Archives par mot-clé : محمود بورقيبة

معزوفة زعمة يصافي الدهر نعمة

fichier midi, midi file , ملف ميدي


Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

زعمة يصافي الدهر يا مشكايا..
ونعود نضحك بعد طول بكايا..

زعمة يولي الدهر ويلاقينا..
وننسى مالاتعاب ما قاسينا..

ونكمدوالي كان شامت فينا..
والي نكلم فيه فاتو خفايا..

زعمة الفلك يدور ليا يوم يردك..
ونشوف ورد الحسن مالي خدك..
ونحاسبك علي جرالي بعدك..
وعلى عذابي بفرقتك وشقايا..

ياما سهرت الليل وانا انوح..
نبكي ونشكي للي قضى ومطوح..
في محبتك راني مريض ملوح..
وانت طبيبي علاش تزيد جفايا..

عمرو خيالك ما يفارق عيني..
ومحبتك قايدة وسط كنيني..
وقتاش نلقاك وترضى ترويني..
وتطفي النار اللاهبة في حشايا..

يالندرى نعودو كيف ما كنا..
ومن بعد ما عذبتني نتهنا..
وانول فيك كل ما نتمنى..
ولا نموت وما تسمعشي غنايا..

(67)

قالوا لي اسمر صفية شامية

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

(12)

عليك نغني الهادي الجويني

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

من كلمات محمود بورقيبة

الحان الهادي الجويني

عليك نـغني يا مشـكايا قـــــــدك سَرول يا محلاه
زعمه يأثـر فيك غنايا وتفهم كــارو واش معناه
ما لقيتش لدوايا حيله ولا عرفت أمّا طبيب نمشيله
أنت تداويني يا خلـيله ودوايـا على يديك نلقاه
زعمه تجود بالوصـل عليَّ تزهى ايامــــــي ولياليَّ
وتضــوي الدنيا في عينيَّ وينسى خـــالك ما قاساه
قلـبي مـريض بحـبك فاني متليّع والــــوجد فناني
حبك يا خنـدوده كواني ما لقيتش حيـــله لدواه

(344)

عزة يا عزة علي الرياحي

ali riahi

من كلمات محمود بورقيبة والحان علي الرياحي

mahmoud bourguiba

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

azza-ya-azza-ali-riahi.mid (87 téléchargements)

Partition PDF , sheet music , نوتة موسيقية

azza-ya-azza-ali-riahi.pdf (88 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: عزة يا عزة علي الرياحي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=72
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z ^C2G- GGA2 | C2B2- Bc2^c | BBAA GC^c2 | BBGF- FG2A | _AC2c- cB=A2 | CA2B BD2F- |$ FGFF C2G2- | %7
GA2C BB2B- | BCB2 A2G^C | ^c2B2 A^CFG- | G2AC c2B2- | B2CA AAB2 |$ ^CF2B c2=CB | _e^cB=c C_A2B- | %14
BGBA c2AA | _ADGB- Bc=B^C- | C_e2B ^c^C2B- |$ B2GB Bc2A- | AGEA- Acc2 | CBBB- BBB2 | A2D2 F4- | F2F2 G2>A2 | _A=B_BB B2cC | B2A2 GC2c- | %28
cB2^C- CG2G | A2Cc- ccB2 |$ CG2G A2<._A2 | AG2F- FFFG | G2_A2 C2A2- ACcB |$ cB2G- G z _AB | AA_A2- Acc2 | B2dB- BcA2 | cBG2 ^C2c^c | B_A^C=C B2^c2- |$ %41
cC=B2 =c_Bc^C | A=B_BG G^C2c- | c2_A^C- CAB2 | ^c2=B,B- B4 | B2^F2 |$ B2>A2- A z BA- | %47
A_A.=A2 _AA=AB- | BBG2 FF2^C | GABc BCcc | cc_AC ccBc |$ B_E_ec c2>E2- | E_eB2 c2B2- | B2B2 CBB2 | %54
.G2>=B2 c_A2F- | FGAB cB2c- |$ cf^cB CB=c^c | cB2_E _eC_AC | ._E2>c2 BAC2 | B2D2 G2B2 | C2D2 =BB_Bc- | c2Cc- c_AAA | ^C_A2=A =Bc2=B, | B_AA2 z .F3 | F_A2C c4- |$ c2CB dcBc | %85
CABB AA^C2 | c2c_A ^C2A2 | c^c2C Bd=cB | .c2AB B_AG^C |$ Bc^cB _A^C2B- | B^c2^C- CBBB- | %91
B2BB- B4 | ^C^FB2- BACB- | B_A=A2- AA_AA |$ A2>_A2 GG2F | z EGA BcBC | cC2^C B=CBc | BcB_E _ecC2 | %98
d_E2c BAcE |$ B6 _EA | A2GC _Ec.A2 | =BC2A- Ac2C- | CCBB BC2c- | ccB2 _E2F2 G2<_A2 | C2c2 c2>C2 | dc c4 B2 | BcBA z Bcc- |$ cBC2 =B2A2 | %112
B.D2B- B2_Ac- | ccAG- G^CA2 | c2A^C F2G2 | B2_A2 G2FF- | F2F2 cC2c- | c2d^c ^C=c2=B | _A=B^C=B, A2GE |$ ^C=B2c- c2=C2 | c2^c2- c^C2=c- | %125
c2<=B2 =B,Bcc | c.c2c- c_A2A | ^C2_A=B- BcDA |$ =B2_BG z ^CF_A- | A_A2C c2cC- | CCB2 dB2c | %131 .A2B2 GG^Cc- | ccB_A C2=AB |$ ccC2 d2B2 | ^CA2c _AGC2 | c2B_A ^C2GB | c^c2B ^F2D2 | _A2F2- FFC2 | B2B2 C4- | %143
CC2c- cc.B2 | e_eCc- c_E2c |$ BAcB- B2BB- | B2 z2 A2_A2- | %149
A.B2c- cB.C2 | e_eC2- Cd_Ec |$ B2.A2 B2BB- | BBc2 B2C2 _ecc=B | cCBc- cBc^C |$ _ECcc- cC2d | BBc2 z cBB | _A2D=A- AB2A | ^C_EC2 z A2_A | %161
G2>F2- F.=B2G- | GABB _A2GF- |$ F4 G2B2 | AGG2 F.=B2F | G2AB BAFA | c2C2 c2fd | ^Ccc2- c=B2D | %168
=BB2_A F2Cc- | c2c2 Cc2^c- |$ c2C=c c4 | =B,=B2c- c2>c2- | c_A2A- ABA=B- | Bc2=B, _A2>G2 | %174
F^CF2 _A2B=C | c2c2- c2<.=B,2 |$ dBc2 A2<.B2 | _AG^C2 ^c2BG | ^CGBB ^c=c2B- | Bc2c- cA2B | %180 BBA^C B^cB_A- |$ A^CGB B^c2D- | D2B2- B2G2- | GG_A2 CB2B- | B2c2 B2_AC- | CB.^c2 B2GF | ^FG2_A C2<.c2 |$ z .B2G- G.A2B | %198 _A=A2F _AFcc- | ccdB- B z BA | B2G2 ^CB2=B | BG^CG B2^c2 | z2 Bd cB.c2 |$ AcBG B^C_Ac | %204 B.B2C GB2^c- | cB2B- B4 | B2>B2 BBB^F | B2>A2 _ABA=A |$ z A2_A =AB_AA- | A_A=AA- AABA- | %210
A2 (70)

دنيا هانية وحنا فيها نعمة

naama

من كلمات محمود بورقيبة

mahmoud bourguiba

الحان صالح المهدي

salh mehdi

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

donia-henia-naama.mid (83 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

donia-henia-naama.pdf (79 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:دنيا فيها وحنا فيها نعمة التونسية
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=65
M:2/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z FEE A2>G,2- | G,^FD2- DF2A | C2 D4- DC | DE2C B,CB,A, | AE2E- EAAG,- |$ G,F^FD- DEFE- | %6
E^CG2- GG,2G,- | G,GG,_B- B2AG | F2>^F2- F=FFF | F4 AA^GF |$ E2EE FA,AA, | ACEE CB,CC | %12
A,A,^CE- E2>A2 | GG,2F FDDG | E2EC ^CDCD |$ DC2_E =E2CB, | C2A,G, B,2 DFE2 CG,GG, |
^F2 ECB,C- CA,A,E | EEE^G, A,=G,2F- |$ F2 G,FD2- DF2E | EFG,2- G,G,2G,- |$ G,2<G,2 ^G,_B=G,2 |
F2>F2 FEFF | F2>F2- FA,G,F | E2EE- EA,A,2 | %36
A,CEE- EB,2C | B,A,2E- E2E2 | FA^GE- EEEE- | EF^Gc- cBA2 | EF^G,F- FEE2 | %42
E2^Gc- cBA2 |$ E2^G,2 FEE2 | D2^F2 G^GF2 | F2E2 | DDEC GG,^FF | E2D2 EEEE | EED2 E2E2- E2>E2- |
E^FEF GGF2 | ED2E E2 E2EE ^F2GF- | FEDD EE2D- | DE2A, D2D2 | E4 E2 D2B2- | B2<^G2 ^FFF=F- |
F^FGG- GECE | F2>G2- G2FE- | EDCE- E4 | E4 A2G2 |$ ^F=FE2 A^FA2 | %76
^FEE2 ABG2- | GFE2 GA,AA- | A2 DB,2E DCB,C | B,A,CE EE2A,- | A,G,2F- FD2E | ^F2_B2- | BG,2F- FFFE | %89
F2F2 F2F2 | G,G,FE E2EG, | AAA,2 DE2C | B,C2A, B,EEE |$ EEFA ^GEE2- | E2F2 ^G2E2- | E2>F2 ^G2c2- | %96
cAE2 F^GF2 | E2E2 F^G,c2 | BA^GE FGFF |$ EEED E^FG2 | ^FGFF D^CE2 | EED2 E^F2G, | ^F^F,CE- ED2E | %103
EEE2 D2DE | E2E2- EDDE |$ E2FE ECD2 | E4- E2 D2E2- ED2E- | ED2E- E^CDC- | CD2E- E2FE- | E2FE- E4 | %116
^FGG^G- G=FDD | E2>D2- DEEE- |$ ED2D E2>F2 | E2>F2 E4- | EFG2 ^F=FED- | DEED- D2EC | FG G4 ^G=G | %123
G^FG,F F=F2^F- |$ FG,GE- E2 EEEE- EA2G- | G^F2E- EGA,A,- | A,A^FE- E=FB2 | G2G,F E2A,A | A2GG- G2FF | DC2E C2B,C- |$ %135
CA,2B, DEEA,- | A,G,2^F, FDD2 | FEE2 DD2^C | DC2B, EDCB, | CB,D2 CEEE |$ DA,G,2- G,FD2- | %141
DFEE- ECG,G | ^FG G,4- G,G, | _BA2C FFF2 | FF2F FEFF- | FA,G,F E2A,E- |$ EAA,2 A,C2E | %147
C2CC A,2EE- | E4 A2^GE | E2E2- EG2^F- |$ FEDD E2 EE2E- E^F2G | ^F2ED- D2E2 | D2E2 CD^CD- |
DE E6- |$ E2E2- | E2EE- E2E^F- | FG^FF E2DD |$ E2D2 EE^C^F | G2>^G2- G2>=G2 | EFGF ^F_B,G2- | %179
GEE2 G2>^G,2 | A2^G2 F^F=G=F- |$ F2G2 GEE2- | EF2E G2FE- | ECCE E2>E2- | E2 C2F2 | EE2^F GG,FG |$ G2^FG G2_BA | %198
GF2F- F2EG | FFEF- F2A^G | FEEE- EE2A- | AA,2C E2CB, | CC.A,2 z4 | %203
[/abcjs]

(97)