^F2F E2E2 |$ %92
Addd- dDcB- | B2dA- A2>A2- | A2>G2 A2_Bc- | c2>B2- B z BB | ADGB- B2dB- | BcAA- A2>d2 |$ %98
dDA,A- AA2G, | GdGG- GGG=F- | F=FG2- GGdd | Ddd2 d_BGG- | GGG2 GB,F2 | GGFF B4 |$ FG2E- E2<=F2 | %105 =F2>B2 AAG,E- | E2d2- | d^c2=c- cB,c2 | d2G,d B,c2d | FGGG, B2cA | A8 |$ E_BAA- A2GG- | %112
GG2G- G2Gc- | cc2G FEEE | GEGE d4 | c2d2 | GG2^d GGGG- | GGG2 GGdB- | %126
BDG^G- G=GF=F | EGEE EB2A- |$ A2>E2 ^dEEd | d2dG cDcc- | cBcd- dG2c | G,GG,G G^Gd=G- | %132
GBGB B_BBA |$ _B=F2c BdAd | A^GA=G ^G=G2G | c2_B=B- B2GF | =F2^FG GEAE | A2dd Dc_B=B |$ %138
dAAA A2>A2 | A,2cc- cC2c | c2G2- | Gd^GA- AAdA |$ %144
GGGG _BF=FF- | F2G2 GGGG- | G2d2 | cB,BB- B4- | %171
BB2F G2>d2 | dDdd d2>d2 | d2G2 | G6- GE | F2 G4 G2- |$ G2A2- |$ A2>G2 G2G2 | =F^FGG- G2>F2- | F2>F2- F^G=GG | ^CGE2- ED2B- | %210
BddG- GG,2G,- | G,2EF G2G2 |$ G2>G2- GAA2 | GG,G,2 ^G,G^G=G- | G2B2- BB^G2 | G2GG- GFGE- | %216
EEEF- F2G2 |$ EF2^D E^C^G=D | c^CB2- Bc2D- | Ddc2 BdDG,- | G,G2G G,=FGE- | E2EG- G4 |$ %222
GFG2- GAGG | ^G_B2G,- G,=F2=G | G2>G2- GGA2- | AG2G- GG2^G | F2 G4 F2 | F2>G2 F2>=F2 |$ %228
GE2E D2BB | dDG,G- GG,GF | GEFE G2G2- | G6 AB | A2>G2- G4 | G4 =FB2A | ^G2<=G2 G2GF |$ %235 F2c2- | c2G2 | F=F^D2 G2G2- |$ G6- GA- | %242
A2>G2 GG,G,F- | F2^G2 =GGG2 | B2G^G- G=G2F | G2^D2 |$ D2D2 EED2- | %261
D2<=F2 D2EE | DdDF EF2G- | G2G=F FF_B^D | EG G6 | G4- GFG2- | G2A2 G2G,A |$ _B2^G=G A2G2- | %268 G_BA=B- BB^c=c- | cc2D ^dCC2 | DBD2 B,2A2 BAGF | E^cBA A,_B,A,D- | D4 cCBB, | A,GG,C ^G2<.=G2 | %287 A^GGA A=GAD |$ ^D2EG =F.C2^F | z c^D^d _B.B,2B, | GB2D dd2D | d2D2- DDGG | G2F2 DDFG- |$ %293 GG2G ^G=G2_B | B_B^G2 GBA=G | GCG2 B,^DGG | ^d=d^d2 ^c=d^dF |$ D2^c2 D^DGc- | cB2=c ^c^Gdd- | %299 d2G2- | G2E2 G2^D2 | ^D^C^c2 =DG,dD | %324
D^D^d=D ^D2=dD |$ ^D2=DG G2F^D- | D2=D^D cC2c- | c2C2 cC2c | d2>c2 c^D^d=D | DFFD dDG2 |$ %330
DDA2- AD_B2 | A2^D2 ^d=D^D=D | D^d2D- D2G2 | F2d^D =DD2c |$ BC c4 BC | B,cDd- dC^DD- | %348
DddF Fdd=D | G2D2 _BAAB- | B2G2- GG2^D- | D2>^C2 B,B2G, |$ dDD2 ^dD^DE | Dd^D2 ddGG | %354
GFE^D =DDDB- | Bccc c2^cB, | B,cDd C2D2 |$ ^d=ddF- FDd2 | G2D2 A2>_B2- | B2G2- GGF^D- | %360
D2<=D2 D2_B2 | _B,_BG2 F2>A2- | A_B,A^D- D2D2- | D2<^D2- D2C2 |$ B,2GA- A^G_BA | AAG2- G_BA2- | A2 A4- AA | %372 _B2G2 G2>A2- | A_B2=B c2_B2 | B_BBB _B,A2G- |$ G^G=G2 GG^DD- | D2G2- G2_B2 B2^D2- D2G2 | ^D=DD^C- CD^Dd- | d2<^d2 =d2CB- | B^cDD d^dDD |$ %414 d2^D2 G2GG- | GDGd GGGG- | GCG2 AB2G | G2<_B2 GGG2 | ^D2G2 =D2^DA |$ d2^D^c d^dc=D | ^Dd^cB BB2c | %421 D^d=dA DD2^d | EGG2 GGDD | FCGG ^G=GGG |$ GA_B=B AG_B,^G | GG2G- G^DDG- | GDD^D ^c2=D^d | %427 ^cd^dc =d2dc- |$ cB,2C BD2D- | DD^D=D D^D2d | ^DD2=D FGG2 | ^D2>=D2- D^Cc=C | c2G2 | ^D2=D^D dCc2- | c2>c2 CB,cD | d2cD ^D2=DD |$ FFD2 G,GD2- | D_B2D B2BG- | %445
G2>F2 ^D2<=D2- | D2_B2- BB2F- | FG2A- AA2^D | ^d2<^D2 F2GF |$ G,FG2 G2G,^G, | GG2G- G2A2 | %451 G2_B2- B2>C2 | Bc_B2 =B2_BB |$ _B,_B2A F2^d2- d^D2G | %464
FGG2 A2GG | GGGG =F2^F2 |$ ^D2G2 | ^G2A_B A2B2- | B2AA- A_B2G, | GGG_B, A2_B=B- | %470
BcB_B- B=BBG, |$ A_B2^G =GGG2- | GG^D2- D2G2- | GG2^G A2>=G2 | %476
G2GG ^dGG^D- |$ D^d2d =DD2^C | D2d2 ^d=dB2 | c2 _B4- BA, | A_B2G- GG,=BA | G,Gc_B, G,2G2 |$ %482
G2A2- A_BBG- | GAGG- G2^D2 | GG2F D2D2 | d4- dBcC | _B4 _B,AA,2 |$ _B2G2 c2AG- | %489
GcAG,- G,GG2 | B2^G2 |$ A2>G,2- G,2c2 .^G4 |$ z G2c ^G=G.G2 | %501
z2 GG E.A2B, | C^C2D- D2>D2- | D4 ^CDD2- | DE2D- D2=FF | DDE2- ED2E |$ EFF2 G4- | GAGE- EGG2 | %508
FGEG G2G2- G2AG | Gc_B2- BG2A | _B2F2 c4- | c2A2- A2^d2 .=G2.F2 | BB2B F._B2E |$ ^GB=GG,- G,4 | c2cc c2BB- | B2B2 B,2B,2 | B,G,G2 G,2>c2 | %539
c4 C2=F2 F2Ec- | %547
c2B2 B,4 | B2_Bc d2<=F2- | FB,=F2- FB,2F- |$ F4 =F^FG2 | G2B2- B2>_B2 | Bcc2- c2=B2 | BB_B=B G_B=BG- | %560
G2G,2- G,cC2 |$ cc B4 BB,- | B,2FB,- B,2G2- | G2B,2 |$ dF2G- GB,FF | dd2G c2cB | B,2>^G2 B,_BB,2- | B,Bc2 E2=F2 | %591
=F2>F2- F4 | d2_B,2 GG,G,G,- | G,BBB, G^CG,2- | G,CD2 GG,G,2 | %603
GD^DB C2G,G | GBAB, CGG,E |$ BB,.D2 G,GG,C | AAG2 G,^DG,C | GDGC CG,2G | B,^GC=G _B=Bc2 | %609
BGG2 B2Cc- |$ cGG2 B2cB- | B_B2G- GF2G- | GD2=F- FGG2 | AFd2 FG2G- | GBd=F G4 | =F2dd c2B^G |$ %616
GC_B=B ccBd | C2_B=B cBBG | BG,B2 B4 | ^GC=G2 FGFF- | F=F^FG- GFB,G |$ B=F^FG GFFB, | %622
D=FGG G^FF2 | Dc2B B2CG- | GB2c B2BC- | CB2c BBAC- |$ CBcc B_B2C | GG=F^F GAG,D | F2G2 GGdD | %629
F2GG- G2>=F2 | F2A2 B2dE | =FGFF- FEdc | %655
B2BB,- B,cdE | =FFFF- FFDc |$ B2B,B B,cd^d | =F2^F2- F=F2d | c2_BA =BcDE | =F2>F2 FEAc | %661
BBBB- Bcd=F |$ =FEFF FEDc | B2B,B- B2dE | =FF2F- FFdc- | cBB,B- BcdE | =FFFF B,Edc- |$ %667
cB2_B- BB,B,D- | D2D2 ^DG,=DD- | D=FD2- D2D2- D2G2- | GGG2- GA,G2- | G=FEF- F^dDF |$ EDD2 c2D2 | %680
dDG,d- d2D2 EEDD- | DED2 DE2E- | %700
E2DE G2FD | GFG2 A2G=F | =F2>F2 ^dDFE | Dd2c BCCB, |$ dB,B2- B2C2- | C2B,A,- A,2G,2 | FG,.^G2 AGD2- |$ D2DD D2dG, | DGGG F2G2- GF^DB- | %719
B2c2 | ^DE=DD ^DE2=D- | D2F2- | FA2G F=F2F- |$ Fd=F2 EDdc- | ccD^c D2Dd | =FdD2- DED2- | %733
D2A,2 | _B,A,2G, G2>G,2 | C2 D4 D2- | D2G,2 dddD- | D4 D4- | D2D2 dB,D2- | %754
D2D2 d4 | C2=F2 |$ E2=F2 d_B,2d | D=FG2 G4 | FFF2- F2G2- | GG2G- G2F2 G4 | FG2G- GGG2 | %787
E2EF =FD2B, |$ D2>F2 G4- | G2>G2 F^D=DD- | D2E=F- F4 | E=FFE- EcCC | ^D6- D=D | d^d G4- GG- |$ %794
G=FE2 F2d^d | E2^CG, =FGG2- | G4- GF2d- | d2FB =F4 | =FFE2 E2D2- D2E2- | E2G2- GFG2- | G2A2- A2B2 | B_BGA- A4- | AFGG FG2B | A2G2- | GBAG G4 |$ GD2B- BBG2- | GAGA- AGG2- | %821
G2B2 ABcc | G,cc2 c2_BA | AB2c GG2A- |$ A2>=F2 ^FGGG | G2BA ^G2<=G2 | %827 G2GD- D2^G2 | F2G2- GGE2 | E4- EDE2 |$ GG2F FGF2- | FF2F G4 | G2FE- E2^D2 ED=FE | G2>B2 GGFG- | G2GF- F2GG- | GG2=F E2G2- | %869
GG2A A2G2 |$ GA^G=G G2AA- | A2D2- DED=F | DEE2 GGGG- | G4 =F4 | E2GG EG2E | G4 G,2A2 AGC2 | _B4 A2AG- |$ %903
GA_BA =B2c2- | c2>c2- c2^c=c | BA2B- B2Bc | G_BGG- G2G2 | ABA2 Fd^c_B |$ A,2>A,2 ^C2 (123)