Archives par mot-clé : نوتة موسيقىة

يوم سعيد محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

mohamed-abdelwahab-yom-said.mid (124 téléchargements)

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

mohamed-abdelwahab-yom-said.pdf (138 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:يوم سعيد محمد عبد الوهاب

L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8
V:1
EFG2 F2E2 | D2F2 .E4 | DEF2 E2D2 | A,2 C6 | EFG2 F2E2 | D2F2 .E4 | DEF2 E2D2 | A,2 C6- |$ %8
w: creator:~ * * * *||||||||
C2D>C _B,CD>C | _B,CD2 E2D2 | C2ED CDED | CDE2 F2E2 | D2c2 z A_B2 | z GA^F .G2>E2 |$ DEF>E D2CE | %15
w: |||||||
DEF>E D2C2 | EFG2 F2E2 | D2F2 .E4 | DEF2 E2D2 | A,2 C6 | EFG2 F2E2 | D2F2 .E4 |$ DEF2 E2D2 | %23
w: ||||||||
A,2 C6- | C2D>C _B,CD>C | _B,CD2 E2D2 | C2ED CDED | CDE2 F2E2 | D2c2 z A_B2 |$ z GA^F .G2>E2 | %30
w: |||||||
DEF>E D2CE | DEF>E D2CD | EFG2 c_BcB | c_Bdc BABA |$ GFEC- C_B,CB, | C_B,DC B,A,B,>A, | %36
w: ||||||
.G,2>^G2- G=G^G=G | ^G=G^G=G FEFG |$ ^G2=G^G- G=G^G=G | ^G=G_B>^G =G^G=GF | G2_e2 ded>c | %41
w: |||||
_Bc^c2 =c^c=cB |$ ^G_B=B2 _B=B_B>G | G^G_B2 GBG2 | .G2>c2 _BAB>A | G_BAG A>GFA |$ GFG>F EGFE | %47
w: ||||||
F>EDF EDE>D | CEDF EAGF | EDGF EDC2 | EFG2 F2E2 | D2F2 .E4 |$ DEF2 E2D2 | A,2 C6 | EFG2 F2E2 | %55
w: ||||||||
D2F2 .E4 | DEF2 E2D2 | A,2 C6- | C2D>C _B,CD>C | _B,CD2 E2D2 |$ C2ED CDED | CDE2 F2E2 | %62
w: |||||||
D2c2 z A_B2 | z GA^F .G2>E2 | DEF>E D2CE | DEF>E D2C2- |$ C2G,>C CCCC | CCG,>C CCCC | %68
w: ||||||
CCCC/D/ EFGC/D/ | EFGC/D/ EFGG/F/ |$ EF/E/DD/E/ FGAD/E/ | FGAD/E/ FGAF/E/ | DE/CC CCCC |$ CCCC/D/ EFGC/D/ | EFGC/D/ EFGG/F/ | EF/E/DD/E/ FGAD/E/ | FGAD/E/ FGAF/E/ |$ %78
w: |||||
DE/C/ C6 | EFG2 F2E2 | D2F2 .E4 | DEF2 E2D2 | A,2 C6 | EFG2 F2E2 | D2F2 .E4 | DEF2 E2D2 | %86
w: ||||||||
A,2 C6- |$ C2D>C _B,CD>C | _B,CD2 E2D2 | C2ED CDED | CDE2 F2E2 | D2c2 z A_B2 | z GA^F .G2>E2 |$ %93
w: |||||||
DEF>E D2CE | DEF>E D2C2 | G,2C2 z4 | %96
w: |||
[/abcjs]

(109)

جميل بك لونغة نهاوند

jamil bik

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

(208)

نورة يا نورة فريد الاطرش

farid latrach

كلمات محمود فهمي ابراهيم الحان فريد الاطرش

mahmoud fehmi ibrahim

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

farid-al-atrache-noura.mid (148 téléchargements)

Partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

farid-al-atrache-noura.pdf (160 téléchargements)

نوره نوره يـــا نوره يا وردة نادية في بنوره
إسمك على رسمك صورة مِ القمرة أه يا قمـورة
نوره نوره ويانوره

نوره يا إســم على مسمَّى الليل بيه يبقى نهـار
عِشْتِ انتي وعاش مين سمّى يا أميـرة على النوَّار
يا نسيم رفاف.. يا ضمير شفاف.. ولا ايش أوصاف
توفيكي الحق يا نوره.. نوره نوره.. نوره نوره يا نوره..

موال:
يا حلـوِ يللي الهوى هفهف على توبـك
أغير عليك مِ الهوى واحسد عليك توبك
مجروح ومالك دوا يا قلبي مكتــوبك

إسمك على رسمك لايق سبحــان من أبدع رسـمك
يا ندى الصبـحِ للرايق اسم اللـه يا نوره على إسمك
يا ليالي العيد.. من غير مواعيد.. أبو حظ سعيد
اللي تحن عليــه نوره
نوره يا نوره ويا نوره

[abcjs]
X:1
T:نورة يا نورة فريد الاطرش
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=60
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
z F/E/DE F2GE | F2GE DC/B,/A,B,/C/ | z F/E/DE F2GE | F2GE DC/B,/A,B,/C/ |$ DF/E/DE F2GE | %5
F2GE D2A>G | F2G>F E2F>E | DFED DCD2 | z F/E/DE F2GE |$ F2GE DC/B,/A,B,/C/ | z F/E/DE F2GE | %11
F2GE DC/B,/A,B,/C/ | DF/E/DE F2GE |$ F2GE DF/E/DF/G/ | AA/A/AB AGAB | cdcB AGFE | DG/G/GA GFGA | %17
BcB>A G2A>G |$ F2G>F E2F>E | .D2>F2 FEFE | FEF2 G2F/E/D | DA/A/AB AGAB | cdcB AGFE |$ %23
DG/G/GA GFGA | BcBA G2F>E | DA/A/AB AGAB | cdcB AGFE | DG/G/GA GFGA |$ BcBA G2F>E | %29
DG/G/GA GF/G/AA | z A/A/AB AG/A/BB | z B/B/Bc BA/B/cd | c2B2 A2G2 |$ FGA2 G2A>G | F2G>F E2F>E | %35
.D2>F2 FEFE | FEF2 G3F/E/ | %37
[/abcjs]

(101)

شيد قصورك على المزارع الشيخ الامام

imam

من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ الامام

nejm

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

cheyed-ossourak.mid (219 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

cheyed-ossourak.pdf (249 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:شيد قصورك على المزارع الشيخ الامام
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=100
M:4/4
I:linebreak $
K:Ab
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
C4 F_GFF eE e4 eC- | CC2_C- CC2=C- C2>F2 eEe=E | C2 C4 _C2 gC =C4 e2 |$ eE C4 C2- C2 _C4 _cC | %4
w: creator:~ * * * * * * * * *||||
C4 _g_G2e =E=d C4 _C2 | _C2 =C4 A2 G,GGG- G_G2A |$ G2e2 eefF- F_GF2 F=E2=e | %7
w: |||
C2GG, =dG,A,d d2_d=d- dG,G2 | GGee- eeF2 ffF_G e2eC |$ F4 =EDC2 C2CC _G2G2 | %10
w: |||
EC2C _C=C=EF- F2>_E2- EeCD- | D_Ge=D E2C2 CC_D=G- GG2G |$ G2AG- GF2F F2AG E2_GG | %13
w: |||
_GFG2 FE=de A2=G2G2G2 | GGF2 _G2A=G Ee_G2 G2G2 |$ _GF=De =G2GA- AAA2 AG_G2 | %16
w: |||
_c=AA_A- AGG2 AG_Gc c=G2g- |$ gg2d =d2d=A _AG2G GD2_c- | cB=AG- G2A2- AGG2 GA2g | d2_c2- cd2=c- cd2d- d2>=d2 | %30
w: |||
c2A2 GA2d- d4- ddd2- |$ d2c2 =A_AA2- A2G2 AGAd- | d4- d2_c2- c2<=c2- c=AA2 | %36 w: ||| A2A2e2=d2 e2de- ee2e- |$ e2>e2- e=de2 deee- e_dd2 | d2dD- Ddcd- ddcd- dd2e- | %39
w: |||
ed2c- cc=de- ed2e e2e2- |$ e2 e4 e2 e4 a2a2- | a2g2 dd2d- dd2e- ed2d | _c4 =c2c2- c4 _c2=cc- | %43
w: ||||
c2>c2- c2c2 |$ A2=A_A =AA2A- A2>_A2 AAAA | A2=A_A A=Ac_A- A2>G2 AGAA | %46
w: |||
G2AA GA=AA- AeG2 G2G2 |$ _GG=G2 _G2=GG- G2>_G2 G=G2_G | GA2=E =eEeE EeE_E- Ee2=E- |$ %49
w: |||
Ee2_G- G=E2_E- E2>E2- EEeE | E2Ee- eEee eg2_G- GG2E- | EDCD d2dd _G2=e2 _e4 |$ %52
w: |||
e2d2 d2dc d_c2d- dAA2- | A2A2 G,_G2A A2G2 ee2A- | AAAA- AA2A- A_G2=A- A=G2A, |$ %55
w: |||
A2Ag A_G2_c ca d4 =cd | d4 d2d2- d2dd- d2>c2 | d2B_c- ccc2 d6 A2- | A4 A4 A,2A2 E=dd2- |$ %59
w: ||||
d2=d2 e2de- e2>d2- de2d | e2e2d2d2- d2ec _c4 | _c2dd- d=ccd- d2=A2- A_AAA- | A2>G2- G2e2 |$ %72
w: |||
e2 e4 AA AGA2 A2AA- | A_g2e- ed2G- G2>G2- GGG2 | GG2G G2_c2 =ee2e e2=Ee- |$ %75
w: |||
e=eG2 =d=A2A- AE2_e ed_A2 | eDD2 ef_GG =E2_E2 D2CC | =e_G2=E _ECC2 DDC2 C2D2 |$ D2.D2 z4 z8 | %79
w: ||||
[/abcjs]

(339)

نيكسون بابا الشيخ الامام

imam

من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ الامام

nejm

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

nixon-baba.mid (80 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

nixon-baba.pdf (123 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=89
M:4/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
A,2F2A2A2 A4 A4- | A2e^F- F=FAA- A2^f2 =B2B2 | A2AA AA2A B2AA AA2G- |$ GA2A- AA2A G^F2E =FF2_b | %12
w: |||
^C_EEF =EE_EE- EED2 B,2_B,B, | _B,2A2- AA2A- A^FAA- |$ A^G2=G- G^F=F2 _BAA2 A2BB- | %15
w: |||
BA2A A2A^G- GG2A E2<^F2- | FE=F2 ^fA2A- AA2A- A2>A2 |$ A2^G2 G2=GA- A^GAf E2A2- | %18
w: |||
A2_BA- A2>^c2- ccA2 ^G2G=c- | c^F2A- AA^GF- FEA2 AA2A- |$ A2<^c2- cA2^G A2^F2 _B2=G2 GA2A- | AGF2 AA2A- AA2c- c2>A2 |$ A2^FA- AAc2 A2 F4 =F2 | %36
w: |||
EFA_B AA2B- B.A2A ^FGA2 | ^G2=GA- AAAA ._B2>A2 BAA^G |$ .A2>A2- A2>G2- GGG2 A4 | %39
w: |||
AA^cc- c=c2^c- c z z B- BG2^F- | F2>^G2- GA2E e=F2A- AAc2 |$ c2^cc- cG2=c A^G2^F- FeA2 | %42
w: |||
Adcc- c z z A- AA2^G =GA^c2 | _e2d2 ^c=ccA- A^GG2 A2G2 |$ A2^GA- A.A2_B fE^C2 _EDf^F- | %45
w: |||
F^c_EB, =cA2A- AA2A- AA2^F | f^c2_b A2A2 A2_BA- AA2A |$ A^f2^c d_BAB c2=BA z2 _BA | %48
w: |||
A6 A2 ccA2 A2^F_B- | B2>A2 A2AA- A^FG2 E=FED |$ E^fFD- DD2C- C_B,2B,- B,B,B,A- | %51
w: |||
AAAA A4 A4 AA^F2 | A2c2 A4 G2^GA- A2G2- GA^G^F- | FfA2 A4 _B2A2B2A2 |$ eA,2A- A^GG^F A2A=G =FF_E2 | %58
w: |||
A2A2A2_B2 ^cc2^G =c2c2 | G2A2 A2EE A2AA- AA_B2 |$ ^c4 d2=c2 ^F2AA- A2 (106)

الفول واللحمة الشيخ الامام

imam

من كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ الامام

nejm

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

foul.mid (120 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

foul.pdf (178 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=111
M:4/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
.B,2 C6 C8- | C4 z2 CC- CC2D- D2>_E2- | ED F4 =E2- E2 z2 z2 B,C- | C4 z2 z D .D2>_E2 =E2D2- DB,B,C- CD2D dDD2 | DDD2 D2GG- G2F2- F2>F2- FfF2 _E2B2- B2<.B2 B2BB- BAG2- | %29 w: ||| G2c2 c2GB AAAB A4 | G2G2 GFFF F2E_E .^C2>^F2 |$ DDD2 DC2c z A,2B, C4 | %32
w: |||
=B,CC2 B,B,C2 CC2^F ^CC=C_E- | EF2=E- E_ED2 D4 D2=B,B |$ B,C2D e2B,D- DD2E ^CDD2 | %35
w: |||
D_E2D- DDG2 F4 EE=E_E | D_E=E2 _E2=E_e _E2EE EE2E- |$ E=E._e2 z ._E3 E2<.E2 z GFF- | %38 w: ||| F4- FfF2 F4 F2F2- | F6 F2 F4 FFF2- | F4 F2_EF- F2<.F2 FGGG |$ ^FF.E2 z2 z c G2G2 G2<.^c2 .A4 .A2A2 | A2 A4 A2 A2 A4 A2- | A4 A2_A=A- AA G4 B2- |$ B6 =B_B- BB2B- B.=B2_B- | %46 w: |||| B2>B2- B4- BB2B- BBB2 | ^FB2B- B2_E2- EEEF DDDC- | C2>C2- C2G2 | GBBA BBG^F G4 =F2<.F2 |$ %52 w: ||| z2 G4 c2- c2cA A2A2- | A2cc- cB2B B2c2- c2c2- c2>B2- BABA |$ %58
w: |||
AGGA- A2c2- c2d2- |$ %62
w: ||||
d6- dd d^cdd- d2>G2- | G4- Gddc- c2<_e2- ed2c- | c4- c=BG2 dd c4 d2 | B2Ac- cA2A- Ac2=B _BA2A |$ %66 w: |||| AA2G G2._E2 z G3- GGG2 | c2c2 G2^Fc- cccG- G2>c2- | cGGc- cGc2 G2 c6- |$ %69
w: |||
c2GG G,^Fc^c =cc2c- c2d2- d2f2- f4- | f2<.^F2 z2 ff- ff f6- |$ %80 w: |||| f6 ff- f^cfF ff2f | f2ff- f2<.f2 z d^cA- A.G2G- | G^F.F2 z G2G z2 E=B D2=FD |$ %83 w: ||| GG2C D2 (140)

قلبي ومفتاحه فريد الاطرش

farid latrach

كلمات فتحي قوره والحان فريد الاطرش

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

farid-el-atrache-3albi-wi-miftaho.mid (3868 téléchargements)

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

farid-el-atrache-3albi-wi-miftaho.pdf (156 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/8
Q:1/4=100
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
z G FG | AA z A | DF ED | E/F/ G2 G | CE DC | F F3 | z G AB | Gc BA |$ GF ED | CF ED | GF ED | %11
CG FG | AA z A | DF ED | E/F/ G2 G | CE DC | FF z2 |$ z G AB | G/A/G/F/ G2 | CG FG | AA z A | %21
DF ED | E/F/ G2 G | CE DC | FF z2 |$ z G AB | G/A/G/F/ G2 | Cc BA | GF ED | CF ED | GF ED | %31
CE DC | D4 | z F EF |$ G F3 | z E DC | D4 | z F EF | G F3 | z c BA | GF ED | CC DE | FE DE |$ %43
CF ED | CC DE | FE DE | CF ED | CC DE | FE DE | CF ED | CC DE |$ FE DF | EG, A,B, | CG cB | %54
c2 c2 | z G AB/A/ | GG AB/A/ | GG cB | c2 c2 |$ z G AB/A/ | GG AB/A/ | GE DC | D>F F/E/E/D/ | %63
DF EF | GF/B/ B/A/A/G/ | GE DC |$ D>F F/E/E/D/ | DF EF | GF/B/ B/A/A/G/ | GG/G/ FG | z G FG | %71
AA z A | DF ED |$ E/F/ G2 G | CE DC | F F3 | z G AB | Gc BA | GF ED | CF ED | GF ED | CG FG |$ %82
AA z A | DF ED | E/F/ G2 G | CE DC | FF z2 | z G AB | G/A/G/F/ G2 | CG FG |$ AA z A | DF ED | %92
E/F/ G2 G | CE DC | FF z2 | z G AB | G/A/G/F/ G2 | Cc BA |$ GF ED | CF ED | GF ED | CE DC | %102
[/abcjs]

(156)

لما انت ناوي تغيب على طول محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

كلمات حسين السيد

houcine said

للاستماع fichier midi, midi file

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

(95)

أقول ما قولش عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات مأمون الشناوي

مأمون_الشناوى

ألحان محمد الموجي

mougi

للاستماع  fichier midi

تحميل ملف ميدي midi file

partition fichier PDF


Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية
(77)

خالي بدلني صليحة

saliha

خالي بدلني

 

fichier midi

khali-bedelni.mid (163 téléchargements)

partition PDF

khali-bedelni.pdf (231 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:خالي بدلني
M:4/4
L:1/8
K:Cdor
Ac =cc2d/2c_c/2=c | =c/2ccE/2E/2EeD2c |D2eC2CA,/2A,/2A,/2 | B,/2=CCC/2D C/2CEE/2D/2E |
E/2D E/2=C2E/2D2E/2B,/2 | E/2AA,B,/2=C/2_C/2 =C2 D/2EF/2 | F=D FD/2D2F=C2 |
=DD_D/2=D/2=C_D_C/2 =C_C/2A, |A,/2C/2A,=C/2C/2C_CD2=C/2 | G/2EE=DE/2 ED/2E/2 EF |
EE D/2EB,/2 C/2C/2E/2A,=CC2 |=CCC/2 FD CF | D2 E=C E/2C/2D E/2_C/2=C2 |
C/2=C/2 A,/2C/2C2E EE/2D/2 | E/2=c/2C/2C/2 E/2D/2C/2E/2 =DE EE/2E/2 | EF E2 EF E2 |
e/2EF3EF8 |=DF2 |E2=DE2F2D/2 |
F2 F2 =DF2< E2 |=D/2E2FDFFD |EF/2 F2>=D2 EE |
=C_C/2D=D/2E/2D/2 =C_D3/2C_C |B,/2B, E/2F=C/2 D=D/2_DCD |=C/2C B,_C/2A,/2 A,/2CCD2 |
=C/2B,/2=DE2F/2_C/2EE=C |C/2E/2E=CB,/2 C/2D/2=D/2_DC/2C/2A |A,/2B,/2=C_C/2=C/2G/2 =DF E2 |
B,/2FF=C2B,/2=D/2_D/2 =D_D | =CD _C/2=C2C2_CD |B,/2=C2_C D/2=C/2D/2C/2 FE |
=D/2DF/2 =C_D C/2A,A,/2 A,C/2C2 |=CE=D/2 C/2C/2e/2d/2 C/2E/2_D/2C |=C/2C EA/2=D/2 B,/2_DC/2 _C/2E/2E/2E |
F/2E FE/2F6 |F3F3E/2 | F/2=D/2E2E/2FD/2E F/2D/2F |
=DE D/2E2D3F3 |EF=C2C/2=D/2_D/2 | =D/2_D/2=D e/2_D/2e/2D/2 e/2D=CB,/2c/2e |
B,/2=D/2F4E/2 FF | E/2=DF3D_D/2 e=D | FD D=C =D2 _D=D |
DD e2<=D2 F/2=FD |=CB,/2 _C2 D=D/2_D/2 C/2c/2F3 | E=D/2D/2 F_D E/2CC3 | FD=D/2F/2_DE=C |DD=C_CC2F2 |FC/2 =DE/2_D=CDCC | CG=D/2F2F/2=F_D/2=D | D/2D/2=C _C/2=C/2A,/2B,/2 C/2C_C=CC |EE/2 FE/2D=D/2F/2_D=C/2D | =C/2D/2B,/2A,__B,/2A, _B,C G/2E/2E | F/2F2F/2F =C/2C=D_DC |=C_C/2 DD =C/2_C/2=C/2C_C/2C/2=C/2 | =CC DC C/2C=DF=F |E/2=D E2 =CD/2_D/2 C/2A,C |=C/2C/2DCA,/2 C2 E/2Ee/2 | =D/2D/2E CF/2D/2 FF2E3 | F=D2F F2 | EF2=F/2G/2 F/2F/2G/2GGF | G/2F/2EEE/2 F2 EF/2=D |F2F/2F fF fF | fF/2=D/2 _D=C B,/2_C/2=d/2d_D=D3 | F=D2_D2=C/2 | F=D/2E=C/2C2_D5/2=D |E=DE/2F/2_D/2 =D/2=C_C/2 =C/2F2 | D=D/2 ED/2E_D=C/2 CB, | CA,/2A,=C=DEFFF/2 | FE2=C/2=DF/2C2D | D/2=CDC/2B,/2CDB,/2 _C/2A,/2D | D/2A/2E/2F2=FE_F/2 =F/2_FD |F2D/2E/2E/2 F=C/2_C=D/2F/2_D | =CDC2_CB,C/2=C | D=C2A,/2A,/2 D__B,/2_C/2 C/2=CC |D=C=D2EF/2 E/2F/2E | F=D/2=C/2 A,A, C2 _DE/2F |F/2F/2E=D/2E C/2E_D/2 F=C2 |F/2D=CCA,/2C/2CD/2G/2F | F/2E/2E=D/2E EC/2_D=C | [/abcjs]

(271)