Archives par mot-clé : عبد الوهاب الدوكالي

انا والغربة عبد الوهاب الدكالي

abdelwahab doukali

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

ana-wel-ghorba.mid (149 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

ana-wel-ghorba.pdf (229 téléchargements)

انا والغربة

أنا والغربة ومكتابي
عايش جوّال…
لا تقهرني بحور الشوق..
ولا توقف فـي طريقي جبال
رمال الصحرا عارفاني..
وأرض الله…
وصوت الحبّ ناداني..
وتهت وراه..
نتخطى الشوك ونوصلّو
لو كان محال..
جوال أنا والغربة ومكتابي
عايش جوال

الليل وخّا يطفي نجومو
ما يخوّفني..
وِلى تحدّاني بهمومو
ما يرجعني..
الخطوة ثابته وطريقي حتما نمشيه
ما دام حبيبي ناداني…
وْلاغاني..
المسافة لازم تهون
ونوصلّيه..
ولمّا الغربة ترميني فـي الدوّامة
ودروبي تولّي مظلامه
موّالي يصبح رفيقي
قنديل كينوّر طريقي
ويتمنّى لي السلامة

احياني على الغربة

نبقى ماشي ليل مع نهار
مع التيّار
نتعذّب .. وخّا نتعذّب
ونتغرّب .. وخا نتغرب
حتّى يوصل ميعاد الحبّ
ونتلقّاه..
وترتاح الآه..
عايش جوال
كنت ومزال عايش جوال
والصبر ولفني وولفتو
ولينا صحاب
وبعد العشرة فتح ليا باب
وقالي هناك كاين الحباب
ذوبت الحزن اللي كواني
دويت الجراح اللي فيا
دويت وعييت ما نداوي
زرعت الورد في وجداني
رجعت البسمة الصبية
وقلت لعيوني ياعيوني
نهارك بان

يسطع ويغنّي يا عيوني
بشمس الأمان..
والحبّ غزلّك يا قلبي..
خيمة لحلام
فيها تدفا من برد ليّام..
وتنسى الغربة والترحال
جوّال..

[abcjs]
X:1
T:انا والغربة عبد الوهاب الدكالي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=92
M:2/4
I:linebreak $
K:Ab
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
.A2FA,- A,eGf | F2>B2 =e._e2_G | A,2eA, _GGee | e4 z _Gee- | e_GeG- G2=e2 |$ F2d2- d2Ef- | ff2F- Ff2f- | fAGG- G2F2- | %20
FGFA A2AA | G2FG _G=GFF | A2AA GGA2 |$ AAGe GGAG- | GGG2 G2GG | _G2FE E=GGG- | GFeE FfGG | %27
A2=AA A2>G2- |$ G2F2- F2D2 =d=DE2 | F2A2- A2F2- F2F2- F2>A2 | A=A2_A- AG2d | =AA2_A- A2G2- | GFG2 F2F_G | GA=A2 _A2A2- | AFF2 _G2A2 |$ %79
=A2_A2 G_GA=A- | A2G_A G2F2- | F2F2- FA2A- | A=A2_A G2AG | F2_GF A2<=A2 | A2Gd FG2A- |$ %85 A=A A4 f2- | f2f2 A2>=A2- | A2_A2 ffAF- | FA2=A BA2_A | f2_A2 fFFf |$ %91
GGG=D- D2<_G2- | G2A=G AF2_G | EE=E=D _E2F2 | G_G2F F2d2- | ddd=d- d_d2d |$ cB =A4- A_A | %97 A2GA- AA2G- | G2G2- G2F2- | F4- F_GAA- |$ A=A2G F_A2G | %135
F2_cG A2<=A2 | A2_GF A=GA2- | Ac=AA _A2>f2- | f2>A2 A2=A2- |$ A_A2f- fFF2- | F.A2=A- A2_A2 | %141
f2f2 G2=G2- | GA2A- AFG2 |$ E=D_DF E_GF=G | A2F2 =A_GG2 | A2BA A_cG2 |$ FF_G2 =d=GA2 | _G=E F4 F2- | F4- FFF_G | A2=A2 _A_G=GG | FFF2 A2G2 | %162
_GF2F z F2F- |$ F2F=e z F3 | AGA2 ACFF- | F2F_G AA2=G | e2F2 _G=eG2 | G2A2 G2e2 |$ %169
E2>_G2 =GAA2 | _G2E2 =D2G2 | G2G2- GAG2 | e2>E2 =D_G2F | GAG2 EG2_G |$ DC=D=d EFF2- | %182
F4 AAA2 | A2=A2- A_Af2 | F2 A4- A=A- | A2<_A2 f_G=GA- |$ A2A=A- A2_A_G | A2FF A4 | =A2_AA f2>A2- | %189
A_G2=G- G=A_A2 | G2A2 =AB_A2 | F2GA- AB=dB | AAB2 G_G2A- | %202
AB2B ABAG- | G2A2 | BB2A- AB2G | _G2A=A BBB_A- | AA2d- d2c2- | cecC BAA2 | AAB2 d2c2 |$ BB=AG- Gcdc- | %216
c2dc- cBA2 | AAAB- B2ec | B2BG G2FG | _GAcB- BA2=G | B,2E2 F2E2 |$ EfG2- GeEf | G4 FG2E | f2F2 F2EF | f2F2 G2G2- GBB2 | cc2B GG=DG | Ac2B GGG,c | CBG2 fGfE | f2>f2- f2E2 | =EFG2 F_EFG- |$ GG=D2 GE2F- | F4- FEBB | G2e2 f4 | %265
f2>E2- EF2G- | G4 e2E2 | CDE=A, =DEA,E- |$ E=E2G G2Ge | E2A,E E2F2 GAAA | %278
AA2A A2AG | f2=E2 B2Gf |$ ef2f- f2>G2 | =A2c2 | c2B2- BA2G | GG2_c =c2B2- | %290
BG2G- Gf2G- | G2>F2- FG2F |$ EGF=D G2E2 | F6- FB | EGfe ffff- | f2GB- B4- | B2c2 c2B2- | %297
BGA2- AFAc- | cB2B- B2AA |$ G2B2 BGff- | %303
f2>f2- ff2B- | B2_G2 A=A2B |$ B2.=A2 _GFF2 | G=A2B AF_A=A | _GF2F- FB2=A | _GfG=A- AB2B | %309
B=A_G2 cF=GA- |$ AB2B B=AGF- | F2FF- F_G2E- | E2F2 | E2Ge efF2- | F4 B2=A_G | %315
FG=A2 B2FB |$ =A_G2F- F=GAA- | ABFB e_G2F- | F2 B4 F2 | A=A2B- BFBG- | GFF2 _G=A2B |$ %321
F2B_G- G2=A2- AFB_A | %328
G=A2_G F4 | B2_G2 G=G=A2 | BB=AA A_GFF | F_G=AA BAFB |$ =A_G F4 E2 | _G2Ef G2E2 _G2eF- | %335
F4- FF2G- | GG_G=G- G=A_G=G | F2F2 AA2G | G2GF- Ffff- | f2f_G G2F2- | FFFE F_G2A- |$ A=A_AF- F_G2F- | F2BE fFf2- | fEfF ffF2 | A8 | A2_GG- GfFF- | %356
F_GAA- A2>=G2 |$ AG_GF- F2Ef- | f2f2 c2c2- | cdc2 f2>F2- | F_c.=c2 d2>c2 |$ D2B2- Bc2d- | dA2B _cdB2 | %389
AG=EG B4 | =AB2_A- A4- | A=A_A_G A2F=G |$ A2AD GGA2 | =A4 _A2_GG | G2_GG =G4 | A2A2 A2G_G- | G2=G2 GA2G | AG2_G FG2D |$ F_G2=E F2F2 | G2A2 _A2AG | A=A_AA- AA2E |$ A2>_G2 EfF2- | F4 d2A2 | AAGG G2_G2 =GA=A2 | G2>A2 GFF2 |$ %436
_GA2=A- A_A2=G- | GAAA A2G2 | G2 F6 | GAA=A- AG_G=G | AGF2 F_GAA |$ =A2_A2 GF2G | A2>A2 =AA_A2 | %443
f2>F2 A4 | =A2G_A f2>F2 | F2<.A2 =AA_A2 | f2f2- fA2A |$ =AA_AA F4 | A_G2E- E2E2- E_GGG | A_GF2- Fd2d- | d2d2 Cc2=A- |$ A4 _A4- | A6 _GA- | A2e=E F4- | F4 F4 | %457
A2>_G2 =GGf2- | f2=E2 F_EAA | AG2G F2e2 _c=eG2 | %463
G2<._c2 z .E3 | .d4 z .F3 | %465 [/abcjs]

(177)

كتعجبني عبد الوهاب الدوكالي

abdelwahab doukali

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

katejebni.mid (140 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

katejebni.pdf (193 téléchargements)

طريقة للعزف

[abcjs]
X:1
T: كتعجبني عبد الوهاب الدكالي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=72
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
A,BA,A =BcdG | c2=BA G2A2 | Ac2=B AG_Bc |$ B2AA- AAc=B- | BAG_B cDA,A | A^Fcc =BAG_B | c2A2 B2Ac | %43
C=BAG _BcA2 |$ A2^c2 B=BGB | %56
c2A2 A2Gc | =B2A^F c2AA- | AAFc- cBBG | =Bc2_B AAd2 |$ cA=B_B- BdcB | AB=Bc c_B2=B | %62
=BcB^c =c2GG | AGFG- GGGG | E2A2 | A^FGA c2=BA | A_A=AA- AA2A | %69
B2AB A4 | BA, A4- AA- |$ A4 A2B_A | A2GF F2FE | G2G^F E2E=F | _EC2F =E2c2 | C2=B,_B, A,2FF | ^F=F2G F2>E2 | ^c=c2d DD2c | c2B=B, _E2^C2 | ^CFD2 DFc2 | CBB,2 A,FF^F | FGGF F2E2 | d2dG, DD2C- | C^F=B=F d2>B2 |$ c2GF EFG2 | %101
FG2E- EECC | EE2_E d2C=B, | BB,A,2 ^F2<=F2- | FGFF FEdF, |$ _A,=B,d2 D2CC | ^F=B,_B,d- d2c2 | %107 =BAA,C A,_A,C_A | ^C_EBE c2d2 | _A^C2=C D^C=Ad- |$ dcd2 EFEC | D2_EA DcFA | D2>C2- CD2A | %113
Dc2d- dA,DC | CD2D dc2D- | DE2C- CDFC |$ A,FFA, A,A,D^C- | CdDA dccd | dADC- CD2A | dccd- dFEE | %120
C2D2 EFF2 |$ AF_AG ^F2=F2 | EFEC DFdD- | DCcC =B,2_B,A, | E2=B,2- B,EA,F- |$ F2>G2 G2F2 | %132
E2^cA =B2C2- | C^C=CA,- A,d2=B | ccAD ^CGD=C |$ CDDA dc2d | dA,DC- CD^CD | %144
dccd- dEG,^C | CD D4 =B,d | F_EDC- CDA2 |$ dc2d- d2^C=C- | CD2A D2cd- | d2F2 | ^FFF=F G2>F2 | %156
_EdDd- d2d=E | ^FG_AG FED2 | dD2_A GG2=A |$ A2AG- GGA,G | ^FG2F =FE2D- | D2>F2- FG=BG- | %162
G2Ed- dD2F- | FGBB A2BB | B2B2 A=B_A^F- |$ F^F_AB A2F=F- | FG2F ^FD2d- | d^F=FG- GFGF, | %168
D2dd- d2D_A | D2d2 DD2D |$ FF2G F2ED- | D2A2- | ABBG- G_AC=A- |$ %181
AA2A ABAG | GG^F2 GAG_A | ^FGG_A =ABcB | BABB AAA2 | _AA=BB =AAGA |$ A2B_A G2=B2 | A4- AAA2 | %188
G_A2^F G=AGG | ^F2G2- G=Bc2 | AA2B B_A=A2 | _AA=B_B =A2AG |$ A2A2 G2c=B- | BA_BA- AABA- | %194
AG^FG- GA_A2 | ^F2G2 BBc2 | B2BA- A_A=A2- | AG2A- AGF2 |$ F2GG- GG2G | E2C^F cdEE- | EFF2 Ddcd | %201
E2_AG =BCD_B | =B,AB,A- AF_A=A- |$ AA A4- AG | EF^FG G2GG | GF_Ec c2=E2 | EEF2 _EDCD | %207
dECC =BCCd |$ =B=B,AA- A2AA- | A2B2 A2>B2- | B2D2- |$ %221
DB2A B2AA | c4- c2A2- A4- |$ A4 BAAB | %228
A2AA,- A,_A,B,F, | B,2G,_A, A,2G,=A,- | A,DG,G,- G,A,2B- | BA2A, AGGG |$ _A=Ac2- cc2B- | %233
B_A=B2 _B=AA2- | A2A2- AGAA- | ABB2- BB2_A | AGG2 G2>_A2 |$ GGGG,- G,G,_A,A | GGG2 G2>A2- | %239
A=B_Bc- c2_B2 | B2A2 BBA2 | A,A2A A,2A,2 |$ ^F,G,A,2 A,A,A2- | AB,d2 ^c2=B=c | %245
BBcA, BA=BA- | A2AA AAAA, | A,Ad2 cd=Bc |$ c2=B_B GBB2 | A4 A2G2 | DDF2- FA,c_A | A2=B2 cBc2 | B=BB_B- B2A2 _A=Ac2- |$ %272
c2cc =B,B,G2 | G,2G,G,- G,A,=B,2 | ^FFG2 =F2B,^F | B,F2=B, B,B,2d | c2<.G,2 z4 | %277 [/abcjs]

(155)

مرسول الحب عبد الوهاب الدوكالي

abdelwahab doukali

كلمات حسن المفتي الحان عبد الوهاب الدوكالي

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

marsoul-el-hob.mid (287 téléchargements)

Partition PDF, sheet musicn نوتة موسيقية

marsoul-el-hob.pdf (408 téléchargements)

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا
خايف لاتكون نسيتنا وهجرتنا وحالف ماتعود
مادام الحب بينا مفقود وانت من نبعه سقيتنا
باسم المحبة باسم الاعماق واحر الأشواق
كانترجاك سول فينا وارجع لينا يدوم الصمت وتتكلم أغانينا
مرسول الحب غيابك طال هذه المرة
وقلوب الاحباب وأنت بعيد كلها صحرا
لايحركها احساس جديد ولاتنبت فيها زهرة
تتفتح بالشذى والطيب والأنس الي بات غريب
تايه في ليل بلا قمرة
آه من دنيا العشاق
ذبلت الاوراق
فين ذايبين بليل الحب
فين ذايبين بنار الفراق
باسم المحبة ونار الاشواق
تعال يا مرسول اشتقنا لك يامرسول

fichier ABC , ABC file, ملف حروف

X:1
T:مرسول الحب عبد الوهاب الدوكالي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=92
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
FFFE D_GEC | F,_GF2 E=EE_D | _G,=EF2 fF2_E | f2F2 fFF_D- | Dd=EA- A2A2 |$ A2EA A2A_D- | %6
DA2_G =GG,G=B, | G2FG .E2G_D- | D=EeF- F2=D2 | dF,2_G,- G,BGA | FDcF- Fd_GF |$ z ._D2=E dG=A=B | B=e=A2 A_G=GA | BBee F2>B2 | %47
=A2_AG A_G2F | eB_GA- AGFE |$ AGAA GGA2 | eB2G A_G2=e | GA2A GB=A2 | =e2c2 B2>e2- | %53
eBBB =A_A_D=B, |$ eAAA G_G2=e | B_G2e- e_D2c- | cf2G z B=e2- | e_e2A B2=e_e | dd2F E2e=A |$ %59
dGG2 F2B,=A | A2_G2 eE=GA | A4- ACcd | c4- c_DcA | A2=B_B- Bed2 | c2e2 =AcB2 | B2e=e B2>A2 |$ .F2>e2- eA2A | _G2=eF GFE_e | %79
D_DB,f G2GA | _G._D2e BF=DF- | F2>_G2 .=E2F,=G |$ F_GeA- A2e=G- | G=A_A=A ._G2=E2 | _DF2F- FfEF | %85
F2=Ee AA2_G | _GFeF FEF2 |$ F_GF2 z f=GF | _G,AA2 dB2C | cec2 c2>F2 | FF2F- FF2F- | FEA2- AB2G | %92
_G,dG,G FF2F, |$ _G2eE- EF2F | AA2G, AGd=A | BA_G,2 F=EF2 | F4 F2F2 | =Efe_G, A=e=G,f |$ %98
A2Af _GDG=e | A2>A2 z =e2_e | A2A2- A_De_G | _G,B_G=G GedA | _G,2>e2 d2_GE- |$ E4 _G2_G2 _G,B=GB- | BB,=BB,- B,2=Ae | A2A,=A FF,2d | =A,BG,A e_A,=A_A |$ GFFG- G2GA | AG=AB A2_GF- | %110
FB=AB- B2FF | F2BG B_G,A2 | _GF=Gd- dBA2- |$ AGee G2A2 | %116
GB=AB d_AB2- | B2BB- B2=ee | AEAA- A2>A2- |$ AGFF- F_Ge2 | d2Ef f2=AF | B2BG- G_GeB- | %122
B2B2 A_GeF | BABB AAGF |$ GAB2- B2=B2 | %135
_d2c2 c2c_d |$ %142
B2B2- B_DB2- | B4- B_DdB, | d=B2A GAc2 | c_dB2 =dA2B- | B2cA- A=A2_d |$ %148
dd2B dBB2 | AG2_G D=GAf | A,AA2 =AFF2- | FBF_G G2C2 c_dfc |$ %154
c2>c2 B2>=A2 | EF2_G- GAAc | =Bc2c- cc_B2 | AF=e_G =G2dG | dAdB cdc=B |$ c2_D_d c=d_d2 | %160
=B2_B2 A_GFF- | F2_GA e2_G2 | %165
D_G=BF =ED._E2 | CdGG =A2Gd | c2D2 | =e2_G2 =G2dB- | B2e2- eBc=A- | %203
A2_G2 G_G,G2 | e_D2e df2G |$ A2_GG FG=G2 | F2>E2- E2A2- | AAB2 AGFG | _GF F4- FE | F2=A2 |$ G_G,2_G G,2F2 | _D_GGd- d_G,F,=G | %215
e2AA =B_Bd_D | .=B2Gc c2cF | F,2_G,2 =eeA2 | d2_G2 d2EE- | EED_G G2E2- | E2=E_D c2B2 | B2Ee B2eA- | %227
AAGD F2GB |$ _G2.D2 =A,AG,G- | G=E2F _DF2D | F_D=EG G_GfD | =B_DBE _B2_G2 | GdF2 EB=AE- | EFFG- G4 |$ F=ED_E E=EGG | eE F4- FF- | %246
F2fB,- B,D2F- | FG G4 =E2- | E_E2B, E2F2- | FGGG GGF2 |$ EE2G _GE2F- | F2=EF- FDeB- | B2>B2- B4- | %253
B2c2- cBG2 | G2Cc B2GG- | G2e2- e=EF2- | F4 fFD_D- | %259
Dc_D_G =A2>B2- | B6- Bc | _dcB2 GGGc | cB2_G =G2c2 |$ =B_B2G- GF2G- | GEF2- F2F2 | G2DF F2>=E2 | Fe2A B2>B2- | B2>B2- B2c2 | %280
B2>G2 G2=Bc |$ B2G2- Gcc2 | B2G2 FG2E- | EF F4- FE- | E2FF- F4 | F=E2_D B,ddd- | d2c2 cB2G- |$ G2>c2- cB2G- | GC=BB _BB_G2 | F2_G2 E2_D2- D=EF2- | F4 =EF2d | %293
c=A_D2 F2E2- E2A2- | A2>G2- G2G2- | G2B2- | Bc2A B2GG | GG,d_G =G2DE | =E_EG2- GF_D=D | =EF_E=E F_E2F |$ e2Bc B2B2 | %329
=AAG_G A2d2 | %336
BdGd- dGGG- | GDEF EG2G | _DDfF E=EF2 |$ B,=EFe =BF_B2 | BBAG =A2B2- B2E2 |$ FfE=E FEEF | =EcB2 =B_B_E_G | e2c2- c2cB | BB2G G2c2- c2cB- | B2G2- GGG2- | GBB,G E2=BG | %354
e=E_E=E- E_G2F- |$ F4- F_dBe- | ef2G- GGG2 | F2ee B,eE2 | F2G2 G2>F2- | Fe2e FGE2- | %360
E2c2- | c2BG- GF2_G- | GE2F- F4- | F2DF- F2cF- | %373
FE=E_E _DGFD |$ _G2_D2- DAd2 | FF F4 G2- | G2_D2 A_G=G2- | GDeF- FE2G | G2FD F4- | %386
F2E=E- EDB,B |$ DB,2B, F2F2- FEE2- |$ %404
E=EFG- G2G2- | GFEE- E=eDE | FFG2- G2=A2 B2B2 | c2>=B2 _Bd2G | G,d_G=G- GD2F | D2B2 | G2 B4 c2- | %418
c2>B2- Be_G=G- | GG2E- E2=A2 E=E2_E | F2FF =e2BB |$ cBBA G2B2- | B4 c2c2 c4 | %438
B2>G2 GG2=A- | AB=BB cc_B2 |$ B2_G=G- GGFe | G2_G2 EEG=G | EE2_G FG2F- | FF2=E B2G2 | %444
_DGG2- GF2=D- |$ De2B- B_G=G_D- | DA F4- FF- | F2FB _G2C=G | AF_G2 f2fF | =B_BEB- Be.A2 |$ %450
._G2F2 f.D2=e | =ABF_G eA=GF | _G2FA De_dB- | B2>F2- F=A_A2- | A2>D2 _GG=G2 |$ F2>_D2 _G2A2 | %456
AG_GG FG=GF- | F2eB, e_d=d2 | D2EE DF2F- | F4 dGA,F, | _GF2=G GGA2- |$ AF_Ge =G_GF2 | _DdGG AGA2 | %463
=EFeG GFF2 | =B,_d_D2 =deE2- | EE F6- |$ F=EF,F G2D_G | G2F2 _dBeA | G2_d2- deA2 | c2B2- BBBB- | B2=e2 | B2=A_A AF=e2 | %499
A=eAA- A_GFF- | F_Ge2 d_d=dB | FF B4- B_G- |$ G2B=A cBB,_A | _GFFB AB,cA- | A_GFA- Ad=A_A- | %505
A2<.A2 _G2A2 | fA2d B2>A2 |$ G2_d_D c2>B2 | =A2<B2 _A2B2- | B2dB- B2A=e | AD .A6 | %511

(359)