Archives par mot-clé : musique arab

ما نحبش فضة وذهب علية التونسية

ouleya

كلمات محمد سلام

االحان محمد رضا

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

manhibich-fodha.mid (103 téléchargements)

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

manhibich-fodha.pdf (229 téléchargements)

مانحبــــــــش فضــة وذهب……افهـــمني وخوذ اللي تـحب
خلي المـــــــــال لغــــــيري……يرضـــــــــيني إلا عشيري
نظرة وبسمة وكلمة حــــب…… مانـــــــحبش فـضة وذهب
***
لا ما قلت الحـــــــب عذاب……ما عادت ثيـــــقة في أحباب
لكن قلــــــــت الحب لواش ……حب بلاش ســــــــــــــعادة
وإذا تعـــــاند انا نعـــــــــاني……ننسى حبي ونــــغلب قلبي
إذا القلب تمادى
خلي المال لغـــــــــــــيري……يرضـــــــــيني إلا عشيري
نظرة وبسمة وكلـــمة حب…… مانحـــــــبش فضة وذهب
***
ما قتلكشي جرحــني ملامك……ما عادش يعـــــجبني كلامك
لكن قلت الكلــــمة الحــــلوة……للي حــــب شـــــــــــــــهادة
واذا تقسى انا ننــــــــــــسى……ننسى حبي نغلــــــــب قلبي
إذا القلب تمادى
خلي المال لغـــــــــــــيري……يرضـــــــــيني إلا عشيري
نظرة وبسمة وكلـــمة حب…… مانحـــــــبش فضة وذهب
***
قلت الحـــب إخلاص وعفة…….ماهـــــيش حكاية بالصدفة
جنة حب العاشـــــــــق فيها……يهـــــــــــــــنى ينال مراده
واذا تظــــــــــــلم انا نـسلم……ننسى حـــــبي ونغلب قلبي
إذا القلب تمادى
خلي المال لغـــــــــــــيري……يرضـــــــــيني إلا عشيري
نظرة وبسمة وكلـــمة حب…… مانحـــــــبش فضة وذهب

[abcjs]
X:1
T:Title
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=69
M:2/4
I:linebreak $
K:Bb
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackA:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
D4 z2 D2 | .d4 z DD2 | D4 D4 | B,CD2 c2F2 FF^F=F |$ FFED- D2>F2 | F=EFF ^F=F2_E | EFEE- EDDF | %27
w: |||||||
FF2F EFFF | FD2D EF2F |$ F2=E_E FED2 | FG2G- G2>F2 | EFDD- DB,c=B, | GG,GB, AB,2A | EE2D E2ED- | %34
w: |||||||
D2>G2 G4 |$ GG2A- AAGC | ccBB BA,2G, | _A,FE2 G2EG | A2DG- GGG2 | ABA2 =Bc2_B | AA2G G2G2- G2>G2 | G4 GF2=E | FG2^F =FG2D- | DE G6- | G2BC- CDG2- |$ G2F2 FEED | %48
w: |||||||
D2DG- G2>G2- | GF G4 G2 | G2^F2 =FFG2- | G6 C2 | A2A2 z2 BG |$ AB2A A,ABG | %62
w: |||||||
G2F^F =F2G2 | F2ED EFF2 | ^F=F2F EDDD | B2A2 AA2G | G2F^F G2ED |$ E=E^F=F- FF2F | DDGG- G^FFF | %69
w: |||||||
DED2 DDD2- | D2DD E2GG | ^FEDD- DDCB, |$ F4 FFF2 | ^F=FEE D4 | FFFE E2E^F | F=E2F _EEED | %76
w: |||||||
DDFF FE^F=F | G2G2 CA,AC |$ B,E G4 F2 | EF2E- E2G2 |$ B2cB, GBB,2 | B,AGA- AAGG- | GFDG FED2 | D4 DFED | EDD2 B2AB | %130
w: |||||||
AGBA, BGG2 |$ ED2D FFF2 | EDED DG2^F | ^F2F2 EDD2 | D_D2=D- DD2D | DF^F=F GDD2 |$ F4 =EF^F=F | %137
w: |||||||
GFFF EFF2 | ^F=FF2 E4 | FE2F- FF2F | GFFF =ED2_E | D4 FF2^F |$ F2E^F =FG2G- | G2>F2 FDFE- | %144
w: |||||||
ED2B,- B,EDA, | B,2A,G G2DC- | CC2D- DD2D- | DD2F F=EEF- |$ F=EG2 _EDDD | D2C2 A,B,2C | %150
w: ||||||
D2F2 F2F=E- |$ EF_ED EED2 | =EF^F=F ^F=FE_E | EFFE DEED | %156
w: ||||||
DF2^F GF2F | FFED E2G,2 G2GA- | AA2G- GGc2 | BA,AG- GCG2 | G,EG,G, GBFG | %169
w: ||||||
GG2G GA2B, |$ A2c2 _A=AEF- | F2F2 G2G2- | G2G2 G4 | AG^F=F EFEG- | GFFF FGED |$ %176
w: |||||||
GG2B c2G2- | G2GF- FFE2 | ED2D FG2G- | G2>G2- G_ABB | G2FF G2FD | EG2G- G2>A2 | B2CB, G4 |$ %183
w: |||||||
GF2F E2ED- | D2>F2 G2G2- | G2^FG G2G2 | BB2G- GGFG | FF2G- GDDE | G2 G4 AB | CG B4 A,2 |$ %190
w: |||||||
A,B G4 G2 | G2ED D2DD | EEDE- EEDA | B2AA G4 | F2GA EDDE | F^F=F2 ED2D |$ CDD2 GGG2 | G^F=E_E D4 | %198
w: ||||||||
DDDD D2D^F | EDDD- DCCD | =B,_B, F4 =EF |$ FFFE EE=E_E | DFF^F =F2E2 | FFF^F =E=F_ED | %204
w: ||||||
EFFF ^F=FF^F |$ F2E^F =F2ED- | D2>F2 G4 | EDDD- DA,CA, | B,DEG DCCB, | DD2D- D2>F2 |$ FGED- DDDD | %211
w: |||||||
GDDC- CB,2C- | CDDD DDF2 | =EFF2 EGG_E | F4 F^F=FF |$ =E^F=FD F^F=FE | EFEE- EED2 | D2^F=F- FF2F | %218
w: |||||||
E2FG FED2 | F2^F=F ^FF2F |$ ^F=F^F=F- FEFG- | G2 (302)

ياخوفي بعده لا يطول او سافر مع السلامة فريد الاطرش

farid oud

كلمات مأمون الشناوي

مأمون_الشناوى

للاستماع ملف ميدي , fichier midi, midi file

farid-al-atrach-ya-khoufi.mid (94 téléchargements)

partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

farid-al-atrach-ya-khoufi.pdf (106 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:يا خوفي بعده لا يطول فريد الاطرش
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=96
M:4/4
I:linebreak $
K:D
V:1 treble-8 nm= »Piano, trackB:voiceA » snm= »Pia. »
V:1
fG^GA- AA2B fFGA- AA2A- | ABf2 d2d2- d2AA- AB2d | A2AA- AA^GA- AA2A B2d2- |$ d2 d4 cA- AA2B dcA2 | %4
w: creator:~ * * * * * * * * * * * * *||||
^G2A2 BBG2- G2A2 A2AA | ABAB BF^DB- Bcd2 ccd2 | B2B2 .A2>F2- FA2A- A2>B2- |$ %7
w: |||
BB2B- BAA^A ^GFF=G- G2>G2- | GG2^A d2B2 ^GB B4 =A2- | A2BA ^G2F2 =GAA2 B2^AB- |$ %10
w: |||
B2>A2- AB2B- B2>A2 B2cc | A2AB- B^Gcd- dc2e- eccd | B2A2 B4 A4 GAAA- |$ ABBA- AAB2 ^A2BG fG2G | %14
w: ||||
d2B2 B4- B2 A4 BA | B^G F4 =G2 z2 B4 ^A2 | ^AdB2 B=Ad2 F^GA2 C2c2- |$ c2d2 dcc2 B2 B4 A2 | %18
w: ||||
A2 B4 c2 d2B2 A4 | ^AG2F =A4 AAB2 A2.^A2 | z A2E- EA2A- A^GA=G AA2A- |$ A2G2 GF2B- |$ BB2A- A2B2- | B2>d2 ddcd- d2>e2- e^dd=d- | dcdc c2B2- B2^d2 e2fd- |$ %44
w: |||
dec2 ^ABB2- B2=A2B2C2 | c2B2 d2^d=d- d3 z z e2^d | ^de=dd dc2B- BB2c- cdd2 |$ %47
w: |||
eDGd z2 dc d2d2 cdd2 | c2<.d2 z ed2 d2d2 c2d2- d2^A2 Ed2c- cCcc- cd2C |$ B2BC c2c2 d2dc B2B2 | c2c2B2d2 d2cd c2B2- | B4 ^A2d2 G2 d4 d2 | %54
w: ||||
d2dd- dc2d- dc d6 |$ ^de=d2 d2dd- d3 z z f2f- | fe2^d e2=d2 c6 Bc | c2c2 dc2C c2B2 ^ACc2- | %58
w: ||||
c2d2 cdB2 BC2d c4 |$ ^dc=d2 cd2c- cB2B- Bc2d | d2d2 d2A2- | %62
w: ||||
AB2B- Bcd2 B2 B4 ^GA- |$ A2>B2 ^GA2A A2d2- d2G2 |$ .A2>c2 B2BB- Bdd2 dFc2 | cdcc B2B2 BA2A BBc2 | %71
w: |||
dfB2 ^GG2A- AABE AAG2- |$ G2^GD A2A2 GG2A B2BG- | G2^d2 d2d2 BEEf F4 | FFF2 FFFF A=cd2 ^de2e- |$ e6- ee- e2>e2 deEe- | %79
w: ||||
e2>e2 d2c2 d2cd d2dd | e2d^d e2=d2- de2^d- |$ de2^d- d2<=d2- dddd- d2<.c2 | %82 w: ||| z2 e2e2^d2 e2e2e2=d2 | ^de2d =d2dd ef2e- e=f^f2- |$ f2 z2 z2 Ff- f6- f=f- | f2<^f2- f8- fe2=f | %86 w: |||| f2f2 =fe^f2- f2f2 e4 | ^d2<=d2- dc2d- de2=f- fe2d- |$ dcd2 e2=fe- e2>d2- d2>c2 | %89
w: |||
de=ff- fd2f e4 ^de2f | e2=ff d^dff- f=d2^f d2e2 |$ =fd2e- e^dd=d .c2>^d2- d2>^f2 | %92
w: |||
^d2Bd- dd=dB ^G^AB2 ^d2c2- cd2e | %95
w: |||
c=c2^c ^de2c- c=d2c- cd2c- | ccd2 cd2c- c2>B2- Bc2B- |$ BcdB- Bcd2 d2cd dc2A | %98
w: |||
B2^Gd- dd2c d2 e4 ^d=d | c2d2 cccd c2d2- | d2B2- B4- |$ B2>A2- A^A2=A AA2^G =G^DAA | %104
w: |||
A2AA- AA2A ^GA2B- B=GF2- | F4 F4- F2F2 feF2- |$ F2^GA- A=G2A F2G2 E2^G2 F2F2 F2FA- |$ ABEE- EF2F- FF2F- FfAA | BAF2 ^GFF2 FF2F FfF2- | %116
w: ||||
F2BB- BGB2 AA^GA B2A2 |$ B2AG- GF2G B2A2 ^G2FA- | AA2B A2B2 G2GF- FBB2 | z2 A2A2B2- B2AF GAA2 |$ %120
w: ||||
GF^G2 A2B2 A^A2=G- GF2=A- | ABGA- AF2G- GF2F- FG2G- | G^G2F- Ff=G^G ef2F F2F2 |$ %123
w: |||
A2F^G eFfd cc c6 | B2c2 ^AB2B- B4- B2E2- EABG- GA2c c4 | cd2A BBBB- B2>A2 A2BB |$ %127
w: ||||
A.^A2c c2B2 BB2B- BE2B B2A2- | A2^GG AA2c dD d4 z c |$ %130
w: |||
d2c2 B2BB- B2>A2- AAdd | cdBB- B2>A2 B4 AA2A | A2^G2 Bdd2 d2dd- ddc2 | B2B2 B4 A4 eA2c |$ %134
w: ||||
cdB2 B4 AB2B A2A2 | ^G=G^G2 A2AA- A2>G2- GFAA- | AB2A- AB2^G- G=GGB- BGF2 |$ %137
w: |||
F2A2- AB2A | B2F2 A2GF- FG2E F2F2 |$ %143
w: |||
G^G2^A =GF2=A ^GAFG- GEF2 | GGGA- A^G2=c fA2F- FF2A | AFFF- FFFG- GFAE F2 (109)

معزوفة ذكريات محمد القصبجي

kassobji

ملف ميدي , fichier midi , midi file


 

 

Partition PDF

[abcjs]
X:1
T:ذكريات محمد قصبجي

L:1/16
Q:1/4=81
M:2/4
I:linebreak $
K:Eb
V:1 treble-8
V:1
.C2G2 G2GG | .G2>A2- AG2F | .F2>B2- BA2F | G8 | .C2G2 G2GG | .G2>A2- AG2F | .=E2>A2- AG2E |$ F8- | %8
w: creator:~ * * * *||||||||
F2EF E2F2 | G2AB A2G2 | z2 GA GEFD | C2B,C B,2A,2 | G,2C2 E2G2 | z2 D2 E2F2 |$ z2 B,2 C2D2 | C8 | %16

.C2G2 G2GG | .G2>A2- AG2F | .F2>B2- BA2F | G8 | .C2G2 G2GG | .G2>A2- AG2F |$ .=E2>A2- AG2E | F8- | %24

[/abcjs]

(158)

معزوفة ليالي لبنان محمد عبد الوهاب

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

partition PDF , sheet music, نوتة موسيقية

(154)