Archives par mot-clé : music oriental musique orientale

مرسول الحب عبد الوهاب الدوكالي

abdelwahab doukali

كلمات حسن المفتي الحان عبد الوهاب الدوكالي

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

marsoul-el-hob.mid (287 téléchargements)

Partition PDF, sheet musicn نوتة موسيقية

marsoul-el-hob.pdf (408 téléchargements)

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا
خايف لاتكون نسيتنا وهجرتنا وحالف ماتعود
مادام الحب بينا مفقود وانت من نبعه سقيتنا
باسم المحبة باسم الاعماق واحر الأشواق
كانترجاك سول فينا وارجع لينا يدوم الصمت وتتكلم أغانينا
مرسول الحب غيابك طال هذه المرة
وقلوب الاحباب وأنت بعيد كلها صحرا
لايحركها احساس جديد ولاتنبت فيها زهرة
تتفتح بالشذى والطيب والأنس الي بات غريب
تايه في ليل بلا قمرة
آه من دنيا العشاق
ذبلت الاوراق
فين ذايبين بليل الحب
فين ذايبين بنار الفراق
باسم المحبة ونار الاشواق
تعال يا مرسول اشتقنا لك يامرسول

fichier ABC , ABC file, ملف حروف

X:1
T:مرسول الحب عبد الوهاب الدوكالي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=92
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
FFFE D_GEC | F,_GF2 E=EE_D | _G,=EF2 fF2_E | f2F2 fFF_D- | Dd=EA- A2A2 |$ A2EA A2A_D- | %6
DA2_G =GG,G=B, | G2FG .E2G_D- | D=EeF- F2=D2 | dF,2_G,- G,BGA | FDcF- Fd_GF |$ z ._D2=E dG=A=B | B=e=A2 A_G=GA | BBee F2>B2 | %47
=A2_AG A_G2F | eB_GA- AGFE |$ AGAA GGA2 | eB2G A_G2=e | GA2A GB=A2 | =e2c2 B2>e2- | %53
eBBB =A_A_D=B, |$ eAAA G_G2=e | B_G2e- e_D2c- | cf2G z B=e2- | e_e2A B2=e_e | dd2F E2e=A |$ %59
dGG2 F2B,=A | A2_G2 eE=GA | A4- ACcd | c4- c_DcA | A2=B_B- Bed2 | c2e2 =AcB2 | B2e=e B2>A2 |$ .F2>e2- eA2A | _G2=eF GFE_e | %79
D_DB,f G2GA | _G._D2e BF=DF- | F2>_G2 .=E2F,=G |$ F_GeA- A2e=G- | G=A_A=A ._G2=E2 | _DF2F- FfEF | %85
F2=Ee AA2_G | _GFeF FEF2 |$ F_GF2 z f=GF | _G,AA2 dB2C | cec2 c2>F2 | FF2F- FF2F- | FEA2- AB2G | %92
_G,dG,G FF2F, |$ _G2eE- EF2F | AA2G, AGd=A | BA_G,2 F=EF2 | F4 F2F2 | =Efe_G, A=e=G,f |$ %98
A2Af _GDG=e | A2>A2 z =e2_e | A2A2- A_De_G | _G,B_G=G GedA | _G,2>e2 d2_GE- |$ E4 _G2_G2 _G,B=GB- | BB,=BB,- B,2=Ae | A2A,=A FF,2d | =A,BG,A e_A,=A_A |$ GFFG- G2GA | AG=AB A2_GF- | %110
FB=AB- B2FF | F2BG B_G,A2 | _GF=Gd- dBA2- |$ AGee G2A2 | %116
GB=AB d_AB2- | B2BB- B2=ee | AEAA- A2>A2- |$ AGFF- F_Ge2 | d2Ef f2=AF | B2BG- G_GeB- | %122
B2B2 A_GeF | BABB AAGF |$ GAB2- B2=B2 | %135
_d2c2 c2c_d |$ %142
B2B2- B_DB2- | B4- B_DdB, | d=B2A GAc2 | c_dB2 =dA2B- | B2cA- A=A2_d |$ %148
dd2B dBB2 | AG2_G D=GAf | A,AA2 =AFF2- | FBF_G G2C2 c_dfc |$ %154
c2>c2 B2>=A2 | EF2_G- GAAc | =Bc2c- cc_B2 | AF=e_G =G2dG | dAdB cdc=B |$ c2_D_d c=d_d2 | %160
=B2_B2 A_GFF- | F2_GA e2_G2 | %165
D_G=BF =ED._E2 | CdGG =A2Gd | c2D2 | =e2_G2 =G2dB- | B2e2- eBc=A- | %203
A2_G2 G_G,G2 | e_D2e df2G |$ A2_GG FG=G2 | F2>E2- E2A2- | AAB2 AGFG | _GF F4- FE | F2=A2 |$ G_G,2_G G,2F2 | _D_GGd- d_G,F,=G | %215
e2AA =B_Bd_D | .=B2Gc c2cF | F,2_G,2 =eeA2 | d2_G2 d2EE- | EED_G G2E2- | E2=E_D c2B2 | B2Ee B2eA- | %227
AAGD F2GB |$ _G2.D2 =A,AG,G- | G=E2F _DF2D | F_D=EG G_GfD | =B_DBE _B2_G2 | GdF2 EB=AE- | EFFG- G4 |$ F=ED_E E=EGG | eE F4- FF- | %246
F2fB,- B,D2F- | FG G4 =E2- | E_E2B, E2F2- | FGGG GGF2 |$ EE2G _GE2F- | F2=EF- FDeB- | B2>B2- B4- | %253
B2c2- cBG2 | G2Cc B2GG- | G2e2- e=EF2- | F4 fFD_D- | %259
Dc_D_G =A2>B2- | B6- Bc | _dcB2 GGGc | cB2_G =G2c2 |$ =B_B2G- GF2G- | GEF2- F2F2 | G2DF F2>=E2 | Fe2A B2>B2- | B2>B2- B2c2 | %280
B2>G2 G2=Bc |$ B2G2- Gcc2 | B2G2 FG2E- | EF F4- FE- | E2FF- F4 | F=E2_D B,ddd- | d2c2 cB2G- |$ G2>c2- cB2G- | GC=BB _BB_G2 | F2_G2 E2_D2- D=EF2- | F4 =EF2d | %293
c=A_D2 F2E2- E2A2- | A2>G2- G2G2- | G2B2- | Bc2A B2GG | GG,d_G =G2DE | =E_EG2- GF_D=D | =EF_E=E F_E2F |$ e2Bc B2B2 | %329
=AAG_G A2d2 | %336
BdGd- dGGG- | GDEF EG2G | _DDfF E=EF2 |$ B,=EFe =BF_B2 | BBAG =A2B2- B2E2 |$ FfE=E FEEF | =EcB2 =B_B_E_G | e2c2- c2cB | BB2G G2c2- c2cB- | B2G2- GGG2- | GBB,G E2=BG | %354
e=E_E=E- E_G2F- |$ F4- F_dBe- | ef2G- GGG2 | F2ee B,eE2 | F2G2 G2>F2- | Fe2e FGE2- | %360
E2c2- | c2BG- GF2_G- | GE2F- F4- | F2DF- F2cF- | %373
FE=E_E _DGFD |$ _G2_D2- DAd2 | FF F4 G2- | G2_D2 A_G=G2- | GDeF- FE2G | G2FD F4- | %386
F2E=E- EDB,B |$ DB,2B, F2F2- FEE2- |$ %404
E=EFG- G2G2- | GFEE- E=eDE | FFG2- G2=A2 B2B2 | c2>=B2 _Bd2G | G,d_G=G- GD2F | D2B2 | G2 B4 c2- | %418
c2>B2- Be_G=G- | GG2E- E2=A2 E=E2_E | F2FF =e2BB |$ cBBA G2B2- | B4 c2c2 c4 | %438
B2>G2 GG2=A- | AB=BB cc_B2 |$ B2_G=G- GGFe | G2_G2 EEG=G | EE2_G FG2F- | FF2=E B2G2 | %444
_DGG2- GF2=D- |$ De2B- B_G=G_D- | DA F4- FF- | F2FB _G2C=G | AF_G2 f2fF | =B_BEB- Be.A2 |$ %450
._G2F2 f.D2=e | =ABF_G eA=GF | _G2FA De_dB- | B2>F2- F=A_A2- | A2>D2 _GG=G2 |$ F2>_D2 _G2A2 | %456
AG_GG FG=GF- | F2eB, e_d=d2 | D2EE DF2F- | F4 dGA,F, | _GF2=G GGA2- |$ AF_Ge =G_GF2 | _DdGG AGA2 | %463
=EFeG GFF2 | =B,_d_D2 =deE2- | EE F6- |$ F=EF,F G2D_G | G2F2 _dBeA | G2_d2- deA2 | c2B2- BBBB- | B2=e2 | B2=A_A AF=e2 | %499
A=eAA- A_GFF- | F_Ge2 d_d=dB | FF B4- B_G- |$ G2B=A cBB,_A | _GFFB AB,cA- | A_GFA- Ad=A_A- | %505
A2<.A2 _G2A2 | fA2d B2>A2 |$ G2_d_D c2>B2 | =A2<B2 _A2B2- | B2dB- B2A=e | AD .A6 | %511

(359)

شجاني نوحك يا بلبل محمد عبد الوهاب

كلمات أمين عزت الهجين

el hagin

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية


شجاني نوحك يا بلبل

شجاني نوحك يا بلبل وانت بتغني
فكرتني بالحبيب والفكر جنني

و أبات اقول يا ترى ع البعد فاكرني
والا نسيني وطول البعد بينسي

ده مين يا ناس
اللي على حبي يطمنِي

كلمات: امين عزت الهجين
ألحان: محمد عبد الوهاب

[abcjs]
X:1
T: شجاني نوحك يل بلبل محمد عبد الوهاب
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z GGA G2dG | AG2G- GAG2 | GA2G AA2G | GGAG- GABG | _GFFF- FF2F |$ FDFG G2=B_B | c=B_B2 =AG2_A | %7
_d=B_BB- BGA2 | G,=B2_B- B2A_d | =B=A2_A- A_G2F- |$ FcG,A _G2>B2 | =B_BAA G2A2 G2>A2 | %20
GGGA G4- |$ GA G4 _G2 | =E2F2 _ED2E | F2>_G2 =G2F2- | F2=A2 _A=A2A |$ BB=B2- Bd2c | %39
=Bc2B _B2<=B2- | B2_BA- AG2A | A2c2- c2=AA | %45
B2c2 | _dc=d2 cd2=B- | BA_B2 =B2>A2 |$ c=Bcd _d2_B=B | %51
cdc=B- BccB- | B2_BB- B4 | B2=B2- | B2<=A2 G2G=E- | E2_G2 A2>=A2- |$ ABBc- c2A2 G2ec- |$ c=B_B2 =BBdc | =B4 G2>A2 | G,F=B=A _A_BGG | GG2A z G3 | =AB=BB- Bccd- |$ %75
d2c_d d2<=B2 | B2=B2- Bc_d=d- | d2>_d2 d2<=B2- | B=B=A_B _A2>G2- | Gd G4 A2 |$ GGG2 G2G_d | %81
c2<=B2 =A2>_B2 | =A_A2B =A2B2- | B=A2B AA=BG- | G_G2F FF2D- |$ D_GE2 C_D=B,2- | %86
B,2GG,- G,_B,=B,2 | CdDd F2GG- | GA2G,- G,AGB | AG2c c2<=B2 |$ ccc2 =B4 | =B_B=B2- BB2B- | %92
B2=A=B- B2>_B2- | B2=A2 GGGc- | %98
cc=B_B =Ac2B |$ =BB=A2 B2_BG- | G2<=A2 B_A2_G | _GAB=A GFFF | FFEB c2>=B2 | =BBc_d B4 |$ %104
BBB2 =B2=A_B | =B4- B2<=A2 | A2G2 AGFA | GA=A=B- B2>_B2 | =A_A2c- c=Bcd |$ Edd2 =B2>=A2 | %110
GA2G _dd=A2 | G2_G2 F2=A=B | G2_G=G =E2=B2 =B,CD_D |$ =B,C2_B, =B2_DB, | =B,4 G,2BG | AAF,2 Gc2B- | %122
B2>=B2 B2>c2- | cBGG AB=A=B- |$ B=A_B2 _AF2G- | G=BG=A _B2c2 |$ d2c2 =B2B2- | B2>A2- A2GA- | AAGA G2=B2 | %140
cd_dc c2>d2 |$ c_d2d =d4- | dc_d2- dd=d2 | _d2<=B2- B_B=d2- | d2<=B2- B2>c2 | =B_B2B A2dd | %146
d2>d2 _d2=d2 |$ _d=d2d _d2=B2 | d_d2=B c=dc2 | B2c=B- B2cB- | B_B2=B- B_BA2 | =AB2_A- A2>A2 |$ %152
A4- Ade_d | C2<_d2- d=d2d | =B2_Bd C=Bcd | cBB2 B2=B_B | =BB_B2 A2>=B2- |$ B2>_B2- B2G2 | _GB=BB- Bc2d | dc2=B- B_B=B2- | Bcd2- d_d=BB- |$ B2dd _d2=d2 | =B2B2- B2c2 | c2 c4- ce | d2>_d2 c=A_AG- |$ %189
G2>=A2 _A=BBB- | B2>c2- cAA=B | ccd=B B2=A2 | =A=Bc2- c2<_A2 | GG=A=B- BcA2- | AG2_A- AA_GA |$ GG2_G- G2<=G2- | %201 G=A_Ac- c=A_A2 | A2>=B2- B2A2 | =A2<_A2- A2>=A2- | A2=B=A _A2G2- |$ G2<_G2- GG=GF | G2>A2 A2>G2- | %207
G2G_G =GA2B | AAGA G4- | GG2A- A2G_G- | G2AA- A2=A_G- |$ GA2A A2=B=A | AAGA- AB=B2- | B4 c2=B2- | %214
B2AA- AG=Bc- | c4 cc_dG- | G2C2- C2<=B,2- | B,4 C2>=A,2- | %220
A,2GG, G,G,2B, | =B,_B,_D=D- D2>F2 | _G2<=G2 _D2=D2 |$ E=AAB G2>G2 | BE2D BG2=E- | E2<G2- G_G_EE | %226
D2<C2 C_DE=D- | D_GGF E2D2 |$ C=B,2=B- B2BD | CFDF _DCD=B | B,=B,G=A B2_DB, | C2dD F_D=B,2- | %232
B,GAA G,2<_B,2 |$ C2=B,C B,2<D2 | F=ED2- DF2G | _G2=A=G _G=G_GE | CDC=B, AGF=A- | A_AA_G- G2E2- |$ %238
E2G=E dG2G | AG2E- E2C2- | CD2D =E2F_G | FD=ED- DC_D=B, | =B,=B2C D=Ee2 |$ D_DD=B, B,2GG | %244
AGB,=B, _B,CDE | F_G=G2- GD2D- | D=E2C D_D=D2- | D2=B,_B, =B,2C2 |$ DC D4 CG | %249
B,G=B,=A, B,_DB,A, | =B2=B,B, G,2B_B,- | B,GA,F, z4 | %252
[/abcjs]

(86)

ردت الروح محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

كلمات أحمد شوقي

ahmed chawki

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

roddat-errouh.mid (62 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

roddat-errouh.pdf (96 téléchargements)

ردت الروح

ردت اروح على المضنى معك
احسن الايام يوم ارجعـــــــــــك

مر من بعدك ما روعـــــــــــنى
اترى يا حلو بعدى روعــــــــك

كم شكوت البين بالــليـــــل الى
الى مطلع الفجر عسى ان يطلعك

و بعثت الشوق فى ريح الصبا
فشكا الحرقة مما استودعـــــــــك

با نعيمى و عذابى فى الـــهوى
بعذولى فى الهوى ما جمــــــــعك

انت روحى ظلم الواشى الــذى
زعم القلب سلا او ضيــــــــــــعك

موقعى عندك لا اعــــــــــلمه
اه لو تعلم عندى موقعــــــــــــــــك

ارجفوا انك شاك موجــــــــع
ليت لى فوق الضنا ما اوجعـــــــك

نامت الاعين الا مقـــــــــــــلة
تسكب الدمع و ترعى مضــــجعك

كلمات: احمد شوقي

(37)

يا للي زرعتو البرتقال محمد عبد الوهاب

050515_2022_1.png

من كلمات بيرم التونسي

bayrem ettounssi

للاستماع ملف ميدي , fichier midi , midi file

Partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

ياللى زرعتـــوا البرتقـــال …ياللا اجمعـــــوه
آن الأوان ياللا اجمعوه… آن الأوان ياللا ياللا
احنا زرعناه واحنا انتهــــينا
وآدي احنا بعد التعب جنيــنا
دا بـــين ايدينــا هلـوا عليــنا
يارب كتـــــــر البرتقــــــال
ياللى زرعتـــوا البرتقـــال …ياللا اجمعـــــوه
آن الأوان ياللا اجمعوه… آن الأوان ياللا ياللا
ياماحـــلى ريحتـــه بين الجناين
ياماحلــى شــهده والشــهد باين
دا الفــص منــه يســوى مداين
يارب كتـــــــر البرتقـــــــال
دا الشمس طالعه والجو هادى
والنيـــل بيهــدر فى كل وادى
الله يصـــونه من كل عـــادى
يزيــد ويكتـــــــر البرتقــــال
ياللى زرعتـــوا البرتقـــال …ياللا اجمعـــــوه
آن الأوان ياللا اجمعوه… آن الأوان ياللا ياللا
يامـا ســهرتوا معانا أمالــــكم
وصبرتوا بينكومن ظلم حالكم
لما صبرتوا السـعد آهو جالكم
وكان قدومـــه عالبرتقــــــــال
بيعـــوه بذمه واؤضوا ضميكم
وارعوا كل الحقوق لغيــــركم
الله يبـــارك لكم فى ســـيركم
ويخــــلى موســـم البرتقـــال

[abcjs]
X:1
T:يا للي زرعتوا البرتقال محمد عبد الوهاب
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=93
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z GF2 F2>E2- | Ed2E E2>F2- | Fed2 d4- | dD2d d2>E2- | EF F6- | FG2F- FeF2- | FG2G G2G2 |$ %7
.B2>A2 G2F2 | deG2 F2Ed | Ged=A _GEed- | dBd2 ed=Be- | e=BBG- GGFG- |$ G2>G2- GF2e- | e2F2- Fe2F | eGG2- GGF2 | G2Ed GeGc- | cc2G =BB2F |$ G4 FFeF | eGG2- GG2G- | G2>F2 Fe2F | %21
FF=Be F2e2 | eF2G GG2F- | FG G4 d2- | dGG2 G2>G2 |$ F2G2 G4 | F2G2 F2E2 | %28
eFGG- G2F2- F2G2- Gedd | d2BG GG2F |$ EFGG EFGG | A2GG d_G=G2- | G2G2 A2G2- | G2dF Fe=ED | %42
FFG2 G2FE- | E2DF F=BG2- |$ G2AA- A=AGG | G2=BF F2=E2 B=Ae2 | %63
=A2 G4 FF | G2G2 G2F2 | GGF2 DeF2 | GGG2 G2F2 | G2F2 GG2G |$ z G3- GGFG- | %70
G2F2 EeFG | GG2G- G2G2- |$ GG2F- FEDF | dG2G GGAA | .G2G2 G2FF | %84
Fe2e _GB2A | GF2E- E2GA | =A2e2 F2e=E | GFF2 Fe=E2 |$ d2F2- | F=E_EF z G2G | %98
GGF2 GG_G=G- |$ GG2G z G3 | G=EF2 G2F=A | eE2G GG2G- | G2G2- GGAF- | FF2A- AG2G- | G4 G2GG | G2E2- | %126
EDDd F2EF- | F2Dd- ddD2 |$ d2dB =B_BeD- | De2F- F4- | F2>G2 GFGE- | EFFG GGGG- | GGGB- BAAG | %133
GF2E eG2F- |$ FEFD =EeAc | CEee FdF2 | DDFc _dB_G=G- | G2GF- F2G2 | de2G G2F=B | dG G4 GF- | FGGF- FeFe |$ eG G4 _GF | G2dd cF2e | %147
=EFe_G d2F2- F2GG | %154
F2=EF _EFGG | G2=A2 |$ GGGG- GGFG | _G=GF2 F=E2F | GG2G- GGGG | eGF2 FEFF | %161
=EF2F- F2F_E- |$ EdeF =AGE2 | F2>G2- GF2c | e2G2 F=E2D- | %167
D2dC D2=E2- |$ EF2e G2>G2- | GG2G G2F2 | GG G6 | c2>G2 GA2G- | G2 F4 =EE | %174
=E2Ed- dC2D- |$ D=E2F G2>G2 | GG2G- G2GF- | F2>F2 =E2FE | FFGG G2G2- | GGCC cF2_D | %180
_G2<=G2- G2cG |$ FGFG- G2>F2- | FG=E2- EE2F- | F2e2 G2>G2- | G4- G2G2 F4 | =E4- EF2G | G2=BG G2>G2 | Cc=BC D_G=G2- |$ %200
G4- GFGc | G2>A2 G2G=E | =EGF2 F2>G2 | G8- | G2F2 F2>_G2 | F2F2- | F2G2- G=EGF |$ %207
DG F4- F=E | =E2F2 F2GF | G2A=E Ee_ED- | D=EEE- EEEF- | F2D2 | DcCF- F2=EF- |$ %213
F=E2F F2>G2- | G4 F2AG- | G2>G2 A2=E2- EGFF | F2G2- GFF2 |$ %226
GFG2- GF=E2 | =EFFG F4 | GG_G2 =G2GB | AA G4- GG | F2>G2 GFF_G | G2F2- FF=E2 |$ F2G2- GF2F- | %233
F2F2- F=EEF | F4 G2F2 | F2=B2 A2>G2 | G2>A2- AGA2 | AG2=B c=AB_A- |$ AF2G- G2F2 | F2 F4 G2 |$ G2G2 GB2A | GGAG _G2=G2- | %246
GFG2 F2G2 | F2=EF E_E=EF | .G2G2 G2F2- | F2A2 |$ A2A=B =A2_A2 | G2AF- F_GF2 | =E2F2- FG2G | GG=EG F4 | %267
GABA GG2G- | G2>F2- F=EEF |$ =E2<E2 E2<.E2 | %270
[/abcjs]

(262)

رسالة من تحت الماء عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات نزار القباني

nizar

الحان محمد الموجي

el mouji

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

rissala-min-taht-el-mae.mid (161 téléchargements)

partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

rissala-min-taht-el-mae.pdf (444 téléchargements)

إن كنت حبيبــــــــي ســــــــــــــــاعدنــي كــــــي أرحـل عنـك
أو كنت طبيبـي ســـــــــــــاعدنــي كـي أشــــــــــــــــفـى منـكً
لو أني أعرف أن الحــــــــــــب خطيـر جداً ما أحــــــــــــــــببت
لو أني أعــــــــــــرف أن البحــــــــــــر عميق جدّاً ما أبحـــــرت
لو أني أعــــــــــــرف خاتمتــــــــي مــا كـنـــــــت بـــــــــــدأت

إشــــــــــــــتقــت إليــك فعلمنـــــــــــي أن لا أشـــــــــــــــتاق
علمنـــي كيف أقـــص جـــذور هــــــــواك من الأعمـــــــــــــاق
علمنــــــي كيــــف تمــــــــوت الدمـــــــعة فـي الأحـــــــــــداق
علمنــــــي كيــــف يمــــــــوت الحـــــــــب وتنتحر الأشــــــواق
يـا مـن صـــــــورت لــــــــي الدنيــــــــــا كقصيـدة شــــــــــعـر
وزرعـــــــت جـراحـــــــك فـــــي صدري وأخـــــــــذت الصبـر
إن كـنــــــت أعــــــــــــز عـليــــــــــك فـخـــذ بيـــــــــــــــدي
فأنــا مفتــــــــــــون مــــــــن رأســـــــــــــي حتــــــــــى قدمــي

المــــــــــوج الأزرق في عينيـــــــــــك ينادينــــــي نحو الأعــــمـق
وأنا ما عنــــــدي تجربـــــــــة في الحــــــــب ولا عنـــــــدي زورق
إنـــــــــــي أتـنـفــــــــــــــس تـحـــــــــــــــــــت المــــــــــــــــاء
إنـــــــــــي أغـــــــــــــــــرق أغـــــــــــــــــــرق أغـــــــــــرق
يـا كـــــــل الحاضـــــــــــــــر والماضــــــــــــــــي يـا عمـر العمــر
هل تســــــــمع صــــــــوتـي القــــــــادم مـن أعمـاق البحـــــــــر
إن كنـــــــت قويــــــــــاً أخـرجنـــــــــــــي مــــــن هذا اليـــــــم
فـأنـــــــــــــــــــــا لا أعـــــــــــــــــرف فــــــــــــن الـعـــــــــوم
لو أني أعرف أن الحــــــــــــب خطيـر جداً ما أحــــــــــــــــــببت
لو أني أعــــــــــــرف أن البحــــــــــــر عميق جداً ما أبحـــــــرت
لو أني أعــــــــــــرف خاتمتــــــــي مــا كـنـــــــت بـــــــــــــدأت

[abcjs]
X:1
T:رسالة من تحت الماء عبد الحليم حافظ
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=72
M:2/4
I:linebreak $
K:G
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
G,4 G,2B,2- | %7
B,C2d G4 | G4- GGG2 | G2BB- B2F2- F2E2- |$ E6 d2 | %15
DcC2 BB,d2 | A8 | A4 c2>B2- | B2G2- G4- |$ %23
G2<=F2 E2>^F2- | FG2d- d4- | d2>G,2- G,2D2- D2G2- GCGC- | CG2G E2E2 | cE2E E2G,2 G,2^d2- dd2c | cBBG- GGGG | GFGG d4- | d2^d2- | d4 c2BE- |$ E=FFE EEE2- | %59
EGdD BBB2 | c2c^d- dDd=d | c2Bd ^d4- | d4 ^D4 | d2^d2 =d2d2- dDDC- | C2G2- | GG,G,G, ^c_B2A | G2G,^d GG=dd |$ ^CdDG G2G,2 | BG,dG ddGd | %79
ddG2 GC.G2 | z GFG GGG2 | AAA_B =Bd^GG- |$ G=G2F- FE2A- | A2_BA AAA^d | EEdD dd_Bc | DcGB c2dd | %86
GGGG G,2GG,- |$ G,dGA B2B2 | AAAc Ac_Bd | G_BAG A^G2=G- | G2>G2 BB2G | =F^F2F E2E2 |$ %92
Addd- dDcB- | B2dA- A2>A2- | A2>G2 A2_Bc- | c2>B2- B z BB | ADGB- B2dB- | BcAA- A2>d2 |$ %98
dDA,A- AA2G, | GdGG- GGG=F- | F=FG2- GGdd | Ddd2 d_BGG- | GGG2 GB,F2 | GGFF B4 |$ FG2E- E2<=F2 | %105 =F2>B2 AAG,E- | E2d2- | d^c2=c- cB,c2 | d2G,d B,c2d | FGGG, B2cA | A8 |$ E_BAA- A2GG- | %112
GG2G- G2Gc- | cc2G FEEE | GEGE d4 | c2d2 | GG2^d GGGG- | GGG2 GGdB- | %126
BDG^G- G=GF=F | EGEE EB2A- |$ A2>E2 ^dEEd | d2dG cDcc- | cBcd- dG2c | G,GG,G G^Gd=G- | %132
GBGB B_BBA |$ _B=F2c BdAd | A^GA=G ^G=G2G | c2_B=B- B2GF | =F2^FG GEAE | A2dd Dc_B=B |$ %138
dAAA A2>A2 | A,2cc- cC2c | c2G2- | Gd^GA- AAdA |$ %144
GGGG _BF=FF- | F2G2 GGGG- | G2d2 | cB,BB- B4- | %171
BB2F G2>d2 | dDdd d2>d2 | d2G2 | G6- GE | F2 G4 G2- |$ G2A2- |$ A2>G2 G2G2 | =F^FGG- G2>F2- | F2>F2- F^G=GG | ^CGE2- ED2B- | %210
BddG- GG,2G,- | G,2EF G2G2 |$ G2>G2- GAA2 | GG,G,2 ^G,G^G=G- | G2B2- BB^G2 | G2GG- GFGE- | %216
EEEF- F2G2 |$ EF2^D E^C^G=D | c^CB2- Bc2D- | Ddc2 BdDG,- | G,G2G G,=FGE- | E2EG- G4 |$ %222
GFG2- GAGG | ^G_B2G,- G,=F2=G | G2>G2- GGA2- | AG2G- GG2^G | F2 G4 F2 | F2>G2 F2>=F2 |$ %228
GE2E D2BB | dDG,G- GG,GF | GEFE G2G2- | G6 AB | A2>G2- G4 | G4 =FB2A | ^G2<=G2 G2GF |$ %235 F2c2- | c2G2 | F=F^D2 G2G2- |$ G6- GA- | %242
A2>G2 GG,G,F- | F2^G2 =GGG2 | B2G^G- G=G2F | G2^D2 |$ D2D2 EED2- | %261
D2<=F2 D2EE | DdDF EF2G- | G2G=F FF_B^D | EG G6 | G4- GFG2- | G2A2 G2G,A |$ _B2^G=G A2G2- | %268 G_BA=B- BB^c=c- | cc2D ^dCC2 | DBD2 B,2A2 BAGF | E^cBA A,_B,A,D- | D4 cCBB, | A,GG,C ^G2<.=G2 | %287 A^GGA A=GAD |$ ^D2EG =F.C2^F | z c^D^d _B.B,2B, | GB2D dd2D | d2D2- DDGG | G2F2 DDFG- |$ %293 GG2G ^G=G2_B | B_B^G2 GBA=G | GCG2 B,^DGG | ^d=d^d2 ^c=d^dF |$ D2^c2 D^DGc- | cB2=c ^c^Gdd- | %299 d2G2- | G2E2 G2^D2 | ^D^C^c2 =DG,dD | %324
D^D^d=D ^D2=dD |$ ^D2=DG G2F^D- | D2=D^D cC2c- | c2C2 cC2c | d2>c2 c^D^d=D | DFFD dDG2 |$ %330
DDA2- AD_B2 | A2^D2 ^d=D^D=D | D^d2D- D2G2 | F2d^D =DD2c |$ BC c4 BC | B,cDd- dC^DD- | %348
DddF Fdd=D | G2D2 _BAAB- | B2G2- GG2^D- | D2>^C2 B,B2G, |$ dDD2 ^dD^DE | Dd^D2 ddGG | %354
GFE^D =DDDB- | Bccc c2^cB, | B,cDd C2D2 |$ ^d=ddF- FDd2 | G2D2 A2>_B2- | B2G2- GGF^D- | %360
D2<=D2 D2_B2 | _B,_BG2 F2>A2- | A_B,A^D- D2D2- | D2<^D2- D2C2 |$ B,2GA- A^G_BA | AAG2- G_BA2- | A2 A4- AA | %372 _B2G2 G2>A2- | A_B2=B c2_B2 | B_BBB _B,A2G- |$ G^G=G2 GG^DD- | D2G2- G2_B2 B2^D2- D2G2 | ^D=DD^C- CD^Dd- | d2<^d2 =d2CB- | B^cDD d^dDD |$ %414 d2^D2 G2GG- | GDGd GGGG- | GCG2 AB2G | G2<_B2 GGG2 | ^D2G2 =D2^DA |$ d2^D^c d^dc=D | ^Dd^cB BB2c | %421 D^d=dA DD2^d | EGG2 GGDD | FCGG ^G=GGG |$ GA_B=B AG_B,^G | GG2G- G^DDG- | GDD^D ^c2=D^d | %427 ^cd^dc =d2dc- |$ cB,2C BD2D- | DD^D=D D^D2d | ^DD2=D FGG2 | ^D2>=D2- D^Cc=C | c2G2 | ^D2=D^D dCc2- | c2>c2 CB,cD | d2cD ^D2=DD |$ FFD2 G,GD2- | D_B2D B2BG- | %445
G2>F2 ^D2<=D2- | D2_B2- BB2F- | FG2A- AA2^D | ^d2<^D2 F2GF |$ G,FG2 G2G,^G, | GG2G- G2A2 | %451 G2_B2- B2>C2 | Bc_B2 =B2_BB |$ _B,_B2A F2^d2- d^D2G | %464
FGG2 A2GG | GGGG =F2^F2 |$ ^D2G2 | ^G2A_B A2B2- | B2AA- A_B2G, | GGG_B, A2_B=B- | %470
BcB_B- B=BBG, |$ A_B2^G =GGG2- | GG^D2- D2G2- | GG2^G A2>=G2 | %476
G2GG ^dGG^D- |$ D^d2d =DD2^C | D2d2 ^d=dB2 | c2 _B4- BA, | A_B2G- GG,=BA | G,Gc_B, G,2G2 |$ %482
G2A2- A_BBG- | GAGG- G2^D2 | GG2F D2D2 | d4- dBcC | _B4 _B,AA,2 |$ _B2G2 c2AG- | %489
GcAG,- G,GG2 | B2^G2 |$ A2>G,2- G,2c2 .^G4 |$ z G2c ^G=G.G2 | %501
z2 GG E.A2B, | C^C2D- D2>D2- | D4 ^CDD2- | DE2D- D2=FF | DDE2- ED2E |$ EFF2 G4- | GAGE- EGG2 | %508
FGEG G2G2- G2AG | Gc_B2- BG2A | _B2F2 c4- | c2A2- A2^d2 .=G2.F2 | BB2B F._B2E |$ ^GB=GG,- G,4 | c2cc c2BB- | B2B2 B,2B,2 | B,G,G2 G,2>c2 | %539
c4 C2=F2 F2Ec- | %547
c2B2 B,4 | B2_Bc d2<=F2- | FB,=F2- FB,2F- |$ F4 =F^FG2 | G2B2- B2>_B2 | Bcc2- c2=B2 | BB_B=B G_B=BG- | %560
G2G,2- G,cC2 |$ cc B4 BB,- | B,2FB,- B,2G2- | G2B,2 |$ dF2G- GB,FF | dd2G c2cB | B,2>^G2 B,_BB,2- | B,Bc2 E2=F2 | %591
=F2>F2- F4 | d2_B,2 GG,G,G,- | G,BBB, G^CG,2- | G,CD2 GG,G,2 | %603
GD^DB C2G,G | GBAB, CGG,E |$ BB,.D2 G,GG,C | AAG2 G,^DG,C | GDGC CG,2G | B,^GC=G _B=Bc2 | %609
BGG2 B2Cc- |$ cGG2 B2cB- | B_B2G- GF2G- | GD2=F- FGG2 | AFd2 FG2G- | GBd=F G4 | =F2dd c2B^G |$ %616
GC_B=B ccBd | C2_B=B cBBG | BG,B2 B4 | ^GC=G2 FGFF- | F=F^FG- GFB,G |$ B=F^FG GFFB, | %622
D=FGG G^FF2 | Dc2B B2CG- | GB2c B2BC- | CB2c BBAC- |$ CBcc B_B2C | GG=F^F GAG,D | F2G2 GGdD | %629
F2GG- G2>=F2 | F2A2 B2dE | =FGFF- FEdc | %655
B2BB,- B,cdE | =FFFF- FFDc |$ B2B,B B,cd^d | =F2^F2- F=F2d | c2_BA =BcDE | =F2>F2 FEAc | %661
BBBB- Bcd=F |$ =FEFF FEDc | B2B,B- B2dE | =FF2F- FFdc- | cBB,B- BcdE | =FFFF B,Edc- |$ %667
cB2_B- BB,B,D- | D2D2 ^DG,=DD- | D=FD2- D2D2- D2G2- | GGG2- GA,G2- | G=FEF- F^dDF |$ EDD2 c2D2 | %680
dDG,d- d2D2 EEDD- | DED2 DE2E- | %700
E2DE G2FD | GFG2 A2G=F | =F2>F2 ^dDFE | Dd2c BCCB, |$ dB,B2- B2C2- | C2B,A,- A,2G,2 | FG,.^G2 AGD2- |$ D2DD D2dG, | DGGG F2G2- GF^DB- | %719
B2c2 | ^DE=DD ^DE2=D- | D2F2- | FA2G F=F2F- |$ Fd=F2 EDdc- | ccD^c D2Dd | =FdD2- DED2- | %733
D2A,2 | _B,A,2G, G2>G,2 | C2 D4 D2- | D2G,2 dddD- | D4 D4- | D2D2 dB,D2- | %754
D2D2 d4 | C2=F2 |$ E2=F2 d_B,2d | D=FG2 G4 | FFF2- F2G2- | GG2G- G2F2 G4 | FG2G- GGG2 | %787
E2EF =FD2B, |$ D2>F2 G4- | G2>G2 F^D=DD- | D2E=F- F4 | E=FFE- EcCC | ^D6- D=D | d^d G4- GG- |$ %794
G=FE2 F2d^d | E2^CG, =FGG2- | G4- GF2d- | d2FB =F4 | =FFE2 E2D2- D2E2- | E2G2- GFG2- | G2A2- A2B2 | B_BGA- A4- | AFGG FG2B | A2G2- | GBAG G4 |$ GD2B- BBG2- | GAGA- AGG2- | %821
G2B2 ABcc | G,cc2 c2_BA | AB2c GG2A- |$ A2>=F2 ^FGGG | G2BA ^G2<=G2 | %827 G2GD- D2^G2 | F2G2- GGE2 | E4- EDE2 |$ GG2F FGF2- | FF2F G4 | G2FE- E2^D2 ED=FE | G2>B2 GGFG- | G2GF- F2GG- | GG2=F E2G2- | %869
GG2A A2G2 |$ GA^G=G G2AA- | A2D2- DED=F | DEE2 GGGG- | G4 =F4 | E2GG EG2E | G4 G,2A2 AGC2 | _B4 A2AG- |$ %903
GA_BA =B2c2- | c2>c2- c2^c=c | BA2B- B2Bc | G_BGG- G2G2 | ABA2 Fd^c_B |$ A,2>A,2 ^C2 (121)

خايف مرة احب عبد الحليم حافظ

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

كلمات مامون الشناوي

مأمون_الشناوى

الحان بليغ حمدي

خايف مره احب وعارف .. ليه انا قلبي خايـــــــــــــــــــــف
شفت الحب بيبكي ويضحك .. ماله عيون وشفايـــــــــــــــف
بس لو الاقي اللى احبه .. واللي قلبي يروح لقلبــــــــــــــــــه
واللي ترتاح روحي جنبه .. يومها عمري ما ابقى خايـــــــف
خايف اني احب وخايف ينسى الحب .. يوم يقابلنــــــــــــــي
خايف اجرب خايف اهرب .. خايف اقـرب يبعد عنــــــــــي
ناس من الحب شافوا اسيه .. وناس اتهنـــــــــــــــــــــــــــوا
خايف يقســـــــــــــى الحــــــب عـــلي .. خايــــف منــــــــه
واندم لو حبيت وقسيــــــــت .. وانــــدم لو عمري ماحبيـــت
بس لو الاقي اللى احبه .. واللي قلبي يروح لقلبــــــــــــــــــه
واللي ترتاح روحي جنبه .. يومها عمري ما ابقى خايـــــــف
الدقيقه من حياة الحب عمر .. فى عذابه وفــ هنـــــــــــــــــاه
الابتسامه من شفايف الحب فجر .. يسعد العاشق ضيــــــــــاه
كل كلمة من كلام الحب امر .. لسه ماسمعتش نــــــــــــــــداه
اندم لو حبيت وقسيــــــــت .. وانــــدم لو عمري ماحبيـــــت
بس لو الاقي اللى احبه .. واللي قلبي يروح لقلبــــــــــــــــــه
واللي ترتاح روحي جنبه .. يومها عمري ما ابقى خايـــــــف

(64)

تخونوه عبد الحليم حافظ

كلمات اسماعيل الحبروك

isameil habrouk

الحان بليغ حمدي

baligh hamdi

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

tikhonouh.mid (147 téléchargements)

partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

tikhonouh.pdf (127 téléchargements)

كلمات الاغنية

تخونوه وعمره ماخانكم ولا اشتكى منكم
تبيعوه وعمره ماباعكم ولا انشغل عنكم
قلبي .. ليه تخونوه
قلبي اللى فاتني وعاش معاكم وقال حبايبي
عايش معاكم على هواكم والإسم قلبي
يخاصمني لما تخاصموني يصالحني لما تصالحوني
قلبي .. ليه تخونوه
قلبي اللى راح منه شبابه بين شوق وحنين
باع فى هواكم أحبابه بعتوا انتو مين
وضحى الدنيا عشانكم باع جنتي واشتري ناركم
قلبي .. ليه تخونوه
قلبي اللى مهما يشوف منكم عايش بينكم
ويبعدوه الناس عنكم برضه شاريكم
مالوش غير انتو أحبابه انتو هناه وانتو عذابه
قلبي .. ليه تخونوه

X:1
T: تخونوه عبد الحليم حافظ
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=50
M:2/4
I:linebreak $
K:F
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z DEE- EFF2 | F2>E2 F2>^F2- | FCCG D^F2_A | _E2=E_E =E=B2_E | B=BDB c2>B2 |$ =B2c2- c_A=B,F- | %6
F2_E2 |$ B2F2 G^F2G- | G_E^c2 B2>A2 | %13
FEA,E- E^C_A=A- | AFF_A A2^C^c | D_EFE- E2F_A |$ F2AG EGG^F | GABB F_EB=B | cB,^cc _E=E=c=B | %19
c2^cB _EEBA |$ A=BB_B AD2=B- | BcD=B _EEEA- | AB=BA A^CA2 | A2FA- AD2A | BAFA- A^CDD |$ %25
A2G2 AAAA | =BA2G E2EA | FG_EA A^F_A2 | EE2D E2A2- | A2>E2 G2A2- | A=BBA- A^FE=F- |$ FAG2 AAG^F | %32
GEEE FDEA | A2A2 EG2_A | DA2c A2G2 | EEAE G2A2 =B_BA2 | %39
^FE=F2 E2^FA- | A^FFF E2A2- | A2^F2 AGG2 |$ E_E=E_E GB2A- | A2AD _EF2^c | c^cGF- FDBG | %45
cC^FG A2>_A2- | A2=AE FC=B=B, |$ cF=B2 DB,2G | =BB,A_B- B2A2- | A2A2 A_AEG | DAA_A =Ac_AA |$ GFE2 AEG_E | B_A2G FE2E | D_E A4- AF- | %76
FGAA AA2A | D2GE ^F=F2E |$ GA2_A G^F=FE- | EADA _A^F=A_A | G^F2E EE2_A | AB_EA- A=BAA- | %82
A=BD2 B2AA |$ B_EDc- c=BCB- | B^c=c_B A2>G2 | E_E=Bc _BA^F2 | E^FBG F_A=FE- |$ EE2F- FGAB | %88
AAGD- D2_A2 FGD=A |$ A_A2=B D=AG2 | EFFE G_E2A | GG2F E2D_E- | EAA2 A=E2G | DA2A- AA2G- | GFE2 E2G_E |$ %108
B_AG2 E2_EB | DA2^F AGGF- | FEEE- E2BB | _E2AA D=EF^F | F2FE F2A^F |$ ^FG2F GAB2 | %114
_EB=B_B B2D=B- | BCc2 cD^c_B- | BB2A- AccA | AAA=B CD^c2 |$ _E2BE B2cA | AAA2 AAFA- | ADAA cBGA | %121
AAA2- Ac2c | ^c=B_BA AA=B_B |$ =B_BDc- cBc2 | _AFG=A A^c=c2 | DccB AA=Bc- | c=B_BD- DBBc- | %127
cF2A- A2D2 |$ ^ccc=c- cAA_A | =B_BB2 D2B2 | B=BAG- G_AcD- | D2cB c2B2 | A2>A2- AA2E- | ED2A- A_A=B=A | F^FGE E2E2 | _E2AG ^F2=E2- |$ EFD_E A4- | %145
A_EGA- AA_A2 | cD2G E2FF | EGDA A^F2E | EFDA- A2^F2 |$ AG_E^F =EEE_E | EA.B2 z4 | %151

(165)

جواب عبد الحليم حافظ

abdelhaliù

كلمات مرسي جميل عزيز

morsi jamil aziz

الحان كمال الطويل

kamel al tawil

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

gwab.mid (97 téléchargements)

partition PDF, sheet music , نوتة موسيقية

gawab.pdf (120 téléchargements)

(3)

كان ياما كان ميادة الحناوي

meyada

كلمات والحان بليغ خمدي

baligh hamdi

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

kan-yama-kan-1.mid (390 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

kan-yama-kan.pdf (442 téléchargements)

كلمات الاغنية

كان ياما كان

كان ياما كان كان يا ما كان
الحب مالي بيتنا و مكفينا الحنان
زارنا الزمان .. سرق منا فرحتنا و الراحة و الامان
حبيبي كان هنا .. مالي الدنيا عليا
بالحب و الهنا
حبيبي يا انا يا اقرب مني ليا نسيت مين انا
انا الحب اللي كان اللي نسيته قوام من قبل الاوان
نسيت اسمي كمان نسيته يا سلام على غدر الانسان
والله زمان يا هوى زمان

حبيبي جيت انا ليه في الدنيا ديه اللي علشان احبك
علشان يدوب عمري من جرح غدرك بدري
دمعة ورا دمعة و تعيش انت لفرحك
حبيبي فداك انا و سنيني اللي جاية فداك قلبي اللي حبك
امشي فوق دمعي فوق همي و غني
و لا تنزلش دمعة ليلة فوق خدك

آه .. و من حرقة الاه داب الحجر
آه .. من قلب جواه حب اتقتل
و اه على عاشق هواه من غير امل
اه و الشكوى لله مش للبشر
عسل و مر انت وفا و غدر انت و حب العمر انت
كدبة انت كدبة .. لكن احلى كدبة بعتها لي الزمان
رقة انت رقة .. لكن شوك و دمع و بحر من الاحزان

زمان لما جيت بعد غيابك سنين و على قلبي ناديت
رديت حبيبي جاني
اشتاق لحبيبه تاني
لحبي لحناني و يا ريتني ما رديت
زمان كان لينا بيت و اصحاب طيبين يبكوا لو يوم بكيت
ويخافوا عليك يا غالي
و عليا م الليالي
من همسة من كلمة ويدوبوا لو غنيت

[abcjs]
X:1
T: كان ياما كان ميادة الحناوي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:Bb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
B,2CE- ED=B,C- | C2<B,2- B,=B,_B,B, | C2E2 | E2 E4 DD | D2ED E2B,2 F,2E2- | EDD2 B2C2 | D2EE E2DD | %26
_D2<=D2 CBB,D- | DDED EEDE |$ DEDC- C2C2- | C2C2- CDED |$ E2DC C2DD | _DCB,=D D2DE- | E2D2 DDCC- | C2>C2- CDDD- | %44
DC2C- CCB,2 |$ B,2B,B, F2EE | D2>D2- DEF,A | EBBB- B2B2 | B2GA- A2=E2 GG2C | .E2B2 B2B2- | B4 =B,A2A- | A2>A2 ABG2- | G2F=B, G2.F2 | G4- G_AGG- | %57
GFEA- A2F2 | CGG2 E2A,B | %63
BB2B- B2>A2 |$ B2F2 | =B,G2=E _EGGG- | G^FAA G4 | F2F2 |$ F2_AG FEDC | %83
B,2A2 | CG2F ED_DF, | F,F,F,F F2=E2 | E2FG- GED2 | B2GB, B2E2 | E2=B,2 | B2>F,2- F,CA,2- | A,CCA- AF,=EE | %122
D4 DD^FD |$ =E2E2 FDFD | D2D=E D2>C2 | DF2F =E_E=E_E | D4 DCD^F | ^F2=E2 E_ED2- |$ %129
DDDD- D2D2- | DDD2- D2G2- | G^F=E2 _E2D2 D2>D2 | G2^F=F =ED2D | F2 G6- | G2>^F2- F=F^F=F | F,F,2F, F2FG | FF2=E _ED2D- |$ %147
D2>=E2 FG2G- | G=EF2 G4- | G2>G2- G2>^F2- | F2>B2 =FF,F,F | FFG^F FF,E2 | DD2D- D2=EF |$ %153
CFFA, EDDG | A2>B2- BG,GC | G2>F2- FA,A,_A | ABA2 A,G=B,G- | GF,G,A DEBA |$ CBAD- D2G2- | G4- GGFF, | ^F,F2=F,- F,2=E2- E.F2F | G=EEG- GCB2 | AG2F- FE2D- | DG G4 G2 | G,2>G2 ^FF,^F,=F,- |$ %189
F,AF=B,- B,F,FF | GFGF- FE2D- | DD2C EFGF | .^F2EA F2G2- | G4 G,2^F,2 ^FAAA- | AB2A BG2G |$ %201
G,2>A2- A2>C2 | B2>D2 CG2G | GAA,A- A2CB | AGG2 GF,F,2 | =EC2F, F2_ED | =EF,2F- FEDD |$ %207
z CD=E E2FG | FG.F2 =ECB2 | A2GF F2D2- DD=EF- | FGF=B, EB,FG- | G2>G,2 G2D2 C2C2 | %233
AGA2 A2AB | A2A2 G2A2 | BABA A2A2- | AA2B AGGG- | %240
GF_AG- G=EG2- |$ GGF,=B, B2B2- BGA2 | BAB2- BA2G- | GG2F =B,G2F | G4 =EAAG- | %252
GG,=E_E DG,DG- |$ GGG2 C2GF | E2D=B, F,2<F,2- | F,CF^F =F2DE | B,D2D =B,2EA | BG2F G2>G2- | %258
G2G2 GG2G |$ G2FE D2F2 | F,2F2 FG2E | DB,2C- C2DE- | EGG,G- G2^F2 | GG2G G2G2- | G2G,F GD^F=F | E2F,2 F,F,F2- |$ %271
F4 EDB,C | CCDE EA2G | AA2B- B2>B,2 | B2BA B2B2- | B6- BB | CB.B2 GGG2 | B2AD- D2DD- |$ %278
DGA2 ABAB- | BA2B B2GG | FEEF G2EE- | EB2_A DBB2- | B2BA B2EB | =B,CBA, AG2G |$ A2BE D2A2 | %285
F2GA- A4 | A,AA,2 EB2G, | G2B2- B4- | BCCB BAG2- |$ G2B2 AD2B | %292
=EF2G A4- | A2BA A2D2 C2DB- |$ B2D2 EGD2- | D2CC- CBB2 |$ G,G,G,G,- G,G,2G, | G,G,GB BDEG | D2>D2 CCCB, | BB2G,- G,2G,=E | %311
B,2<G,2 =EG,G,_A, |$ DG2D- D2DD | C2CE A,G,2E | G,4 G,2>D2 | DA2^F F,D_DC- | CC=B,2 B,_B,2G, |$ %317
B,B,D^F, G2A2- | AG B4 CC | B2>A2 B2.G,2 | C2<A,2 D_DCC | =B,_D_B,A,- A,=D^F,G |$ E2GD DD2C | %323
C2BB- B2G,G,- | G,4 DG,2G,- | G,A2G ^F2<.E2 | %326
[/abcjs]

(654)

حبينا وتحبينا ميادة الحناوي

meyada

كلمات عبد الرحيم منصور

mansour

الحان بليغ حمدي

baligh hamdi

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

habina-we-thabina.mid (176 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

habina-we-thabina.pdf (157 téléchargements)

كلمات الاغنية

حبينا واتحبينا

حبينا .. حبينا .. حبينا و اتحبينا
بعد ما قلنا الزمان .. دوبنا بالأحزان
بالحب اتلقينا ..
و الفرحة رجعت لينا .. و الدمع خلاص نسينا
يا حلاوة الحب آه .. و حبيبي و أنا وياه
بنسى العالم ده كله .. من اللهفه بقول الله
الله .. الله .. الله من اللهفة يقول الله
الله .. الله .. يا حلاوة آه بقولها .. لما يقولها وبقولها معاه
الله .. الله .. الله .. الله

وردية يا الدنيا لسه ..
دايبه وياه فى همسه .. طايره وياه فى نسمه
و مسافرة للسما .. ومسافره للسما
حولينا كثير حبايب ..
ولا حد منهم غايب .. فيهم غرباء وقرايب
بيباركولنا الهناء .. بيباركولنا الهناء
يا حلاوة الحب آه .. و حبيبي و أنا وياه
بنسى العالم ده كله .. من اللهفه بقول الله
الله .. الله .. الله من اللهفة يقول الله
الله .. الله .. يا حلاوة آه بقولها .. لما يقولها وبقولها معاه
الله .. الله .. الله .. الله

أهلا حبى الجديد ..
أهلا يا أحلى عيد .. دقيت باب المواعيد
و فتحنا قلبنا .. و فتحنا قلبنا
قادت شمعه ليالينا ..
ضحك الدمع في عنينا .. وكأننا تلاقينا
زمان من صغرنا .. زمان من صغرنا ..
يا حلاوة الحب آه .. و حبيبي و أنا وياه
بنسى العالم ده كله .. من اللهفه بقول الله
الله .. الله .. الله من اللهفة يقول الله
الله .. الله .. يا حلاوة آه بقولها .. لما يقولها وبقولها معاه
الله .. الله .. الله .. الله

يا رحلة ما تنتهيش ..
يا حلاوة ما تتنسيش .. نفسي اموت واعيش
في دنيتوا انا .. في دنيتوا انا
نظرة عيني تدفيه ..
وبكل الشوق اسقيه .. وازرع نفسي بلياليه
نجوم ملونه .. نجوم ملونه ..
يا حلاوة الحب آه .. و حبيبي و أنا وياه
بنسى العالم ده كله .. من اللهفه بقول الله
الله .. الله .. الله من اللهفة يقول الله
الله .. الله .. يا حلاوة آه بقولها .. لما يقولها وبقولها معاه
الله .. الله .. الله .. الله

[abcjs]
X:1
T: حبينا وتحبينا ميادة الحناوي
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=92
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8 nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
G2>A2 GAB2 | GAFF DcG2 | AB2A GG2=B | EDG2 _GEDc- | c2G2 DC2B | A,2G,G AA,2E | GA,_DF GGG,2 | A,A,=BA, G,G,2G, |$ GG2A, B,BG,_D | GFGF GGA,B, | %13
.A,2G,G, G,E2E | G,2_G=E _E2_Dc | B,B,2E E2D=B- |$ BG2G AFF=E | ECCB, C=EG2- | G2DC- CBB,=B- | %19
BAGA _B2GA- | AG2F GGAB- |$ BA G4 AG- | GABG- GA_G2 | _DcGA- ABA2 | G2GE D2G_G- | GEEC B,BB2 | %26
E2Ec- cBAG |$ G,GEF- FDCB, | A,2G,G GG2D- | DCB,2 A,G,2c | .F2FG G2>E2 | C2=B2- B2D2 | D2EF EFEC | %46
=B,B,B,_D =D2D=B | G_DB,C- CB,2B, | =A,GB,2 .=B,2=EF |$ EE=E_E DC=A,D | _G2G,B c=A2A- | %51
AB,=AG _AG2_G | G2GF =BcCG- | G_G2=G- G2=EB |$ CBB=B _B2D2 D2D2 E2FE | FC2=B,- B,2DD | .D2DD DB,CC | B,B,=A,A A,2B,A, |$ %70
EF_GE E=EE_E | CEG,F- FB2=B | =A2>B2 B,AG2- | G2A2 A2F2 F2>E2 | FG2F EEFF |$ %76
_G=GG2 G_GF=E | _GFE=B DE2F- | FEE=B G4 | A,2B2 | =BB, B4 _B=B | B=A2G _G=G2=A, |$ =A2_B2- B=B=A2- | %100
AGFG- G=A,B2- | B=BB_B .=A2A2 | =AG2G- G2=A,F |$ F2G=A, B4- | B2=BG =A2>G2- | G2G2 A_G2=G- | %106
G=A,DB- BB,B2 | z B,=AB, A2B2 | =A=A,2G _AG2=A- | AGFG, _AGED- | %112
DC=B,_B, =AAA,B- | BDDD c2>=B2 |$ =BB,A=A- AB,2B | A,=AB2 c2>=B2 | B,=B2=A- AG2G | FGAG AA,A2 | %118
G_GA=G F2_GF- |$ F_G=GE E.E2_G | FGG2- GF2=B | GF2E FE2F- | FEFF GA,AA, | =A_AG2 FGAF- |$ %124
FGF_G F=GGE- | E2F_G =G2GG- | GFEF _GF2E- | E2B,F ED=EF | D2E2 F2>G2- | GA,A,2 B4- |$ %130
B=A2A A_A2B- | BB=A2 _ABc2- | cB,2=B- BA=A2 | G4- GG,G2 | B,B,2D A,2=A,2- A,=EB,_A, | %136
cF2=E- E2A,G, | EF=A,2 G,D=B2 | B,=EFG, GG=A=A, | G2>B,2- B,=B,=A,2 |$ G,2A,F- FB=A,2 | %141
BGG,=E- EFEE- | EG2_G F=AAG, | =A2=BB, =A,2G_A, | AA=AG- G2GB |$ c2=B2- B=A,DG- | G=B_BD =A,2FG- | %147
GF2=A- ABG2 | F=EFG A=ABB | =B=AA_A AGG2- |$ Gc2=B- B_B=B_B | G,_DGB, BB=AA- | AF.G2 F_G=A2 | %153
=A_AG=E- EF2G |$ =A,B=AB, _A=AG_A- | ACA2 EDDD | DC.B,2 =B,=BBA, | =E2B,D A,=A,G,2- | %158
G,B,2C B,2G2 |$ _GF_G,=E =A,2=G,2 | Gc=EF _E=E2G | G,FF2 AG=E=B | B,B,=A,2 G,GGG, | %163
=A,AG2 B,2>_A,2 |$ =AGG,=A, FFG,A, | B2GA cF2=E | =EGG,2 AF=A,2 | G,2=B2 B,=A,_A,G, | %168
G,=AAA C2GF |$ B=Ec=B- B2=A,=A- | A2=B_B =BG=AB | G2=EF =A2>G2 | F2=EF G2AB | B,AA2 AAA2 |$ %174
G2.c2 cC=BB | B=B=A2 _B2>A2 | =A,G,2G F_G,=A2- | AG2F =EFGG | =ABA2 _A=A2_A- |$ A2<._D2 E=DDD | %180 E_D2B, =B,B,=A,c | .B,2GA AGBG, | G,A,A,G, G_GG,G, |$ A,=B,.A,2 G2=EG,- | G,GB,A, =B,G,2A | %185 G,AG2 G,2=B,A, | B,2=E2 G2FA | =A_G2=E D=BF2 | _D2>E2- EC=D2 |$ C2D2 D2>D2- | D2D2- DDD2- | %210
DD2C- C=B,=A,A, | DFDF F2F2- | F2D2 DDDD | D2D2 DD=E_E | C2=B,=A,- A,2F2 | FF2F F2>F2- | %229
F2F=E _G_E=E2 |$ EEEE EF2G- | G2G,G- G2=A,2 | c2>=B2 =A2BB, | G4- GAAG | F.F2D FFEE | %235
=EFDC- CEcc |$ G2F=B _BFE2 | .D2G2- G_G=EE | D_D2=D C2G2 | FG=AF =E2DB | F2_D2 E=ECC |$ %241
D2CB DDDD- | D2DD- D4- | D4 D2=B,B, | B,=A,FF =EF2F- | F2FF _G,FF2 | =EE2_E =E_E=ED |$ %247
E2FG- G2G2- | G2B,=A, =B2CB- | B_B2=B G4- | GAA=E F_E2F- | FDF=E- E2DC- | CD2c .G2>=B2 |$ %253
GF=E_E D_G2=G | G._G2E CCD=E | cDG2 GBGF | E2EF FcDE | D=E_ED D_G.E2 |$ DDDD- D2_G,2 | F=EE2 FEEE |$ E2=E_E- EFG2- | G4- G=A,=A2 | cc=B2 _B2B2 | %266
G4 GA2F | F=EDF- FEFD | =EDCC- CG,GG- |$ G=A=A,B- B2<=B2 | =AA,BA =A,A=BG- | G2AF BFGE | %272 AB2=B _B=BAG | =A2>G2- G2>=E2 |$ =A_AF2 G2=AB- | B2BB, B2=B2- | B2>=B2 _B2=A,=A | GF_G=G =A,=AB2 | %278
BBB2- B=B2B |$ B2=B_B =A2GF | G2=A2 B4 | B=A2=A, A2>G2 | AFG=A- AGFG- | G=AB2 B4 | %284
=A,G=A2 A2A2 | A2=Bc- c2>_B2 |$ %296
c2AA, GA2_G, | G2A2- AA,AG, | _GA2=G .F2>_G2- | G=GEE E2>_G2 | FG2A GFEF |$ _G=E_EE EE2F | %302
D.D2E G4 | A,=AG,G G_A2A | =B,_G,FF AG=EF | EE_G2- G=GGG |$ F2E_G- GFEE | E2F2 E2ED | %308
E=E_E2 G,_G=GG- | G=A,=AA B4 | =E_E=A_A =AA2B |$ B2A=A B=Bcc- | c2 (135)