Archives par mot-clé : beyrem ettounsi

الورد جميل ام كلثوم

oum kalsoum

من كلمات بيرم التونسي

bayrem ettounssi

من ألحان زكريا أحمد

zakaria

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

(145)

القلب يعشق كل جميل ام كلثوم

كلمات بيرم التونسي

bayrem ettounssi

ألحان رياض السنباطي

sounbati

للاستماع fichier midi, midi file

القلب يعشق كل جميل وياما شفتِ جمال يا عين
واللي صدق في الحب قليل وإن دام يدوم يوم ولا يومين
واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم
لا يعاتب اللي يتوب ولا بطبعه اللوم
واحد مافيش غيره ملا الوجود نوره
دعاني لبيته لحد باب بيته
واما تجلى لي بالدمع ناجيته
******* *******
كنت ابتعد عنه وكان يناديني
ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني
طاوعني يا عبدي طاوعني انا وحدي
ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي
أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم
وانا اللي علمتك من غير ماتتعلم
واللي هديته إليك لو تحسبه بإيديك
تشوف جمايلي عليك من كل شيء أعظم
سلم لنا تسلم
مكة وفيها جبال النور طالّة على البيت المعمور
دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام
بعفو رب غفور
فوقنا حمام الحما عدد نجوم السما
طاير علينا يطوف ألوف تتابع ألوف
طاير يهني الضيوف بالعفو والمرحمة
واللي نظم سيره واحد ما فيش غيره
******* *******
جينا على روضه هلا من الجنة
فيها الأحبة تنول كل اللي تتمنى
فيها طرب وسرور وفيها نور على نور
وكاس محبه يدور واللي شرب غنى
وملايكة الرحمٰن كانت لنا ندمان
بالصفح والغفران جاية تبشرنا
يا ريت حبايبنا ينولوا ما نلنا
يا رب توعدهم يا رب يا رب واقبلنا
دعاني لبيته لحد باب بيته

(411)

بساط الريح فريد الأطرش

farid latrach

كلمات بيرم التونسي
bayrem ettounssi

للاستماع pour écouter fichier midi, midi file

تحميل ملف ميدي midi file

partition, sheet music, fichier PDF
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]
X:1
T:Bissat errih
M:3/4
L:1/16
K:Bbmaj
=B,_B2 B2BG, d6 |E2 F2F2 FG2B2 |B2_A2GGG2F2F2 |F2d4^c2e=cc4 |
d c2B4< d4 |eE4F2FFd | B4E2 E2FG _ABAA |
_ABBB B2BB2B2B | AG2_A2G2F2G2F | F2EE F2FG2_A2B |
BBB2 _AB2B AB2A | _A2AG F2FD E2F2 | E2FF2G4A2B2 |
_AA=A B2A2 B2=B2 | B2_A=A G^FF2 A2B4 |AA2B2_A2G2A4 |
A2B_AG2^F2G2 |F2B4A2_AGF | _A4 B2=AB =B2_BG |
FAB4_A=A A2B2 | A2_AG2A2A A^F2A2 |GE2 FG2B2B2B2 |
G2B4A2B2A | A2GF GGEE G2A2 | AB4BFF BB2A |
B2_A2 AGA2 G2FG2 |^CEF2E2F FG4 |_AB2 A2A2 B2BB2 |
B=B_A2GGF ^F2=A2 | B2AB2G2_A4=A2 |BG2 ^F2G2 =F2BB4 |
A2G_AF GF2A | _A2B2 B=A=B2 _B_A=A2 | B4 BAB2 _A=A2_A |
A_AG^F G2E2 =F=AG2 | B2B2 B2G2 B4 | AB2A2AGG FG^F=F |
G2A2 _ABB4GF2 |BBB _A=A_A2 AG2F | G2FF2F2c2^c2=c2 |
^c2B2BAB AB2B | GGF^F B2B2 c2_A2 | BB_AG F4 c^c2=A2 |
G2A A2GF F^F^CB | AABB G2G^F2c^c2 | =B2cA2G_A_B GF2G2 |
_A^c=B =cA2G GFGG2 |_AFF2^Fc^c2B2B | A2GA AGG^F G=FCB2 |
AG2 A^FG_A =F=BBc2 |c2c cc=BG A2F2 | ^cBBB _A2F2 ^F2DA2 |
G4G4A_A4 |GG ^FG2_A GG4 |_A2=A _A2^FG2AG2 |
G2_AB A2G4G^F | G2GG ^FG2_A2AG2 | G^FG2 G_AG2 A2=AG |
GG2_A G2GG2G2G2 |G2B2G2G2^FA2 | A2_AG4A2G4 |
GG2 G2_AA2G2G | ^FG2G _A2G2 GFG2 | GG2A2A2_A G2AG2 |
_AGA =AAG2 GG2G | G2G2 GGG2 GG2A | GGA2 AAGA |
[/abcjs]

(106)

حبيته لكن ما بقولشي فريد الاطرش

farid latrach

كلمات بيرم التونسي
bayrem ettounssi

للاستماع fichier midi
تحميل ملف ميدي midi file

partition fichier PDF
Download ملف- ب-د-ف PDF file نوتة موسيقية

[abcjs]

X:1
T:حبيته لكن ما بقولشي فريد الاطرش
M:4/4
L:1/16
K:Dm
A2A4G2 F2CE ^FEFE2 |FEE2F2D FG2^F2c=F2 | A2^cd4c4E cd2d2 |AD2 F4 G4 A4 |
AG4G2F ^FEd=F ^F2=F2 | F2FF2F2G4G2F4 |d2d2^c2d2Ed2 d2Ed2 |
cdc =BA2A GFEd2A,2D2 |DAd2^F2G A2GG G2E2 | Fd2E E2^F4G2 c=F^F2 |
^F2d2 d^cd2 d2cd4A2 |d2d ^F2GA GAG2 G2FE | E2FE Fd2d G2FE ^F2F2 |
G2c^F F4 Fdd2 Edc4 |d2 d2^cd2d4d2d4 |^F2AG2 FEdF EFF2 |
G2G^F FEd^c d2d2 d4 | dDdG2AG2 ^FEEd2dEG | G2^FF2d2E d^c2d2d2E |
d4 d2=B2 A2A^F FDA2 | ddGF A2^G^F2E2=G ^G=FEF | _e2D2 D2D4A2 A,d2^F |
^FGA2 =F2EF2G4^FEd | D2D4F4FF EF2F4 |F2G2A G4 FFG4 |
A2 FF2^F AG2F2=F2^F | EG2^F E=F2F E2DE2FE^F | FFd2 F^FA2 G2=FF E2^c2 |
d4 d2d2 dd2A2G^F2 | G^Fd4d6 d4 | ^F4<=F4 FFFF2FF^F | GG2A2^F=F2 G2A^F4F | ^F2GA2G=FC EF2d2D6 |d d2c2 =B2A2 AB4 | =B2d2AGB4B B2BA | AFEF G2AE Fd4A2d | DdDd2dc2 =B2B2 ccdc2 | AGG =BBAG FE2F2GGA2 |^FEd2A2d2DD=B2^c4 |c6=B4c2cBc2 | d=B4Bc B2AA GB4 |=B12A2A | A2^F=F E^F2G2AA2 G2GF | d6Dd2c4d=B2 | =B4 B2c2 B8 | AA=BB cB8A2A2 | A^FF FF2G2^G=G2 dD2d2 |d^c2 d=c2c2d2=B6 |c2=B2d2F2c2B6 | AA2 =B12 | AGA2 GFF2 ^G2A2 =G^GBB2 |BBB4B2BBB B2A^c2 | ^cB2 BBAB AB,B2 B2AA | B2BB4=B2d2d ^c2_B2 | B4 AGB^c AA^FA2FF2 | EE2D2AAA4G4G2 |A2G GF2F2G^F2 E=F2F | FDE2 ^FF2d AAE2 GEEd2 | ^c2d2dA2 DdGA2FEG | ^FEd4< d4d4=F2 | FF2F4G2d^FG A2F2 | F2FA2GFG EddD DD2d4 |A2EFG2^FEd d^CAd2 |^FA2 G=FEG2GDD4^F | ^F2F4=FF2^F2F F2F2 | F2E^F2^G=FA F4 F2=GE2 |FF2 =BED_e D=EEF2FE_B | A2Bc c4 d2d2 dEFd2 |d2c cE2d ddcd F2d4 |c^c =c=B2d2c2A2AAA2 | A4B4c4c2d4 |E d4 Eddd2^ccc2 |F4d2^c2=cc^c BB4 | d2^c B2^FG A4 B2=c=B | d2DB E2dd4c4^c | Fd2c d2d2 c4 d4 | F2d4c4^c=c2=B_BA2 |=B2d2c2c B2_B2 GAA2 | GBAB2=B2^c2dF2 d2=c^c2 | Fd2 d4 dc2^c d2EF2 |d4c4^c2B B4 | d2c=B A4 AA2E F4 | EE2d2ddc2Ed2 F2d^c2 |d2c2c2=B2B2A EF2E | dd2c ^c2F2 d2d=c c2=B2 | =B2A^c =c_B2A2A2G2^FE2 | E2D2 ^F2A2 A4 G2=FA2 |GAF FEF2 EF2F EDE2 | F4 FG2A ^FFFG2Fd2 | d2d4d2 B^FF=F ^F=F2G | G4 F2E2 G2FF2^FAG2 | G2^F EdA^c2d2=F Edc2 | A^c2d cc2B cAG2 GBB2 | ^c2B2 A2G^F2E=FG AF2F | d2A^c4d2_e=E4Ad | ^c2=B2 A2Ac2B2c c2d2 | ^cB2A2G2B A2A=c ^c2=c=B | A4 GF^F2 AAEd2^ccd | E4 ^c2c2 B4 A2cA | B2A2 BB4AAA ^cd2c4 | B4^F A2G2 GFA2 | G4 EDE^c =cd2E dE2d2 |^c2d B2A2 c2BG2BB4 | B2 AAA2 B2^cc2ccd | =B_B2G2AA2 ^FG2A2AG2 | G2^cE2=Bc4> _B4AA, |
A4 B^c2d2c4A^F2 | G2E2 =B^c8c_B2 | A2A4B2 ^c4 c2B2 |
G2AB A=B^c2 A4 BGG2 | A^F=F2 ^CGAA2GGG G2A^F | G^F2E =F2G4EF2F_ED |
E2^F2 F2G2 AGE2 GE2d | d2dd2ddD2^F2=F ^FFF2 | ^F=FGG G^FG2 GFF2 GA2=F |
E^FG2 Fd2d dddd2d2d2 |d^c4=c=B2^cdd c2=c2 | =BA2G d2d4d2 d^c=cc2 |
E^c2 A^F2F =Fcd2 ddc2 | ^cc2=B Bcd4c2 B=cBc | =BA6B2c2c2Bc2 |
BABc B2A4G2 ^F4 | d2_ed2^c=Ed d2c4=Bc2 |dE2 d2c2 =B_BA2 =B2cc2 |
c2=B2BBA B2c_B2^GGA6 |G2^F2=FFB A2=B_B2 |A4B5B2 ABA2 |
B2^cB =cB8AG2 | B2B2 B2B2 B2A2 B4 | B^c6B2B2B AGBc |
A2GF2E2E2^CdA A4 | G^F=F2 F^FGG2=FF2 FdE2 | Fd2^F2A2G2EGd2d2d |
^c4 DDdA GEEd2d6 |F F2F2 FF2G G2A^F2 |EGA2F2F2F2^F4E |
FFE3E2E F2FE E2E |

[/abcjs]
(128)

هلت ليالي فريد الاطرش

farid latrach

هلت ليالي كلمات بيرم التونسي

bayrem ettounssi

الحان فريد الاطرش

للاستماع pour écouter fichier Midi
farid-hellet-leyali.mid هلت ليالي فريد الأطرش (132 téléchargements)

نوتة موسيقية fichier PDF
farid-hellet-leyali.pdf هلت ليالي فريد الاطرش (21 téléchargements)

(178)

يا صباح الخير يا للي معانا

oum kalsoum

يا صباح الخير يا للي معانا

ألحان محمد القصبجي

kassobji

من مقام الراست

كلمات الشاعر بيرم التونسي

bayrem ettounssi

fichier midi

ya-sabeh-el-khir.mid (106 téléchargements)

fichier PDF

ya-sabeh-el-khir.pdf (154 téléchargements)

fichier vidéo

[abcjs]
X:1
T:Ya sabeh el khir
M:4/4
L:1/16
K:Dm
_E2E2 fE=e2 e^cDD fe_e=e | fF2f2_E=e2 dd_eA cd2D2 |G2G A2BB d_ef2 f2B2 | F2dB CC_Ee ddc2 A4 |
c2>_E2 =EF7 ^F6 |G4^G3^C2E4E | ^F4 =F2^F2 =FD4^CE2 |
E2FF fG8^F^C2 | _E2=EE F4 cC2F EEE^C | E2^F2 =FGF2 G4 G4 |
^F_E2E2=E4=F2F3F6 | D3E2eF2 F2G4 |G2 G4 DEE2 F4 |
B2AB2EG2 ED5^F2 | F2G^F ^G=G2G ^G4f2ff =E^F2G2 |^FBF4=F F4 E^F2=F2 |^F4A2A F2BB2BB2 |
=B2^c=c AG^F=F2^F2A2AA=f | e2_EA4A A2F=E B2B2 | G2^F2 F4 FEE_E2=F2^F4 |
^F2=FF4F4BB | AB2B A=B2^c A2FF2^F2A2 |A2_E AAGA B2A^F FF2E2 |
_E2F2G2^F2F2E F2GF | E2e^F2GF2 =F2^F4B2 | ^FG2^G G2A2 =GGG4=F2 |
^FG4_E=F5f G^F2G | ^FA2F2EF4DD2F2_E | ^F2F2 _E^C2=E =F4 CF2F2 |
GAG A4 B2=BA G2E2 | _EE2C ^C4 =eefD Fee_e2 |dDD2G4Bd2 ^cd_e5 |
e dcF=B cc6^F2 |G2A8^G A=G2^F2 |F2G2G6E4G10 |
F6G4 |^F2=F2F4_E4F | ^F=F4^F4A4^G=GA |
G2^F2 G2G4FG FF2=F | E6E_E ^FF4^G2A2 |^F4_E=F2 ^F2=E4E2 |
F4 G4 G2A4AG2 |^F=F4^FG2GAG =F2_E4 |^F2 G4 F2=F2 F2_E=E2 |
G2^F F2=F2 F4 F2E2 | ^F=F2F ^F4 A4 AA4 |G^F4G^G2=GF=F2FE_E |
E2E2 ^FG4^G4F2=F | _E2F^F4=E2F2F2G2^G2 |A4^G2A =G^FGG4A |
G2F4_E2 ^F2G2 G2F=F2 |F2^F2E3 G2GA F4 | ^F2=F2 E2^F4GF2^GA2 |
AGF2 GG2G F4 ^F2=F2 | F2_E2 =E2^F2 =FG2G ^G4 | FF_E4F^F2=E_E=F ^F=F2^F |
G2G2 AGA2 AG2G ^F4 | ^F2G2 G2=F2 E_E2G2A^F2 | F2F2 _E4 G2F2 F2=E_E2 |
^F4=F^F2 G4 A^GAG | ^F8 FF2F =FE2_E | E2^F4G4=F2 D_E2F7 |
G^F2F2A AGF4 |e2 eF2F2eF2 F2^F=F2 |^F4A2A F2=F2 eef2 |
Feff2F4^F4F2A | A2F^F =feF2 E2e2 f2^F2 | ^F2G2 A4 F2=F2 GBB4 |
B=B2c4B_BA4A | ^FAA2 A2EA2A2A2GFA2 |AG2 ^FFe=f eF2F ^F4G4 ^FE4D^C2 | _E2DF2D2D2F2F2G2G |
A2BA2GG2 ^G2=GE4^C | ^CDC4< =C4=B,2 | [/abcjs]

(183)