Archives par mot-clé : saliha

معزوفة يا خدود التفاح صليحة

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

يا خدود التفاح ارفق بالارواح
يا خدود القرعون عمري عليك يهون
يا خدود الوردات يا للات البنات
في حبك هيهات نتهنى و نرتاح
يا متعة الانظار يا مجمع الازهار
فكري فيك احتار يازينة الاشباح
يا عذابي و شقايا و نوحي و كثر بكايا
يوم انموت بدايا لاسماح ولا رباح

(198)

فوق الشجرة صليحة

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

أم الحسن غنات فوق الشجرة
سامع صداها من العلايل يبرى
طار نعاسي
أوهام الـهوى وتوابعـــــــه في راسي
في الحين قمت نْـــفركس على كاسي
ناديت على الخــــــدام يحطّو الصُفرة
هاتو ريدي
قد القضــــــــــــيب وعيون ريم البيد
وإذا جات ولــــــــــــقات هكه عيدي
ونـــــــشوف ضو اسنانها الي فجره
كيف تضحكلي
عيد الــــــهناء من ضحكها يرجع لي
في حبها ضـــــــيعت أصلي وفصلي
وبقيت هايم نتبـــــــــــــــع في الجرّة
ياسعفايا
فيكم شــــــــــــي عاتي يبلغ لمشكايا
ويحكـــــــــــــي لها بمواجعي وبدايا

(110)

محال كلمة آه صليحة

من كلمات احمد خير الدين الحان حميس ترنان

fichier midi, midi file , ملف ميدي

تحميل ملف ميدي

Partition PDF, sheet music, ملف ب-د-ف

تحميل ملف ب-د-ف نوتة موسيقية

(102)

في الغربة فناني صليحة

salihafichier midi

fil-ghorba.mid (181 téléchargements)

partition PDF

fil-ghorba.pdf (204 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:في الغربة فناني صليحة
M:4/4
L:1/16
K:Dm
BD4AAB2=B2A AGFG2 |G2B B^F=F=B2_BB2 BCBD | C2G4A2 =B_BED2EB2 | E2D2 BG2^G =GG2B EEE2 |
D2ED CD4C2B2B2B | =B2_B2 ABBB2C2B2G2C | B2B2 BCB2 C2G2 A4 |
BD2E2BDD2G4E2E2 |D2F _ED4AD2 =B2G2 | G2GA G2F4=B2 B2_B2 |
B2c2 B2F2 G2A2 BFED2 |E2D G4 FFEE _EDF2 | ED4BB2 D2C2 cB2B2 |
BB2 ACB4GB B2BC | CB2C F2G2 D2E2 B^FED4 |G2G2F2FE4D2 |
F2F2 DD2D B2A4AA | ^G2F2 =GG2G A2BA G2>B2 | BCB2 C2FF ^G2=B2 E_E=E2 |
B2^F4E2 DGG^G2F4 |B2F EE2_E2DD4D2 | d_e2c2c2B2BA2 B4 |
B4>A4 B2cB B^GGF | FBBB2B2A ^GC^F=G B2D2 | EB2^F4D2^G2=G2=F2F |
E_E2D2=ED4D2 D2A4 |BA AA2^G2F2^F2=G4 |A2A ^FG2=B2B_B4C2 |
A2G^G4A2E2D D2E2 | FFED2^FG2 =FFF_E2=E2D2 |D2D2=BCD2DD2 DCC4 |
=B2 _B2B2 A2B4A2 | C=B_BG B2B4B2 C2^F=F2 |G2G BA2B D2E2 D^F^G2 |
GEE_E2FF2 DD4AB2 | AAA2 ^G4 F4_E4 |
D2_EE2D=BC dc2c2_B4 |A2B4B8c2 |B4BBB2=B^GF G_B2_E |
D2EE2B2G2ED2 DGF2 | ^F=F4_E2^F ^G2G2 G2G2 | G^G2G2=B2E DE_B2 ^F2E2 |
_E2^G2 =G2F2 ^F=E2_E =E_ED2 | DD2C A4>A4 A2A2 | G4 BG6G2F2G2 |
BB2 BCA^G2^F2=G2EDD2 |EE2 B2F2 _E4 GF2=E | EE4DDE2D2_E DCD2 |
DCC2 BAB2 B2AB2BA2 | =B2A2 G2_B2 B4 DCG4 |A2 E2_E2 D2=E2 D4 |
G4 EE2E2DDD2D4 |A2B A2AA B2^G2 _EF2^F | ^G4>A4 B2BF2F2B2 |
BBB2B2^G2A=GC2F4 |G^G2 F=B2E EB2^F2ED2 | ^FG2=F4B2E2D D4 |
_e4>c4 c2=B_B4B2 |A2B2^FGB2DA2 B4 | AB^G2 F2=BE2DE_E _BEDD2 |
G2G F2BF E4 G4<^G4 | B^G2^F =FG4GB2 | E2D2 EG2E2D2^G2=G2G | G2^FB2_E2=B =FDD4D2 | AAAA A2G2 FG6A | A2BG2FF=B _BB2B AC2A | ^GB=G2 A2B2 E2_E2 =E2B4 |^F2 EED2 G=F2B2EE=B | _eDDD D2eE2C4B2A2 | B4A2B4A2^GB4 |BB B2BC BG2A BE2E | AGG2 ^G=GFE4D4B | B2AA A2^G2 F4A4 B2G2 F2=B2 | BBBA B2^GC GF2G2E2E |
E2B^F2EED2^G2=F2B2F | DED2 D4 Bd2_e2c2c2 |B2B8B4A |
B2^GB G2BB4A B2A4 | B4 ^GF2B2BB2 B2=GF2 |^G=GA =BED_E =E2B2 ^G2E2 |
_E2G^G4F4=E2ED2 | D2D4D2 D_ec^c =c2B2 | B4

(256)

يا لي بعدك ضيع فكري صليحة

saliha

يا لي بعدك ضيع فكري

fichier midi
yali-boodek.mid (107 téléchargements)

partition PDF
yali-boodek.pdf (144 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:يا لي بعدك ضيع فكري صليحة
M:4/4
L:1/16
K:Dm
GG,G,2^F2G GG=FE2FEE | DE4EC2 C4 CC2E2 |E2E F2FE2FEG, ^FG=FE | E2FE2F4FEF EG,2G |
FG2D2AGG2GF2 E2DD | EDC2 C2^F^G4=G6 |F2E E2F_E2=E2C C2C2 |
FFFE F2G2 F2F2 F2E2 | G,GGE EEF4> F4^FG | E2EF2F6G6 |
_EE2 D^G2A2BA^F G2=E2 | F2FE6FED2C4 |C6G, G,2G4FE4 |
E C2C2 C2CF4E2 |F4E2F E2FF F2FG, | GG,G,2 E2FE F2E2 F2E2 |
EF4E2F4F ^FG4 |A2G4F2GGE2EE2 | _E2=E2 C2C2 F2FD2A,=B,2 |
=B,C2C4G, A2C2 C2CF | ED2C =B,2A,B,2C2C6 |G,A,C4C2C4^F^G4 |
A=B2c4A4_B^G2 | ^G^FE4E2 EE=F2 FE2F2 |^F4E4=FF^F =FE2G,2 |
G^G=G G2GG G,4 C4 | C=B,B,_B, A,4 G,^G,2F E4 | F2F4F2 F2F2 E2FG, |
G,G,G,2 G,2G,^F2^Gc6 | B2A2 AABG2^F^G2 F2E4 |FE F2E4F2 E2F^F2 |
^FFG4G4C C4 | =B,4 A,G2G, E4A4 C4 EEEE | =B,2B,C C2EG2ACC c2^G2 | ^G2c4BA2BG4^F2 |
^G2F2 E2E_E2=EFF ^F4 | F2E2 F2E2 E2F2 ^F=F2G2 |^GG=B =GF2G4G GG,CC4 |
=B2B,CE2F2E FF2F | F2^FG,2^G,2=G, Bc2c2=B_BA | ^G4 =G^FE2 _E=F=E2 EF2F |
G2F4F2 EF4FE^G | CGGG, GG,G,2 C2C4=B,2 | =B,A,4G,2G, EF2F2EG,4 |
G,A2A4AA6 | ^GF2E F2E2 =GG,^FG, F6 |FE2EE2 F2F2 FF4 |
^F2=F4A2B,B2 B2=B,2 | =B,_B=Bc2_BA^G2B2=G2^GF2 | A2G2 EF2D D4 ABBG2 |
FG4EE2D2C2G2G, | G4 G,GG2 E2EE6 |EC4C2 C2F2 FF2E2 |
FFF EFF2 E2FE G2G2 | G,2EE EFE2 F2F2 E2FE2 |F4F^F2 G2^GD A2G=G, |
GGGE2E2D E4 DE2E | DC2C2C2_E2FF=B,2AB,C4 |=B,2C2F ECB,2 AB,CC |
CG,2A C4 CG4Bc4 |B=B _B2BA B^F2E =FEFE | G,E2F2F2E2F2G G,2G,^G |
^G2=G,G,2C2B, =B,A,2F G,^G,2_E | FFFF FFEF4F2G,4 |G,2F2^F^G2 B=Bc4B2 |
AAB2 ^F2G2 =FFFF2FB,F | FF2F2E^G2 ^FGG2 =G^G2=G, | GGG,G G,4E4 |
E2EE6E4D2C4 |C CF2E4F2FE2 | F2EF4F2G4GG2 |
EE2E2F2F2FFE2F2F | F4 F2FG4^G2A2=G4 |G, G4 EEEE2_E=E4 |
DC4G ^G4 =G2G2 | E2EE2F_E2 =E2C2 C2C4 |E2 FEEF ^FE2E =F2F2 |
E2G,G, ^FEE2 =F2FF2FE2 | F2E2 FE^F4< G4E_E | ^G2A2 B=GF2 ^G2E4E4 |
E2 DD2C C |

[/abcjs]

(139)

عرضوني زوج صبايا صليحة

saliha

عرضوني زوج صبايا

fichier midi

saliha-ourdhouni-zouj-sbeya.mid (200 téléchargements)

partition PDF

saliha-ourdhouni-zouj-sbeya.pdf (240 téléchargements)

 

 

[abcjs]

X:1
T:عرضونس زوز صبايا صليحة

M:4/4
L:1/16
K:Dm
^FC2C10 |C7 ^C2^fg4=C2 |CBg2C3 gg^f2<^G2C2 | C6^f2>^C2_e=C =e2C2 |
^f_eC2 GG4GG2 F=FFG | GGF2 F2E^F2GFE EGGD | D2E2 G2C4EE _E2F=E |
GF2_E DC4CG^F2^G2F | ^G4 ^F2F2 =FE2G2GG^F | E3^G2FG4^FF EE2=F4 |
^F2=F^FD2C4D2=F4 |^F2=FF2 _E2^C2 =E2F4 |D4< F4F2 D2CC2 | CCG G2GF2F^G=G2^FG2 | EE2G2E2E2GFD EE2F | D2C2 DE6_E =EE2E | E2EG F4 _E2>^G2 G2^FG4 |^F2^GG2 F2_EG2=FG=E | A^F2=F2D3 ^GG2F2G4 |
^F2=F4^G2F^F4F_E2 |C4_E2=E2G2F F2D2 | CC2E2EFD2F2E4^F |
EFD2 CC4G2^F ^G2GG | EE2A2^G=GG2AEE FG2^G | FEEE EF2^G =GF2F CD2E4 |
G F2CE6EEE2 |E2F F2^C=C2FD2 C=B2C | CCCE F2EC2=B2C4C |
F4 E2F3F3 _E2D4 |FE2F3 C4 EE2E6 |GFF D2^C=C C5 |
^F2^G E2=F4C4_E2 | E2F2<^F2^C4DE2EG2 | E2_EC C2C2 CF4=E^G2 | E2A2B2 |
^G4 F2F2 _E2C2 E2=E2 | ^G2F2 F_E2C2=E2F ED2E4 |_E2D4=EGE2_E2C |
C^CGG G2^FF E^G2_E =EE2E2 |EEG EDCE4^G F2_EC | CEF2 E2_E=E ^F=F4_E2^C2 |
F2E DC2C2C2F D2CA | =B2C2 D4 F2F8 |E6 FD2C CE4 |
E2E G_E2C4F2G=E2 | F2_E4< C4=E2 ^GE2F | _E2^C=C2=E4E2E _E=E2F | F2=B2 =E6FF _E2C4 |
E4E2 EE2F2C2F | EF2E F2^GF FC4DE4 |^GE2F2C4E F2FE |
EEEF2E2D CCC3F2^F2 |^G_E=E2_E4E=E4G2 | E_EC4=E2 F2FE _E=E2G |
ECF2 F4 F2^G2<E2C^C2 |DE2 E2F3C4FFE | FE2E2FF2 C4 ^G6 | c4=B2 _B2A2 B2AB | G^G2^F F2=FE F2G2 G2FA | BA^F2 ^G2E2 ^CF2=F3=GE2 | D4EEG2^F2D2^C=CE2 |E2E4_E D4 =ED2C2 |C4G2G G^FGG =F2E2 | EG2^F EEDD EE2=F FCEF4 |E EEF2<F2^G2 ^FG2G2 |^F2F2=F2^G2^FG2 =GA2F2 | E2D EE^F^G =F2=G2 ^G2F^F | G2_EF ^GD2C2D2=E2^F2=F3 |BE E2ED2F2E4_E2 | D2F2D2C2 | [/abcjs]

(272)

خالي بدلني صليحة

saliha

خالي بدلني

 

fichier midi

khali-bedelni.mid (163 téléchargements)

partition PDF

khali-bedelni.pdf (231 téléchargements)

[abcjs]

X:1
T:خالي بدلني
M:4/4
L:1/8
K:Cdor
Ac =cc2d/2c_c/2=c | =c/2ccE/2E/2EeD2c |D2eC2CA,/2A,/2A,/2 | B,/2=CCC/2D C/2CEE/2D/2E |
E/2D E/2=C2E/2D2E/2B,/2 | E/2AA,B,/2=C/2_C/2 =C2 D/2EF/2 | F=D FD/2D2F=C2 |
=DD_D/2=D/2=C_D_C/2 =C_C/2A, |A,/2C/2A,=C/2C/2C_CD2=C/2 | G/2EE=DE/2 ED/2E/2 EF |
EE D/2EB,/2 C/2C/2E/2A,=CC2 |=CCC/2 FD CF | D2 E=C E/2C/2D E/2_C/2=C2 |
C/2=C/2 A,/2C/2C2E EE/2D/2 | E/2=c/2C/2C/2 E/2D/2C/2E/2 =DE EE/2E/2 | EF E2 EF E2 |
e/2EF3EF8 |=DF2 |E2=DE2F2D/2 |
F2 F2 =DF2< E2 |=D/2E2FDFFD |EF/2 F2>=D2 EE |
=C_C/2D=D/2E/2D/2 =C_D3/2C_C |B,/2B, E/2F=C/2 D=D/2_DCD |=C/2C B,_C/2A,/2 A,/2CCD2 |
=C/2B,/2=DE2F/2_C/2EE=C |C/2E/2E=CB,/2 C/2D/2=D/2_DC/2C/2A |A,/2B,/2=C_C/2=C/2G/2 =DF E2 |
B,/2FF=C2B,/2=D/2_D/2 =D_D | =CD _C/2=C2C2_CD |B,/2=C2_C D/2=C/2D/2C/2 FE |
=D/2DF/2 =C_D C/2A,A,/2 A,C/2C2 |=CE=D/2 C/2C/2e/2d/2 C/2E/2_D/2C |=C/2C EA/2=D/2 B,/2_DC/2 _C/2E/2E/2E |
F/2E FE/2F6 |F3F3E/2 | F/2=D/2E2E/2FD/2E F/2D/2F |
=DE D/2E2D3F3 |EF=C2C/2=D/2_D/2 | =D/2_D/2=D e/2_D/2e/2D/2 e/2D=CB,/2c/2e |
B,/2=D/2F4E/2 FF | E/2=DF3D_D/2 e=D | FD D=C =D2 _D=D |
DD e2<=D2 F/2=FD |=CB,/2 _C2 D=D/2_D/2 C/2c/2F3 | E=D/2D/2 F_D E/2CC3 | FD=D/2F/2_DE=C |DD=C_CC2F2 |FC/2 =DE/2_D=CDCC | CG=D/2F2F/2=F_D/2=D | D/2D/2=C _C/2=C/2A,/2B,/2 C/2C_C=CC |EE/2 FE/2D=D/2F/2_D=C/2D | =C/2D/2B,/2A,__B,/2A, _B,C G/2E/2E | F/2F2F/2F =C/2C=D_DC |=C_C/2 DD =C/2_C/2=C/2C_C/2C/2=C/2 | =CC DC C/2C=DF=F |E/2=D E2 =CD/2_D/2 C/2A,C |=C/2C/2DCA,/2 C2 E/2Ee/2 | =D/2D/2E CF/2D/2 FF2E3 | F=D2F F2 | EF2=F/2G/2 F/2F/2G/2GGF | G/2F/2EEE/2 F2 EF/2=D |F2F/2F fF fF | fF/2=D/2 _D=C B,/2_C/2=d/2d_D=D3 | F=D2_D2=C/2 | F=D/2E=C/2C2_D5/2=D |E=DE/2F/2_D/2 =D/2=C_C/2 =C/2F2 | D=D/2 ED/2E_D=C/2 CB, | CA,/2A,=C=DEFFF/2 | FE2=C/2=DF/2C2D | D/2=CDC/2B,/2CDB,/2 _C/2A,/2D | D/2A/2E/2F2=FE_F/2 =F/2_FD |F2D/2E/2E/2 F=C/2_C=D/2F/2_D | =CDC2_CB,C/2=C | D=C2A,/2A,/2 D__B,/2_C/2 C/2=CC |D=C=D2EF/2 E/2F/2E | F=D/2=C/2 A,A, C2 _DE/2F |F/2F/2E=D/2E C/2E_D/2 F=C2 |F/2D=CCA,/2C/2CD/2G/2F | F/2E/2E=D/2E EC/2_D=C | [/abcjs]

(271)