Archives par mot-clé : زعمة يصافي الدهر

زعمة يصافي الدهر عزف عود نعمة

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

العزف على عود ذو خمس اوتار من الاسفل الى الاعلى دو او كردان – صول نوا – ري او دوكاه – لا او عشيران -صول قرار او يكاه

انظر دوزان العود و اسماء الاوتار و اصابع اليد اليسرى

(162)

معزوفة زعمة يصافي الدهر نعمة

fichier midi, midi file , ملف ميدي


Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

زعمة يصافي الدهر يا مشكايا..
ونعود نضحك بعد طول بكايا..

زعمة يولي الدهر ويلاقينا..
وننسى مالاتعاب ما قاسينا..

ونكمدوالي كان شامت فينا..
والي نكلم فيه فاتو خفايا..

زعمة الفلك يدور ليا يوم يردك..
ونشوف ورد الحسن مالي خدك..
ونحاسبك علي جرالي بعدك..
وعلى عذابي بفرقتك وشقايا..

ياما سهرت الليل وانا انوح..
نبكي ونشكي للي قضى ومطوح..
في محبتك راني مريض ملوح..
وانت طبيبي علاش تزيد جفايا..

عمرو خيالك ما يفارق عيني..
ومحبتك قايدة وسط كنيني..
وقتاش نلقاك وترضى ترويني..
وتطفي النار اللاهبة في حشايا..

يالندرى نعودو كيف ما كنا..
ومن بعد ما عذبتني نتهنا..
وانول فيك كل ما نتمنى..
ولا نموت وما تسمعشي غنايا..

(67)

زعمة يصافي الدهر نعمة التونسية

naama

من كلمات محمود بورقيبة

mahmoud bourguiba

الحان محمد التريكي

mohamed triki

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

zaama-ysafi-eddahr-naama.mid (111 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

zaama-ysafi-eddahr-naama.pdf (184 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: زعمة يصافي الدهر نعمة التونسية
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
._B,2>D2 z .E3 | EE2F F2E2 | F2EG, F2DE | ED2D C2E2- ED2E | D2^C2 DDDE- |$ %7
E2FF GF2E | D2FF- F2>E2- | E2ED FD2C | DDDC- C2D2 F2>F2- | FE2F- F2F2 | D2F2 D2^C2 | DD2E C2^G^C |$ %19
G2 F4- F_E- | E_ED2 ^C2D2 | FFEF- F2G2 | ED2F F4- | F4 D2FD- | DCDC C2B,D- | D2A,2 | B,2>_B,2 ^G,2^C2 =CB,^CB,- | B,2A,2 | B,2>A,2 ^G,2C2 CB,CC- |$ CA,A,D z EE2 | E2E2 E2D2- D2>_E2 | G,GG,F- F2F2- | FD2^C =C2B,2- | B,A,B,2- B,A,2A,- | %56
A,2B,B,- B,CB,^C | ^C=C2A,- A,2DE- |$ E2EE- EE2F- | F2FE _E=EED- | DCD2 D2>E2 | DG2G,- G,FF2 | %62
FEDE ED2^C- | CD2E E2>F2- |$ F4 _EDFF- | F4 EF2E | DE2D CD2C | CB,2C- C4- | C2DD D2D2- D2DD- |$ DEF2 D2^C_B,- | B,DDD D_B,BB, | A,A,2A,- A,2GA, | D4- D_E2D | %80
_E2ED D^CDE- |$ ED_B,2 ^C2^G2 =G^G^FD | E2F2 E2_E=E- | E^CDC- C2>E2 | DD2_B,- B,2_E2 F4 |$ %111
_EDF2 D2F2- | FDED- DE^F2 | G2G2 ^F2>=F2 | GGG2- G^F2F- | F=FA2- A^G_B=B |$ _B2>^G2 AB=BA | %117
^F=FD2 E2F2- FDFD- | DCD2- D2_B,2 |$ B,4 _B,2D2- DD_ED | G,2^F=F- F2E2 | F2C2- CDCC | B,_B,2C C4- |$ %153
CA,_B,G, CC^CC- | CD2D D2E2 | F2F2 D2>F2- | F2FF D2>D2 | G2GF- FG2F | DDCC- Cc2^C- |$ C=C G4 ^G2 | %160
_BBA,^G, AB^G2 | ^FAA,G,- G,F=FG- | G^G2^F =FED=G | G^GAA =G4 |$ ^CG,^G=G ^F^G,FA- | A2^GG A2G^F | %166
F2>F2- F2F2- | F2^F=F- F^FF2 | F^F2F GG=FF- |$ FF2F D2>F2- | F4- F2F2- FGF2- | %172
FD2C- C^C2C | ^cD^C=C- C2C^C | D2>E2 F2>D2 |$ EEG^F D2C2- | CC2^C DCG2 | ^G2>G2 A_B=G2 | %178
_BAG^F B2G2- | G^FG2- GAF2 | E2G2 ^G2A=G |$ ^G2C^C =GG2^F | G2^FA- AGGA | ^G2^F=F- F2F2- | %184
F^F=F2- F^F=F2 | ^F=FF2 ^F2G2 |$ G2 F4- FD- | DE F4- FD- | D2 G4 F2 | GF2D- D^C=C2 | %190
^C2=CD _B2c2- | c2Bc c_B2c |$ _B2^G,B G2>^F2- | FG,^GA- A=FF2 | D^G=G^G AG=G2- | G2GG ^G^F2=G- |$ %196
G^FA^G- G=GA^G | ^F2 =F4 ^F=F | F2C2 C2^C=C- | C2F2- | F_E=EE DC^C2 | D6 CC | %222
G,2F2 EFD2 | E_ED2 ^CDDD | EEFF- F^F=F2 |$ _EDFF F2D2- D4 | F2DD- D2B,D | %235
B,2_B,^G, =G,G,G,G,- | G,2^G,2 B,4 |$ D2>^C2 DFDD- | D2_B,2 DB,A,G, | G^G,2F- F4- | F2>D2 F2D2 | %241
D2_E2 GGAA | G2^F_E D.D2^G |$ G^GFD- D2>F2 | F2D2- DFED | D^CD_E E=CB,2 | _B,=B,_ED- D2ED | %247
_E2^C2- |$ CE^CD- DB,CC | DB,_B,2 G,2^C2 | B,^C_B,G, ^G=G_EF- | F6- FD | %258
F_ED2 D2>G2 |$ ^G=GA2 GF_E2 | _EEGA GFE2 | D2FF- FD2^C | E2D2 ^CD_E=E | ^C2F2- | F^F2G- GA2^G |$ B_B^G=G- G4- | %270
G2>D2 DFG^G | FD2F- F2^F2 | F2EF D2>D2 | _E=EDD B,_B,GA | _EF F6- |$ FDFD- D^CD2 | ^C=CB,C D2F2 | %282
F2>F2 _E=E2D- | DCD2 D4 | _EBFG,- G,2F2- F2ED | EED^C- CDC=C | CB, C6 | GDD2 C2D2- | %318
D2_E^C- CB,2D- | D2_E^C C2E2- | %324
E2<_E2 G^FE2 | FF_E2 C2DE- | E8- |$ E_EE=E ^F2_BG | ^F_E D6 | ^cC B,6 | D2C2 D2^CD | %331 D^C2=C B,2_E2 | C2B,2- B,EB,2- |$ B,4 D_E^CD | D2^C2 DCE_E | D2>_E2 EDB,2 | B,2_E2- E2E2- | E2_E2- E^F2F | E2GE _E^C2=C | %343
D2<_E2- E2E2 | D_E2E- E2G2 |$ G2^FD- D4 | z ._E2=E ^F4- | F^F2F- F4- | F2G2 =F2G2- | %349 G^FD^C- CB,2F | AG^G=G- G2GE |$ _E2_E2 F2D^C- | %355
CD =C6- | CC^CC c_B,D2- |$ DCB,C- C_B,=B,2- | B,B,^G,2 A,2B,B,- | B,2E2 _ED=EE- | ED^C2 D4 |$ D^FDE G2=FF- | FF2D E2DD- | D2F2 | %380
FCFF- FD2F- | F2D2 =C2>C2 | CB,B,2- B,_B,A,^G, | A,2>B,2 B,2CC | %387
^C2=CB, _B,B,2=B, | _B,2F2 D2>F2 |$ F2F2 ED2C | B,DA,A,- A,2A,2 | DDED- DCB,2 | C2DC B,2C2- C2B2 | %411
D2D2 _EDCB, |$ CB, C4 CA,- | A,4 B,2>C2- | C2=F2- | F2FF- FF2F- | F2D2 C2>E2 | F6 ^FG | F4 D2>^C2 | %424
D2=F2 | G8 | A6 AA- | A2>A2 F4- | F2c2 D2>D2 | C2>B,2- B,B,2B, | A,2A,2 _B,2=B,2- | B,C2^C- C=CA,A, |$ %437
C2_B2 D2C2- |$ C2>A,2- A,B,B,A,- | %449
A,^G,A,A, B,2E2- | EF^F=F- FDE2 |$ ED2^C _E2C2- | %461
C^cB,D- D^C=CB,- | B,2>B,2 BA,AA,- | A,2 (204)