Archives par mot-clé : malouf

انظر الى النواعر مالوف تونسي

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

انظر الى النواعر
انظر الى النواعر و الماء قد يفور
ما بين ذي الازاهر قد اقبل السرور
و اقطف من انواره يا مخجل البدور
و اشرب على الصباح و الطير على القضيب
و نحن في انشراح رغما عن الرقيب

بمهجتي تياه احور تسوق
لي عيناه كؤوس سم
تسوق لي عيناه
كؤوس سم
ظبي من العيد منتشي

قدم المساء يا مرحبا بقدومه
طار الا لاي يا لن
آه يا لا لا لن
آه يا لا لا لن

(138)

ناعورة الطبوع مالوف تونسي

rachidia

 

للاستماع  fichier midi , midi file

 

naourat-ettbou3.mid (246 téléchargements)

 

Partition PDF , sheet music

 

naourat-ettbou3.pdf (355 téléchargements)

 

فيديو طريقة العزف – video

[abcjs]

X:1
T:ناعورة الطبوع مالوف تونسي
M:3/4
L:1/8
K:C
E2 ^F/^C5/2E | E^D/E F/FF =DE | E>C D5/2C/C | _B,/C/C (3CGG G/G/G |
^FGG/ G3/2G3/2G/G/ | FG/G/ G>A A3 |E d>C C/C/dD |
^D/=D5/2 C2 | ^D/DD/ E/E2E/D | ^DE F2 EG ^DF | (3DE^D2 C CC3/2 | DGG/ | G/GG/ D>D Ef/F2 |
E/ EE>AA3/2 | AA GG/G/ GG/G/f/ | F/f/F G3/2GD/D/D/ |
D/DC c/C/D/d/ D/E2 |G/G3 D3 |c B,4 G/ |
GG/G G/GG/ GG GD |
DD C/c/c/C/ D/ D/D/E | FG E/FDC/c | cG |
G>GG/ G/GG3/2A3/2 F/ | _B,/f/F/e/ E>D D2 | dFG | EG |
G/GG/ G/A2FE/ | E/E/E E5 |E E>E E2 |
E2 EE2E/E/ | E2 f/ FD/D/ E2 | F/F/F G2 GA |
G/F/E9/2 | GF ED c/cC0C/ |
^C2 (3AAA A/A/A | GAGGF/ G3/2G | GC | C3/2CC3/2 C2 | F>E E6 |
G/ G2 F/(3FF2D |E3/2 FF G/G/G2 |A2F3/2 E5/2 |
F3/2 G2 EGA/ A2 |
A/A/A AA/A/ A3 |A/A/ A2 A>B | Bc/d_B/c (3ABA2 |
G/GF/ G2 (3EDC | F/F/F DE2(3CDD2 |D d2 EF |
GB _B=B/c d2 | c2 _B/ BG>FG | F>D D2 F/f/D/E/ |
Ec DD D>F | G>e DC/G/ G>G | G/G9/2A/A/ |
A/A/A/A3AA/ | AG/G/ G2 GG0G3 |G3/2 DD/D2 |
G/ G^F G>e D>D | DG G[G/G/]G/ (3GGG2 |
GG Gf GA/A/ | Ac BGG/ G2 | GD EE0F/ | F/G13/2 |
G F>E ED/C/ | CC c2 BB3/2 |c3/2 B>A B/G5/2 |
A Bf F/F/FE/ ED/D5/2 | G>E DD/G/ |
Gf e< ED/ cc | C/fE/ D>E fG |
(3AAB2 ^c2 d>=c^c/ | B/c/^c/A/ BG G/G/f/F/ | f/ FE2 |
C/C/C4E3/2 |FG/ G6 | (3AfB2 c2 |
d2 c3/2c3/2B3/2 |G/G/G/ f/FE/f/ F/D/E | c/C/C3/2c3/2 c>(3cc2c |
c4A/ ^c/G/c/G | AA, A>A A2 | AGA/ A/AG2D3/2 |
d/D/c ^c/=cc0c/^c=c/^c | B/^cc/ B
B c/cc5/2 | ^c/G/c/G A2 |
f/A/A A2 A>G | (3AAG (3FED E3/2E5/2 | E/ (3EEE2 E5/2 |
E/E>ED E2 | G3C3/2CCC/ | cA A2 C/ ^F/GG0G/ | G^F G2 G/G7/2 | GG |
G3/2^F3/2^D=d/ D2 | d/dd/ dd0d/ d3 |B/B/ _BG A0 A/B |
G^F F/FDE3/2 | ^FD/d/ D>d (3dd2d | d3(3Bc^c2B/B/ |
G2 A_B/A/ G^F/F/F/ | ^FD ^DF =Dd/D | D2 G>G G3 |
A A2 A3/2A | AA/A/ A
C |
G>G G>(3GGG2C | D2 D/e/E c0 F>F | F2 AE | E2 E2 F3/2F | (3_B,DE2 D/E/C5/2=B,2 |
A,/ (3A,BC (3CCC | C>A A3/2CG/G/G/ | G/f/G/G/G/ GG/D/ D2 |
D/E2F/F/f/ F/Ff/A/ | A/G/(3GGff/E/E3/2E |e/E3/2 EE De/E/ |
(3fFD2 e/D/E c>C | C0 G2 G^F/G2=f | f/e0E/D Cf0f/ Ef (3De2D | E/E/c5/2B, GA/A, | B>(3cC2c0cC^Cc |
A/AG/ GG2G | G7/2D/ E2 | FF/F/ F/F/F^G/ =G/G/G3/2 |
Fd F/FF fD/E | D/Ec/CC> GG/^F/G/ |
G3/2GC/G7/2 | A/A/A ^F2 DG |
GF |
^F/G5/2^D eE0e/ | ^F>e Dd/d/ DF | ^Fe GG2 |C> AA3/2 ^F3 |G2E/^D D>D |
^FF/^D =DD D4 | DA |
A/A/A/A GA/A G2 | D2 GG/f/ G2 | F/F/e/E/ E2 CF/E/ |
f/D/D7/2C/C/ | C>c C3/2B, cd2 |F/F/ G>DD/ d/D/D/d |
E/ED3/2C2C3/2 | GE | E3/2D2E/ fd | D/D7/2 E>D |
G/G/G3/2 G/C/A/A/ AA/A/ | A>A G2 Df |
^FF F/ | F/F/F F/f/FF/ FF | f/F/F F/F/E2Ff2 |
f/ fFF/ f/f/F/C/f/ | FG A/A/A2Bc/ | B/cB c>c BcC/f/f/ | G
c | c<^c cA GAA/C/ | A3/2^c2c/ =c0 ^c=c |
d<^c (3c=c^c2 cA | G
fG/ A7/2 |A/ (3AAA G2 | FF F/F2F/f |
(3GAA2 AAG/ G/G/G | (3GGGG2< G2G3/2 |C/C/D/ EC cD E/f/f | G>E Df (3DEE |
D/C/C G7/2E3/2 |F GE Ef/F/f5/2 | Ce0c/ c^c D/D5/2 |
A/AG/f F< FE/ | E>E E2 EE/E/ | E/E2F2 E2 |
C>E EE2E | EE/F/ GE/D/ DE | EE/^F =F/F/G3/2FA/ |
G2>C2 E2 | E2 FE/D/DE/EB | B,C C/B,/B, D/^C/=C3/2 |
^F3/2 =F3/2G7/2 |D d/G/G3/2 GD | EF F2 f3 |
G2f/G/ fD | G/G/G/G/ G/GD/ E/ Ef3/2 |f/F2c/c/cdc/ |
(3_Bc^c (3BAA A
d c>c c/B/A/A/ |
A
EE3/2 EE fG2A/G/ | f/E/E/E3 FFF/ | fF/F/ F/F/f/F/ FG/G/ |
GG/D/ D B=CC5/2 |
GG DE F4 | D/CD3/2E/D3 | B,C3/2C3/2 |

[/abcjs]

(354)