Archives par mot-clé : نوتة موسبفى

ياما مواويل الهوى الشيخ الامام

imam

من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ الامام
مقام الحجاز

nejm

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

yama-mawel-el-hawa.mid (188 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

yama-mawel-el-hawa.pdf (1099 téléchargements)

الكلمات

يما مويل الهوى

يما مويل الهوى يما مويليا
طعن الخناجر ولا حكم الخسيس في

الصبر حلم العواجز يطرح زهور الأماني
واقهرعدى الحواجز وانا اللي واقف مكاني
شايف غيطان البشاير خايف وكانهن ايدي
عدا الحمام اللي طاير مرضيش يرفرف علي

سألت شيخ الطريقة مارضيش يجاوب سؤالي
ودارا عني الحقيقة وفاتني حاير في حالي
سألت شيخ الأطبا دوا الجراح اللي بي
نظرلي نظرة محبة وقال دواي ف أيدي

يا مصر ونتي الحبيبة وانتي اغترابي وشقاي
أنتي الجراح الرهيبة وانتي اللي عندك دواي
علمني حبك عبارة سهلة وبسيطة وعفية
شرط المحبة الجسارة شرع القلوب الوفية


[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=88
M:4/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
DEA2 A12- | A4 A2A2 A2A2 A4- | A4 ^G2A2 B2 A4 G2- | G2 ^G4 G2 G4 G4- | G2 ^G6 FF2A- A2>G2- |$ %5
w: creator:~ * * *|||||
GF F4 FF- F2E2- | E4- EE2E E6 E2 | E6 e2 ^f^gaa- aa.a2 |$ %9
w: ||||
^g2a2b2a2 b2a2 z2 f6- | f8- f2f2e2e2- | e2^gf- f2>e2- e6- ee- | %13
w: ||||
e2e2- e4- e2c2 c2^cB =cB2A- A4- | A^GG2 G2F2 E6 D_E- | E=EE2 E4 E4 E4 | %17
w: ||||
E2 E4 EE- E2>E2- E4- |$ EE2E- E2>A2- A^G2F E2E2- | E4 ^GAA2 GE2E- EEFA- | %20
w: |||
A4- AAA2 A,A2A,- A,A,A,2 | A,2A2 A,2^G2 | A16 | %24
w: ||||
AG^G2 ^cG2G ^F^gAG- GA2A- | A2<^G2- GFEb _BG2A A2AG- |$ G^F E6- E2 E6 | b4 E8 E4 | %28 w: |||| b2E2A2E2- E6 ^G2 | A6 A2- A4 cA2A- | A2>A2- A2A2 | ^G2E2 | E4 EE2E E2bE E2EE | %39
w: ||||
EEE2 E2EE E4 EEbE |$ b2b2 E4 Fc’2c’- c’Fc’E | E4 E4- E2E2 c’E2c’ | E4 Ec’2b E2c’2E2E2 | %43
w: ||||
e2e2 E4 EE2E- Ed2c- |$ cddc- cA.B2 A2AE E4 | A6 A2- A4 A4- | A4 A2^F2 F2^GA- A4- | %47
w: ||||
A2>^G2- GA2A- A2>G2- G2A2 ^G2B2- B2 A4 A2 | %51
w: ||||
^G4 A2GA FF E4 FD- | DD2D DE2E- E^F2A A4 |$ F^G2A GFEE- E8- | E2>E2 EFFE- E2E2- E2>b2 c’b2c’- |$ c’b2E- EE.c’2 z _EA2 ^G2A2 | %58
w: |||
A2^G^F G2^gA- A2>G2 F2c2- c2B2- BbBc’- c’BB2 | ^G2 A4 A,2- A,2 A4 Ad- | d2A2- | AFA,2 A2_ed- d2>c2- c2>B2- |$ %74
w: ||||
B2>c2 c4 c2cA- A^G2A- | Ac’A2 B2c2 B2c2 d2c2- |$ c2>d2 d2ce- ed2f- fe2c- | cB2B- B z B2 c2c2d2c2 | %80
w: |||
B2^G2- G^F2G A2Bc- cBA2 |$ ^G2c2 B4 | %83
w: |||
c2Bd c4 BA2B- B2>^G2- | GA2c’ A2Bc- cB2c- cd2c- | cBcA- A2>B2 c2BB B2_BA- |$ %86
w: |||
A^G2A- Acd2 E2e2d2d2 | c^cB2 B2=c2 d2c2 B4 | A2 B4 B2- B2^cd- d2<=c2- | c2>B2- B2d2- d2>B2- B2>A2- | AB2c’- c’d2c’- c’EB2 c2B2 | c’2d2A2B2- B2c2B2A2 | A2^G2 A4 A4 A,4 | %112
w: ||||
A4 d2c2 d2e2 Fd2B- |$ B2>c2- cd2e- ed2F- Fd2e- | ec2d- dB2c’ A2F2 bd2e- | e2>d2- dB2F A2B2 ^GA2G | %116
w: ||||
A2c2B2c2 A4 A4 |$ A2d2d2c2- c2B2 Bc2c | d2 c4 Bc A2BB B2^G2 | A2B2 BA2B- BBcB _Bdcc- | %120
w: ||||
cB A4 B2 ccB2 AAA2 |$ A4 A,2A,2 A4 d2d2- | d2 c4 B2 c2d2c2c2 | BcA2 B4 cB2B- B.B2B- | %124
w: ||||
BcB2 cc2c A4 ^G4 | ^F4 GAB2 Bc2A- A4- |$ A2c2- cc2d- d2>c2- cBc2 | %128
w: ||||
A2 B6- B2_B=B cBcB- | Bc2A- AAA2 aBaA A4- |$ A2_e2 d4 d2Fc’ B2Bc- | cdd2 BcBA- AB c4 d2 | %132
w: ||||
BcAA- A2>B2- B2>B2- B2A,2- A,2A,2- A,2d2- | dc2B- Bc2A- A2>A2- A2>e2- | e_e2c d2B2 cBfd =e2c2 |$ %138
w: |||
^fg=fe- ee2d- dd2e- e2>d2- | d_e2c- c=e2d- dd c4 BB- | B2c2- c2B2 BBA2 | B2c2d2c2 BA2B c2c2- cd2c- |$ cc2B BA2B- B2>c2 BB2B- | Bc’BA- A2A2- | A2>B2 B8 B4 | %152
w: ||||
BA2c B2B2 A2Ac- c2>B2- |$ BB2A- A2>B2- B^GB2 A2c2 | eB A4 e2 dd2c- cBc’d | %155
w: |||
c2 B4 Be- e2^G2- GFA2 |$ AAAF E2AA- AA2^F ^Ge2E | %162
w: |||
E^F2F- F^G=FF- F2f2 |$ e6 _e=e- ee2e- e2>c2- | %165
w: |||
cd2e _eeAB dB2c F2^f=e | ec2e _e2FA- ABc2 eccF- |$ FBcA B2AA- AF2^G- GA2G- | %168
w: |||
GE2A A2AE- E^g E4 E^C | ^CE2_E =EEA2 F^F=FA- A^G2G- |$ GA2^G c2A2- A4 A2c2 | %171
w: |||
B2 B4 _B=B- Bd_ec- c=e_e2 | d2_ed c2c2 cB2A- Ac2c | A4 ^G2A2- A2 A6 |$ _e2 d4 BB B4 c2c2 | %175
w: ||||
d2 c4 Bc BcA2 B2A2 B2c2B2c2 | c2cA- AaB2- B4 c4 |$ B2A^G- G^F2E- ED d6 | %179
w: ||||
c2 B4 Bc- c2>d2- dc_e2 | ^c2e2d2e2 _B=B2A- AB2=c | B2c2 d2Bc A2A2B2c2- |$ c2BA- A2>A2 A2A2 A4- | %183
w: ||||
A2d^c- cd2=c BcBB B2cB | _e2c2 ccBc BA2B- B2>B2- | BBBc cd2B cB A6 |$ BcB2 AA2a- a2>a2- aAA,2- | %187
w: ||||
A,2A2 ^c2dd =c2 B4 cB | dc2B A2B2 B2EB G2cc | BBBd c2Bc A4 B2Bc- |$ c2g2 | ec2A A2dd- dd2c cB2c | %195
w: ||||
dBcA BB2B B2B2 cBd2 |$ c2BA- AA2B- BBA2 AA2A- | A2c2- cB^G2 A4 B2_BA | ^g2 ^G6 GA2A E2EF | A^g2^G- GgG2 A2A2 ccAA- | %202
w: ||||
AA2E F2F2 ^G6 G2 |$ A4 c2A2- A2A2A,2A,2 | .A4 z A,2A,- A,A,AA z G^g2 | a4 a2A2- A4 a2_ba | %206
w: ||||
a4 A4 d2dd c2Bc |$ .c4 B2B2 A2^GA- A2>_e2 | dcBB A2A2 d4 BAA2 | A2dd- dccc B2 A4 A^G | %210
w: ||||
A2BB- B2B2 B2BA- ABB2 eAA2 |$ A2E2^C2D2 DEF2 E=CC2 | cCDE _EB,^gC ^G,A,2A- A2>=E2 | %224
w: |||
E2E2E2G2 G2F_E =E2FF |$ E2CD EB,C2 B,^G, A,6 | z4 ^F2G=F z4 EE2G | ^FG=FE- EE2E- EEDD- DECc |$ %228
w: ||||
B,C2C CA,2C .g2>c2 CE2D | DF.E2 z E2^G EA2A- A=GB_B | B^G2c B2B2- BB A4 _BA | G_B2^G- GAcG e2d2 dc2c- |$ c2<_B2- B=Bc2 _B4 c_e=e2 | %241 w: ||| B2BB BBBB Bc2^G- G2>c2 | z _BB=B ^GG2_B- B=GB2 ^G2^c2 |$ _e2.F2 ^g2 (120)

اسبقني يا قلبي اسبقني عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات مرسي جميل عزيز

morsi jamil aziz

الحان محمد الموجي

el mouji

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

abdel-halim-hafez-esbaqni.mid (90 téléchargements)

partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

abdel-halim-hafez-esbaqni.pdf (118 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:اسبقني يا قلبي اسبقني عبد الحليم حافظ

L:1/16
Q:1/4=84
M:4/4
I:linebreak $
K:Ab
V:1 treble-8
V:1
AA2G G2F=D F4 dc2E- | Ed2c B,d2D- Dd2D- D z z2 | z2 GG- G2C2 .c4 z2 z e AGF2 | F2F2 Fc2e dccc c2ce | GAGG F2F2 F2Fe dCcc- |$ %7
w: ||||
cc2c- c=dB2 BAc2 BGc2- | c4 C2c2 d4 B,B2A- | AC2A- AA2c- cCe=d- dB2A |$ %10
w: |||
cABA- A2C2- Cc2d- | d2>B2 BC2A- AAAd =deFc | Becc- c4- ce2F AdEF |$ dFc2 Ecc2- c2cc cCe2 | %14
w: ||||
C4 D2D2- D2DD- DC2C | C2CA C2D2 EFeB D2D=A |$ C2D2 C2=dC F2FF- FF2F- | FF2G- GF=E2 EFFe- e2<_E2- | %18 w: |||| EE2E E2E=D E2 E4 d2 |$ FFG2 F=EFF- F2>_E2- E=DE2 | EE2=D DE2d- d_DD2 DcBc- | %21
w: |||
c2>=A2 _AGFF E2BB- BAG2 |$ GG2F =DE2E F2ED- D2>E2- | EEFF DcF2- F2F2 Fe2d- | dccC c2ce cF F4 F2 |$ %25
w: ||||
Fdcc- c4- c=dd2 B4 | BA2B c4 BBAc- c4- | cC2c d2B2 c2cc- c4- | ce=d2 BBAB- B2 (47)

في يوم من الايام عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات مأمون الشناوي

مأمون_الشناوى

الحان كمال الطويل

كمال_الطويل

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

Abdel-Halim-Hafez-Fi-youm-min-el-ayem.mid (72 téléchargements)

Partition PDF , sheet music, نوتة موسيقية

Abdel-Halim-Hafez-Fi-youm-min-el-ayem.pdf (85 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T: في يوم من الايام عبد الحليم حافظ

L:1/8
Q:1/4=60
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8
V:1
C4 | C4 | C>F E2 | ED CF E2 | ED CG F2- | FF ED |$ F>E D2- | DC DE | %12
w: creator:~||||||||||||
[M:3/4] F>E DD DE | FG- G/F/E DE | FG G=A AB |[M:2/4] c4 | d2 c2 | B2 A2 |$ c3 B/A/ | G4 | F2 E2 | %21
w: |||||||||
D2 C2 | (3C/D/E/(3F/E/D/ .E3/2 z/4 z/8 C/8 | C4 | C4 | C4 | EF/G/- G2- | G3- G/A/ |$ GF ED | %29
w: ||||||||
EF (3GAF | (3G/A/F/(3G/A/F/ (3G/A/F/(3G/A/F/ | G4 | .C2 EF | (3G/A/F/G3/4-G/8F/8 G2 | F E2 F |$ %35
w: ||||||
E2 E2 | (3FED C2 | C>E D>F | E>G F>B | G>B A2 | C>E D>F | E>G F>B | G>B A2 |$ E F2 A | G2 FE | %45
w: ||||||||||
GF ED | D E2 G | F2 ED | EC3/4E/8C/8 C/D/E | E F2 A | G2 FE |$ GF ED | D E2 G | F2 ED | C2 B,2 | %55
w: ||||||||||
B,4 | D E2 C | DD G2 | z B2 =A | B2 G2 | EG- G/F/E |$ GF ED | BB B=A | B2 G2 | EG- G/F/E | GF ED | %66
w: |||||||||||
z B2 =A | B2 G2 | EG- G/F/E | GF ED |$ BB B=A | B2 G2 | EG- G/F/E | GF ED | EG- G/F/E | A2 FE | %76
w: ||||||||||
DE z A | GF ED | A2 F2 |$ (3G/A/F/(3G/A/F/ (3G/A/F/(3G/A/F/ | (3G/A/F/(3G/A/F/ (3F/A/F/G | DF EF | %82
w: ||||||
EG FE | DE DE | DF ED |$ CD CD | CE DC | E2 z/ F/4E/4D/E/ | F2 z/ G/4F/4E/F/ | D G3 | =AG AB | %91
w: |||||||||
cB =AG | cB =AG |$ Gc cB | dc B=A | (3_G/=G/=A/ G3 | GF/=E/ DD3/4-D/8C/8 | %97
w: ||||||
D3/2-D/4>C/4 D(3D/B,/=A,/ | G,G GG | =AG AB |$ cB =AG | cB =AG | Gc cB | Gd cB | %104
w: |||||||
(3F/G/=A/ G2- G3/4-G/8F/8 | G4- | G4 | F3 F | B2 =AB- |$ B G2 E | G>F EG | FE DB | BB =AB- | %113
w: |||||||||
B G2 E | G>F EG | FE .D2 | B2 =AB- | B G2 E |$ G>F EG | FE DB | BB =AB- | B G2 E | G>F EG | %123
w: ||||||||||
FE DE | G>F EA- | AF ED |$ .E2 AG | FE DA- | A F2 (3G/A/F/ | (3G/A/F/(3G/A/F/ (3G/A/F/(3G/A/F/ | %130
w: |||||||
(3G/A/F/(3F/A/F/ GD | %131
w: |

[/abcjs]

(66)

معزوفة سوق العبيد فريد الاطرش

farid latrach

ملف ميدي
ملف ب د ف
pdf file
midi file

للاستماع ملف ميدي fichier midi midi file

Farid-El-Atrach-souk-el-Abid.mid (133 téléchargements)

Partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

Farid-El-Atrach-souk-el-Abid.pdf (262 téléchargements)

(215)

الحياة حلوة فريد الاطرش

farid latrach

من كلمات أحمد بردخان والحان فريد الاطرش على مقام البياتي انظر لملف ب-د-ف بالنسبة لارباع المقامات

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

Farid-Al-atrache-El-haya-helwa.mid (153 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

Farid-Al-atrache-El-haya-helwa.pdf (215 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:الحياة حلوة فريد الاطرش
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/8
Q:1/4=100
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble+8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
z A/A/ AB | A>G A2 | DA/A/ AB | A>A d2 | AG/G/ GA | G>F G2 | CG/G/ GA | G>G c2 |$ FF/G/ FG | %9
FE FG | B2 A2 | G2 F2 | z F EF | EC DD | z F EF | EC DD | z G2 A |$ G^F/G/ AA | z A2 B | %19
AG/A/ BB | z B2 c | BA/B/ cc | z c2 B | d>c B>A | G d2 c | BA cB |$ z c2 B | AG BA | G d2 c | %29
BA cB | z c2 B | AG BA | z B2 A | GF A2 | GE DE |$ FG F>E | Dd/B/ c/A/B/G/ | AF GF/E/ | DA/A/ AB | %39
A>G A2 | DA/A/ AB | A>A d2 | AG/G/ GA |$ G>F G2 | CG/G/ GA | G>G c2 | FF/G/ FG | FE FG | B2 A2 | %49
G2 F2 | z F EF | EC DD |$ z F EF | EC DD | %54

[/abcjs]

(140)

زمردة فريد الاطرش

farid oud

 

للاستماع ملف ميدي fichier midi , midi file

 

 

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

(128)

قاعد معاي فائزة أحمد

fayza ahmed

كلمات عبد الرحمان الابنودي

abderrahmen el abnoudi

ألحان محمد سلطان

mohamed soltane

للاستماع pour écouter fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition fichier PDF , sheet music
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]

X:1
T:قاعد معاي فائزة أحمد
M:3/4
L:1/16
K:Dm
A,4 A,A2A, | F2F2 EF6D | D4 D2AA, A2E4 |E4EE14 |
AAA,2 |B,E4E4< D4 |D2 ^C=C6G8 | C20 |A A,6D8 |C12 | =B,B,4_B, | =B,C8A,2A,2 |A,A,2 A,9 | B6F GFGF | F2^FB2=FFF BF2^F | B2dD2BEd cc2c | c2^c=c2=B_B2 BB=Bc2 |A2^F A,2AA, BA,4 |A,2A,2A,2A, A,2A,2 | A,2G4CG2GCG4 |G2G2G ^FG2G2 |G2A,2=B,_B=B, _B2D2 | B2EF F2^G2 F2FF2 |^F=FF2FFB2F2F2 |EF2 EF2B2^c_Ed | _E2=Bc ^c=cc2 =EcB_B | c^cA,4A,B B2A,2 | A,2A,2 A,2A,2 A,G2G2 | GGG2G^G,2 =G2G2 | GGA=B, CCD2 D2_B2 | EF^G4c6 | F=B2_B2B2c B^G2B4 |B2Gc2 c2B2 | c2B4B2 B^G2B4 | _E ^c=cE^c =B2=cB2 |BB2 =B2d2 cB2_B2 |=B2c2^GAB _BBc4 | =B2 _BEc=B _B2B2 | c2B2 ^G2BB BA4 |c2c2B2c2dBB | B2=Bc2B_B^G2B4 |BB2 _E2dE =Ec=Bc2 |_E2=B _B=B2_B2=B2_B2 | Gc2 c2=B_E _B4 | BG2B =B2^c=c B2_BF2 |^F4=F2^F2_E2=F2 | F_E2 F2EF2F2^c | cD2G c=B2_B _ED2c2 |cGc =B2^G_B2c2B2 | =B,FF4E2E2D | FD2B2DD2 C2^FC | CEEF2_E4=E2F2 | DD2 _E=BC2 ^C2B,_B | D4 CEC2 =B,2C2 | ^C=B,2_B,2B2A A,2B=B | CD2A, A,A,=BD2A,2A,2 |CDB2B,C2 G2G2 | BC2G2GC2 G2G2 | =B,2C2 CDB,C DD2_B | A,CDC2DFC CCA,=B, | GC4B2D4^C4 | C2=B,2B,2BC6 | =B,2_B,B A,2D4 |C4^C=C C=B,2_B | C4>=B,4 _B,4 | A,2BC4B,2G2^G, | GB,A,4A,A, A,A,6 |
B, A,A,A,4C4 |CB,2G2B, A,2A,2 | A,8 B,A,A2 |
C2CB,2A,B,2 BA,A,A, | A,A,2A,2GB4C2 | C2B,=B, _B,A,GG B,A,4 |
A,2A,6A,A,^C | B,2B,2 B^FGA,4A,2 |A,B,2 A,A,A,A,2BA,B4 |
C G2BB, B,A,2A,2 |A,6A,2BA,B,2 |C4B,=B,2 GG2_B, |
A,A,4A,A,2 A,4 | ^G,=GC2 B,2G2 G2A,2 | A,A,8B,A,2 |
AA,2B, A,4 A,A,2A, | A,2B2 G2C2 ^C2=CB, | ^G,B,2=G BGG2 B,2A,A, |
A,4 A,2A,2 A,2C2 | A,BB,4> A,4A,4 |A,2 B,B2G C2C2 |
B2=B,G2_B2=B, A,4 | A,4 (65)

مهما الايام تعمل فينا نجاة الصغيرة

abdelwahab mohamed

كلمات عبد الوهاب محمد

najet

ألحان حلمي يكر

hilmi bakr

للاستماع pour écouter fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file


partition Fichier PDF , sheet music

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

fichier ABC

[abcjs]

X:1
T:Mahma el ayem
M:3/4
L:1/16
K:Cm
B,C3D3 E9 |F9 |C3D2E2F6 |=B, C4F,2 |
B,2EB2^F,2D4=F2 |EB2 F2F2>F2F2 | C2F2 ^F,=F2E4G4 |
E2EA,A, B,=E_E2 | A,2DD2F2F2F2F | EDE2 C4 C2F2 |
BBB2 BC2C CC4 |B4FD2 E2E_D | C4 =B,CC2 _B2F2 |
D2E2E4 E2DE2 |=E2_E2D2=E2_EEB2 |
DB2 C2B,2 DCC=E | BE2E2E2E2B,B,B, | B,EE4< B4E2 | EE4BF2 F2FF4 |F E^F,=F4FF2 |F=E_E2^F2G =FE2E4 | E B,B,2B,2E2E2 |=EBB4_E E4 | ^F2=FF F6=EF2 | FFF2FEF A2=E_E2 |EFG G,G2G2AF2 | F2G,F2=E2_E D2E2 | =EF2F2EG2 _E2C2 | F2^F2 EE2E _D=DD2 | EE2E2BB=E FFEF2 | FCC4F2=EFF2 |BG^F =E_E2E4B, | E=E4B,B,2 DDE_E2 | DD=E _E4 F4 | F2FF F4 FF2C4 |F E=E2F _E=E^F2 | G4 EE2E EB,2D2 |E4B,4E2E | E2E=E2F2B D2_D=D2 | C2E4E2B2^F | BAAF2ED_D CCC2 | D2DE EBAA2BA,G | F2ED C2=B,C2CDD | D2E^F2G=FE2BG4 |GG2BBA A2BG,2 | EFA A2BB A2G,2 | E2B2 F2=E2 BC2C | B2CB, CB2B CCCC | B,2CB,2A,2B C4 | CC2D C2BB C4 | C2CC2BCC2B,A,B | B,CB,2 BBD2 BCBD | E2DE2BA,C2cCC2 |B2C4B C4 | FFcC BC2C3B2 | E2EG2FFF C2DE | =B,2C2 C2=A,B,2B,_B,2 | E2EE E2E2 F^F,B2 | B2D2 CC=B,_B,2=B,_BF | F2F2 F2CB2CB2 | FF2B2FF2 G,E2G2 |EE2 B2EE DDF2 | FF2E EC2C2B,CC | BFB2 CB,C4B4 |BE2EEE BFB2 | B2B,C2B,BC2B2G6 | GG2 G2G,G2 |BG^F4A4=F2 |^F2=F2CFF6 | G2F F=E2E _E2EF | =E2_E2 E4 F2^FG | F4 A4 ^F2=F2 | ^F2=F2 FBF2 FE4 |F^F2 GGAF =FE2D | F2=E2 E_E2D CEF2 | B2E2 EF=EG2G2A4 |G2ABB2AA2 | A^F=F2 ^F=F2^F =F2EB | F2B2 E=EE_E4E2 |F6A4F2 |A^F=F2EF2 E2EE2 | A4^F=E2 =F_E2E4 |F4F EB2F2 |=E_EE D2FC2C2C | C4 C2C2 D2DE | F2B2 B2E2 B2FB2 |B2C C2CC2CAG | GG4G4G,G,A2 |BB2 AA2F ^FFFG | B2FE FF2B2BF2 | EE=E2 F2F2 FA2F2 |^F4A=F2 E2FF | =E2C_E2FA^F =F2F=E2 | EEE =E_E2D F6 |ED2=E_EE4D | _DC4CE2 =D_DB2 | BB2C CB,B2 CCDE | BG2G8A | B2B2 A2^FE2D=E=F | E=EB,2 C2D4^F2 | G,A2G2^F2B2B4 |AAG,2BEE B,C2D | FG4A4G2A | B2BA ^F=E=F2 _E2B,C4 |D4G, G4 | B2B2 AGDB2^F,E2 | E2C4D2 EEFF2 |F2F F2F2 FF_DF | ^F,2=F2 C4 CF2^F, | F2F2 =E2A,F GG^F_E | EE6E4B, | B,2B,E DEE2 =E_ED2 | F4 FF2=E EFF2 | FF2C2CFF F2^F,2 | F2FE ^FE2E2B2E2 |E4E2B E2D=E | ED2=E FF2_E DC2D2 | EEE2E2B2G4 |B,AA, AB2F CCD2 | DC2E2B2^F FE2B | G4 ^FG,G2 B4 | A2F2 G,=EB2 F2FA,2 |G,A,2 A2BG, G,BF2 | B2BF2E2D2BEE2 |EF2 B2BB ^F,CCB, | BC2C2D2E FB2E | B2=E2 DB2C2CB2 | CCFE2E2E B2BE | B2C2 C4 B_DC2 | B,CE=E B2_E2 =E_EF2 | B2EB2CC2 CB2C2 |CBD2EEE2FB2 | ^F,EBE2B2C2C2C | B,BCB, C2DE2B2E | EB2F2BEB2CCF | B2CB, CE=E_E2EEE | =EB2F _EB2E DB2C2 |B_D=D E2EE EEB=E | F2BD DB2C C2C2 | CBCE2FEE2EEE | B2=ED B2B2 C2C2 | _DCCB2CB,C E=E2B2 |B2E2F=E2 FG,BB | EB2C6CCC2 | ED2 DEE2 B2FF2 |E7 C4 | C=EB2 _E4 =E2F2 | [/abcjs]

(70)