Archives par mot-clé : arab songs

أغدا القاك ام كلثوم


oum kalsoum

كلمات الهادي أدم والحان محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

طريقة العزف 

(148)

القلب يعشق كل جميل ام كلثوم

كلمات بيرم التونسي

bayrem ettounssi

ألحان رياض السنباطي

sounbati

للاستماع fichier midi, midi file

القلب يعشق كل جميل وياما شفتِ جمال يا عين
واللي صدق في الحب قليل وإن دام يدوم يوم ولا يومين
واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم
لا يعاتب اللي يتوب ولا بطبعه اللوم
واحد مافيش غيره ملا الوجود نوره
دعاني لبيته لحد باب بيته
واما تجلى لي بالدمع ناجيته
******* *******
كنت ابتعد عنه وكان يناديني
ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني
طاوعني يا عبدي طاوعني انا وحدي
ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي
أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم
وانا اللي علمتك من غير ماتتعلم
واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك
تشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم
سلم لنا تسلم
مكة وفيها جبال النور طالّة على البيت المعمور
دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام
بعفو رب غفور
فوقنا حمام الحما عدد نجوم السما
طاير علينا يطوف ألوف تتابع ألوف
طاير يهني الضيوف بالعفو والمرحمة
واللي نظم سيره واحد ما فيش غيره
******* *******
جينا على روضه هلا من الجنة
فيها الأحبة تنول كل اللي تتمنى
فيها طرب وسرور وفيها نور على نور
وكاس محبه يدور واللي شرب غنى
وملايكة الرحمٰن كانت لنا ندمان
بالصفح والغفران جاية تبشرنا
يا ريت حبايبنا ينولوا ما نلنا
يا رب توعدهم يا رب يا رب واقبلنا
دعاني لبيته لحد باب بيته

(407)

الف ليلة وليلة ام كلثوم

كلمات مرسي جميل عزيز

ألحان بليغ حمدي

(452)

الشيخ مسعود شريفة فاضل


cherifa fadel

من كلمات حسين السيد
houcine said

من الحان منير مراد
mounir morad

للاستماع fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition PDF, sheet music

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=90
M:4/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
G2G2 G4 GADE GA2G | GA,GG GG2G- G2>G2 G2A2 | G,=EG2 GGAA ABAG A2G,2 G4 | %9
A,_GA2 =B_Bc2 BcBB =A2<_A2- |$ AGG,G A,GA,G, GG,G,=A, _A,A,A,=A, | %11 =A,2G2 BA2_A- AG,_G2 |$ %28
G,GG,A- AG=B=A- A_AGG D=B,_DC | AA2F- F=E2C ccAG G_E=B,_D |$ =A_AG2 CD2=E- E2G2 GGGG G,GGA |$ %55
GG,G,2 A,GAA B=A,F=A- AA2_A- | AA2=A AF_A_G- GA2A- A=A_AG, |$ =A_AB2 AGGG CABG AGG,A- | %58
AGGA- AFB=A G2<_A2- AAGA |$ B2_A2- A4- A2>G2- G2G2- G2<.G2 z C3- | CC F6 E2 D4 GG- |$ G2>=E2- E4- E2G,2- G,G,2A FGFG, =BA,G2 |$ G,G,2A, G,cAG, =BBcG- GG,2A, | %67
A=BA,2 ccG,G, G_Gcc- c4- | c=BcB- B2c2 =B4 _B=A_AG- G4- | G2>B2- B4- B=A G6- | G6 BA BA_G2 =E2D2 |$ F=E.E2 z2 Cc GGGA GA.c2 | %83
z2 z c c=Ac2 =B_BAB _A2G2- | G4 F2=G2- GAG2 A2GA- A4- | AA2G- G2G2- G2G2- | GG A4 A2- A4 A2GA- | A2>A2 G_G=G2- G6 G2 |$ z G2G z GF=B, cA=AA, z2 G,_A | %94
FFAA- AAA2 G2 A6- | A6 GA- A4- A2A2- AEGA G2A2- |$ A6 G2- G8- | %98
G2GG G2c2 =Acc=B | c2=B2- B_B2=A- A_A2A- |$ AG,A,G- GA2G _GF=G_G GG,=A_A- | %117
Ac2_G =G2cc- ccc2 ccCc |$ c=B2A- AA2c ccc2 cB=A2 | A,=A_AA A2G2 A2_GG =A_A=A_A |$ %120
G2A,G c2_GG,- G,ccc- cccc | c2Ac AA=Bc B2A2 A=GA2 | Gcc=B- BAA2 cA_G2 AAA=G- |$ GFc=B- BcAB c_G=GA A2FA | %129
GA2G- G2>F2- F_GG2 F2DF- | FAGG- G2>A2- AG=BF- F_GFD |$ FF_G2 A=GAG- GGGA- AGGG | %132
c=B2_B- B=A=B_B- B=B2c- c4- |$ c2>B2 BB=A_A- A_G=G2 G,=Bcc- | ccB2 G4 G2AG, B=Bc2 | %135
cBB,B- BA2G- G2>c2 c2=B_B |$ BG2G- GG=E2 _G2<=G2- GF=AB | A2G2 G4 |$ %142
GG2F D2G2- GCGC G2GG _GF=GG | GGGG GGG2 GGAA- A2>B2 |$ %151
G=A=E_G F_A2=A A4 A=G_A_G | =A_A2A E_GA2 AA2A, A2AB- | BAGG G2GF GGGA- ABB2 |$ %154
A,GGA B2BA- A2G2- G2 (114)

الليل موال العشاق شريفة فاضل


cherifa fadel

كلمات محمد حمزة

Mohammed_Hamza_poet

ألحان منير مراد

mounir morad

للاستماع fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

Partition PDF, sheet music

Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]

X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=91
M:4/4
I:linebreak $
K:Bb
V:1 treble nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
G,.G,2G, z G,GG- GD2G G2B=B | B2<_A2- AG^F2- F4 GAG2 | %2 z2 G2 G[K:bass]G,G,2 G,G,2G, .G,2>[K:treble]B2- |$ BB=B2 c2c2 _B6 c2- | c4 B4- B2c=B- Bc_BB | %5
B2A_A- A2=B2 | %9
B2 c4 B2 B2 c6 | cBB,B- B4- B2>A2- Ac=B_B- |$ B2>A2 _AA2A G4 A2G2 | G2G_A- A2G2- G4- | %13
G4 c2c2- cdcc- | c2>c2 c2F2- | %16
F^F=F^F =F^F2G- G2>G2 GG,A2 | A4 BAAA BA _A6- | A2G2 z4 z8 |$ z4 z2 F2 DF2^F G,G,GG- | %20
GG2F DF2^F- FGG,2 G2G,G- | G^FD=F- F^F2G,- G,2>G,2 _AG,G2 |$ DDF2 ^FFG,2- G,2G,G G,G,=FD | %23
G,AGG, G,DBG G,2GG G2GG, | GGd2 c4 C2cc- cCBA- |$ AA2A B,F2G- G2>A2- A=BGG,- | %26
G,G,G,G G,2G2 G2G,G, GG,2d | _dccc cccB A2AA, A2F2 |$ GGGA, AG,G,G- GGGG,- G,G_AG- | %29
G4- GG,G_A G,Cdc c2cc | B2cC cAA_A FF2G G2=A2 |$ ABG,2 AG2A GGGG GGG2 | G2GG G4 G2GG dCcc- | %33
cCc2 Ccc2 A2A,A- AF2G |$ G,G2A ABA2 G,G,2G G,2G,2- | G,2GE- EG,2G- G2>_A2- AG,cd- | %36
dcdc dcd2 cccc BAA2- |$ A2F^F- FG_A=A A4 BG,A_A | _A2GG G,dGG,- G,G G6 | %39
GG,2G G,dCc- ccc_D D2^F2 =F=EFE _A_d=d2- | d2Bc- c2>=B,2 c2=BB _B2c=B- |$ BC=B,A,- A,_B,2_A _Bc2c cB2c | %63
G2AA G4 =E_A,GG- GGGG, | G,G,G,2 cCdc c6 cA, |$ ABA,A A,FGG,- G,A,AB- B[K:bass]G,2G, | %66
G,2G,D G,2[K:treble]GG, G2GG,- G,2>c2- | c2G2- GGG_A- | %69
AG2G, GG,2F F2^F2G,2G2 | G4 F2D2 F2^F2 G,GGG | G4 DD^F2 G2G2- G8- | G12- G2>G,2 |$ G,2G2 | G,B_AA- A=AB2 cc_d2 cdcd- |$ dc_d2 =d2d_d- dcdc BB2c | %103
=BcBc- cBc2 _BcBc =Bc_Bc- | c2>c2 c2BB BA2B- BA2B |$ A2c=B- BAG2- G8- | G16- | G6 GG- GB2B BB2c- | %108
c=B2c cB2c B2c2_B2c2 | =B2 c4 _dc cc_B2 A2BA |$ %110
G,G,G,^F- F_A[K:bass]G,G,- G,G,G,G,[K:treble] FG,2G | G,G,2G, G,G,G,^F FG2G, G,G,G,2 |$ %112
^FFG,G,- G,FG,G, GGG,G G,G,G,G, | d2B2 ABc2- c2c2 =B2c_B- | BA G6- G2G2G2G,2 |$ %115
G,2 G6- G2 G4 G2- | G2G2 G2AG A2A2 A4- | A12 A4- | A16- | A4 BAB2 A=BA^F- FF=EE |$ %123
B=EF2 EFEF- F2>E2 FEG2- | G2^F2 z =EFF- F_AFF =F2AG | A2GA- A2>=B2 BA_B2 A2<_A2- |$ %126 AG, G6 G4 GGGG- | G2>G,2 G2GG G2GG G2<_A2- | AG2_A- AAGG- GB2=A B2cc | B=B_B2 B2<.A2 _A8 |$ %130 G4 G2_A2- A2 G6- | G2 _A6- A2B2 B4 | B2AB- BA2B- BA2_A G2B2 G,c2=B- |$ %134
Bc2=B- Bcc2- c2cB c2c2- | c2B2 AA,BA A2AA, B,A2A- | AA,2A- AA,A2 A,2A,2 AA2A, |$ %137
A2=B_B- B2>A2- A2A2 A2<_A2- AG^F2- | F2G^F- FEGD _A2 G6- |$ %140 G6 G,2 _A2G^F- F2<=F2- | FF=EF- F4- F2>F2- F4- | F6- F=E FEFE FE2F |$ %143
F2<^F2- F=E2_E _A,2E2 =D4 z D3- | D2>D2 =E^FEG G2F2 FG=F^F- | F2>=F2- F4- F^F2_A F2FA |$ %149
A2A2 B4 cBBB- B2=A2 BG2G, G2_AG, |$ %153
G,G,2^F- FGG[K:bass]G, G,G,G,2 G,[K:treble]FG,2 | G,2FG, G2G,G, d2c2 B4- | B8 c2=B2c2B2 |$ %156
c2cB AB2B- BccB AB2B- | BA2c cB=B2 A2<_B2- BB2A | _A6 AG,- G,2>G2- G4- |$ %159
G=Bc_B _A=AAB B2.A2 G,2G,G, | cc=B_B G,2G,_A- A2>c2 =B_Bc=A- | A2>A2- A2=E2 FGG2 ^F2F2E2F2- | F2DG ^F2_A2- |$ %165
A4- A2G2- | G4- GG,G2 G,2_B2 AG,AG- G2c2- c2G2 ^F4 F2=EG,- | G,=B,_AG- G8- G2>G,2- |$ %177
G,2<_A2- AG,AG AG,B=B- B_B2B | _A2<=A2- A12- | A2c2- c4- |$ %187
c2d2 d4- d2c2 ABd2 | Bc2=B c2_B2- B6 AE | EEBB Ec2B- BA2B- B2A2 _A2_Bc d4 | d2cc- c2>B,2 ABBd- d4- |$ dcc2 cBc2 =B_BB2 B2A=E | E4 ECc2 B=B^FF Fc2G- | %207
GF G6- G2GG, _DGG,G, |$ dG,2G G,GG,G- GGG,G G,_A2c | Bcc2 c2cG Bc c4 =B2 | %210
cc2c c2B,2 |$ cBAA, _AGGB =BB,_BB c2=B_B- | BABA GG_Ac C2C2- |$ %213
Cc=B_B c2=Bc c2_dc d=d_dc | =B2B_B B,BB2 AAG2 _A=AAc |$ B2Bc- c2>=B2- B2<_B2- BB_AA | %216 B2c2 c2cC ccc2 cc2B- | Bcc2 Cc2=B- B_B2B- BB,BB- |$ BA,GG- GA,A=B c_BB2 Bc[K:bass]A,2 | %219 B,=B,CC[K:treble] c2c2 cdcB c4 | =B_B2A ABAc z8 |$ z2 A2 BA2B- BAB2 ABB2 | A2B2 | A4 A,A,F2 G,G,A,A BA2G, | G,G,GG- GG,2G, G,2_AG, G2G2 |$ %231
G,2G,2 dccc- cCcC- CCA,A | A2F2 F_AG2 G,BA,=A _A,GGG, |$ %233
G[K:bass]G,G,G,- G,G,G,2 _A,2G,[K:treble]G _AGG,2- | G,2dD d2cC ccc2 Cc2c | %235
cAAF B,FG,2 G,G,A,A BAG,2 |$ GGG2 G,2G,D- DG_A2 A2=AA | G,G^F2 G2_AG F=E2G, =A2B2 | %238
A2GG GF2G G2^F=E =FFG_A- |$ A2>G2- G=A2_A =AB2A G,_AA^F | ^FG2=E G,G,EG, G2G,A- A4- | %241
AG2_A A^F2G- G=F=EE FG2A |$ ABcc- cBA2 =B_BcG B2A_A | G,G,F^F- F2>G2- G4- GG_Ac | %244
cG _A4 _dc G2GG, G,^F2G- |$ G4- GG2c- c=B_AG, =A_BG2 | A2G,^F G2G2- G4 Gc2A | %247
cc=B_B GAAB- B2>_A2 c=BB2 |$ z B2=B BB2_B AdBG, _A2B=B | .B4 B=BG,_B cddc A,GAB- | %250
B2>=B2 BB_BB =BA_B2 =BcdB |$ BG,_A2 B2BB =B2cc cBB2 | cd2d B=B,_A,2 G2cd- d4- | %253
dC=Bc c2c_d dB_B2 =BcB=B, |$ AA2A,- A,A2G _AGBc _dcBB | =B,B,=BA G2A2 _AG2^F G2=E=F | %256
=E2Fc dd2c =B2c2 c_B2c |$ c=Bcc _B2AB Gc_Dc cB2c | c=B,2^F G2BB B2G2 GddC |$ cccc- c=Bc_d AAA^F =FFA2 | AA_A,2 G2G,G GG,D2 ^FG_AG | %262
_A2 G4 dd- ddcc c2c2 |$ cB A4 FF- F2A2- AB,^F2 | F2B2 A2BA G4- | G2G_A GG,A2[K:bass] G,G,.G,2 z4 | %269

[/abcjs]

(304)

أكلك منين يا بطة صباح

<meta name= »description » content= » من الحان فريد الاطرش كلمات حسين السيد أكلك منين يا بطة صباح />
sabah

كلمات حسين السيد

houcine said

ألحان فريد الاطرش

farid latrach

للاستماع fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition fichier PDF, sheet music
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]

X:1
T:Aklik minin ya batta
M:3/4
L:1/16
K:Dm
CC2D4C2CCE | FC2D2D2C2B,BA | AFA2 CCB,B, D2DC2 |DDB, BA2F AFCc |
cC2c C2^c=c cBA,A2 |FAA A^Gcc2BB2 | B,DCB2A2E BA,F2 |
F6E4E2 | ED2E4E ED2_E2 |D2_E ^CD2E FFG2 |
E^C2=C _E2D2 dBcA,2 |A,FF8E4 |G, D2E2 FE2E |
D4 D2D^C D2F^F | ^G2F2 C4 D4 | EF^FF2F4^GFF |
F^F=F2 G^G2^F =F4 | ^F2=FG A2AA A,A^G_E | _EA^F4FD ^CE=CB, |
=B,^CD=C2DC_B, =B,A,4 |^F^GG A2AB A2A=G | DA2A4C D2DD |
CC2C EC2c B=B_BA2 |FA2 ^GG=Gc CC2B | =B,DDD CC2_B4A, |
A2EA2C^cc dD2=C | cCCC C2^c=B2BA4 |A4A^G =G,CCC |
=B_B=B,d C2DD _BBEF | CB=B_B, A,^FB2 A2^G=G | ^FGG^G2AF=F =G2^G2 |
F2DD BA2A A^G2F2 |G^G2 =G2FG, ^G4 | ^F=FDA, BA2^G2F=G2 |
BG^F2 G^G2=F EDAA4 |A ^F=F2G ^G4 | ^G=G2F G,G4^FE2 |
DA2^G A=GA2 FG^FD2 |E2^C2_ED4C=C | ^C=CB,=B, B,A,2C2B,CD |
EE2_E DF=EG G^GAD | AAA,B GE2_E D2D^C | _E2G^G B2A2 G=G^F=E2 |
C2C CE2E6 |F2E E2A,G, ^CDE2 | E2ED4D2^CD4 |
FF GC4D4 |FE2 E2E2 E4 | E4 G,_E2F2=EE2 |
D4 DD2F F^GFC4 |D F^FG2 F2F2 | ^FF2G2E2E2FGA2 |
AA2 A2A^G D=G^GF | F_ECD2^CDC =CB,A,2 | F^G=GA4A, BA2A, |
A^G=GA A6CC | D2cC CEEE EC4 |CDD ^c=B,_B2 A2A4 |
G,G, CCB2 =B,DC2 | cCD=B, _B2AF A2C2 | FDD^c =CC2_E D^c=B_B |
AA6^G =GB=B,E | DEcC DB,B2 EFC2 | =BAA,A A^G=G,G, ^F2^GA2 |
^GE2 =G4 ^FEDF | ^GBAG2=G,^F2 G^GBG | FGG2 ^F=FE2 A,AAA |
B,^F=F2 ^FA^G=G E2FG4 |E2D2^F ^GAGF | A,^F2B ^G=FF=G ^G=G4 |
^F=F2 AG2A ^F_E=E2 | ^CCD_E2DC=C ^CC=B,2 | ^C2_ED =EC2E ED^G^F |
^G^F=G^G A2EA, A,BGE | F_E2^C E2F=E4^G2 |B2A ^G2=G^F2=FDC2 |
B,C=B, F2F4EE4 |E4B, D2F2 | EE2E2A,_ED2EDE |
^CDF2 FG2=C4_E | DcBc A,2FF F2E4 |E4_E2 =EE2E |
EE2^C D4 DDDD2 |F^FG EEC2 C2_E4 |DF2^F2F =F^G2^F |
^F2F2 G^GE2 =F=GA4 |^FA2AA,A ^G_E2F | ^G^F2D ECCD2CB,=B, |
CD^C=B, B,_B,A,2 ^F^GAA, | AA,A^G GA2A2A2_E | DDDD cC2C DC^c=B2 |
AAA2^G2C B=B,DC | EC2D2BBA, BF2A2 |CFd DDC4EC |
C2C2 ^CDc=B2_BB,A | AA2^G2cCC B2=B,E | DDD2 C2CD _EB2E |
EC2^C _EAA,A, B,AA2 | A,2^G2 =GG2^F =F^F=F2 | ^GG2E2DA,D ABG2 |
F2^FF2^GF2 =FE2^F | G2^GG ^F2=F2 DF^CA | A2A,=B, ^GF^FF E=G2G2 |
^F=F2 ^GA=G2 F2G^F | FF2^F2^G2F G=F2D | A,DA^F F2GD ^C2DC |
C^C2C =B,2_B,B =CDC2 | EDFE2^FF^G A4 | DDA2 ^GGFE2_E2D2 |
DF2 (88)

ودارت الايام أم كلثوم

oum kalsoum

كلمات مامون الشناوي

مأمون_الشناوى

الحان محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

للاستماع fichier midi ملف ميدي midi file

daret1.mid (17987 téléchargements)

partition fichier PDF sheet music نوتة موسيقية

من مقام الهزام
وقد وقع رفع المقام ثلاث درجات الى الاعلى

daret1.pdf (2170 téléchargements)

دارت الايام

ودارت الأيام .. ومرت الأيام ..
ما بين بعاد وخصام ..
وقابلته نسيت اني خاصمته ونسيت الليل اللي سهرته
وسامحت عذاب قلبي وحيرته ما أعرفش ازاي كلمته
ما قدرش على بعد حبيبي أنا ليه مين الا حبيبي

قابلني والاشواق في عينيه سلم وخد ايدي في ايديه
وهمس لي الحق عليه نسيت ساعتها بعدنا ليه
فين دموعي عيني اللي ما نامت ليالي
بابتسامة من عيونه نساهالي

أمر عذاب وأحلى عذاب عذاب الحب للاحباب
ماقدرش أصبر يوم على بعده دا الصبر عايز صبر لوحده
ما قدرش على بعد حبيبي

أنا ليه مين الا حبيبي وصفولي الصبر لقيته خيال
وكلام في الحب يا دوب يتقال أهرب من قلبي أروح على فين
ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب احنا الاثنين

عيني ع العاشقين حياري مظلومين ع الصبر مش قادرين
ماقدرش أصبر يوم على بعده دا الصبر عايز صبر لوحده
ما قدرش على بعد حبيبى

ومرت الأيام ودارت الأيام ..
وهل الفجر بعد الهجر بلونه الوردي يصبح

من فرحتي تهت مع الفرحة من فرحتي لا بنام ولا بصحى
ولقيتني معاه بعيش في ربيع مفيش كده
ين شوق ما ينتهيش وشوق تاني ابتده
ما قدرش أصبر يوم على بعده دا الصبر عايز صبر لوحده
ما قدرش على بعد حبيبي أنا ليه مين الا حبيبي

(717)

سيرة الحب المقطع الاول ام كلثوم

سيرة الحب – كلمات عزيز مرسي جميل
morsi jamil aziz

ألحان بليغ حمدي

baligh hamdi

المقطع الثاني والثالث

المقطع الاخير

للاستماع pour écouter fichier midi

نوتة موسيقية partition PDF

كامل الاغنية

من مقام الهزام

طول عمري بخاف من الحب
وسيرة الحب وظلم الحب لكل اصحابه
وأعرف حكايات مليانه آهات
ودموع وأنين والعاشقين دابوا ما تابوا
طول عمري بقول لا أنا قد الشوق
وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه
وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي
ما عرفش إزاي حبيتك
ما عرفش إزاي ياحياتي
من همسة حب لقيتني بحب
وأدوب فى الحب وصبح وليل علي بابه
فات من عمري سنين وسنين
شفت كتير و قليل عاشقين
اللى بيشكي حاله لحاله
واللي بيبكي علي مواله
اهل الحب صحيح مساكين
ياما الحب نده على قلبي ما ردش قلبي جواب
ياما الشوق حاول يحايلني واقول له روح يا عذاب
ياما عيون شاغلوني لكن ولا شغلوني
إلا عيونك انت دول بس اللى خدوني وبحبك أمروني
أمروني احب لقيتني باحب وأدوب فى الحب وصبح وليل على بابه
ياللي ظلمتوا الحب وقلتوا وعدتوا عليه قلتوا عليه مش عارف إيه
العيب فيكم يا فى حبايبكم اما الحب ياروحي عليه
فى الدنيا ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب
نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب
ياسلام ع القلب وتنهيده فى وصال وفراق
وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق
يا سلام ع الدنيا وحلاوتها فى عين العشاق
أنا خدني الحب لقيتني باحب وأدوب فى الحب وصبح وليل علي بابه
يا اللى مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك
روحي.. قلبي.. عقلي.. حبي كلّي ملك ايديك
صوتك.. نظراتك.. همساتك شيء مش معقول
شيء خللي الدنيا زهور على طول وشموع علي طول
الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك
الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله
ولا دمعة عين جرحت قلبي ولا قولة آه
ما بقولش فى حبك غير الله
الله يا حبيبي على حبك الله الله
من كتر الحب لقيتني باحب
وأدوب فى الحب وصبح وليل على بابه

(644)

ايه انكتب لي محمد عبد الوهاب

ملف ميدي midi file fichier midi

نوتة موسيقية ملف ب-د-ف partition PDF sheet music

ايه انكتب لي

كلمات أمين عزت الهجين

من مقام حجاز كار كرد

دو – سى بيمول – لا بيمول – صول – فا – مى بيمول – رى بيمول – دو

(135)

ظلموه عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

ظلموه

كلمات حسين السيد
houcine said

ألحان محمد عبد الوهاب
050515_2022_1.png

fichier midi
Abdel-halim-hafez-zalamooh.mid (101 téléchargements)

partition PDF
Abdel-halim-hafez-zalamooh.pdf (178 téléchargements)

ظلموه .. ظلمـوه .. القلب الخالي ظلمــوه
قابلوا .. شبكوه .. وارتاحوا لما شغلـوه
وعدوا .. يـزوروه .. ونهار ما افتكروا يهنــــوه
نسيوا .. وفاتـوه .. واتاريهم قبل ما ينسـوه
ظلموه .. ظلموه
طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغــرام
من كل رمش جارح فى نظرة وابتســام
كانت العيون تقابله وتلمح بالكــلام
يهرب من قبل حتى ما يردلهم ســلام
لحد عنيه ما قابلوني .. نسيت روحي وتاه عقلـي
وطال الشوق وظلموني .. واتاري القلب هوّ اللـي
ظلموه .. ظلموه
جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فيـن
قلت اسأل دق قلبي اللى زايد دقتيـن
سمع فى القلب حاجه وقال ده رمش عين
صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين
لحد عنيه ما قابلوني .. نسيت روحي وتاه عقلـي
وطال الشوق وظلموني .. واتاري القلب هوّ اللى
ظلموه .. ظلموه
انا اللى السحر دايما كنت اهرب من عينيه
وانا اللى قلبي عمره محدش جار عليـه
ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليـه
احتار القلب يسأل واحترت اقولّه ايـه
لحد عنيه ما قابلوني .. نسيت روحي وتاه عقلي
وطال الشوق وظلموني .. واتاري القلب هوّ اللى
ظلموه .. ظلموه

[abcjs]
X:1
T: ظلموه عبد الحليم حافظ
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/8
Q:1/4=60
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano, music:vocal » snm= »Pia. »
V:1
B,B, B,B, | G,A, B,2 | B,B, B,B, | G,A, B,2 | B,B, B,B, | B,G F2 | B,B, B,B, |$ B,G F2 | GG F_E | %9
w: creator:~ * * *|||||||||
FF _ED | _EE DC | DC B,2 | GG F_E | FF _ED | _EE DC | DC B,2 |$ B,B, B,B, | G,A, B,2 | B,B, B,B, | %19
w: ||||||||||
G,A, B,2 | B,B, B,B, | G,A, B,B,/C/ | DB,/C/ DC/D/ |$ _EC/D/ EF | D_E CD | B,C D/>C/B,/C/ | %26
w: |||||||
^F=F _ED | F_E DC | CC/D/ DD | F_E DE/F/ |$ ^F=F _ED | F_E DC | B,/C/D DD | F_E D2 | _ED C2 | %35
w: |||||||||
DC B,2 |[M:4/4] D G2 F GFGF |$ _E F2 E FEFE | D G2 F GFGF | _E F2 E FEFE | D G2 F GFGF | %41
w: ||||||
D _E2 D FEFE |$ D _E2 D EE^F=F | _E F2 D EDEB | D G2 F GFGF | D _E2 D FEFE |$ D _E2 D EE^F=F | %47
w: ||||||
_ED EB/B/ B>B G/^F/A- | A/AG/ ^FG- G/F=F/ E/D/F/E/ | .B2 D/GG/ BG/4F3/2- F/GF/4E/4 | D2 D4 C2 | C3- C3/4-C/8D/8 C>B, B,2 | DB,/C/ DC/D/ _EC/D/ EF |$ %54
w: ||||
D_ECD B,C D/>C/B,/C/ | ^F=F_ED FEDC | CC/D/ DD F_E DE/F/ | ^F=F_ED FEDC |$ B,/C/D DD F_E D2 | %59
w: |||||
_ED C2 DC B,2 |[M:2/4] B/d/d/d/ d/d/d/d/ | B/dc/ B2 | A/c/c/A/ B/A/F/A/ | G>F G2 |$ %64
w: |||||
E/F/G/D/ G/D/F/D/ | A/G/F/E/ FG/F/ | E/D/E D2 | B/d/d/d/ d/d/d/d/ | B/dc/ B2 | %69
w: |||||
A/c/c/A/ B/A/F/A/ |$ G>F G2 | E/F/G/D/ G/D/F/D/ | A/G/F/E/ FG/F/ | E/D/E D2 | DG GG | G A2 A | %76
w: |||||||
F G2 F | GF GE |$ DD/>E/ D2 | DG GG | G A2 A | F G2 F | GF GE | DD/>E/ D2 | G>F- F/E/F | %85
w: |||||||||
E D2- D/D/ |$ GA A/G/F/E/ | F/E/ D2- D/D/ | G>F- F/E/F | E D2- D/D/ | GA A/G/F/E/ | F G2 B/B/ | %92
w: |||||||
B>B G/^F/A- |$ A/AG/ ^FG- | G/^F=F/ E/D/F/E/ | .B2 D/GG/ | BG/4^F3/2- F/GF/4E/4 |$ D2 D2- | D2 C2 | C3- C3/4-C/8D/8 | C>B, B,2 | DB,/C/ DC/D/ | %104
w: ||||||
_EC/D/ EF | D_E CD | B,C D/>C/B,/C/ |$ ^F=F _ED | F_E DC | CC/D/ DD | F_E DE/F/ | ^F=F _ED | %112
w: ||||||||
F_E DC | B,/C/D DD |$ F_E D2 | _ED C2 | DC B,2 |[K:C] _B,B, B,B, | G,A, _B,2 | _B,B, B,B, | %120
w: ||||||||
G,A, _B,2 | Gd c_B |$ Ac _BA | G_B AG | ^FG/F/ EF | GA _Bc | d>c _B2 | _B/AG/- G/F/^F- | %128
w: ||||||||
F2 D/C/_B, | Gd c_B |$ Ac _BA | G_B AG | ^FG/F/ EF | GA _Bc | d>c _B2 | _B/AG/- G/F/^F- | %136
w: ||||||||
F2 D/C/_B, | _B,D DD |$ CD DE | DE DC | D2 C_B, | _B,D DD | CD DD | ED ED | D2 C_B, | _B,D DD | %146
w: ||||||||||
CD DE |$ DE DC | D2 C_B, | _B,D DD | CD DD | ED ED | D3 _B/B/ | F G2 _B/B/ | _B>B G/^F/A- |$ %155
w: |||||||||
A/AG/ ^FG- | G/^F=F/ E/D/F/E/ | ._B2 D/GG/ | _BG/4^F3/2- F/GF/4E/4 | %161
w: ||||||
D2 D2- |$ D2 C2 | C3- C3/4-C/8D/8 | C>_B, B,2 | D_B,/C/ DC/D/ | _EC/D/ EF | D_E CD | %168
w: |||||||
_B,C D/>C/B,/C/ |$ ^F=F _ED | F_E DC | CC/D/ DD | F_E DE/F/ | ^F=F _ED | F_E DC | _B,/C/D DD |$ %176
w: ||||||||
F_E D2 | _ED C2 | DC _B,2 | %179
w: |||
[/abcjs]

(193)