Archives par mot-clé : محمد التريكي

معنى الجمال سلاف عزف عود

(144)

معزوفة زعمة يصافي الدهر نعمة

fichier midi, midi file , ملف ميدي


Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

زعمة يصافي الدهر يا مشكايا..
ونعود نضحك بعد طول بكايا..

زعمة يولي الدهر ويلاقينا..
وننسى مالاتعاب ما قاسينا..

ونكمدوالي كان شامت فينا..
والي نكلم فيه فاتو خفايا..

زعمة الفلك يدور ليا يوم يردك..
ونشوف ورد الحسن مالي خدك..
ونحاسبك علي جرالي بعدك..
وعلى عذابي بفرقتك وشقايا..

ياما سهرت الليل وانا انوح..
نبكي ونشكي للي قضى ومطوح..
في محبتك راني مريض ملوح..
وانت طبيبي علاش تزيد جفايا..

عمرو خيالك ما يفارق عيني..
ومحبتك قايدة وسط كنيني..
وقتاش نلقاك وترضى ترويني..
وتطفي النار اللاهبة في حشايا..

يالندرى نعودو كيف ما كنا..
ومن بعد ما عذبتني نتهنا..
وانول فيك كل ما نتمنى..
ولا نموت وما تسمعشي غنايا..

(66)

زعمة يصافي الدهر نعمة التونسية

naama

من كلمات محمود بورقيبة

mahmoud bourguiba

الحان محمد التريكي

mohamed triki

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

zaama-ysafi-eddahr-naama.mid (108 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

zaama-ysafi-eddahr-naama.pdf (183 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: زعمة يصافي الدهر نعمة التونسية
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
._B,2>D2 z .E3 | EE2F F2E2 | F2EG, F2DE | ED2D C2E2- ED2E | D2^C2 DDDE- |$ %7
E2FF GF2E | D2FF- F2>E2- | E2ED FD2C | DDDC- C2D2 F2>F2- | FE2F- F2F2 | D2F2 D2^C2 | DD2E C2^G^C |$ %19
G2 F4- F_E- | E_ED2 ^C2D2 | FFEF- F2G2 | ED2F F4- | F4 D2FD- | DCDC C2B,D- | D2A,2 | B,2>_B,2 ^G,2^C2 =CB,^CB,- | B,2A,2 | B,2>A,2 ^G,2C2 CB,CC- |$ CA,A,D z EE2 | E2E2 E2D2- D2>_E2 | G,GG,F- F2F2- | FD2^C =C2B,2- | B,A,B,2- B,A,2A,- | %56
A,2B,B,- B,CB,^C | ^C=C2A,- A,2DE- |$ E2EE- EE2F- | F2FE _E=EED- | DCD2 D2>E2 | DG2G,- G,FF2 | %62
FEDE ED2^C- | CD2E E2>F2- |$ F4 _EDFF- | F4 EF2E | DE2D CD2C | CB,2C- C4- | C2DD D2D2- D2DD- |$ DEF2 D2^C_B,- | B,DDD D_B,BB, | A,A,2A,- A,2GA, | D4- D_E2D | %80
_E2ED D^CDE- |$ ED_B,2 ^C2^G2 =G^G^FD | E2F2 E2_E=E- | E^CDC- C2>E2 | DD2_B,- B,2_E2 F4 |$ %111
_EDF2 D2F2- | FDED- DE^F2 | G2G2 ^F2>=F2 | GGG2- G^F2F- | F=FA2- A^G_B=B |$ _B2>^G2 AB=BA | %117
^F=FD2 E2F2- FDFD- | DCD2- D2_B,2 |$ B,4 _B,2D2- DD_ED | G,2^F=F- F2E2 | F2C2- CDCC | B,_B,2C C4- |$ %153
CA,_B,G, CC^CC- | CD2D D2E2 | F2F2 D2>F2- | F2FF D2>D2 | G2GF- FG2F | DDCC- Cc2^C- |$ C=C G4 ^G2 | %160
_BBA,^G, AB^G2 | ^FAA,G,- G,F=FG- | G^G2^F =FED=G | G^GAA =G4 |$ ^CG,^G=G ^F^G,FA- | A2^GG A2G^F | %166
F2>F2- F2F2- | F2^F=F- F^FF2 | F^F2F GG=FF- |$ FF2F D2>F2- | F4- F2F2- FGF2- | %172
FD2C- C^C2C | ^cD^C=C- C2C^C | D2>E2 F2>D2 |$ EEG^F D2C2- | CC2^C DCG2 | ^G2>G2 A_B=G2 | %178
_BAG^F B2G2- | G^FG2- GAF2 | E2G2 ^G2A=G |$ ^G2C^C =GG2^F | G2^FA- AGGA | ^G2^F=F- F2F2- | %184
F^F=F2- F^F=F2 | ^F=FF2 ^F2G2 |$ G2 F4- FD- | DE F4- FD- | D2 G4 F2 | GF2D- D^C=C2 | %190
^C2=CD _B2c2- | c2Bc c_B2c |$ _B2^G,B G2>^F2- | FG,^GA- A=FF2 | D^G=G^G AG=G2- | G2GG ^G^F2=G- |$ %196
G^FA^G- G=GA^G | ^F2 =F4 ^F=F | F2C2 C2^C=C- | C2F2- | F_E=EE DC^C2 | D6 CC | %222
G,2F2 EFD2 | E_ED2 ^CDDD | EEFF- F^F=F2 |$ _EDFF F2D2- D4 | F2DD- D2B,D | %235
B,2_B,^G, =G,G,G,G,- | G,2^G,2 B,4 |$ D2>^C2 DFDD- | D2_B,2 DB,A,G, | G^G,2F- F4- | F2>D2 F2D2 | %241
D2_E2 GGAA | G2^F_E D.D2^G |$ G^GFD- D2>F2 | F2D2- DFED | D^CD_E E=CB,2 | _B,=B,_ED- D2ED | %247
_E2^C2- |$ CE^CD- DB,CC | DB,_B,2 G,2^C2 | B,^C_B,G, ^G=G_EF- | F6- FD | %258
F_ED2 D2>G2 |$ ^G=GA2 GF_E2 | _EEGA GFE2 | D2FF- FD2^C | E2D2 ^CD_E=E | ^C2F2- | F^F2G- GA2^G |$ B_B^G=G- G4- | %270
G2>D2 DFG^G | FD2F- F2^F2 | F2EF D2>D2 | _E=EDD B,_B,GA | _EF F6- |$ FDFD- D^CD2 | ^C=CB,C D2F2 | %282
F2>F2 _E=E2D- | DCD2 D4 | _EBFG,- G,2F2- F2ED | EED^C- CDC=C | CB, C6 | GDD2 C2D2- | %318
D2_E^C- CB,2D- | D2_E^C C2E2- | %324
E2<_E2 G^FE2 | FF_E2 C2DE- | E8- |$ E_EE=E ^F2_BG | ^F_E D6 | ^cC B,6 | D2C2 D2^CD | %331 D^C2=C B,2_E2 | C2B,2- B,EB,2- |$ B,4 D_E^CD | D2^C2 DCE_E | D2>_E2 EDB,2 | B,2_E2- E2E2- | E2_E2- E^F2F | E2GE _E^C2=C | %343
D2<_E2- E2E2 | D_E2E- E2G2 |$ G2^FD- D4 | z ._E2=E ^F4- | F^F2F- F4- | F2G2 =F2G2- | %349 G^FD^C- CB,2F | AG^G=G- G2GE |$ _E2_E2 F2D^C- | %355
CD =C6- | CC^CC c_B,D2- |$ DCB,C- C_B,=B,2- | B,B,^G,2 A,2B,B,- | B,2E2 _ED=EE- | ED^C2 D4 |$ D^FDE G2=FF- | FF2D E2DD- | D2F2 | %380
FCFF- FD2F- | F2D2 =C2>C2 | CB,B,2- B,_B,A,^G, | A,2>B,2 B,2CC | %387
^C2=CB, _B,B,2=B, | _B,2F2 D2>F2 |$ F2F2 ED2C | B,DA,A,- A,2A,2 | DDED- DCB,2 | C2DC B,2C2- C2B2 | %411
D2D2 _EDCB, |$ CB, C4 CA,- | A,4 B,2>C2- | C2=F2- | F2FF- FF2F- | F2D2 C2>E2 | F6 ^FG | F4 D2>^C2 | %424
D2=F2 | G8 | A6 AA- | A2>A2 F4- | F2c2 D2>D2 | C2>B,2- B,B,2B, | A,2A,2 _B,2=B,2- | B,C2^C- C=CA,A, |$ %437
C2_B2 D2C2- |$ C2>A,2- A,B,B,A,- | %449
A,^G,A,A, B,2E2- | EF^F=F- FDE2 |$ ED2^C _E2C2- | %461
C^cB,D- D^C=CB,- | B,2>B,2 BA,AA,- | A,2 (202)

قالوا لي صبرك مقواه نعمة التونسية

naama

من كلمات حمادي الباجي و الحان محمد التريكي

mohamed triki

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

qalouli-sabrak-magweh.mid (73 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

qalouli-sabrak-magweh.pdf (80 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: قالوا لي صبرك مقراه نعمة التونسية
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=65
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
E2D2 |$ D2C=B,- B,_B,A,G, | %6
G,F2=E EDC2 | F=A,G,2- G,F=E2 | C2_DC CA,G,2 | CCCA, C2G,2 |$ G,4 F2DD | DF2G,- G,C=B,2- | %12
B,=B,C2 B,B,F2- | F=ED2 =B,2C_D- | D2=B,_D =D2B,2- | B,C2_D B,G,D2 | B,2C2- CD2E- | ED D4 G2 | FEDD- DGG2 | FF=EF- F_DD=D- |$ %46
DEF2 =EG2_G | =E_GF_E DEC2 | B,CCB, B,2B,2- | B,B,B,2 =A,G,DA, | B,2B2 |$ c=B_BG- G_DFB- | BG2F =E2E_D | F=EGG- G_E=EC | CEED C2E=B,- |$ %65
B,=B,A,2 _D2F=E | C=B,EE =EF2E- | E_EE=E- EFEF | E_D=E2- EF2F- | F2<G,2- G,CG,A, |$ %70
=B,2B,2 G,2F2- | F2C2- CC2_D | G,2=A,B BG,G,2 | G2E2 D2D=E | F2FE- E2D2 | DCB,=A, C2CD |$ %82
DCB,=A, CB,G,G,- | G,B,B,2 =A,CB,B,- | B,=B,_D=A, _B,CC=B, | _D=D2E- ED2E |$ D2G2 ED2D | %87
FG2F- F2FE | DDCD EFF2- | FG_G=E GGED- | D2CB, B,CG,B, |$ B,4- B,=B,_B,2 | G,_D=A,2 =B,C2D | %93
D2F2 | F2F2 F=EF2 | F2>A2 G2FE- | %116
EC2E- E_D=B,2 |$ =B,2_DA,- A,F=EE | =EE_DF F2F=A | G6 C2- | CC2G =A,B,2G- | GG2G, FEFD- |$ %122
D_DF2 FE2E- | EB,G,C B,=A,CC | CD2C B,=A,C2 | G,2B,B, B,B,B,C |$ C=B,_B,=B, _D=A,_B,=B, | %127
C2>D2 EED2- | D2_G2 | EC2C DEF2 | %139
EDG2 FFF2 | D2DG G2>=B,2 | D2 G4 BB- |$ BGC2 D2GG | Bc=B2 _B2BB | G2CD c4 | cc2=B _Bc=A2 | %146
GGF2 =ABGF- |$ F=EED _GFA2 | GEE2 _D=DE2- | E=B,2B,- B,A,A,2 | G,_D2=E- EC=B,_E | =E2F2 E2<_E2 |$ %152 =E2FE- E2C_E- | E2E2 DG2F |$ EDD2 G2G2- GG2F | EFDC _DC=DE |$ %181
F2=EG- G_GEG | EEDC CG2_G- | GDD=G- G4 | B,BGC C2_D2 | A,G,_D2 F=ECC | E2F2- F=E2_E- | %194
E=E2D E2CC | D=E F4 =AG,- |$ G,2>C2 _GA,=B,2- | B,A,G,G, F2>F2- | F2>F2- F2>F2- | FFF2 =EFG2- | %200
GEEE C_D2E- |$ EDC=B,- B,B,B,2 | A,2<.A,2 z4 | %203
[/abcjs]

(61)

مغيارة وحلوة وسحارة نعمة التونسية

naama

من كلمات حمادي الباجي و الحان محمد التريكي

mohamed triki

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

meghiara-we-hloua-1.mid (90 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

meghiara-we-hloua-1.pdf (102 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: مغيارة وحلوة وسحارة نعمة
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z .A3 z2 =B,2 | GE2C- C2<_D2 | A2AC- C z z2 | z _DEB DAAD- | DBEG B2G2 |$ z2 _G2 FF2D- | DBC2 D2<._D2 | %20 E2F=E z _E2e | e2C2 z F3 | D2Ce BG_D2 | A2CB CD2C- |$ CG2E- E=EG2 | z =B,B,D- D2F2- F2=G2- | G2_GA E2.=G2 | %52
B2<.B2 BBc2 |$ z G2D z2 .A2 | .F2.C2 .=A2>G2 | C2BC CD2E | GFGF _DD=AG | .=B2>_D2 z2 _G2 | %58
FDCD z2 A2 |$ BA=AC BCD2 | EC.G2 E2=EG- | GeCD D2C2- | CG2F =E2=A2 z2 G2 | %84
CEA=E .G2>B2- | B2F2- | F_DB2 C2eE- | %102
EF.E2 z E3 | z AAC- CAAG | G2B2 =BG_B2 |$ CFF2 z2 _D2 | AGA2 C2A2 | %109
AAA2 C.A2F | z EDE- ECdC |$ _DA2F .G2CE- | EAGG G.C2G | ._G2>_D2 =GGAA- | A=B,CA A4 | %115
GFFe F_GC=G |$ G2.E2 CG.G2 | z2 z C AAAA | z _G=Ge z B2A | BB=B2 C2EE | =E.G2B- BB2B |$ %121
=AB=B_B G2E_D | CB2=B G=B,GE- | EEG2 z B=AB- | B=AB=B AG2E | C2AA .G2C2 |$ z .G3 z .=B,2B | %127
._D2>E2- E_G2F | ECFA z2 EC | z2 =EF F2Dd | CBAA _DBAC- | C2CD ACG2 |$ CE.E2 GeC2 | %133
e=BF2- FD.=e2 | B.B2_D z2 E2 | C_D_G2 .E2=GD | F4- F_DB2 | CCDE- EF2G |$ FE.E2 ECA_D | %139
C2G2- GGC2 | .B2>B2 _D2<.C2 | .F2_DA A2A2 AAGA- | %145
A2<.A2 FG2D | E2CC- CCA2 | z FE_D EBG2 | GC2A G_GEC- | C2GA =A2BF |$ A4- AGG2 | EF2C G2>E2 | %152
C2G2 AAA=B, | A2A2- | A2A2 ACGG- | G2CB- BBGB | %179
C2_GF F2_DA- |$ A2G2 | .G2EE G2A2 | A.G2A A4 | _DFGE B=B.=B,2 | B2G2 .G2A2 | %191
=EGB2- BB.B2 | z ccB .G4 |$ B2>G2- G2EE | =EGGB BB2B- | B=Bc2 G2_GC- | CAA2 FCG=A | %197
z2 B_D z .B3 |$ DDEG- GGF_D | .E2.F2 EC2_D | z F2D- D z CB | A2B2 ACBC- | CeEC G2eE | %203
=E2<.G2 C2<_E2 |$ F2E_D .E2B2 | .C4 .D2>F2 | FE.E2 F2FF | FFC2 z DCD | EEFE .F4 | %209
[/abcjs]

(183)