Archives par mot-clé : salah mehdi

اوتاري وعودي والصوف و السداية صليحة

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

اوتاري و عودي والصوف والسداية
وصوت الخلايه قصايدي و غنايا

صوته صادي
من صنعتو يكسي اولاد بلادي
يزهى دليلي و نبلغ مرادي
و يهون عندي في العمل شقايا

نخبر ريدي عز اللباس صنعتو بيدي
جبة مقردش و الحرام جريدي
و برنوص يضوي في مثيل مرايا

و الزربية
من صنع طفلة حاذقة قروية
في كل بقعة خذات سمعة قوية
باتقانها وصلت لاعلى غاية

(301)

الليلة آه يا ليل نعمة التونسية

fichier midi, midi file , ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

نوتة موسيقية مجانا ملف ميدي- ملف ب-د-ف free gratuit

من كلمات محمد الحموسي

الحان صالح المهدي

(163)

دنيا هانية وحنا فيها نعمة

naama

من كلمات محمود بورقيبة

mahmoud bourguiba

الحان صالح المهدي

salh mehdi

للاستماع ملف ميدي fichier midi, midi file

donia-henia-naama.mid (83 téléchargements)

Partition PDF, sheet music, نوتة موسيقية

donia-henia-naama.pdf (79 téléchargements)

[abcjs]
X:1
T:دنيا فيها وحنا فيها نعمة التونسية
%%scale 0.83
%%pagewidth 21.00cm
%%leftmargin 1.00cm
%%rightmargin 1.00cm
L:1/16
Q:1/4=65
M:2/4
I:linebreak $
K:C
V:1 treble nm= »Piano » snm= »Pia. »
V:1
z FEE A2>G,2- | G,^FD2- DF2A | C2 D4- DC | DE2C B,CB,A, | AE2E- EAAG,- |$ G,F^FD- DEFE- | %6
E^CG2- GG,2G,- | G,GG,_B- B2AG | F2>^F2- F=FFF | F4 AA^GF |$ E2EE FA,AA, | ACEE CB,CC | %12
A,A,^CE- E2>A2 | GG,2F FDDG | E2EC ^CDCD |$ DC2_E =E2CB, | C2A,G, B,2 DFE2 CG,GG, |
^F2 ECB,C- CA,A,E | EEE^G, A,=G,2F- |$ F2 G,FD2- DF2E | EFG,2- G,G,2G,- |$ G,2<G,2 ^G,_B=G,2 |
F2>F2 FEFF | F2>F2- FA,G,F | E2EE- EA,A,2 | %36
A,CEE- EB,2C | B,A,2E- E2E2 | FA^GE- EEEE- | EF^Gc- cBA2 | EF^G,F- FEE2 | %42
E2^Gc- cBA2 |$ E2^G,2 FEE2 | D2^F2 G^GF2 | F2E2 | DDEC GG,^FF | E2D2 EEEE | EED2 E2E2- E2>E2- |
E^FEF GGF2 | ED2E E2 E2EE ^F2GF- | FEDD EE2D- | DE2A, D2D2 | E4 E2 D2B2- | B2<^G2 ^FFF=F- |
F^FGG- GECE | F2>G2- G2FE- | EDCE- E4 | E4 A2G2 |$ ^F=FE2 A^FA2 | %76
^FEE2 ABG2- | GFE2 GA,AA- | A2 DB,2E DCB,C | B,A,CE EE2A,- | A,G,2F- FD2E | ^F2_B2- | BG,2F- FFFE | %89
F2F2 F2F2 | G,G,FE E2EG, | AAA,2 DE2C | B,C2A, B,EEE |$ EEFA ^GEE2- | E2F2 ^G2E2- | E2>F2 ^G2c2- | %96
cAE2 F^GF2 | E2E2 F^G,c2 | BA^GE FGFF |$ EEED E^FG2 | ^FGFF D^CE2 | EED2 E^F2G, | ^F^F,CE- ED2E | %103
EEE2 D2DE | E2E2- EDDE |$ E2FE ECD2 | E4- E2 D2E2- ED2E- | ED2E- E^CDC- | CD2E- E2FE- | E2FE- E4 | %116
^FGG^G- G=FDD | E2>D2- DEEE- |$ ED2D E2>F2 | E2>F2 E4- | EFG2 ^F=FED- | DEED- D2EC | FG G4 ^G=G | %123
G^FG,F F=F2^F- |$ FG,GE- E2 EEEE- EA2G- | G^F2E- EGA,A,- | A,A^FE- E=FB2 | G2G,F E2A,A | A2GG- G2FF | DC2E C2B,C- |$ %135
CA,2B, DEEA,- | A,G,2^F, FDD2 | FEE2 DD2^C | DC2B, EDCB, | CB,D2 CEEE |$ DA,G,2- G,FD2- | %141
DFEE- ECG,G | ^FG G,4- G,G, | _BA2C FFF2 | FF2F FEFF- | FA,G,F E2A,E- |$ EAA,2 A,C2E | %147
C2CC A,2EE- | E4 A2^GE | E2E2- EG2^F- |$ FEDD E2 EE2E- E^F2G | ^F2ED- D2E2 | D2E2 CD^CD- |
DE E6- |$ E2E2- | E2EE- E2E^F- | FG^FF E2DD |$ E2D2 EE^C^F | G2>^G2- G2>=G2 | EFGF ^F_B,G2- | %179
GEE2 G2>^G,2 | A2^G2 F^F=G=F- |$ F2G2 GEE2- | EF2E G2FE- | ECCE E2>E2- | E2 C2F2 | EE2^F GG,FG |$ G2^FG G2_BA | %198
GF2F- F2EG | FFEF- F2A^G | FEEE- EE2A- | AA,2C E2CB, | CC.A,2 z4 | %203
[/abcjs]

(97)