Archives par mot-clé : ali riahi

ما تفكرشي في الاحزان علي الرياحي عزف عود

(97)

معزوفة زهر البنفسج علي الرياحي

fichier midi, midi file , ملف ميدي


Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

نوتة موسيقية مجانا ملف ميدي- ملف ب-د-ف free gratuit

من كلمات علي الرياحي

الحان علي الرياحي

(133)

حبيبتي زنجية علي الرياحي

ali riahi

من كلمات نور الدين صمود والحان علي الرياحي

samoud

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

habibati-zinjia-ali-riahi.mid (73 téléchargements)

Partition PDF , sheet music , نوتة موسيقية

habibati-zinjia-ali-riahi.pdf (86 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: حبيبتي زنجية علي الرياحي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=72
M:2/4
I:linebreak $
K:G
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
=F,_B2G- G2<=F2 | ^d2=de ^d2=F,2- F,^c2^d- | %5
d=F2^d Fc_B2 | G2=F2 dec2- | cd=F,e ^dde2- | e2>^D2- De^G,e |$ ._B2^d2 =F,2F,F, | c8 | %11
BA2G- G=F2E | ^D=DC^C D2=C2- | C2=F,2 F,dcc | d2e2 d2cc |$ AG2E- EFD^D | ^C2<=C2 _BA=F,F, | %17 .=F,2F,C c^C=C2 | c^DcG,- G,GC2- |$ C^dFG CCCC | cG=FG GG,CC- | C^dFc- c4- | cccB- B_BAG- | %23 G2<=F2 ED2C |$ dDD2 ^GcB2 | ^D2G2 Cc2C- | CE G4 C2 | EFG,C Cc2C | EcGG,- G,GC2 | ^d^G,2c D2E^D |$ %30 D2c2 A2GG | EEcD EdC2 | EGGc CcCc | CcGG,- G,2G2 | cGG,G C2>^D2 | %43
E=F^dA BdF=d | ^d2<^G2 AG=dd | GEcc- cC2c |$ F2_B,2 | _B2c2 c2cc- |$ c_B2A BBB2 | _BB2=B- BBc2- | c8- | c2>E2- E^G2c- | c2>A2 cB^G_B- | %70
B_B^G2 =G2=Fe |$ Ec2D- Dc2e | D2c2 CD^DB, | G2^G=G Dcc2 | G4 G2>G2- | GGG=F GGCC | GGG^G, c2d2- |$ %77
dc2^G B2>c2 | ^G4 =G2^GG- | G^D^G,=G- Ge2=F- | FD E4 d=F | c2C2 Ec=FG | G4- G^G2=G |$ %83
z c^G2 _BG=G^G, | G^GF=G c^GF=G- | GG^GF =Ge2_B | ^G,^G c6 | A,=FFF- FF2F- |$ F2<^G2 =G_BA^G | %89 A2cA- A2>=F2 | F^GG2- G^d=G^G | B2c^G- G=G2^G |$ =FB_B^G ^D=G=F,e | =FeGF ^G=GBc- | cBDB ^G2B,G | %95
^G=F2^G, G4 | BGG2 =F2^G2 |$ ^G=GBA =F,AAc- | cAA2 =F,F^G2 | GEG2 ^GB2c | ^G2=G^G- GG2=G- | %101
GG2G e2cB |$ ^G,cF^G c4- | c2>A2- A2^d2 d_BBB | %120
^dcd^G FA2B- | B2>_B2 F2F^d | cFc_B c^GG=B |$ _B2=B2 ^d=dd2 | c8- | c8 | ce^Dc c2<.A2 | %127 G=FEE- EEE2 | ^DcC2 =DDCD |$ e=FeB- B2G^F | FE^GE- EEED- | D^GCD EDCC | C2>C2 =F,2>^d2- | %133
d2 ^D4- D^c |$ cCe^G, Ec^d^D | ^D4 D2=F2 | ^D2D2- Dccc | c2_BG- G2F=F- | F2<^D2 c2C2 | ccCc C2c2 | =FC2c CC2C |$ %145
CB,CC c^D2=F- | F^G2=G ^G2^F=F- | F2cc d^d^G2 | F2Gc- cGE^G, | G4 CGBB- |$ B4- BB2C | %151
G2CG ^DEEB- | BB^G^D FC_B,C- | CcD^D ^G,FG^G | ^G2=G2- Gcc2 |$ d^d2^G FF=Gc | ccGG F2B2- | BcB^D G2G2- | G2ec c4 |$ E^c=cc- c2cc | c8- | cccB _B=B2B | E_B2c- c2d2 | %164
cBBB B2>c2- | c2<^G2- G_B^G,G- |$ G2<=G2 E^G=GF | c2B2 | E2=G2 ^G2G2- | GC2C G,c2C- | %223
CG, C4 G,c | C2>G2- GcCd | G,ee2 d2dd- |$ dc2^c d2<=c2- | c4- cBAG | =F2ED ^C_Bc=C- | C4 Gc2d- | %230 d2d2 | e2_B2 | %237
B2 c4 _BD | G2E2 DCc^C- |$ C2<=C2- C_Bcc- | c2cc- c3 z | e2c^G .E2Gc- | c_Bc2 c2c=B | d2B2 c2Gc | %244 G2ec- cG_Bc- |$ ccc2 ^d2cB | c2AG- G2=FD | CcBc c2cB | d^ddc- c2>G2- | GG=FF c2>c2- | c4 ^d2cB- |$ %251
Bc2G- GG=FE | c2C2 E2=FG | GG^GG =FFF2 | cc2G cccE- | E^G=F,=G GG2^G |$ =F4 c2^G=G | _Be =F4 EE | %258
E2>c2- cDdD | c2d2 deE2- | %265
E2G2 A2Bc- | ccc2- cc2c- | c6 B2 |$ A2c2- | c2^G=G- G2FA |$ G4- G_BB=F, | _Bc c6- | c2B2 | B4- BBBc- | cB c6- | %279
c2._B2 ^dc2B- | B2_BA =FA2^F |$ F^dB,d CCdc | dDCC- CccC | CcC^c C2=cB | =F,AcA _B2A2 | %285
=FAGE FDc^D- |$ DCC=D ^dD2C | cc^c2 C2=c^d | _BdD^D- DEFG | Bc.E2 EB_B^d- | d.^d2C GFG2 |$ %291
A2<.A2 ^DBD^G | ^c^G=c2 =GA2B- | B2>B2 ccBA | ^G2c=G B2>_B2 | c2c2- cc^G2 | %298
G2^D2 E2=D2 | =FDCc cc2G | G2 E4 cC | D^C=Cc- ccAG | G2B,2 c2e2 | dc2A F^D2=D |$ ^GG,2c- c2<.d2 | %310 [/abcjs]

(81)

عزة يا عزة علي الرياحي

ali riahi

من كلمات محمود بورقيبة والحان علي الرياحي

mahmoud bourguiba

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

azza-ya-azza-ali-riahi.mid (87 téléchargements)

Partition PDF , sheet music , نوتة موسيقية

azza-ya-azza-ali-riahi.pdf (88 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: عزة يا عزة علي الرياحي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=72
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z ^C2G- GGA2 | C2B2- Bc2^c | BBAA GC^c2 | BBGF- FG2A | _AC2c- cB=A2 | CA2B BD2F- |$ FGFF C2G2- | %7
GA2C BB2B- | BCB2 A2G^C | ^c2B2 A^CFG- | G2AC c2B2- | B2CA AAB2 |$ ^CF2B c2=CB | _e^cB=c C_A2B- | %14
BGBA c2AA | _ADGB- Bc=B^C- | C_e2B ^c^C2B- |$ B2GB Bc2A- | AGEA- Acc2 | CBBB- BBB2 | A2D2 F4- | F2F2 G2>A2 | _A=B_BB B2cC | B2A2 GC2c- | %28
cB2^C- CG2G | A2Cc- ccB2 |$ CG2G A2<._A2 | AG2F- FFFG | G2_A2 C2A2- ACcB |$ cB2G- G z _AB | AA_A2- Acc2 | B2dB- BcA2 | cBG2 ^C2c^c | B_A^C=C B2^c2- |$ %41
cC=B2 =c_Bc^C | A=B_BG G^C2c- | c2_A^C- CAB2 | ^c2=B,B- B4 | B2^F2 |$ B2>A2- A z BA- | %47
A_A.=A2 _AA=AB- | BBG2 FF2^C | GABc BCcc | cc_AC ccBc |$ B_E_ec c2>E2- | E_eB2 c2B2- | B2B2 CBB2 | %54
.G2>=B2 c_A2F- | FGAB cB2c- |$ cf^cB CB=c^c | cB2_E _eC_AC | ._E2>c2 BAC2 | B2D2 G2B2 | C2D2 =BB_Bc- | c2Cc- c_AAA | ^C_A2=A =Bc2=B, | B_AA2 z .F3 | F_A2C c4- |$ c2CB dcBc | %85
CABB AA^C2 | c2c_A ^C2A2 | c^c2C Bd=cB | .c2AB B_AG^C |$ Bc^cB _A^C2B- | B^c2^C- CBBB- | %91
B2BB- B4 | ^C^FB2- BACB- | B_A=A2- AA_AA |$ A2>_A2 GG2F | z EGA BcBC | cC2^C B=CBc | BcB_E _ecC2 | %98
d_E2c BAcE |$ B6 _EA | A2GC _Ec.A2 | =BC2A- Ac2C- | CCBB BC2c- | ccB2 _E2F2 G2<_A2 | C2c2 c2>C2 | dc c4 B2 | BcBA z Bcc- |$ cBC2 =B2A2 | %112
B.D2B- B2_Ac- | ccAG- G^CA2 | c2A^C F2G2 | B2_A2 G2FF- | F2F2 cC2c- | c2d^c ^C=c2=B | _A=B^C=B, A2GE |$ ^C=B2c- c2=C2 | c2^c2- c^C2=c- | %125
c2<=B2 =B,Bcc | c.c2c- c_A2A | ^C2_A=B- BcDA |$ =B2_BG z ^CF_A- | A_A2C c2cC- | CCB2 dB2c | %131 .A2B2 GG^Cc- | ccB_A C2=AB |$ ccC2 d2B2 | ^CA2c _AGC2 | c2B_A ^C2GB | c^c2B ^F2D2 | _A2F2- FFC2 | B2B2 C4- | %143
CC2c- cc.B2 | e_eCc- c_E2c |$ BAcB- B2BB- | B2 z2 A2_A2- | %149
A.B2c- cB.C2 | e_eC2- Cd_Ec |$ B2.A2 B2BB- | BBc2 B2C2 _ecc=B | cCBc- cBc^C |$ _ECcc- cC2d | BBc2 z cBB | _A2D=A- AB2A | ^C_EC2 z A2_A | %161
G2>F2- F.=B2G- | GABB _A2GF- |$ F4 G2B2 | AGG2 F.=B2F | G2AB BAFA | c2C2 c2fd | ^Ccc2- c=B2D | %168
=BB2_A F2Cc- | c2c2 Cc2^c- |$ c2C=c c4 | =B,=B2c- c2>c2- | c_A2A- ABA=B- | Bc2=B, _A2>G2 | %174
F^CF2 _A2B=C | c2c2- c2<.=B,2 |$ dBc2 A2<.B2 | _AG^C2 ^c2BG | ^CGBB ^c=c2B- | Bc2c- cA2B | %180 BBA^C B^cB_A- |$ A^CGB B^c2D- | D2B2- B2G2- | GG_A2 CB2B- | B2c2 B2_AC- | CB.^c2 B2GF | ^FG2_A C2<.c2 |$ z .B2G- G.A2B | %198 _A=A2F _AFcc- | ccdB- B z BA | B2G2 ^CB2=B | BG^CG B2^c2 | z2 Bd cB.c2 |$ AcBG B^C_Ac | %204 B.B2C GB2^c- | cB2B- B4 | B2>B2 BBB^F | B2>A2 _ABA=A |$ z A2_A =AB_AA- | A_A=AA- AABA- | %210
A2 (70)

عايش من غير امل في حبك علي الرياحي

ali riahi

من كلمات والحان علي الرياحي

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

ayech-min-ghir-amel-1.mid (97 téléchargements)

Partition PDF , sheet music , نوتة موسيقية

ayech-min-ghir-amel-1.pdf (132 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T: عايش من غير امل في حبك علي الرياحي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/8
Q:1/4=108
M:2/4
I:linebreak $
K:Bb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
A2 _AB | B D2 c | B=B, DD | D B2 _A | AA, BB | cD cc | BA BA | _A=B BD- |$ D2 c=B | D2 cD | %10
EB cD- | DB =BD- | D2 cD- | D_A =B=A | ^FA, _AA | GG A,_A |$ AB _AD- | D3 c | A,D dc | B=B A,2 | %20
AB =Bc | DC =B_B | B B2 B | B ^F2 A- |$ AB B=B | D c2 A, | =ED dc | B ^F2 A, | BB c2 | _d=B _B_A | %30
=B_B AB | G^F _AA |$ BA cC | c2 BA | _AB =AA | ^FG _AA- | AB dD | c c2 A- | AB A2 | cB AA | %40
A2 =B_D |$ c2 BA | B2 A,B- | BE _A=A | BA cC- | C=E c2 | _A B2 =A | D^F AA | BB =B_D |$ cB _A=A | %50
DD cB- | BG A2 | A2 D2 | cB A2 | _Dd cB | _AA =AB- | B c2 _D | =EC z _D |$ _dB, cB | A_A =AB,- | %60
B,c _D=D | c B2 =B | _d c2 A,- | A,A, A,2 | =EE e2 | _dB A2 | =E D3 |$ B_A A2 | =Ed ED | _d2 A2 | %70
D D2 d | d^F _A2 | BA _dD | _d2 Bc | cB B2 | A A,2 D |$ B=B A_B | ^FA A2 | BB cd | _d=B AA, | %80
DD _dB | A, A2 B | A=B DD | cB AB |$ A_A AG | B2 AB- | B D3 | c_d D2 | dd BG | _A=A AB | B=B =E2 | %91
cB _AB |$ B,_d B^F | _A2 BB- | B D2 c | =B A,2 D | c2 ^FF | A2 BA | CD c2 | BA, BA, | A2 ^FG |$ %101
A_A =A2 | cC CB- | BA D2 | D B2 ^F | A2 BA- | AD D2 | B A2 =B- | B_d A_A | ^F A2 B |$ B D2 c- | %111
cA AC | D_d A2 | A, A2 B | Bc .D2 | z G Bd- | d_d AA, | A,^F _AB | c2 D_D |$ D d2 c | _d c2 _A | %121
=Bc _dD | c2 c2- | c4- | c4- | c4- | cc BA | cc BA | BB G=B, | ^FA A,2 |$ A,=B, Cc- | c B2 C | %132
_d2 cB- | B A2 A, | A, C2 D | cB, A,_D- | D=D BB- | BA, A,B- |$ Bc D2 | cB AD | dD =BA | GA A,B | %142
Ec Dc | BA A,_d | Dc BA, | A,2 _A=E | _d E2 d |$ B A2 D | dD D2 | =B A,2 =E | =EF BE | d2 AD | %152
d d2 ^F | ^F A2 B | A D3 | cB cc |$ B B2 A | A,2 A=B- | BA A^F | GA B2- | Bc Dc | dB CD | %162
c B2 ^F | A2 BA | c D2 B |$ BA, B2 | AA GG | _AA BB | D3 c | B_A Dd- | dB EG | A_A BD | D2 =E^F |$ %173
D^F =B_B | =EA ^F2 | A B3 | DD c=B | A2 _d=d | cB _AA, | A B2 c- | cD =B2 |$ A,B B_A | A2 ^F2 | %183
A2 B2 | DC cB | A2 _dB | B2 A_A- | A=A BA, | c_D cB | AA DB |$ cB ^F2 | A2 BB- | B D3 | BA, DB- | %194
BB A2 | A A2 _A | c2 eB- | B2 Dc | B B2 A | ^F2 _AB |$ c_D _d2 | Dc cc | _d c3 | ce _dc | B c3 | %205
c2 cc- | c c3 | c2 cc | _dc BD- |$ Dc B=B, | c_A AD | _A=A AB,- | B,c _dC- | C B2 C | dc cB | %215
A A2 B- | B=B D2 |$ B2 AE | D2 cB | ^F A2 B- | Bc D2 | cB AD- | Dc BB- | B A2 B, | Bc D2 | B2 AD | %226
ec B2 |$ =BA A,=E- | E_E c2 | B2 _A2 | _d2 =d^F | .c2 A,E | =ED e_d- | dB A2 | d D2 D | G2 A2 |$ %236
Bc D2 | _dc c2 | =B_B B2 | A,2 AB | =B _B2 A | ^F A,2 _A | B2 cD- | Dc =B,A | Dd DB |$ B A2 A | %246
B =B2 D | c=B A2 | AE _A2 | GA, _A2 | _AD D2 | =E ^F2 D- | D d2 D- | D=B D2 |$ B=B D2 | %255
=BB _d_B- | B2 B^F- | F2 A,2 | B2 D2 | c2 A,=E- | Ed =B_B | ^FA, A,B | Bc DC |$ =B_B A=B | BA BG | %265
_A=A _AB- | Bc D_d | BA _A_D | B_d B^F- | F A2 B- |$ Bc CD | dB A_d | BC B^F | GA AB- | BC D2 | %275
=B_B _A_D | BD BA | ^F _A2 B |$ AC _Dd | B2 AD | =BD _B2 | _A^F =EB- | Bc _d2 | c_d cc- | c c2 B | %285
C=E _dc |$ =B_B c2- | c4- | c2 z2 | B c3- | cc BA | A c2 A | BB BA | ^FF _A=A | B2 =B,_d |$ %295
Bc BA | _de c2 | B^F A2 | B2 =B,_d | c B2 A | Dd _d=B | A A2 A, | B2 _dc | c_d B2 |$ c _d2 B | %305
cG AA, | B2 D2 | CB A2 | D2 cA- | A A2 A, | =E_d ec- | cB _A=A | FD _dD |$ G_A A,=A | =E^F FE- | %315
E_d B_A | D D2 D | ^F2 _A2 | B=B c_d | _d2 B=B | cB BA- |$ A3 B | =B _B2 A | ^FF A2 | BA cd | %325
cB A,2 | DD _dB | A, A2 B- | B=B DC | =B_B AB |$ A_A Ac | D3 =B- | B D2 c | D=E BD | D3 =B | %335
D3 =B | D2 A=B | A3 _A | A^F CC |$ _A=A B,B | cB CF | d_A Dd | dB GG | _Ad BB | =BD =Ec- | %345
c_A B2 | B,^F Ce |$ ^FA BB | cD c=B | BA, D2 | =B_B ^FA | A,B BC- | CC cB- | BB A,2 | A^F G_A- |$ %355
A2 =A2 | Cc c2 | A2 BA- | A2 ^F_A- | A2 B2 | D c2 c | A2 BA, | A2 cA | A A2 =B | _D =B2 _B |$ %365
A2 AA,- | A, A2 _A- | A2 =Ac | C _d2 =B | B2 _AB | A2 D_A | AB B=B | _DC B2 | AD d=E |$ B B2 A- | %375
AB, Ac | D c2 A- | AD _dc | B2 AA- | AB _Ac | _D2 B2 | A_d _D=B | BB GA |$ B,2 B_D- | D c2 A | %385
_A_d =dc | AA, A,2- | A,=E _dE | DC =BA- | AC D2 | DB _AA, |$ _A=E _dE | e D2 A- | AD D2 | %394
d2 ^F_A- | AB =A_d | D2 _dB | c2 B2 | AA A,2 | DA, BB |$ AB EA | A B3 | c3 B | _A2 B=A | %404
B,C ^F_d | A,2 A=B | c2 =Ec- | cA _AA | A^F B2 |$ _A2 Bc- | cc _d2 | B=B B,_A | cD BA- | A B2 c | %414
c2 dc- | cB AB | AD G^F | AB, BB |$ D2 c2 | A2 _dD | c A2 G | AB, Bc- | c_d cB- | BB cc | BB _AG | %425
AB, Bc- |$ c_d =B_B | BA _d=E | _dB AA- | A B3 | DC cB | A,D dc- | c A,2 A | A,2 =E_E- |$ Ec _DB | %435
_AD ^FD | _dc A,A | A,2 =E_d | =Ed _dB- | BA =ED- | D_d =dG | A2 BA |$ c D3 | B2 c2 | B2 A2- | %445
A A,2 _d- | d4 | dD dd | d2 _dc | B2 _A2- | A _A2 A, | %451
[/abcjs]

(137)

في ضوء القميرة علي الرياحي

ali riahi

في ضوء القميرة

للاستماع pour écouter fichier midi

fi-dhaou-el-koumeira.mid (132 téléchargements)

Partition PDF نوتة موسيقية score PDF

fi-dhaou-el-koumeira.pdf (140 téléchargements)

[abcjs audio]

X:1
T:في ضوء القميرة علي الرياحي
M:4/4
L:1/16
K:Em
F^G2G F=G4G12 |G6G2^G2E | G2^G8G7 |^G2G2F2=G2G^G4=G^G |
F^d2=d ^d=F2^F3E4^G8 |G2 ^G2G=G2^G=GG4 |G4G2G2G4F |
G^G=GG9 F2G4 |G4F2>F2=F2 ^dF2^F2 |G6F4=F2dF4 |
E2 ^G=G^GF2=FE2 G2=G^G2 |F2=F2G^F10 | =F2F2 EF2E F2EB4d2 |
c4B2c4B c2^G2 | ^G2=G4< ^G4G5=G2 |^G4B2c2cG4G2 | ^G=G2^G2=G2^G2=GF2 G9 |G4^G2G10 |^GG2 G2=GG ^GF2=G | ^GE2=F2^F=GF E2GE2G^G2 | B^GFG2=F^F=G2GE2 F2E2 | FGE4FE A4 F2=F^F2 | ^G2=G =F^F2^G2=F2E2F2^F2 |F=FG ^FEFE ^GA2=G ^G2F2 | G^G=GF F=FF2 ^FdFG2FE2 | G^G2G GF2=G2G=F^F2^GFF2 |=F4^F2F2GF2 FF2E2 |FG2 BcA2 G^G2G GF2=G2 | ^G=G2 F2E2 F2FG2FEE | c2cd Ed2^A dcc4d2 | d^dc2 =d^d2=d c2c4c2 | d2^d2 ^cd2=d =cc^d=d ^dc2c2 |^c2d2c=c2 d2d3c2c2 |c4d2^d2^c=d2 c=c4 | B2^G cB2G AG2=G F=F2^G2 |^GFF E2>=G2 ^G2c2 c2dc4 |c c^G2=G2^G=GF2GF2 |
^G2AA G=G2F2E^dd Ed=Fc2 |c2d ^dd=d2 d2dd ^dB2c2 |d2d2d2d ^A2d^d cB^c2 |
d4 ^d2^c=d ^d2=c^A =dBc2 | d2^d4^c2 =d4 =cdd^d2 |d^dd4=D c4^G2c4d2 | ^d2c4^G2 c2EG2=G2F4 |^G =GF2E GB2^G4=F |
G2^G=G G2^G=G F2E2 FF2F | =F2EG ^FE2E G^GcA2=G2^G2 |FG2 ^G=G=F2 F2^FG F2FF2 |
E3 cd2c2Bc4d2 | ^d4 ^c=dcd2=c2c2dB2 | c2d2 ^ddc^c =d4 c=cd2 |
c4 B2A2 B2c^G4=G2 |c2^G2=GF2 ^G=F2E3^FG | Bc2d2^d2d BB2A2B2B |
^G2A=G2G2F2GF2 G2F2 | G^G12G2=F2 |E2D E5EcB ^d2=d4 |
dd ddcB2cd^d2c2=d4 |c2c2d4d2^d=dc2 |d^d2 ^c=cB2 c2=d2 ^dd2^c |
^d2=d2 ^cd2^d4B2=c2B2 |A2F2F2G B2c2 ^G2=G2 | F4 FDdB c2cd2^d2=d4 |
d ^d=d2^c B2=c^c2d2^d | cdd4d2 d2cB2^Ac2 | B2A2 =F2G2 ^A2B2 G^G2=G2 |
^GFF2=G2^G G=Gcd cB2c | ^c2d2 ^d=dd4cd2=c2d2 |^c=cB c2d2 ^dd2=d c2dc |
d2Bc2cd2 ^c=cdd dc2d2 |c2c2d2^d2c=d4^cd4 |^c2^d2c =c2GB2^G=GB2 |
A2G GF4^G2G2=GFF | ^G2B2 c2d2 ^d=d^dc2ABc | ^G2G=G GFGF2^G4=G2^G |
G2F2 G^G4=G=F^F F2F2 | G2F2 =FG^F2 E2c2<A2^G=G2 |F4^G2=G F2E2 =FG^F2 | EGF2 Gc^G4FG =G^G=F2 | G2^G2 =F2E2 F2^FF2=G=FE | EF2F FEG2 ^G2B2 G4 | ^G2=GF G4 ^GF2=F2F2F2 |c^dc2=ddc d4 c2c2 | ^cd2^d =d=c2^c dd4c2d | c4 ^c2d4=cd2d2B | ^d2cB =d4 ^c4 d3=c2 |B2c2d2^d4^c2=d5 | c2 dDc4c4AB | c2B2 B2c2 B^G4=G2F2 |FG2 GFEE ^G2B2 c2d2 | ^dc2B2c^G2 G=G2F G2F^G6 |G2F2^d2B c=d^d2 | cdd2 dc^dc =d^dc2 c^c=d=c4 | d4^d2=F2d =d2^c=c | d2cB2c2d2^d=d2 c^d^A2 | ^d2d=d2cBc4A ^G=G2F2 | G2^G2GFG2=G2^c D2=c2 | B2c2 =F2FE2^d6=d | ^cc2d2=ccc4d d2c^D | d2d^d4=d ^c2=cc2BAG | G2^G2 B2G2 FF=GF G2Bd2 |cc2 d2^d2 =Dd4Dd2 | c4 c2^c^d2=c=d4d4 |cB c2^c2 d2=c^d2=d^c2 | ^dc2c ^c2=d4d4d=c2 | c4c4B2B ^GBG2 | G2^GG =G2A2 c4 dc2B | ^G2BG2=G2F F2=F2 ^G4 | =F2G2 ^FFG^G =GF2=F E2^F2 | =F^F2G2=FE^F2G2c2^G2=G2 |^GF2 =G^G=G^G F2E2 =FF^F4 | =FE ^FE2F c^GcF2FG=G | GF2G2^GF=F2EF2 FF2E | =FG2E ^F2^G2 GG=G2 G2^G2 | G=F^F2 F=Fc^G d2D2 c^c2=c4 |c2^c2d =c2^cd2^A=c2 | ^c2=cB c2d2 ^d2c2 =d2>c2 |
dc2A2B4GG2 ^AB2=A | GF=F2 G2FF4D ^G2B2 | c2d2 ^dcA2 B2G4GF2 |
GF2 G2^G=G2^G8 |F2=F2ED2 ^D2E2 |
[/abcjs]

(290)